Juridische items

Insturingsvoorwaarden van video’s

Insturingsvoorwaarden van video’s

DOOR VIDEO’S, AFBEELDINGEN, GELUIDEN EN/OF LIVE-STREAM (TEZAMEN “VIDEOCONTENT“) DIE U OP HET PUNT STAAT IN TE STUREN, GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN (“INSTURINGSVOORWAARDEN”). Deze Insturingsvoorwaarden zijn opgenomen in en zijn onderhevig aan onze Voorwaarden van Service. In zoverre deze Insturingsvoorwaarden in strijd zijn met onze Voorwaarden van Service, zijn deze Insturingsvoorwaarden van toepassing.

Door het insturen van de Videocontent geeft u Nest Labs, Inc. (“Nest”) en hun bevoegde gevolmachtigden, licentiehouders en rechtsopvolgers, wettige vertegenwoordigers en erfgenamen een wereldwijd, niet-exclusief, onherroepelijk, eeuwigdurend, sublicentieerbaar, overdraagbaar, royaltyvrij en volledig betaald recht en licentie om de Videocontent voor promotionele en marketingdoeleinden te gebruiken, kopiëren, aan te passen, wijzigen, verspreiden, over te dragen, streamen, uit te zenden, in het openbaar te vertonen, naar te verwijzen, op te slaan, cachen, licentiëren, verkopen, over te dragen en anderszins te exploiteren (inclusief via haar distributiekanalen). U geeft hierbij het recht om de Videocontent of gedrukt of elektronisch materiaal te inspecteren of goed te keuren dat gebruikt kan worden samen met dergelijke content nu of in de toekomst en u geeft het recht op op royalty’s of andere vergoedingen voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van de Videocontent.

U geeft hierbij alle waarborgen, verklaringen en garanties met betrekking tot de Videocontent die u maakt met betrekking tot de Content zoals aangegeven in de Voorwaarden van Service, inclusief maar niet beperkt tot een verklaring en garantie dat de Videocontent niet de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, rechten van publiciteit of privacy of andere rechten van derden schendt. Daarnaast verklaart u dat u (1) de benodigde toestemmingen, machtigingen en goedkeuringen van de eigena(a)r(en) van alle terreinen waar de camera zal worden gebruikt hebt ontvangen en zal bewaren en (2) de benodigde toestemmingen, machtigingen en goedkeuringen van iedereen die te zien of te horen is in uw Videocontent zult ontvangen en bewaren, inclusief zonder beperking (i) toestemming voor hun beeld en/of stem om te verschijnen in die Videocontent en (ii) toestemming zodat die Videocontent aan ons wordt gestuurd overeenkomstig deze Insturingsvoorwaarden en de bovenstaande licentie. Door op ‘I Agree’ (Ik ga akkoord) te klikken, garandeert u dat u volledig vermogen en toestemming hebt om akkoord te gaan met deze Insturingsvoorwaarden, inclusief zonder beperking het vermogen en de toestemming voor het verlenen van alle rechten en licenties met betrekking tot de Videocontent. Nest kan naar eigen goeddunken beslissen of en hoe de Videocontent te gebruiken. Nest claimt geen eigendom van uw Content.