Verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu

We richten ons op het terugbrengen van de hoeveelheid afval en op verstandig energieverbruik. Het is belangrijk dat we die principes ook zelf in praktijk brengen.

We denken van begin tot eind na over de impact van Nest.

Sociale verantwoordelijkheid stimuleren.

We willen onze community positief beïnvloeden. Nest streeft het beste na op het gebied van verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu.

Waar we nu staan.

Nest groeit en verandert nog steeds. We zien elke dag dat we meer kunnen doen. En dat zijn we ook van plan. Maar dit is waar we nu staan:

  • We leven RoHS (een richtlijn van de EU voor het gebruik van gevaarlijke stoffen) en REACH (regelgeving van de EU rondom de productie en het gebruik van chemische stoffen) na.
  • We vereisen van onze leveranciers dat ze gecertificeerd zijn volgens de ISO 14001-standaard voor milieumanagement, of soortgelijke normen.
  • We verwachten dat de werkplekken van onze leveranciers veilig en gezond zijn en dat hun managementsysteem voldoet aan de normen van OHSAS 18001 (of soortgelijke richtlijnen). In onze Gedragscode voor leveranciers staat dat ze de impact van potentiële noodsituaties en veiligheidsgevaren tot een minimum moeten beperken door te werken met veilige procedures, preventief onderhoud, en plannen en training voor noodsituaties.

Nest is een dochtermaatschappij die volledig in handen is van Google LLC., dat zelf volledig in handen is van Alphabet Inc. We hebben de Gedragscode voor leveranciers van Google overgenomen. Verder nemen we deel aan de programma's van Google voor verantwoordelijke toeleveringsketens en conflictmineralen.