Bewaarbeleid van Nest

Hoe Nest de gegevens die we verzamelen bewaart?

We verzamelen gegevens terwijl u de producten en diensten van Nest gebruikt. Welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe u uw informatie kunt beheren, wordt beschreven in onze Privacyverklaring. Dit bewaarbeleid beschrijft waarom we niet alle typen gegevens even lang bewaren.

Gegevens die we bewaren totdat u deze verwijdert of uw account verwijdert

Sommige gegevens bewaren we totdat u besluit deze te verwijderen of uw account te verwijderen. We bieden u verschillende manieren om de gegevens die in uw Nest-account zijn opgeslagen aan te passen of te verwijderen. Zo kunt u bijvoorbeeld:

  • uw profielgegevens aanpassen en huizen en familieleden toevoegen of verwijderen,
  • de videogeschiedenis, clips en time-lapses wissen en uw gezichtenbibliotheek beheren en wissen,
  • het door u opgegeven telefoonnummer verwijderen als u authenticatie in twee stappen uitzet,
  • een Works with Nest-verbinding uit uw account verwijderen, en
  • uw Nest-account helemaal verwijderen. Meer informatie

Gegevens die na een bepaalde periode vervallen

In enkele gevallen bieden we u geen manier om gegevens te verwijderen, maar bewaren we deze gedurende een vooraf bepaalde periode. Voor zulke typen gegevens gebruiken we een bewaarperiode die is gebaseerd op de reden dat we de betreffende gegevens verzamelen en gebruiken. Zo bewaren we bepaalde apparaat- en sensorgegevens van de Nest Protect gedurende ongeveer dertien maanden of totdat u uw account verwijdert.

Gegevens die we, voor beperkte doeleinden, gedurende een langere periode bewaren

Soms zijn we vanwege bedrijfs- en juridische vereisten verplicht om bepaalde informatie, voor specifieke doeleinden, gedurende een langere periode te bewaren. Als Nest bijvoorbeeld een betaling van u verwerkt, bewaren we deze gegevens gedurende een langere periode zoals vereist voor belasting- en boekhouddoeleinden. Hieronder staan enkele redenen waarom we sommige gegevens mogelijk langer bewaren:

  • Veiligheid, fraude- en misbruikpreventie
  • Financiële boekhouding
  • Naleving van juridische of wettelijke vereisten
  • Waarborging van de continuïteit van onze services
  • Uw directe communicatie met Nest

Accountverwijdering inschakelen

Als u uw Nest-account verwijdert, schakelen we de login uit waarna we het proces voor accountverwijdering starten. Onze systemen verwijderen videobeelden van Nest Aware binnen een paar dagen. De meeste andere accountgegevens worden binnen een paar maanden verwijderd. Sommige gegevens kunnen echter voor langere tijd bewaard blijven.