Juridische items

Privacyverklaring voor Nest-producten en -services

Opmerking: Als u uw Nest-apparaten en -services combineert met een Google-account, verwerken we uw gegevens zoals wordt beschreven in het Privacybeleid van Google. Dit wordt uitgebreider uitgelegd op de pagina met veelgestelde vragen over privacy in het Helpcentrum. Lees ook hoe Google zich inzet voor privacy in huis.


Beleid van kracht met ingang van 1 september 2023. Eerder beleid kunt u hier raadplegen.


Bij Nest nemen we uw privacy serieus.

In deze Privacyverklaring voor Nest-producten en -services ('Privacyverklaring') wordt de informatie beschreven die Nest Labs, Inc. en hun dochtermaatschappijen en aangesloten entiteiten (gezamenlijk 'Nest') verzamelen, gebruiken, delen en opslaan, waaronder persoonlijke informatie (dat wil zeggen, informatie die u persoonlijk identificeert, zoals uw naam, e-mailadres of factureringsgegevens of andere gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om deze informatie af te leiden).

Dit document richt zich op informatie met betrekking tot de werking van Nest-producten en -services, waaronder de Nest Learning Thermostat™, Nest Protect: Smoke + Carbon Monoxide™-melder, Nest Cam™, Dropcam™, Nest Hello™, Works with Nest™ en andere producten van Nest (gezamenlijk 'Nest-producten'). In deze Privacyverklaring omvat de uitdrukking 'Nest-producten' ook onze Web-apps, Mobiele apps en Abonnementsservices zoals gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden.

We leggen uit hoe we informatie van onze openbare websites verzamelen en gebruiken in ons Privacybeleid voor Nest-websites.

Onze belofte:

 1. We zijn transparant over de verschillende soorten gegevens die we verzamelen en de manier waarop we die gebruiken.
 2. We vragen u om toestemming voordat we uw persoonlijke informatie met derden delen voor andere doeleinden dan op verzoek van uzelf of om de Producten van Nest te leveren, en doen dit alleen als we denken dat deze derden u een welkome aanvullende service zullen bieden.
 3. We gebruiken de allerbeste tools voor gegevensbeveiliging zodat we uw gegevens kunnen beveiligen en de Nest-producten kunnen beschermen tegen onbevoegde toegang.

Uw toestemming: Toestemming voor de verzameling en verwerking van gegevens. Door Nest-producten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we gegevens verzamelen en verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Internationale gegevensoverdracht. Uw persoonlijke informatie kan worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door Nest of hun dienstverleners in de Verenigde Staten en in andere landen waar onze servers zich bevinden. Houd er rekening mee dat de privacybescherming en wettelijke vereisten, waaronder de rechten van autoriteiten op toegang tot uw persoonlijke informatie, in sommige van deze landen misschien niet gelijkwaardig zijn aan die in uw land. Als u Nest-producten gebruikt in de Europese Economische Ruimte of andere regio's met wetten die de verzameling en het gebruik van gegevens regelen en die kunnen afwijken van de Amerikaanse wetgeving, gaat u akkoord met de overdracht van uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten en andere landen waar Nest actief is. Hieronder geven we u meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens beschermen als deze internationaal worden overgedragen: Hoe beschermt Nest mijn persoonlijke informatie als deze internationaal worden overgedragen?

Welke informatie verzamelt de Nest Learning Thermostat?

De Nest Learning Thermostat verzamelt de volgende gegevens:

 • Instelgegevens die u deelt
 • Omgevingscondities van sensoren van de Nest Learning Thermostat
 • Directe aanpassingen aan het apparaat, waaronder temperatuur of instellingen
 • Gebruiksgegevens tijdens verwarmen en koelen
 • Technische gegevens van het apparaat

Instelgegevens die u deelt: Als u de Nest Learning Thermostat installeert, stellen we u een aantal vragen. Op basis daarvan stellen we een eerste temperatuurschema in, zodat het in huis comfortabel blijft. We vragen bijvoorbeeld om informatie zoals of uw thermostaat zich in een huis of een bedrijf bevindt, of om uw woonadres of postcode. Deze informatie helpt ons om uw gebruik te personaliseren door bijvoorbeeld weerinformatie op te halen voor uw locatie of door de Thuis/Afwezig-functie aan te zetten om automatisch het gedrag van Nest-producten in uw huis te veranderen als u weggaat en als u weer thuiskomt. Ook verzamelt de Nest Learning Thermostat rechtstreeks gegevens van uw verwarmings- en koelsysteem om meer te weten te komen over de capaciteit, bijvoorbeeld of het een systeem betreft met verwarming en koeling of alleen met verwarming. Met uw antwoorden kunnen we een eerste schema opstellen dat zorgt dat uw huis comfortabel aanvoelt.

Omgevingscondities van sensoren van de Nest Learning Thermostat: We verzamelen gegevens van de verschillende sensoren die zijn ingebouwd in de Nest Learning Thermostat. Deze sensoren verzamelen gegevens zoals de huidige temperatuur, luchtvochtigheid en het omgevingslicht in de kamer. De sensoren kunnen ook beweging in de kamer waarnemen. Zo kan de Nest Learning Thermostat zorgen dat uw huis comfortabel aanvoelt wanneer u er bent, en dat u energie bespaart wanneer u afwezig bent. Als de Nest Learning Thermostat bijvoorbeeld waarneemt dat u voor het eerst sinds langere tijd een kamer binnenkomt, kan deze de temperatuur op de gewenste stand zetten, ervan uitgaande dat u net wakker bent of net thuiskomt. Hetzelfde gebeurt als een lamp uitgaat of niemand beweegt in de kamer. De Nest Learning Thermostat kan de temperatuur dan lager zetten zodat u energie bespaart.

Directe aanpassingen op het apparaat: Als u instellingen zoals de temperatuur op de Nest Learning Thermostat wijzigt, registreert de Nest Learning Thermostat deze informatie en stuurt deze door naar de Nest-algoritmen zodat deze het gewenste comfortniveau in verschillende situaties leren kennen.

Gebruiksgegevens tijdens verwarmen en koelen: Telkens als uw systeem wordt aan- en uitgezet, legt Nest vast op welk tijdstip en voor hoelang het systeem was aangezet, zodat u dit later kunt terugzien in functies zoals de gebruiksgeschiedenis.

Technische gegevens van het apparaat: We registreren het model- en serienummer van uw Nest Learning Thermostat en ook de softwareversie en technische gegevens zoals het batterijniveau. Hiermee kunnen we de functionaliteit van de Nest Learning Thermostat na verloop van tijd verbeteren en u helpen met het oplossen van eventuele problemen.

Welke informatie verzamelt de Nest Protect?

De Nest Protect verzamelt:

 • Instelgegevens die u deelt
 • Omgevingscondities van sensoren van de Nest Protect
 • Technische gegevens van het apparaat

Instelgegevens die u deelt: Als u de Nest Protect installeert, wordt u om bepaalde informatie gevraagd, zoals uw woonadres of postcode, en waar in huis u het apparaat plaatst. Aan de hand van deze informatie kunt u uw gebruik personaliseren. De Nest Protect kan u bijvoorbeeld laten weten waar een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt of bepaalde functies (zoals Geluidscheck) op een geschikter moment van de dag inplannen.

Omgevingscondities van sensoren van de Nest Protect: We verzamelen gegevens van de verschillende sensoren die zijn ingebouwd in de Nest Protect. Deze sensoren verzamelen gegevens zoals het rook- en koolmonoxideniveau, de huidige temperatuur, luchtvochtigheid en het omgevingslicht in de kamer. De sensoren kunnen ook beweging in de kamer waarnemen. Door het vastleggen van deze gegevens kan de Nest Protect bijvoorbeeld rook en koolmonoxide waarnemen in uw huis en een alarm of waarschuwing geven. Als de Nest Protect bijvoorbeeld waarneemt dat het rook- of koolmonoxideniveau oploopt, stuurt deze u een Let op-melding met informatie over het gevaar voordat er een noodsituatie ontstaat. De 2e generatie Nest Protect heeft ook een microfoon, zodat u bepaalde geavanceerde functies van de Nest Protect kunt gebruiken. De Nest Protect maakt geluid tijdens een Veiligheidscontrole of Geluidscheck. De microfoon neemt deze geluiden op om te checken of de speaker en de sirene goed werken.

Technische gegevens van het apparaat: We registreren het model- en serienummer van uw Nest Protect en ook de softwareversie en technische gegevens zoals de sensorstatus, de wifi-verbinding en het batterijniveau. Hiermee kunnen we de functionaliteit van de Nest Protect na verloop van tijd verbeteren en u helpen met het oplossen van eventuele problemen.

Welke informatie verzamelen de Nest Cam, Dropcam en/of Nest Hello (gezamenlijk 'Nest Cam')?

De Nest Cam verzamelt en laat u het volgende verzamelen:

 • Instelgegevens die u deelt
 • Omgevingsgegevens van Nest Cam-sensoren
 • Video- en audiosignalen en -gegevens
 • Gezichtsherkenningsgegevens om bekend gezicht-meldingen aan te zetten
 • Technische gegevens van het apparaat
 • Gedeelde content

Informatie ingevoerd tijdens de installatie: Als u de Nest Cam installeert, wordt u om bepaalde basisinformatie gevraagd, zoals de naam en beschrijving van uw camera, uw woonadres, uw postcode en waar in huis u de Nest Cam plaatst. Deze informatie dient om uw gebruik te personaliseren, bijvoorbeeld om aan te geven welk apparaat een melding geeft.

Omgevingsgegevens van de camerasensoren: We verzamelen gegevens van de verschillende sensoren die zijn ingebouwd in de Nest Cam. Deze sensoren verzamelen gegevens zoals de temperatuur van het apparaat en het omgevingslicht in de kamer. Zo weet de Nest Cam bijvoorbeeld wanneer het donker is en nachtzicht moet worden aangezet.

Video- en audiosignalen en -gegevens: Met de Nest Cam kunt u bepalen voor welk doel en om welke reden u video- en audiosignaalgegevens verzamelt. Als u de opname- of streamingfuncties van uw Nest Cam aanzet, kunnen we video- en/of audio-opnamen van het apparaat opnemen en verwerken, afhankelijk van uw instructies, configuratie en instellingen. Dit kan ook het vastleggen en e-mailen van delen van deze gegevens inhouden als onderdeel van een melding of het analyseren van gegevens om beweging of andere gebeurtenissen waar te nemen. Als u de camera instelt en ervoor kiest om mobiele meldingen te krijgen, kunt u ons instructies geven om informatie van uw Nest Cam te verwerken. Zo kunnen we u meldingen sturen als er iets gebeurt. Als u de opnamefuncties heeft aangezet, leggen we ook video- en audio-opnamegegevens van uw apparaat vast en verwerken en bewaren we deze voor de duur van uw opnameabonnement (bijvoorbeeld 5, 10 of 30 dagen) en heeft u gedurende die tijd toegang tot deze opnamen via de Services.

Gezichtsherkenningsgegevens om bekend gezicht-meldingen aan te zetten: Als u ervoor kiest de functie voor bekend-gezicht-meldingen op uw Nest Cam te gebruiken, verwerken we gezichtsafbeeldingen en onderliggende gezichtsafdrukken zodat uw apparaat bekende gezichten kan herkennen en u op de hoogte kan stellen van bekende en onbekende mensen. U kunt in de app of in uw accountinstellingen bepalen of deze biometrische verwerking plaatsvindt. Afhankelijk van waar u woont en hoe u de Producten en Services heeft ingesteld, moet u expliciet toestemming vragen aan bezoekers of u hun gezicht mag scannen.

Technische gegevens van het apparaat: We registreren het model- en serienummer van uw Nest Cam en ook de softwareversie en technische gegevens zoals de sterkte van het wifi-signaal. Hiermee kunnen we de functionaliteit van de Nest Cam na verloop van tijd verbeteren en u helpen met het oplossen van eventuele problemen.

Opgeslagen en gedeelde content: Met de Nest Cam kunt u bepalen voor welk doel en om welke redenen u content opslaat en deelt. U kunt bepaalde content (zoals videofragmenten, live videostreams, afbeeldingen, bijschriften en reacties) opslaan en delen met anderen via de Services. We verzamelen informatie en slaan deze op, zodat we uw content kunnen opslaan of delen wanneer u daarvoor opdracht geeft via de Services.

De Nest Cam is in de eerste plaats bedoeld voor puur persoonlijk of huishoudelijk gebruik. De wetgeving voor gegevensbescherming en privacy in uw land kan echter richtlijnen bevatten die op u en uw gebruik van de Nest Cam van toepassing zijn. U (en niet Nest) bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving als u een Nest Cam gebruikt. Misschien moet u uw bezoekers bijvoorbeeld laten weten dat u een Nest Cam gebruikt en/of expliciete toestemming vragen, afhankelijk van waarom en hoe u de camerabeelden verwerkt. Houd er met name rekening mee dat het opnemen en delen van fragmenten van andere mensen, openbare ruimtes en/of scans van gezichten in strijd kan zijn met hun recht op privacy en gegevensbescherming.

Welke informatie verzamelen Nest Secure (waaronder Nest Guard, Nest Detect, Nest Tag en Nest Connect)?

Nest Secure verzamelt:

 • Instelgegevens die u deelt
 • Gegevens van de sensoren op uw apparaten
 • Informatie over het gebruik en de prestaties
 • Technische gegevens van het apparaat

Informatie ingevoerd tijdens de installatie: Als u Nest Secure installeert, wordt u om bepaalde basisinformatie gevraagd, zoals uw woonadres, uw postcode, waar in huis u de Guard- en Detect-apparaten plaatst en de aangepaste labels voor die apparaten. Deze informatie dient om uw gebruik te personaliseren, bijvoorbeeld om u te laten weten welk apparaat een melding geeft of een alarm laat afgaan. De informatie kan ook worden gebruikt om de Thuis/Afwezig-functie aan te zetten om u er automatisch aan te herinneren het Nest Secure-systeem aan te zetten als u weggaat.

Gegevens van de sensoren op uw apparaten: We verzamelen gegevens van verschillende sensoren die in Nest Secure-apparaten zijn ingebouwd. De Nest Guard kan bijvoorbeeld beweging waarnemen en de Nest Detect kan beweging waarnemen en of een raam of deur open of gesloten is, afhankelijk van hoe u het apparaat in uw huis heeft ingesteld. Deze apparaten kunnen beweging in een kamer waarnemen en dan een alarm laten afgaan en/of u een melding sturen. Ook verzamelen sensoren gegevens zoals de temperatuur van het apparaat en het omgevingslicht in de kamer.

Informatie over het gebruik en de prestaties: We verzamelen informatie over uw gebruik van Nest Secure, waaronder activiteiten die u uitvoert (zoals het systeem aan- of uitzetten of instellingen wijzigen), activiteiten die Nest Secure uitvoert (zoals een alarm laten horen of een melding sturen), uw reacties op onze meldingen, en welke Nest Secure-producten u aan uw Nest-account toevoegt.

Technische gegevens van het apparaat: We registreren het model- en serienummer van Nest Secure-apparaten en ook de softwareversie en technische gegevens zoals de sensorstatus, de wifi-verbinding, foutlogboeken, de aan/uit-status en het batterijniveau. Hiermee kunnen we de functionaliteit van Nest Secure na verloop van tijd verbeteren en u helpen met het oplossen van eventuele problemen.

Welke gegevens worden gedeeld tussen verschillende Nest-producten die met elkaar verbonden zijn?

Als u meerdere Nest-producten heeft die met elkaar zijn verbonden, delen deze producten bepaalde gegevens. Het gaat om informatie zoals bewegingen in de kamer, de temperatuur en incidenten waarbij het rook- en koolmonoxidealarm afgaat. Er kan ook sprake van zijn dat gegevens lokaal worden gedeeld tussen verbonden apparaten (zowel Nest-apparaten als apparaten van derden). Er kan ook sprake zijn van delen tussen Nest-producten en uw mobiele apparaat of app, of tussen Nest-servers.

Nest biedt een Thuis/Afwezig-functie die de door uw Nest-producten verzamelde informatie en, als u deze aanzet, de locatie van een gekoppelde telefoon, gebruikt om te bepalen of er iemand thuis of afwezig is. U kunt uw Nest-producten zo configureren dat ze reageren op de vaststelling van de status Thuis of Afwezig. Uw Nest-camera's kunnen bijvoorbeeld worden aangezet als u weg bent en worden uitgezet als u thuis bent.

Wat voor interactie vindt er plaats tussen mijn Nest-product of -account met derden?

Wordt er informatie gedeeld als ik Works with Nest-producten van derden gebruik om verbinding te maken tussen producten en services van derden en Nest? Als u ervoor kiest om producten en services van derden te verbinden via Works with Nest, wordt informatie getoond over mogelijke gegevensuitwisseling(en) tussen Nest en de derde die het product of de service levert. Nest of de derde kan in plaats daarvan ook om toestemming vragen om de producten die u heeft aangesloten te kunnen bedienen. Om deze uitwisselingen of verzoeken om controle toe te staan, is uw toestemming vereist en u kunt deze op elk gewenst moment intrekken.

Wordt er informatie gedeeld met of ontvangen van derden, buiten het Works with Nest-programma om? Nest kan met uw toestemming informatie delen met derden. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een loyaliteitsprogramma voor Nest-producten dat door onze partners wordt aangeboden (zoals Piektijdvoordelen of Veiligheidsvoordelen), kunt u om toestemming worden gevraagd om bepaalde gegevens tussen Nest en onze partner te delen. Nest heeft in deze omstandigheden uw toestemming nodig voordat de informatie wordt gedeeld. We kunnen ook informatie ontvangen van onze partners en andere bronnen en deze combineren met de informatie in uw Nest-account. Om loyaliteitsprogramma's aan te bieden, kunnen we bijvoorbeeld informatie ontvangen (zoals welke van onze partners services aanbiedt waar u woont) om te bepalen of onze programma's in aanmerking komen en effectief zijn.

Aanvullende informatie over de beperkte omstandigheden waarin informatie uit uw Nest-account met derden kan worden gedeeld, wordt hieronder beschreven in het gedeelte 'In welke gevallen deelt Nest mijn gegevens?'.

Alle Nest-gegevens die u deelt met een derde, zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derde zolang de gegevens in het bezit zijn van die derde.

Alle gegevens die Nest van derden ontvangt, worden door Nest verwerkt en opgeslagen en behandeld in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze gegevens kunnen worden verwerkt op dezelfde wijze als andere gegevens die deel uitmaken van uw Nest-account of logbestanden van Nest.

Welke aanvullende gegevens worden door Nest verzameld en opgeslagen wanneer een gebruiker een Nest-product verbindt met internet of een account maakt?

Gegevens over het wifi-netwerk: U moet verbinding met uw wifi-netwerk maken om uw Nest-product met onze Services te kunnen verbinden, of om via internet toegang te krijgen tot uw Nest-product vanaf een computer, een smartphone of een tablet. Tijdens de installatie vraagt het Nest-product de naam (SSID) en het wachtwoord van uw wifi-netwerk om verbinding te kunnen maken met internet. Deze gegevens worden opgeslagen op het apparaat, net als uw IP-adres. Zo heeft u toegang tot het apparaat en kunt u het bedienen vanaf uw computer, smartphone of tablet. Het product kan zo ook communiceren met de servers van Nest en software-updates downloaden.

Eenmaal verbonden met uw wifi-netwerk, verstuurt uw Nest-product de in deze Privacyverklaring beschreven gegevens (met uitzondering van uw wifi-wachtwoord) regelmatig naar Nest om u de Services te kunnen verlenen.

Extra geautoriseerde gebruikers: Nest kan u de mogelijkheid bieden om meer geautoriseerde gebruikers toegang tot uw account te geven. Als u dit doet, kunnen de extra geautoriseerde gebruikers al uw apparaten, content en Works with Nest-verbindingen beheren en bekijken. Uitgenodigde gebruikers kunnen ook extra geautoriseerde gebruikers aan uw account toevoegen, dus zorg ervoor dat u alleen mensen toevoegt die u vertrouwt. Een uitgenodigde gebruiker moet een Nest-account hebben of maken. Informatie over uitgenodigde gebruikers (zoals e-mailadres, naam of wijzigingen in productinstellingen) wordt in uw account opgeslagen.

E-mailadressen: Als u een Nest-account maakt, verzamelen en bewaren we uw e-mailadres. We gebruiken dat e-mailadres vanaf dat moment voor mededelingen van Nest. Ook kan Nest u de mogelijkheid bieden om personen toegang te geven tot uw account als extra geautoriseerde gebruikers, of om andere personen, zoals vrienden of familie, uit te nodigen om de toegang tot uw content, zoals opgenomen videobeelden, te delen. Wij vragen u om het e-mailadres van dergelijke personen en sturen namens u automatisch een e-mailuitnodiging. Nest slaat deze informatie op om deze e-mail te versturen, uw vriend te registreren als uw uitnodiging wordt geaccepteerd en om het succes van onze uitnodigingsservices bij te houden.

Basisprofielgegevens: Met uw account kunt u bepaalde basisprofielinformatie verstrekken, zoals uw naam en profielfoto. Namen en profielfoto's kunnen in verband met de Services aan anderen worden getoond. Als u de mobiele Nest-app downloadt, kunnen we bovendien de ID's van uw mobiele apparaat (zoals IDFA, AAID of andere apparaat-ID's) verzamelen en opslaan. Als u bijvoorbeeld iemand uitnodigt als extra geautoriseerde gebruiker, kan die uw naam en foto zien. Gebruik alleen foto's die u openbaar wilt maken.

Mobiele locatiegegevens: U kunt ervoor kiezen om functies zoals de Thuis/Afwezig-functie of het koppelen van apparaten aan te zetten. Als u dit doet, wordt u om toestemming gevraagd om locatiegegevens vanaf uw mobiele apparaat te delen. Als u deze toestemming geeft, maakt de Nest-app gebruik van standaard locatieservices die zijn ingebouwd in iOS en Android. Deze gegevens kunnen worden verwerkt of gecombineerd met gegevens van andere producten om functies zoals Thuis en Afwezig te verbeteren.

Bluetooth-gegevens: Nest-producten met bluetooth (zoals de Nest Protect (2e generatie) en de Nest Cam) kunnen draadloos een identificatiesignaal uitzenden. Dit wordt gebruikt om verbinding te maken met uw bluetooth-apparaten (zoals een smartphone of tablet) om functies zoals eenvoudige installatie of Afzetten met app te leveren.

Houd er rekening mee dat wanneer u onze Sites bezoekt, wij persoonlijke informatie verzamelen zoals beschreven in ons afzonderlijke Privacybeleid voor Nest-websites. Zoals de meeste websites, verzamelen we routinematig logbestandsgegevens (waaronder uw IP-adres) en technische gegevens (zoals het type en de versie van de browser die u gebruikt) wanneer uw browser, mobiele apparaat of Nest-product verbinding maakt met onze servers.

Hoe gebruikt Nest de verzamelde gegevens?

We gebruiken deze informatie om Nest-producten en -services te leveren, te ontwikkelen en te verbeteren, onder meer om beoordelingen en aanbevelingen te doen over producten, veiligheid of energieverbruik. We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u deze informatie te sturen of om u te vragen deel te nemen aan enquêtes over uw ervaring met Nest en om u andere communicatieberichten van Nest te sturen.

We kunnen deze informatie ook in een niet-geïdentificeerde vorm gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om ons te helpen verkoop-, marketing- en zakelijke beslissingen te nemen. We gebruiken bijvoorbeeld verzamelde gebruikersinformatie over het aantal actieve thermostaatgebruikers in een bepaalde regio om ons te helpen beslissen welke energiebedrijven goede partners kunnen zijn, en verzamelde gegevens van rook- en koolmonoxidemelders om de noodalarmpercentages bij onze klanten te bestuderen.

Voor sommige van deze functies kunnen we gebruikmaken van dienstverleners. Deze dienstverleners mogen geen gegevens delen voor andere doeleinden.

We maken gebruik van algemeen aanvaarde standaardmethoden om deze gegevens te beveiligen tijdens de overdracht via uw thuisnetwerk en internet naar onze servers. Afhankelijk van uw locatie en type gegevens kan Nest uw persoonlijke informatie verwerken op servers die zich niet in uw thuisland bevinden.

In de zin van de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld de AVG) is Nest een verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die worden verzameld in verband met de Producten en Services. In het geval van ‘Video- en audiosignalen en gegevens’ en ‘Gezichtsherkenning om bekend gezicht-meldingen aan te zetten’ bent u echter de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens en is Nest een verwerker.

Onze rechtsgronden voor de verwerking van informatie

Als de Europese wetgeving voor gegevensbescherming van toepassing is op de verwerking van uw gegevens, verwerken wij uw gegevens voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, op basis van de volgende rechtsgronden:

Als we een product of service leveren

We verwerken uw gegevens om een product of service te leveren en te ondersteunen waar u op grond van een contract om heeft verzocht, inclusief maar niet beperkt tot het leveren van onze Servicevoorwaarden.

Wanneer we legitieme belangen nastreven

We verwerken uw gegevens voor onze legitieme belangen en die van derden waarbij we toepasselijke veiligheidsmaatregelen toepassen die uw privacy beschermen. Dit houdt in dat we uw gegevens onder meer kunnen verwerken voor het volgende:

 • Nest-producten en -services aanbieden en verbeteren
 • Nieuwe producten en functies ontwikkelen
 • Inzicht krijgen in hoe mensen onze producten en services gebruiken
 • Onderzoek uitvoeren waarmee onze services worden verbeterd voor onze gebruikers en dat ten gunste komt van het publiek
 • U direct marketing- en andere communicatieberichten van Nest sturen
 • De rechten, het eigendom of de veiligheid van Nest, onze gebruikers of het publiek beschermen tegen schade
 • Fraude, misbruik, beveiligings- of technische problemen met onze services opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken (onder meer door het gebruik van een Google-service zoals reCAPTCHA)
 • De integriteit van onze computersystemen behouden en verbeteren en de gegevensbeveiliging van onze gebruikers beschermen
 • Juridische eisen handhaven, onder meer door mogelijke schending van toepasselijke Servicevoorwaarden te onderzoeken

Wanneer we voldoen aan wettelijke verplichtingen

We verwerken uw gegevens wanneer we een wettelijke verplichting hebben dit te doen, bijvoorbeeld wanneer we reageren op juridische procedures of afdwingbare overheidsverzoeken.

We vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw informatie voor specifieke doeleinden en u heeft het recht om uw toestemming op elk moment te herroepen.

In welke gevallen deelt Nest mijn gegevens?

We delen nooit persoonlijke informatie voor commerciële of reclamedoeleinden die geen verband houden met de activering en levering van producten en services van Nest, zonder u daarvoor eerst om toestemming te vragen. Zo simpel is het. We verhuren of verkopen geen klantenlijsten. In de volgende beperkte gevallen kan het zijn dat we uw persoonlijke informatie delen:

 • Met uw toestemming: We mogen uw persoonlijke informatie delen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Een voorbeeld hiervan is als u een andere gebruiker uitnodigt om als extra geautoriseerde gebruiker toegang te krijgen tot de Producten in uw account. Een ander voorbeeld is als u zich aanmeldt voor programma’s die worden aangeboden door onze partners (bijvoorbeeld energiebedrijven of verzekeringsmaatschappijen). Als u dit doet, kunnen wij bepaalde gegevens met de partner delen. Dit kan uw inschrijfinformatie zijn of de activeringsstatus van uw apparaat. Als u apparaten en services van derden koppelt aan uw Nest-producten via het Works with Nest-programma, wordt informatie getoond over mogelijke gegevensuitwisseling. Nest of de derde vraagt namens u om uw toestemming voor deze uitwisselingen. U kunt op elk moment van gedachten veranderen. Als u producten en services van derden gebruikt die met de Nest-producten zijn geïntegreerd, zijn hun eigen voorwaarden en privacybeleid van toepassing op uw gebruik van die producten en services.
 • Voor externe verwerking: We beschikken over leveranciers, dienstverleners en technici die ons helpen bij verwerkings- en opslagactiviteiten, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen. Zij kunnen ook helpen bij het monitoren van onze servers ter voorkoming van technische problemen. Deze technische dienstverleners hebben (net als Nest-werknemers) in verband met hun werk toegang tot bepaalde informatie over u of uw account, maar mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. We hebben ook streng beleid opgesteld en technische barrières ingesteld om onbevoegde toegang van medewerkers tot videogegevens te voorkomen.
 • Als onderdeel van zakelijke overdrachten: Bij de verkoop of overdracht van het bedrijf en/of alle of delen van de bedrijfsmiddelen kan ook uw persoonlijke informatie worden verkocht of overgedragen. We zullen een overnemende partij verzoeken de privacyverklaring ten tijde van de gegevensverzameling te respecteren en onze gegevens in overeenstemming met deze verklaring te behandelen.
 • Om juridische redenen: We delen persoonlijke informatie met derden als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of kennisgeving van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische procedures of afdwingbare overheidsverzoeken, (ii) Nest-beleid of de overeenkomsten af te dwingen, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar mogelijke schendingen, (iii) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) de rechten, het eigendom of de veiligheid van Nest, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

We kunnen niet-persoonlijke informatie (bijvoorbeeld verzamelde of geanonimiseerde klantgegevens) publiceren of delen met onze partners. We kunnen bijvoorbeeld trends publiceren over energieverbruik of over toegenomen niveaus van koolstofmonoxide in woonhuizen. Deze informatie kan ook worden gedeeld met andere gebruikers om hen te helpen hun energieverbruik te vergelijken met anderen in de Nest-community, om aandacht te vragen voor veiligheidskwesties of om ons systeem in het algemeen te helpen verbeteren. We kunnen ook niet-persoonlijke informatie delen met onze partners, bijvoorbeeld als zij geïnteresseerd zijn in het leveren van vraag/aanbod-services of andere beloningsprogramma's. We nemen maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens naar u herleidbaar zijn en eisen van onze partners dat zij hetzelfde doen.

Als u ervoor kiest een externe partij te gebruiken voor de aankoop, de installatie of het onderhoud van uw Nest-apparaat en u uw persoonlijke informatie deelt, hebben we geen controle over hoe uw gegevens door deze partij worden verzameld, opgeslagen of gedeeld. Als u bijvoorbeeld een Nest Learning Thermostat bij een winkelier koopt, kan de winkelier persoonlijke informatie verzamelen als onderdeel van de transactie. Het bedrijf dat het apparaat heeft geïnstalleerd kan de gegevens die u het heeft verstrekt ook bewaren om u van dienst te kunnen zijn als onderhoud aan het apparaat nodig is. Controleer altijd het privacybeleid van elk bedrijf dat uw persoonlijke informatie verzamelt.

Welke keuzes heb ik en hoe kan ik mijn persoonlijke informatie verwijderen?

Nest slaat uw persoonlijke informatie over het algemeen op de servers van Nest op totdat u deze verwijdert of bewerkt, of zolang u klant van Nest blijft, om u van Nest-producten te voorzien. Ook kan Nest uw persoonlijke informatie opslaan om geschillen op te lossen, juridische verdediging in te stellen, audits uit te voeren, legitieme zakelijke doeleinden na te streven, onze overeenkomsten af te dwingen en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Zoals hierboven beschreven, wordt sommige informatie verwerkt en rechtstreeks opgeslagen op het Nest-apparaat. Persoonlijke informatie van Nest-apparaten wordt versleuteld als deze naar Nest wordt overgedragen.

U kunt de gegevens van het Nest-apparaat wissen door het terug te zetten op de standaardinstellingen (met de optie Resetten in het menu Instellingen).

U kunt uw persoonlijke informatie inzien, wijzigen en verwijderen van de servers van Nest via de instellingen in uw account. Nest-klanten kunnen hun Nest-gegevens ook opvragen door naar nest.com/privacy te gaan. U vindt hier meer informatie over onze methoden voor bewaring van gegevens.

Individuele rechten in de Europese Economische Ruimte.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, kunt u bevestiging vragen over de vraag of Nest persoonlijke informatie over u verwerkt, toegang tot uw persoonlijke informatie aanvragen en ons verzoeken uw persoonlijke informatie te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie door Nest. Als u dit doet, kan dit echter van invloed zijn op uw gebruik van de Producten en Services.

Als de toepasselijke wetgeving u het recht geeft om toegang te vragen tot, een overdracht te starten (te ontvangen) van, bezwaar te maken tegen de verwerking van (of de verwerking te beperken), of te verzoeken om rectificatie of verwijdering van persoonlijke informatie die Nest over u bewaart, kunt u dit, indien van toepassing, doen via de instellingen in de Nest-app of door contact op te nemen met Nest. Ter bescherming van uw privacy zal Nest zich ervoor inzetten stappen te ondernemen die aanvaardbaar zijn binnen de grenzen van het handelsverkeer om uw identiteit te verifiëren voordat Nest u toegang verleent tot of wijzigingen aanbrengt in uw persoonlijke informatie. Meer informatie vindt u op nest.com/privacy.

Hoe beschermt Nest mijn persoonlijke informatie als deze internationaal worden overgedragen?

Als we persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland overdragen naar andere landen (waaronder de Verenigde Staten), hanteren we diverse wettelijke voorzorgsmaatregelen om uw gegevens op passende wijze te beveiligen. Nest Labs, Inc. voldoet aan het Europees-Amerikaanse Kader voor gegevensbescherming ('Europees-Amerikaans DPF'), de uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk voor het Europees-Amerikaanse DPF en het Zwitsers-Amerikaanse Kader voor gegevensbescherming ('Zwitsers-Amerikaans DPF') (gezamenlijk het 'Kader voor gegevensbescherming' of 'DPF', de afkorting voor de Engelstalige variant 'Data Privacy Framework') met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van persoonlijke informatie die in de VS is ontvangen vanuit de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk op basis van het DPF. Nest heeft bij het Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de principes die zijn vastgelegd in het DPF (de 'Principes'). Voor meer informatie over het DPF-certificeringsprogramma en om onze certificering te bekijken, gaat u naar de Data Privacy Framework-website.

Als u, als onderdeel van onze deelname aan het DPF, vragen of een klacht heeft over onze privacyprocedures met betrekking tot onze DPF-certificering, raden wij u aan contact met ons op te nemen via privacy@nestlabs.com. U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming, en wij zullen met hen samenwerken om uw probleem op te lossen. In bepaalde omstandigheden biedt het Kader voor gegevensbescherming het recht om bindende arbitrage in te roepen om klachten op te lossen die niet op andere manieren kunnen worden opgelost, zoals beschreven in Bijlage I van de DPF-principes. Nest valt onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission ('FTC').

Nest blijft verantwoordelijk voor al uw persoonlijke informatie die volgens het overdrachtsprincipe met derden wordt gedeeld voor externe verwerking die namens ons wordt uitgevoerd, zoals beschreven in het gedeelte 'In welke gevallen deelt Nest mijn gegevens?'.

We kunnen informatie delen met onze aangesloten entiteiten en dochtermaatschappijen, en met derden, zoals beschreven in deze Privacyverklaring. We kunnen informatie bekendmaken als reactie op juridische procedures en wettelijke verzoeken van overheidsinstanties in de Verenigde Staten en andere landen, met het oog op wetshandhaving en nationale veiligheid.

Minderjarigen

Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen optreden als eigenaar van Nest-accounts. Geautoriseerde gebruikers moeten ouder zijn dan 13 jaar (of een gelijkwaardige minimumleeftijd in de jurisdictie waar zij wonen) en mogen de Producten en Services gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd en alleen als zij namens u ermee instemmen gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Producten en Services van Nest verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijke informatie van personen jonger dan 13 jaar.

Vereisten in Californië

Als de California Consumer Privacy Act (CCPA) van de Amerikaanse staat Californië van toepassing is op uw informatie, verstrekken we deze kennisgevingen en de in dit beleid beschreven tools zodat u gebruik kunt maken van uw rechten om informatie te ontvangen over onze gegevensprocedures, evenals om te vragen om toegang tot en verwijdering van uw informatie. Met deze tools kunt u uw informatie controleren, updaten, verwijderen of er een exemplaar van exporteren en downloaden. U kunt ook meer lezen over hoelang Nest gegevens bewaart en welke procedure we volgen om uw informatie te verwijderen.

Nest verkoopt uw persoonlijke informatie niet. We delen uw informatie alleen op de manier zoals beschreven in dit beleid. Nest verwerkt uw informatie voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid, die onder meer de 'zakelijke doeleinden' bevatten volgens de CCPA. Deze doeleinden omvatten het volgende:

 • Nest-producten en -services aanbieden en verbeteren
 • Nieuwe producten en functies ontwikkelen
 • Inzicht krijgen in hoe mensen onze producten en services gebruiken
 • Onderzoek uitvoeren waarmee onze services worden verbeterd voor onze gebruikers en dat ten gunste komt van het publiek
 • De rechten, het eigendom of de veiligheid van Nest, onze gebruikers of het publiek beschermen tegen schade
 • Fraude, misbruik, beveiligings- of technische problemen met onze services opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken
 • De integriteit van onze computersystemen behouden en verbeteren en de gegevensbeveiliging van onze gebruikers beschermen
 • Gebruikmaken van dienstverleners die namens ons services uitvoeren, in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen

Als u nog vragen of verzoeken heeft met betrekking tot uw rechten op grond van de CCPA, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder wordt uitgelegd.

Kan de Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de website of door contact met u op te nemen.

Hoe neem ik contact op met Nest?

Voor gebruikers in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Economische Ruimte: Nest Labs, Inc. 3400 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304 VS

Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte: Nest Labs (Europe) Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ierland

Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk: Google UK Ltd, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londen, SW1W 9TQ, Verenigd Koninkrijk

Als u vragen heeft, kunt u een vraag stellen aan onze Afdeling voor gegevensbescherming, onder leiding van onze functionaris voor gegevensbescherming, door een e-mail te sturen naar privacy@nestlabs.com.