Juridische items

Overeenkomst communityforum

Overeenkomst voor het Nest Community-forum

Deze Overeenkomst voor het Nest Community-forum (de 'Overeenkomst') levert belangrijke informatie over uw gebruik van de Nest Community-forumsite (de 'Forumsite') en vormt een overeenkomst tussen u en Nest Labs, Inc. ('Nest') die uw gebruik van het Nest Community-forum beheerst.

Nest kan op elk gewenst moment een deel van deze Overeenkomst of een deel van de geleverde services en functies op de Forumsite wijzigen, toevoegen of verwijderen. In dit geval werkt Nest de Overeenkomst op nest.com/nl/legal/community-forum-agreement bij (dergelijke wijzigingen worden mogelijk ook elders op de Forumsite geplaatst).

ALS U ERVOOR KIEST DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN EN HET NEST COMMUNITY-FORUM TE GEBRUIKEN, MOET U DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEREN ZOALS DEZE AAN U WORDT GEPRESENTEERD, ZONDER WIJZIGINGEN. DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN EN DE FORUMSITE TE BLIJVEN BEZOEKEN OF GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U EN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN NAMENS UZELF OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT, EN VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN DE CAPACITEIT HEEFT OM DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN EN HIERMEE AKKOORD TE GAAN NAMENS UZELF OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT. U MAG DE FORUMSITE NIET BEZOEKEN OF GEBRUIKEN EN DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEREN OF HIERMEE AKKOORD GAAN ALS U NIET DE LEEFTIJD VAN MEERDERJARIGHEID HEEFT BEREIKT DIE VAN TOEPASSING IS IN HET RECHTSGEBIED WAAR U WOONT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DE BEPALINGEN IN DEZE VOORWAARDEN, MOET U DE FORUMSITE NIET BEZOEKEN OF GEBRUIKEN.

ALS U IN DE TOEKOMST NIET AKKOORD GAAT MET EEN WIJZIGING, MOET U DE FORUMSITE NIET LANGER GEBRUIKEN. ALS U DE FORUMSITE BLIJFT GEBRUIKEN, GEEFT U DAARMEE AAN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST EN EVENTUELE WIJZIGINGEN DAARIN.

Algemeen

 1. Op voorwaarde dat u voldoet aan de Overeenkomst, en in overeenstemming met de voorwaarden daarin, verleent Nest u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de Forumsite te openen en te gebruiken.

 2. Naast de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst wordt alle gebruik van de Forumsite beheerst door de Servicevoorwaarden van Nest.com ('Servicevoorwaarden') die zijn uiteengezet op nest.com/nl/legal/terms en die specifiek deel uitmaken van deze Overeenkomst.

 3. Als er een conflict is tussen deze Overeenkomst en de Servicevoorwaarden, geldt deze Overeenkomst.

 4. Alle definities die worden gebruikt in de Servicevoorwaarden en die beginnen met een hoofdletter, hebben dezelfde betekenis in deze Overeenkomst, tenzij anders aangegeven in deze Overeenkomst. De definitie van 'Services' in de Servicevoorwaarden omvat nu ook expliciet het gebruik van het Nest Community-forum. De definitie van 'Site' in de Servicevoorwaarden omvat nu ook expliciet community.nest.com.

 5. U moet meerderjarig zijn in het land waar u woont om inhoud op de Forumsite te kunnen plaatsen.

 6. U gaat ermee akkoord de Forumsite niet te belemmeren of te verstoren.

Foruminhoud

 1. Meningen die worden uitgedrukt op de Forumsite, worden niet onderschreven door Nest.

 2. Informatie die wordt ingediend door gebruikers van de Forumsite ('Inzendingen') wordt niet vooraf gescreend door Nest. Nest behoudt het recht, maar heeft niet de verantwoordelijkheid, Inzendingen te verwijderen, waaronder Inzendingen die volgens Nest de Overeenkomst schenden. Nest doet te goeder trouw inspanningen om beschuldigingen dat Inzendingen de Overeenkomst schenden te onderzoeken, maar (a) geeft geen garantie aan u dat Nest een specifieke Inzending zal verwijderen of de weergave daarvan zal blijven toestaan, ongeacht of dergelijke beschuldigingen zijn gedaan voor de betreffende Inzending, en (b) is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verwijderen of blijven weergeven van Inzendingen.

 3. Nest levert geen officiële productondersteuning op de Forumsite. Nest kan algemene productinformatie of technische informatie leveren. Informatie die wordt geleverd door Nest of Nest-medewerkers, wordt echter als zodanig ('AS IS') geleverd zonder enige garantie. Deze disclaimer vormt een aanvulling op de disclaimers en beperking van de wettelijke aansprakelijkheid die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden.

 4. Nest kan 'cookies' en andere technologieën gebruiken om gebruikersactiviteit op de Forumsite bij te houden. Met deze technologieën kan Nest uw ervaring en de producten en services van Nest verder verbeteren. De manier waarop Nest deze bijgehouden informatie gebruikt, is in overeenstemming met het Privacybeleid van Nest.

 5. Elke gebruiker moet een unieke gebruikersnaam instellen om informatie in te dienen bij de Forumsite. U gebruikt ook uw bestaande login en wachtwoord. Lees het Privacybeleid van Nest, waarin wordt beschreven hoe Nest uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt.

Inzendingen

 1. Gedragscode voor Inzendingen. U gaat ermee akkoord u te houden aan de volgende gedragscode met betrekking tot uw Inzendingen:
  1. Dwaal niet van het onderwerp af. Het Nest Community-forum is bedoeld om mensen te helpen de producten en technologieën van Nest effectiever te gebruiken. Tenzij anderszins aangegeven, moet u geen Inzendingen over andere onderwerpen toevoegen. Uw Inzending moet vallen in de categorie die is aangegeven op de Community-site. Constructieve feedback over productfuncties is ook welkom.
  2. Wees beleefd en houd u aan de wet. Iedereen moet zich comfortabel voelen bij het lezen van Inzendingen en bij deelname aan discussies. Neem in uw Inzending of gebruikersnaam geen materiaal op dat lasterlijk, smadelijk, onfatsoenlijk, schadelijk, treiterend, intimiderend, bedreigend, hatelijk is, bijvoorbeeld wegens geslacht, geaardheid, genderidentiteit, handicap, of aanzet tot geweld, of geweld tegen vrouwen, de menselijke waardigheid aantast, bezwaarlijk, discriminerend, beledigend, vulgair, obsceen, pornografisch, seksueel expliciet of aanstootgevend is in een seksuele, raciale, culturele of etnische context. Inzendingen die misdaden tegen de menselijkheid verheerlijken zijn ten strengste verboden.
  3. Geen enquêtes of petities. Plaats geen enquêtes of petities of links naar enquêtes of petities.
  4. Geen advertenties. Gebruik de Forumsite niet om uw producten te verkopen of onder de aandacht van anderen te brengen en plaats geen URL's, tenzij deze de vraag van een gebruiker rechtstreeks beantwoorden. Als een deel van uw Inzending, waaronder een geplaatste URL, resulteert in een vergoeding of voordeel voor u, moet u dit aangeven in uw bericht met de tekst: 'Ik kan een bepaalde vorm van compensatie (financieel of anderszins) ontvangen voor mijn aanbeveling of link'. Uw handtekening mag GEEN link naar een website bevatten.
  5. Wees origineel. Materiaal dat u inzendt, moet uw eigen werk zijn of werk waarvoor u een licentie heeft verkregen. U garandeert en verklaart dat u eigenaar bent van of anderszins beschikt over alle rechten op de informatie in uw Inzending.
 2. Gebruikslicentie voor Inzendingen. Als u een Inzending verzendt naar de Forumsite, gaat u ermee akkoord Nest een oneindige, royalty-vrije, niet-exclusieve wereldwijde licentie te verlenen om de Inzending te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, hiervan afgeleide werken te maken, te distribueren, uit te voeren, weer te geven en openbaar beschikbaar te stellen en om alle auteursrecht- en publicatierechten met betrekking tot de Inzending uit te oefenen. Als uw Inzending een productsuggestie of nieuw idee voor implementatie in een functie of product van Nest bevat, gaat u ermee akkoord dat: (1) uw Inzending en de inhoud daarvan automatisch in licentie worden gegeven aan Nest en eigendom worden van Nest, zonder enige vergoeding aan u; (2) Nest de Inzending en de inhoud daarvan voor elk doel en op elke manier mag gebruiken, kopiëren, aanpassen, publiceren en herdistribueren, waaronder voor implementatie in producten of services; (3) Nest geen verplichting heeft de Inzending te beoordelen; en (4) Nest en zijn medewerkers geen verplichting hebben de Inzending vertrouwelijk te houden. Als u de bovenstaande rechten niet wilt verlenen aan Nest, moet u uw Inzending niet verzenden naar de Forumsite.

 3. Vrijwaring met betrekking tot Inzendingen. U bent volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van uw Inzendingen. U gaat ermee akkoord Nest, zijn dochterondernemingen en partners te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen met betrekking tot alle claims van derden of kosten die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan uw Inzendingen. Deze vrijwaring vormt een aanvulling op de andere vrijwaringsverplichtingen die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden.

 4. Verwijdering en handhaving door Nest. Nest behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, Inzendingen te verwijderen, uit te schakelen of actie te ondernemen tegen accounts.

 5. Melding auteursrechtschending Indien u meent dat iemands bijdrage uw auteursrechten schendt, of de wet of deze Overeenkomst overtreedt, meld het dan via copyright@nestlabs.com.