Juridische items

Privacybeleid website

Opmerking: Als je de Nest-apparaten en -services samen met een Google-account gebruikt, worden je gegevens behandeld zoals wordt beschreven in het Privacybeleid van Google en zoals verder wordt toegelicht op deze pagina met het helpcentrum voor veelgestelde vragen over privacy. Lees ook wat Google doet voor de privacy in huis.

Dit privacybeleid voor Nest Websites beschrijft welke gegevens Nest Labs, Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: ‘Nest’) verzamelen, gebruiken, delen en opslaan, waaronder persoonsgegevens (d.w.z. informatie die u persoonlijk identificeert, zoals uw naam, e‑mailadres of factuurinformatie of andere gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om deze informatie te verkrijgen).

Dit document richt zich op informatie in verband met het laten werken van de openbare websites die beschikbaar zijn op nest.com en de nest.com (sub)domeinnamen (elk een 'Site'), inclusief onze online shop.

Wij geven aanvullende informatie over hoe we informatie verzamelen en gebruiken in verband met Nest-producten en -services in onze Privacyverklaring voor Nest Producten en Services.

VERZAMELING EN GEBRUIK: Nest verzamelt informatie via haar Sites op verschillende manieren. Deze informatie wordt gebruikt om gebruikers te voorzien van Nest-producten en -services, om ons in staat te stellen inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers op onze Site navigeren en om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u.

Aankoop- en inloggegevens: als u Nest-producten via onze Site reserveert of koopt, vragen we u naar uw naam, e‑mailadres, factuur- en verzendadres, creditcardgegevens en andere informatie die nodig is om de transactie te voltooien. Als u een Nest-account maakt, worden uw factuur- en verzendadres en de laatste vier cijfers van uw creditcard door Nest opgeslagen. Uw volledige creditcardgegevens worden niet verzameld en opgeslagen. Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelt onze serviceprovider voor de afwikkeling van creditcardbetalingen, CyberSource, uw volledige creditcardgegevens, zelfs als u gastgebruiker bent, en worden deze bewaard tot het moment dat de bestelling wordt verzonden. Als u een Nest-account maakt en ervoor kiest de betaalkaartgegevens op te slaan, worden uw betaalgegevens opgeslagen door CyberSource.

Mailinglistgegevens: u kunt ervoor kiezen uw e‑mailadres op te geven via een verzendformulier op onze Site of wanneer u zich aanmeldt voor een Nest-account. Uw e‑mailadres kan worden gebruikt om u nieuws te sturen over Nest-gerelateerde services, onderzoeken, producten en aanbiedingen. We maken voor het beheren van deze berichten mogelijk gebruik van een of meer serviceproviders, maar uw e‑mailadres wordt niet zonder uw toestemming gedeeld met spammers of andere derden.

Gegevens over het apparaatgebruik: als u onze site bezoekt en bent ingelogd op uw Nest-account, registreren wij het IP-adres vanwaar u onze site bezoekt. Als u een Nest-apparaat of ander aangesloten apparaat heeft, registreren wij via de website-interface de aanpassingen die u op het product maakt. Deze gegevens worden opgeslagen, samen met uw e‑mailadres, informatie over uw Nest-apparaat, de gegevens die rechtstreeks door het apparaat worden verzameld, een geschiedenis van uw apparaatinstellingen en alle andere informatie die we hebben verzameld over uw gebruik van Nest-producten en -services. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor Nest Producten en Services voor meer informatie over het gebruik van de gegevens die via onze producten worden verzameld.

Online tracking en uw keuzes: Informatie over het gebruik van de website: net als veel andere sites analyseren wij en onze partners de logbestanden en andere gegevens die via cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën worden verzameld om informatie te vergaren over uw browsegedrag bij een bezoek aan onze website, inclusief informatie over uw browsertype, domeinen, paginaweergaven, IP-adres, verwijzende en uitstappagina's, informatie over uw interactie met de webpagina's van onze Site en met links van derden, verkeers- en gebruikstrends op de service, enz. We gebruiken sessiecookies om u ingelogd te houden wanneer u functies van onze Site gebruikt. Deze worden verwijderd zodra u uw browser sluit. We gebruiken ook permanente cookies. Deze blijven in uw browser staan en zorgen ervoor dat wij u herkennen wanneer u de Site opnieuw bezoekt. We gebruiken deze cookies zodat u niet telkens uw gegevens hoeft in te voeren, om inzicht te krijgen in uw gebruik van onze website, om technische problemen te diagnosticeren en op te lossen en de service anderszins te verbeteren. In bepaalde e‑mailberichten gebruiken we een 'doorklik-URL' die is gekoppeld aan inhoud op de Site. We houden deze doorklikgegevens bij om de effectiviteit van onze communicatie met klanten te meten. We gebruiken ook analysetools van derden (waaronder Google Analytics) om onze service te analyseren en te verbeteren. De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen zodanig wijzigen dat de cookies worden geweigerd of dat er een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de cookies van de website die u bezoekt, wilt accepteren. Als u uw browser zodanig instelt dat deze geen cookies accepteert, is het mogelijk dat bepaalde delen van onze Site voor u niet werken. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle trackingmechanismen kunt verwijderen of uitschakelen op uw apparaat. Dit is afhankelijk van uw type apparaat of browser.

  • Het mogelijk dat het inschakelen van de 'Do Not Track'-optie in uw browser geen gevolgen heeft voor de cookiegegevens die door ons worden verzameld, omdat wij de gegevens over het websitegebruik die we via cookies verzamelen, alleen gebruiken voor analyse- en interne doeleinden. De enige manier om u volledig 'af te melden' (opt-out) voor het verzamelen van alle informatie via cookies of een andere trackingtechnologie, is om de instellingen in uw browser of op uw mobiele apparaat actief te beheren en cookies en andere tracking-/registratietools te verwijderen en uit te schakelen. (Voor meer informatie over cookies, het verwijderen van gif's/webbakens en gerelateerde technologieën kunt u terecht op allaboutcookies.org).

  • We staan externe advertentiepartners toe cookies en andere technologieën te gebruiken tijdens een bezoek aan onze Site om informatie te verzamelen over uw browseactiviteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites. We gebruiken bijvoorbeeld advertentieservices van externe advertentiepartners, zoals Google Display Network en AdRoll, om onze services via andere websites en andere online diensten bij u aan te bieden. Via een proces dat 'retargeting' wordt genoemd, plaatst elke service een cookie in uw browser wanneer u onze Site bezoekt, zodat ze u kunnen identificeren en u advertenties op andere websites en online diensten kunnen tonen die zijn gebaseerd op uw browseactiviteiten. Om gebruik van deze informatie voor advertenties door derde advertentiepartners te voorkomen, kunt u uw browserinstellingen zo aanpassen dat cookies geweigerd worden of dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geïnstalleerd. U kunt ook de ‘Do not track’ optie van uw browser activeren, hoewel wij geen controle hebben over en niet kunnen bevestigen dat deze derde advertentiepartners het browser signaal ‘Do not track’ respecteren. Bovendien zijn veel advertentiebedrijven lid van de NAI of DAA en/of bieden op deze pagina’s op networkadvertising.org/choices of aboutads.info/choices de mogelijkheid om u af te melden (opt-out).

Sites en functies van derden: onze Site bevat mogelijk links naar andere websites die worden beheerd door derden en die mogelijk sociale mediafuncties bevatten, zoals knoppen voor Facebook en Twitter (bijvoorbeeld 'Vind ik leuk', 'Tweet' of 'Pin'). Deze sites van derden verzamelen mogelijk informatie over u als u op een link klikt. De sociale mediasites registreren mogelijk telkens automatisch informatie over uw browsegedrag wanneer u een site bezoekt met een knop voor sociale media. Op uw interactie met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie aanbiedt, en niet ons privacybeleid, van toepassing. Wij bepalen niet welke informatie door deze derde partijen wordt verzameld. Controleer uw privacyinstellingen voor uw sociale mediasites en denk goed na voordat u op links naar een website van een derde partij klikt.

Minderjarigen: onze Site verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. HET DELEN VAN GEGEVENS: uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw voorafgaande toestemming gedeeld voor commerciële of marketingdoeleinden die niet zijn gerelateerd aan de levering van Nest-producten en -services. We verhuren of verkopen geen klantenlijsten.

In de volgende limitatieve gevallen mogen wij uw persoonsgegevens delen:

  • Met uw toestemming: wij mogen uw persoonsgegevens delen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Een voorbeeld hiervan is wanneer u zich registreert bij onze Site voor één van de programma's die worden aangeboden door onze partners (bijv. energie- of verzekeringsmaatschappijen). Indien u dit doet, mogen wij bepaalde informatie delen met de partner. Dit kan uw inschrijfinformatie zijn en de activiteitenstatus van uw apparaat. Indien u apparaten en diensten van derde partijen aansluit op uw Nest-product via het Works with Nest-programma, krijgt u informatie te zien over mogelijke uitwisseling van gegevens. Uw toestemming is vereist om de deze uitwisselingen namens u te verrichten en u kunt ieder moment van gedachten veranderen.

Wanneer u services van derden gebruikt die zijn integreert in de Nest-producten, zijn voor deze services de voorwaarden en het privacybeleid van deze derden van kracht.

  • Voor externe verwerking: wij hebben leveranciers, dienstverleners en technici die ons helpen met onze verwerking en opslag en die ook uw vragen beantwoorden. Ze kunnen ook helpen bij het monitoren van onze servers om technische problemen te voorkomen. Deze technische dienstverleners hebben (net als Nest-werknemers) in verband met hun werk toegang tot bepaalde informatie over u of uw account, maar mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Wij hanteren ook strikte beleidslijnen en hebben technische barrières om te voorkomen dat een onbevoegde werknemer toegang krijgt tot videogegevens.

  • Als onderdeel van zakelijke overdrachten: in het geval van verkoop of overdracht van de onderneming, of een deel daarvan, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen een koper vereisen onze gegevens te gebruiken op de wijze zoals uiteengezet in de privacyverklaring die gold op het moment dat de gegevens zijn verzameld.

  • Om juridische redenen: wij mogen informatie aan een derde partij verstrekken indien wij er te goeder trouw in geloven dat wij dit dienen te doen om een juridische reden. Bijvoorbeeld om te reageren op een juridische procedure of om te voldoen aan de wet (of aan buitenlandse wetten anders dan de Amerikaanse wetten).

Wij mogen andere gegevens, niet zijnde persoonsgegevens (bijvoorbeeld verzamelde of geanonimiseerde klantgegevens) publiceren of delen met onze partners. Wij mogen bijvoorbeeld trends publiceren over energiegebruik of toegenomen koolstofmonoxide niveaus in huizen. Deze informatie mag ook worden gedeeld met andere gebruikers om hen te helpen hun energiegebruik te vergelijken met anderen in de Nest-gemeenschap, om aandacht te vragen voor veiligheidsissues of om ons systeem te helpen verbeteren. Wij mogen niet-persoonlijke informatie ook delen met onze partners, bijvoorbeeld als zij geïnteresseerd zijn in het aanbieden van vraagrespons-diensten of andere stimuleringsprogramma’s. Wij nemen voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat deze gegevens naar u herleidbaar zijn en eisen van onze partners dat zij hetzelfde doen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen door Nest of haar dienstverleners worden verzameld, verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie waar onze servers staan. Als gevolg daarvan kunnen uw persoonlijke gegevens onderhevig zijn aan wettelijke vereisten, inclusief juridische vereisten om persoonlijke gegevens bekend te maken aan overheidsinstellingen in die jurisdicties.

BEVEILIGING: Nest neemt de beveiliging serieus en hecht grote waarde aan de integriteit van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken commercieel verantwoorde fysieke, administratieve en technologische methoden om uw gegevens veilig te verzenden. Nest kan echter niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn om onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of misbruik van uw persoonlijke gegevens te maken. Indien er als gevolg van een schending van de beveiliging inbreuk wordt gemaakt op de gegevens die wij beheren, zullen we redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en degenen van wie de integriteit van de persoonsgegevens is geschonden, te informeren en andere stappen te ondernemen conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

BEWAARTERMIJN: Nest bewaart uw persoonsgegevens gewoonlijk op de servers van Nest totdat u de gegevens verwijdert of bewerkt, of gedurende de periode dat u klant bent van Nest, om u Nest-producten te leveren. Daarnaast kan Nest uw persoonsgegevens opslaan om geschillen te beslechten, verdediging in rechtszaken op te stellen, audits uit te voeren, voor rechtmatige zakelijke doelen, om nakoming van contracten af te dwingen en te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Meer informatie over onze procedures voor het behoud van gegevens vindt u hier.

INTERNATIONALE BEZOEKERS EN GEGEVENSOVERDRACHTEN Internationale bezoeker: de website van Nest wordt gehost in de Verenigde Staten en is bedoeld voor bezoekers uit de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje en Nederland. Als u de site bezoekt vanuit de Europese Unie of andere regio's met wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen en gebruik van gegevens die verschilt van de wet- en regelgeving in de VS, moet u er rekening mee houden dat u uw persoonsgegevens overdraagt naar de Verenigde Staten en dat u door het verstrekken van uw persoonsgegevens akkoord gaat met deze overdracht.

Internationale gegevensoverdrachten: wanneer we persoonlijke gegevens overdragen vanuit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland naar andere landen, waaronder de Verenigde Staten, gebruiken we een verscheidenheid aan juridische instrumenten om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beschermd.

Internationale gegevensoverdrachten: Als we persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland overdragen naar andere landen (waaronder de Verenigde Staten), hanteren we diverse wettelijke voorzorgsmaatregelen om uw gegevens op passende wijze te beveiligen. Nest Labs Inc. voldoet aan het Europese-Amerikaanse Privacy Shield Framework en het Zwitserse-Amerikaanse Privacy Shield Framework (het 'Privacy Shield') ten aanzien van het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren in de Verenigde Staten van persoonlijke informatie die afkomstig is uit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, zoals wordt beschreven in onze Privacy Shield-certificering. Nest houdt zich aan de beginselen van het Privacy Shield (de 'Principes').

In het geval dat u een geschil met ons heeft over onze naleving van de Principes, kunt u, als onderdeel van onze deelname aan het Privacy Shield, een klacht indienen bij uw plaatselijke autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. Wij gaan dan samen met deze autoriteit op zoek naar een oplossing. (Onder bepaalde omstandigheden voorziet het Privacy Shield Framework in het recht om bindende arbitrage in te roepen om klachten op te lossen die niet op andere manieren kunnen worden opgelost, zoals beschreven in Bijlage I bij de Privacy Shield-principes.) Bij klachten die samenhangen met het Privacy Shield, neemt u contact met ons op via privacy@nestlabs.com.

Deelnemers van het Privacy Shield zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsautoriteiten van de Amerikaanse Federal Trade Commission en andere bevoegde wettelijke instanties. Onder bepaalde omstandigheden zijn deelnemers als wij aansprakelijk voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU naar derde partijen buiten de EU. Lees hier meer over Privacy Shield.

We kunnen informatie delen met onze zuster- en dochterondernemingen en met derde partijen, zoals beschreven in dit Privacybeleid. We kunnen informatie bekendmaken naar aanleiding van juridische procedures en wettige verzoeken van openbare instanties in de Verenigde Staten en andere landen voor rechtshandhaving en nationale veiligheid.

Individuele rechten in de Europese Economische Ruimte: als u in de Europese Economische Ruimte bent gevestigd, kunt u Nest verzoeken te bevestigen dat uw persoongegevens worden verwerkt, kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens en kunt ons verzoeken uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nest. Dit laatste kan uw gebruik van de Nest-producten en -services echter beïnvloeden. Volgens de toepasselijke wet- en regelgeving kunt u het recht hebben op inzage in en portabiliteit van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking, rectificatie en vergetelheid van uw persoonsgegevens die Nest van u heeft. Nest onderneemt alle commercieel redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren alvorens inzage te geven in of wijzigingen te maken aan uw persoongegevens om uw privacy te beschermen.

Wijzigingen in het privacybeleid: houd er rekening mee dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. We zullen u informeren over wijzigen via de website of door contact met u te nemen.

Contactinformatie: Voor gebruikers in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Economische Ruimte: Nest Labs, Inc. 3400 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten

Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte: Nest Labs (Europe) Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk: Google UK Ltd Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londen, SW1W 9TQ, Verenigd Koninkrijk

Als u vragen of verzoeken heeft over uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons bureau voor gegevensbescherming, onder leiding van onze functionaris voor gegevensbescherming, door een e-mail te sturen naar privacy@nestlabs.com.

Laatst geüpdatet: [31 januari 2020]