Juridische items

Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Welkom in de online store (de 'Store') van Nest Labs (Europe) Ltd. ('Nest'). Door uw aankoop van hardwareproducten van Nest ('Producten') en/of abonnementsdiensten ("Abonnementsdiensten") in de Store gaat u een overeenkomst aan waarin u gebonden bent aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden ('Algemene voorwaarden') en alle aanvullende voorwaarden die wij bieden, inclusief maar niet beperkt tot onze Servicevoorwaarden en de voorwaarden van de Beperkte Garantie die is meegeleverd in de doos van een Product.

DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST. DOOR NEST-PRODUCTEN EN/OF ABONNEMENTSDIENSTEN TE BESTELLEN, ACCEPTEERT EN GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN DE CAPACITEIT HEBT OM DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN EN ERMEE AKKOORD TE GAAN. U VERKLAART DAT U DE WETTELIJK VEREISTE LEEFTIJD HEBT OM IN UW RECHTSGEBIED OF UW WOONPLAATS PRODUCTEN TE KOPEN EN TE GEBRUIKEN EN DEZE OVEREENKOMST AF TE SLUITEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET EEN OF MEERDERE VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DAN MAG U DE PRODUCTEN NIET KOPEN.

Wij behouden ons het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Bekijk de Algemene voorwaarden daarom elke keer voordat u een aankoop doet in de Store. Elke keer dat u Producten van Nest bestelt, zijn de op dat moment geldende Algemene voorwaarden van toepassing op u en Nest. Als u onze Abonnementsdiensten afsluit, zullen wij u van wijzigingen die wij in deze Algemene voorwaarden aanbrengen en die van invloed zijn op uw abonnement op de hoogte brengen. Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen met Nest.

De Store is alleen bedoeld voor retailverkoop aan particuliere consumenten. Neem contact op met euorders@nestlabs.com wanneer u als groothandel wilt inkopen.

Als consument heeft u bepaalde wettelijke rechten. De afwijzingen, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door het toepasselijk recht. In sommige rechtsgebieden is uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, inclusief uitsluiting van producten of diensten die defect zijn of niet voldoen aan de omschrijving, of uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of andere rechten. Raadpleeg het toepasselijke recht in uw land of rechtsgebied voor een volledige beschrijving van uw wettelijke rechten. Niets in deze Algemene voorwaarden heeft invloed op die andere wettelijke rechten.

Hoewel de Store wereldwijd toegankelijk is, zijn de Producten en Abonnementsdiensten die worden aangeboden in de Store niet ontworpen en getest voor gebruik in alle landen. Indien u ervoor kiest de Store te bezoeken en/of de Producten en abonnementsdiensten te gebruiken buiten het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen of Finland (ieder een 'Doelland') of indien u een Store, Product of Abonnementsdienst in een Doelland gebruikt waar die specifieke Store, dat Product of die Abonnementsdienst niet beschikbaar is gesteld door Nest (zoals van toepassing) doet u dit op eigen initiatief, bent u volledig verantwoordelijk voor de naleving van het toepasselijk recht in uw land en begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat sommige of alle functies van de Store, Producten en Abonnementsdiensten mogelijk niet werken of geschikt zijn voor gebruik in een dergelijk land. Voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt Nest geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door uw toegang tot of het gebruik van de Store, Producten en Abonnementsdiensten buiten het Doelland. Nest accepteert ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door uw gebruik van Producten of Abonnementsdiensten die niet beschikbaar zijn in een Store in het Doelland als u het Product of de Abonnementsdienst in dit Doelland wilt gebruiken.

1. Compatibiliteit.

U erkent dat u heeft geverifieerd dat de Producten die u koopt compatibel zijn met de andere apparaten in uw huis (u heeft bijvoorbeeld gecontroleerd of uw systeem van verwarming, ventilatie en airconditioning (Heating, Ventilation en Airconditioning ofwel 'HVAC') compatibel is met de Nest Learning Thermostat). U bent volledig verantwoordelijk voor het bepalen van de compatibiliteit van de Producten met andere apparaten in uw huis en accepteert dat een gebrek aan compatibiliteit niet valt onder de garantie verstrekt bij uw Product en op geen enkele andere wijze reden is voor een terugbetaling na het verstrijken van het restitutiebeleid van 30 dagen zoals hieronder beschreven.

2. Reserveringen en vooruitbestellingen

Producten die beschikbaar zijn voor reservering of vooruitbestelling worden niet te koop aangeboden door Nest. Het plaatsen van een reservering of vooruitbestelling betekent niet dat u een verkoopovereenkomst heeft afgesloten. Door een reservering of vooruitbestelling te plaatsen voor een Product dat nog niet te koop is, doet u Nest een aanbod tot het afnemen van dat Product, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn. Nest verkrijgt een machtiging van uw bank of creditcardmaatschappij voor geen bedrag. Een machtiging van uw creditcardmaatschappij kan dus verschillende dagen of weken openstaan voordat het bedrag daadwerkelijk wordt afgeschreven.

U kunt uw aanbod om Producten af te nemen op elk moment voorafgaand aan de verzending annuleren zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Indien het product te koop wordt aangeboden, kan Nest uw aanbod tot het afnemen van Producten aanvaarden en zijn deze Algemene voorwaarden daarop van toepassing. Nest schrijft op dat moment een betaling af van de door u opgegeven betaalkaart en verzendt uw Product. Nest kan een aanvullende machtiging verkrijgen van uw creditcardmaatschappij om te bevestigen dat de noodzakelijke middelen aanwezig zijn om de gevraagde Producten te kopen.

Nest behoudt zich het recht voor om elke bestelling om welke reden dan ook op elk moment voorafgaand aan de verzending te annuleren of te weigeren, ook nadat een bestelling is ingediend en ongeacht of de bestelling is bevestigd of niet. We proberen mogelijk contact met u op te nemen indien de bestelling of een deel daarvan wordt geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te voltooien en goed te keuren.

3. Betaling.

Door het aanbieden van een creditcard of andere betaalmethode die door Nest geaccepteerd wordt, garandeert u dat u bevoegd bent de betreffende betaalmethode te gebruiken en dat u ons (of onze externe verwerker van betalingen) toestemming geeft via uw betaalmethode het totale bedrag van uw bestelling (inclusief belastingen en andere kosten) af te schrijven. Als de door u geboden betaalmethode niet geverifieerd kan worden, ongeldig is of anderszins onacceptabel is, kan uw bestelling opgeschort of geannuleerd worden. U dient de problemen die wij tegenkomen op te lossen om uw bestelling te laten uitvoeren. In het geval u de betaalinformatie met betrekking tot uw Nest-account wilt wijzigen of bijwerken, kunt u dit op elk gewenst moment doen door in te loggen op uw account en uw betaalinformatie te bewerken.

4. Abonnementsdiensten

(a) Abonnementsvormen. Wij bieden verschillende abonnementsvormen voor onze Abonnementsdiensten. Ga voor meer informatie over deze vormen naar nest.com/be/nl/support/.

(b) Abonnementsverlengingen. Als u een van onze Abonnementsdiensten aanschaft, erkent u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat (1) Nest bevoegd is om u een maand- of jaarbedrag in rekening te brengen voor de abonnementsdienst afhankelijk van de factureringscyclus die u kiest (naast daarop van toepassing zijnde belastingen) voor zolang uw abonnement duurt en (2) uw abonnement wordt verlengd totdat u hem annuleert of deze Abonnementsdienst geannuleerd of beëindigd wordt volgens de servicevoorwaarden van Nest.

(c) Facturatie. We factureren de betaalmethode voor uw Nest-account automatisch per maand of per jaar (afhankelijk van de facturatieronde die u kiest). De eerste dag van uw facturatieronde is gekoppeld aan de datum waarop u uw abonnementsdiensten activeert door ze aan (een) product(en) te koppelen. Indien u op een later moment besluit om aanvullende abonnementsdiensten te kopen (steeds een “toegevoegde dienst”), dan wordt de betaling voor een dergelijke toegevoegde dienst pro rato aangepast aan de verlengingsdatum van uw initiële abonnementsdienst. Daarnaast wordt het volledige bedrag van de toegevoegde dienst in rekening gebracht op de verlengingsdatum van uw abonnement. U erkent dat het bedrag dat in rekening gebracht wordt kan variëren in verband met aanbiedingen, wijzigingen in uw abonnementsdiensten en geldende belastingen en u machtigt ons om uw betaalmethode te belasten met de relevante bedragen.

(d) Annuleringen en terugbetaling. U kunt uw Abonnementsdiensten op elk gewenst moment beëindigen door in te loggen op uw Nest-account en "Cancel Subscription" (Abonnement annuleren) te kiezen. Wij wijzen erop dat alleen het ontkoppelen van een product van een Abonnementsdienst niet leidt tot het annuleren van de Abonnementsdienst. In het geval u een Abonnementsdienst wilt annuleren, zorgen wij voor terugbetaling van het restbedrag voor de periode vanaf de dag na de annulering van de Abonnementsdienst voor de rest van uw factureringscyclus.

(e) Gratis proefperiode. Wij kunnen een gratis proefperiode van onze Abonnementsdiensten aanbieden. Als wij een proefperiode bieden, worden de specifieke voorwaarden bij registratie bekendgemaakt. Wij zijn niet verplicht u te laten weten wanneer de gratis proefperiode eindigt en wij behouden ons het recht voor gratis proefperiodes aan te passen of te beëindigen op elk gewenst moment, zonder kennisgeving en naar ons eigen goeddunken.

5. Beschikbaarheid en prijs.

Het aanbod van Producten in de Store is afhankelijk van beschikbaarheid en wij behouden ons het recht om hoeveelheidsbeperkingen in te stellen op alle bestellingen, de gehele of een deel van de bestelling te weigeren en bepaalde Producten en/of Abonnementsdiensten niet meer aan te beiden zonder kennisgeving vooraf. De prijzen van de Producten en Abonnementsdiensten kunnen op elk moment worden gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die u al heeft geplaatst. In het geval wij de prijs wijzigen van Abonnementsdiensten die u hebt gekocht, maken wij dit van tevoren bekend in overeenkomst met sectie 16 (Meldingen). Na ontvangst van deze melding gaan wij ervan uit dat u de prijsverandering accepteert, behalve als u uw abonnement annuleert zoals aangegeven in sectie 4(d) hierboven.

6. Omzetbelasting (ook bekend als BTW).

Nest rekent, afhankelijk van de bestelling, BTW in overeenstemming met het toepasselijk recht.

7. Wederverkoop en eigendomsoverdracht.

Aankopen in de Store zijn uitsluitend bedoeld voor eindgebruikers en zijn niet geautoriseerd voor wederverkoop. Het eigendomsrecht van de Producten gekocht in de Store wordt overgedragen aan de koper op het moment van levering door Nest aan het transportbedrijf, maar Nest en/of het transportbedrijf zijn verantwoordelijk voor verlies van of schade aan Producten tijdens het vervoer van de Producten naar u.

8. Verzending en levering.

Prijzen van de Producten zijn exclusief verzendkosten. Onze bezorgkosten en -methodes zijn zoals omschreven op de Store-website. We bieden twee verzendmethodes: express of standaard. De geschatte aankomsttijd of leveringsdatum is geen gegarandeerde leveringsdatum voor uw bestelling. Geweigerde leveringen worden teruggestuurd naar ons magazijn. Het kan tot 45 dagen duren voordat de geretourneerde artikelen zijn geïdentificeerd als geweigerd en verwerkt voor een terugbetaling (hoewel dit de rechten vermeld in onderstaande paragraaf 10 niet beïnvloedt).

De beschikbare producten in de store van het specifieke Doelland zijn ontworpen, verhandeld en verkocht voor gebruik door inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden of Finland ZOALS VAN TOEPASSING. Alle veiligheidsvoorschriften, informatie, instructies, verpakking, materialen in de doos, mobiele apps en ondersteuningsdiensten worden uitsluitend aangeboden in het Engels, Frans, Nederlands, Duits , Spaans en Italiaans . In andere Doellanden zijn de verpakking, materialen in de doos, mobiele apps en ondersteuningsdiensten van de Store mogelijk niet beschikbaar in de toepasselijke taal. De beschikbare producten in de store zijn niet bedoeld voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden of Finland ZOALS VAN TOEPASSING. U bent verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wetten en regelgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk als u dergelijke wetten overtreedt.

9. Installatie.

Er kunnen wetten van kracht zijn in uw rechtsgebied die voorschrijven waar en hoe u het Product moet installeren. U moet controleren of u alle relevante wetten in uw rechtsgebied naleeft. Nest is niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade veroorzaakt door eigenhandig installeren. Nest houdt op haar website een lijst bij van aanbevolen installateurs van de Producten. Deze installateurs zijn geen medewerkers van Nest en zijn niet verbonden aan Nest. Nest is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werkwijze van deze installateurs. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig uitzoeken van een installateur die voldoet aan uw eisen.

10. Retourneren en terugbetaling.

Indien u, om wat voor reden dan ook, een artikel uit de Store wilt retourneren voor een terugbetaling, moet u ons daarover inlichten voor het verstrijken van de volgende termijnen (de 'Opzegtermijn'): (i) 30 dagen na de aankoopdatum of (ii) 14 dagen na ontvangst van het Product. Om een retourzending in gang te zetten, moet u ons over uw besluit inlichten binnen de Opzegtermijn door contact op te nemen met de Nest-klantenservice en duidelijk te vermelden dat u het Product wilt retourneren. Hoewel dit geen invloed heeft op uw recht op terugbetaling, verzoeken wij u details op te geven over waar en wanneer u het Product heeft gekocht en waarom u het Product wilt retourneren. Nest-klantenservice geeft u een Return Material Authorization ('RMA') die u moet bijvoegen bij uw retourzending naar Nest zodat Nest uw zending kan identificeren. Geef ook een retouradres op. Indien u het Product ergens anders dan in de Store heeft gekocht, neem dan contact op met de reseller voor een terugbetaling.

U moet het Product (en eventuele promotieartikelen meegeleverd met het Product) met een RMA terugsturen binnen de periode van 14 dagen nadat u Nest-klantenservice heeft ingelicht dat u het Product wilt retourneren en een terugbetaling wilt ontvangen. Tenzij het product defect is of niet aan de omschrijving voldoet, bent u verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan het retourneren van het Product naar ons (inclusief de-installatie en de verzendkosten van het Product naar Nest).

We betalen de prijs uit die u heeft betaald voor het Product plus de oorspronkelijke verzendkosten (ter waarde van onze standaard verzendoptie), met aftrek van de waarde van de promotieartikelen of kortingen die u heeft ontvangen. Als u een bundel koopt (meerdere Producten die samen en met een korting worden verkocht) en u retourneert slechts een deel van de bundel, zullen wij de gehele korting voor de volledige bundel op uw terugbetaling in mindering brengen. Houd echter rekening met het volgende:

• wij kunnen uw terugbetaling verlagen ter compensatie van om het even welke waardevermindering van het Product, louter naar ons goeddunken vast te stellen, veroorzaakt doordat u het Product heeft behandeld op een manier die niet noodzakelijk is om de aard, karakteristieken en functionering vast te stellen (bijvoorbeeld op een manier die normaliter niet is toegestaan in een winkel).


• als u een installatieservice bij uw Product bestelt, heeft u geen recht op terugbetaling van de installatiekosten, tenzij: (i) wij de installatieservice hebben uitgevoerd binnen de periode van 14 dagen nadat u het Product heeft ontvangen en (ii) u ons niet uitdrukkelijk heeft verzocht de service te verlenen binnen die periode van 14 dagen.


• als u de bestelling van een abonnementsdienst annuleert, heeft u geen recht op een volledige terugbetaling als de abonnementsdienst tijdens de opzegtermijn is ingegaan. Abonnementsdiensten zullen worden terugbetaald volgens de voorwaarden van sectie 4(d) van deze algemene voorwaarden.

Wij voldoen alle aan u verschuldigde terugbetalingen binnen 14 dagen na (a) de dag waarop wij het Product van u retour hebben ontvangen, of (b) de dag waarop u ons bewijs heeft geleverd dat u het Product aan ons retour heeft verzonden. Wij raden u aan uw verzendbewijs te bewaren.

Het hierboven beschreven retourbeleid is ter aanvulling, en staat los van en komt niet in de plaats van uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen volgens het toepasselijk recht.

11. Geschillen.

(a) Neem eerst contact op met Nest. Indien zich een geschil voordoet tussen u en Nest, is het ons doel om meer te weten te komen over uw problemen en deze op te lossen. U verklaart dat u Nest op de hoogte stelt van eventuele geschillen met Nest met betrekking tot deze Algemene voorwaarden door contact op te nemen met.

(b) Indien we uw geschil niet kunnen beslechten, verstrekt de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting, dat kan worden geraadpleegd via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(c) Bescherming van vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten. Nest kan een gerechtelijk bevel of andere gerechtvaardigde hulp aanvragen bij elke bevoegde rechterlijke instantie om haar vertrouwelijke informatie of intellectuele eigendom te beschermen of om verlies van gegevens of schade aan haar servers te voorkomen.

12. Garanties en vrijwaringen.

Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, en zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, wordt de Store en alle beschikbare inhoud van de Store aangeboden 'als zodanig' (as is) zonder garanties of voorwaarden van welke aard ook, zowel expliciet als impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, eigendomsgaranties of stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Alle producten en diensten die via de Store worden aangeboden 'als zodanig' (as is), tenzij anders vermeld in de Beperkte garantie meegeleverd met een Product. U kunt ervoor kiezen een claim in te dienen onder deze Algemene voorwaarden of onder de Beperkte garantie of allebei, maar u kunt niet twee keer aanspraak maken op compensatie van hetzelfde verlies. Om een terugbetaling onder de Beperkte garantie in gang te zetten, moet u contact opnemen met Nest.

U gebruikt alle Producten en Abonnementsdiensten op eigen verantwoordelijkheid en risico. U bent volledig verantwoordelijk (en Nest wijst alle verantwoordelijkheid af) voor alle verlies, aansprakelijkheid of schade als gevolg van uw gebruik van een Product en/of Abonnementsdiensten, inclusief aan uw HVAC-systeem, sanitair, huis, Product, randapparatuur aangesloten op het Product, computer, mobiele apparaat en alle andere voorwerpen en huisdieren in uw huis.

Tenzij er nadrukkelijk een 'garantie' is afgegeven, kan Nest geen specifiek energiebesparingsniveau of ander geldelijk voordeel garanderen of beloven als gevolg van het gebruik van het Product en/of Abonnementsdienst of de bijbehorende functies. Daadwerkelijke energiebesparingen en geldelijke voordelen zijn afhankelijk van factoren waar Nest geen controle over of kennis van heeft.

Nest geeft geen garantie met betrekking tot de levensduur van batterijen gebruikt voor een Product. De daadwerkelijke levensduur van de batterijen kan variëren afhankelijk van een aantal factoren waaronder de configuratie en het gebruik van een Product.

13. Beperking van aansprakelijkheid.

Niets in deze Algemene voorwaarden en in het bijzonder in deze sectie 'Beperking van aansprakelijkheid' poogt aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijk recht niet kan worden beperkt of uitgesloten.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT EN IN AANVULLING OP BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VAN GARANTIE ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL (A) NEST VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF ALLE SCHADE DOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN, ZELFS ALS NEST OP DE HOOGTE WAS OF OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID TOT ZULKE SCHADE; EN (B) DE TOTALE AANSPRAKELIJK VAN NEST VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN, ZOWEL ONDER CONTRACT ALS ONRECHTMATIG OF ANDERSZINS, HET FEITELIJKE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U HEEFT BETAALD AAN NEST OF AAN EEN DOOR NEST GEAUTORISEERDE RESELLER VAN HET BETREFFENDE PRODUCT IN DE ZES (6) VOORAFGAANDE MAANDEN (INDIEN VAN TOEPASSING). DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD DOOR HET VOORVALLEN VAN MEER DAN EEN INCIDENT OF CLAIM. NEST WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN NEST VAN DE HAND.

14. Bescherming van gegevens.

Door onze Producten en/of Abonnementsdiensten te bestellen, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat Nest gegevens afkomstig van uw bestelformulier of bestelling via telefoon/fax/e‑mail kan opslaan, delen, verwerken en gebruiken in het kader van de afhandeling van de bestelling. Nest kan dergelijke gegevens ook wereldwijd delen binnen de Nest-groep van bedrijven. Alle Nest-bedrijven zullen uw informatie beschermen in overeenstemming met het Privacybeleid voor de website. Nest werkt samen met andere bedrijven, zoals transportbedrijven en creditcardmaatschappijen, die Nest helpen Producten aan u te verstrekken. Het kan voorkomen dat Nest hiervoor bepaalde informatie met deze bedrijven moet delen.

15. Elektronische communicatie.

U communiceert langselektronische weg met Nest wanneer u gebruikmaakt van de Store of een e‑mail stuurt naar Nest. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, meldingen, bekendmakingen en andere communicatie die we elektronisch met u delen, volledig voldoen aan dezelfde wettelijke verplichtingen als schriftelijke communicatie. Wanneer u iets bestelt in de Store, verzamelen en bewaren we uw e‑mailadres. Vanaf dat moment wordt uw e‑mailadres gebruikt om u informatie te sturen over producten en diensten van Nest, tenzij u zich afmeldt voor dergelijke e‑mails via de afmeldingslink in de e‑mails.

16. Meldingen.

Nest kan u meldingen versturen indien vereist door de wet of voor marketing- of andere doeleinden via (naar eigen keuze) e‑mail naar het primaire e‑mailadres op uw Nest-account, op papier of door een dergelijk bericht op de Nest-website te plaatsen. Nest is niet verantwoordelijk voor eventuele automatische filtering toegepast op e‑mailwaarschuwingen door u of uw netwerkprovider. Nest raadt u aan de URL's van @nestlabs.com aan uw e‑mailadresboek toe te voegen om te zorgen dat u de e‑mailmeldingen van Nest ontvangt.

17. Overmacht.

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elke tekortkoming of vertraging in het nakomen van onze contractuele verplichtingen door toedoen van een handeling of gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze macht valt zoals, inclusief en zonder beperkingen, force majeure, stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties van derden, binnenlandse onlusten, oproer, terroristische aanvallen, oorlogen, branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen, epidemieën of andere natuurrampen, het uitvallen van publieke of particuliere telecommunicatienetwerken of ontoegankelijke spoorwegen, scheepvaart, luchtvaart, gemotoriseerd transport of andere openbare of particuliere transportmiddelen.

18. Gedeeltelijke nietigheid.

Indien onderdelen van de Algemene voorwaarden illegaal, ongeldig, onuitvoerbaar of in elk ander opzicht volgens enige toepasselijk wet of regelgeving wordt verboden, wordt een dergelijke bepaling of een deel daarvan geacht geen deel meer uit te maken van onze overeenkomst. De wettelijkheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

19. Overleefbaarheid.

De verplichtingen in Secties 11, 12, 13 en 14 tot en met 21 overleven het vervallen of de beëindiging van deze Voorwaarden.

20. Verklaring van afstand.

Nalatigheid of vertraging van ons om deze Algemene voorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van onze rechten ten opzichte van u en heeft geen invloed op de toekomstige uitvoering van die rechten.

21. Toepasselijk recht en rechtsgebied.

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Iers recht. Een contract voor de aankoop van Producten via de Store en alle geschillen of claims die daaruit voortkomen zijn onderworpen aan het Ierse recht. De rechtbanken van Ierland hebben niet-exclusieve juridische bevoegdheid. U heeft mogelijk ook het recht volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming om procedures te starten in uw land van verblijf.