Juridiske anliggender

Aftale vedrørende fællesskabsforum

Nests aftale vedrørende fællesskabsforummet

Nests aftale vedrørende fællesskabsforummet ("aftalen") giver vigtig information om din brug af Nests websted med fællesskabsforummet ("forum-webstedet") og er en aftale mellem dig og Nest Labs, Inc. ("Nest"), som regulerer din brug af Nests fællesskabsforum.

Nest kan til enhver tid ændre, tilføje eller fjerne enhver del af aftalen eller enhver del af tjenesterne og funktionere på forum-webstedet. Hvis Nest gør dette, vil Nest opdatere aftalen på nest.com/dk/legal/community-forum-agreement (og kan desuden opslå sådanne ændringer andetsteds på forum-webstedet).

HVIS DU VÆLGER AT ACCEPTERE DENNE AFTALE OG BRUGE NESTS FÆLLESSKABSFORUM, SKAL DU ACCEPTERE DENNE AFTALE, SOM DEN FREMSÆTTES FOR DIG UDEN ÆNDRINGER. VED AT ACCEPTERE AFTALEN OG FORTSÆTTE MED AT TILGÅ ELLER BRUGE FORUM-WEBSTEDET ACCEPTERER DU OG INDVILLIGER DU I DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF DIG SELV ELLER DEN ENTITET, SOM DU REPRÆSENTERER, OG DU ERKLÆRER OG BEKRÆFTER, AT DU HAR RETTEN, AUTORITETEN OG KAPACITETEN TIL AT ACCEPTERE OG INDVILLIGE I DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF DIG SELV ELLER DEN ENTITET, DU REPRÆSENTERER. DU MÅ IKKE TILGÅ ELLER BRUGE FORUM-WEBSTEDET ELLER ACCEPTERE ELLER INDVILLIGE I DISSE VILKÅR, HVIS DU IKKE HAR NÅET MYNDIGHEDSALDEREN I DEN JURISDIKTION, HVOR DU BOR. HVIS DU IKKE INDVILLIGER I NOGEN AF BESTEMMELSERNE I DISSE VILKÅR, SÅ UNDLAD VENLIGST AT TILGÅ ELLER BRUGE FORUM-WEBSTEDET.

HVIS NOGEN FREMTIDIGE ÆNDRINGER ER UACCEPTABLE FOR DIG, SKAL DU STOPPE DIN BRUG AF FORUM-WEBSTEDET. DIN FORTSATTE BRUG AF FORUM-WEBSTEDET VIL ALTID ANGIVE DIN ACCEPT AF DENNE AFTALE OG EVENTUELLE ÆNDRINGER DERI.

Generelt

 1. Så længe du overholder aftalen, og underlagt vilkårene heri, bevilliger Nest dig et personligt, ikke-eksklusivt, ikke-overdrageligt begrænset privilegium til at tilgå og bruge forum-webstedet.

 2. Foruden vilkårene og betingelserne i denne aftale, reguleres al brug af forum-webstedet af vilkårene og betingelserne ("servicevilkårene") for Nest.com fremsat på nest.com/dk/terms, som er specifikt inkorporeret heri.

 3. I tilfælde af en konflikt mellem denne aftale og servicevilkårene, vil denne aftale gælde.

 4. Alle nøglebegreber, som anvendes i disse servicevilkår, vil have den samme betydning i denne aftale, medmindre andet er specificeret i denne aftale. Definitionen af "servicer" fra servicevilkårene vil nu tillige og udtrykkeligt inkludere brug af Nests fællesskabsforum. Definitionen af "websted" fra servicevilkårene vil nu tillige og udtrykkeligt inkludere community.nest.com.

 5. Du skal mindst være af myndig alder i dit land for at poste på forum-webstedet.

 6. Du indvilliger i ikke at være til hindring for eller forstyrre forum-webstedet.

Forumindhold

 1. Meninger udtrykt på forum-webstedet støttes ikke af Nest.

 2. Nest forhåndsscreener ikke information indsendt af brugere af forum-webstedet ("indsendelser"). Nest forbeholder sig retten til, men ikke ansvaret for, at redigere eller fjerne enhver indsendelse, herunder dem som efter Nests opfattelse krænker aftalen. Nest vil gøre sig bestræbelser i god tro på at undersøge påstande om, at indsendelser krænker aftalen, men (a) garanterer ikke over for dig, at Nest vil redigere, fjerne eller vedblive med at tillade visning af en specifik indsendelse, hvad enten genstand for sådanne påstande eller ej, og (b) vil ikke på nogen måde være ansvarlig for at redigere, fjerne eller vedblive med at vise nogen indsendelse overhovedet.

 3. Nest giver ingen formel produktsupport på forum-webstedet. Nest kan give generel produkt- eller teknisk information, men alle informationer som Nest eller Nests medarbejdere leverer stilles til rådighed som de er, uden garantier af nogen art. Denne ansvarsfraskrivelse er i tillæg til ansvarsfraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne fremsat i servicevilkårene.

 4. Nest kan bruge "cookies" og andre teknologier til at spore brugeraktivitet på forum-webstedet. Disse teknologier hjælper Nest med at forbedre din oplevelse og Nest produkter og tjenester. Nests brug af sporingsinformation vil ske i overensstemmelse med Nests databeskyttelsespolitik.

 5. Hver bruger skal oprette et unikt brugernavn for at indsende information til forum-webstedet. Du vil også bruge dit eksisterende login og din adgangskode. Læs Nests databeskyttelsespolitik, som beskriver, hvordan Nest indsamler, bruger og beskytter dine personlige oplysninger.

Indsendelser

 1. Adfærdskodeks for indsendelser. Du indvilliger i at overholde følgende adfærdskodeks i forbindelse med dine indsendelser:
  1. Hold dig til emnet. Nest Community Forum er beregnet til at hjælpe brugere med at anvende Nest produkter og teknologier mere effektivt. Medmindre andet bemærkes, så undlad at tilføje indsendelser om andre emner. Din indsendelse skal høre til under kategorien identificeret på fællesskabs-webstedet. Konstruktiv feedback om produktets funktioner er også velkomne.
  2. Vær høflig og lovformelig. Alle brugere skal kunne føle sig behageligt tilpas ved at læse indsendelser og deltage i diskussioner. Undlad at inkludere i din indsendelse eller dit brugernavn noget materiale, som er injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, skadeligt, chikanerende, intimiderende, truende, hadefuldt, stødende, diskriminerende, anstødeligt, vulgært, obskønt, pornografisk, seksuelt udfordrende eller fornærmeligt i seksuel, racemæssig, kulturel eller etnisk kontekst.

  3. Ingen meningsmålinger eller begæringer. Undlad at poste meningsmålinger eller begæringer eller link til sådanne.
  4. Ingen reklame. Undlad at bruge forum-webstedet til at sælge eller markedsføre dine produkter til andre, og undlad at poste en URL, medmindre det direkte besvarer et spørgsmål fra en bruger. Hvis nogen del af din indsendelse, herunder en postet URL, resulterer i nogen indtjening eller fordel for dig, skal du angive dette i din post ved at erklære, "Jeg vil muligvis modtage en eller anden form for kompensation, økonomisk eller på anden vis, fra min anbefaling eller mit link". Din underskrift må IKKE inkludere noget link til et websted.
  5. Vær original. Indsendt materiale skal være dit eget materiale, eller materiale du har licens til. Du garanterer og erklærer, at du ejer eller på anden vis kontrollerer alle rettighederne til information i din indsendelse.
 2. Licens til brug af indsendelsen. Ved at indsende en indsendelse til forum-webstedet indvilliger du i at bevillige Nest en varig, vederlagsfri, ikke-eksklusiv verdensomspændende ret og licens til at bruge, gengive, ændre, tilpasse, oversætte, danne afledte værker fra, distribuere, optræde med, spille, stille til rådighed for offentligheden og udøve ophavsretten og rettighederne til offentlig omtale i relation til denne indsendelse. Hvis din indsendelse inkluderer et produktforslag eller en ny ide til implementering i en funktion eller et produkt, indvilliger du i at: (1) din indsendelse og dens indhold automatisk vil blive licenseret til og tilhøre Nest uden nogen godtgørelse til dig, (2) Nest kan bruge, kopiere, ændre, offentliggøre eller viderefordele indsendelsen og dens indhold til ethvert formål og på enhver måde, (3) Nest ikke er forpligtet til at gennemgå indsendelsen, og (4) at Nest eller Nests medarbejdere ikke er forpligtet til at holde indsendelsen fortrolig. Hvis du ikke ønsker at bevillige Nest rettighederne fremsat ovenfor, skal du ikke indsende din indsendelse til forum-webstedet.

 3. Skadesløsholdelse vedrørende indsendelse. Du er fuldt ansvarlig for indholdet i dine indsendelser. Du indvilliger i at sikre, forsvare og skadesløsholde Nest, dets datterselskaber og søsterselskaber med hensyn til alle tredjeparts erstatningskrav eller omkostninger, som følge af eller relateret til dine indsendelser. Denne skadesløsholdelse er i tillæg til de andre forpligtelser relateret til skadesløsholdelse fremsat i servicevilkårene.

 4. Nests fjernelse af indhold og håndhævelse. Nest forbeholder sig retten til at slette eller fjerne enhver indsendelse såvel som til at deaktivere eller skride til handling over for enhver konto på ethvert tidspunkt af enhver grund.

 5. Indberetning af krænkelse af ophavsret Hvis du ejer indhold, og du mener, at en anden persons indsendelse krænker din ophavsret til dit indhold, bedes du indberette sagen til copyright@nestlabs.com