Juridiske anliggender

Salgsvilkår

Salgsvilkår

Vilkår og betingelser for salg

Velkommen til onlinebutikken ("Butikken"), som udbydes af Nest Labs (Europe) Ltd. ("Nest"). Dit køb af hardwareprodukter fra Nest ("Produkterne") i Butikken konstituerer din accept af at være underlagt disse Vilkår og betingelser for salg ("Vilkår og betingelser") og alle andre vilkår, som vi måtte foreskrive, herunder men ikke begrænset til vores Servicevilkår og vilkårene for den Begrænsede garanti, som følger med alle Nest-produkter.

DETTE ER EN JURIDISK AFTALE. VED AT AFGIVE EN ORDRE PÅ ET NEST-PRODUKT, ACCEPTERER OG INDVILLIGER DU I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. DU ERKLÆRER OG GARANTERER, AT DU HAR RET, BEMYNDIGELSE OG RETSEVNE TIL AT ACCEPTERE OG INDVILLIGE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. DU ERKLÆRER, AT DU HAR DEN RETTE MYNDIGHEDSALDER I DIN JURISDIKTION ELLER DIT OPHOLDSLAND TIL AT KØBE OG ANVENDE PRODUKTER OG TIL AT INDGÅ NÆRVÆRENDE AFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE NOGLE AF BESTEMMELSERNE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, BØR DU IKKE KØBE PRODUKTERNE.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre disse Vilkår og betingelser, og du bør derfor læse vores Vilkår og betingelser igennem, hver gang du foretager et køb fra Butikken. Hver gang du bestiller produkter fra Nest, finder de gældende Vilkår og betingelser på det pågældende tidspunkt anvendelse på forholdet mellem dig og Nest. Hvis du har spørgsmål angående disse Vilkår og betingelser, kan du kontakte Nest.

Butikken er til engrossalg og leverer kun til partnere, der er udpeget som Autoriseret forhandler, i overensstemmelse med Udvælgelseskriterierne.

Du kan have særlige juridiske rettigheder i overensstemmelse med de love, der er gældende i dit land eller din jurisdiktion. De ansvarsfraskrivelser, udelukkelser og ansvarsbegrænsninger, der gælder i henhold til disse Vilkår og betingelser, finder ikke anvendelse, i det omfang dette er forbudt ifølge gældende lovgivning. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelsen af stiltiende garantier, herunder udelukkelser i forhold til produkter eller tjenester, som er mangelfulde eller ikke lever op til beskrivelsen, eller udelukkelse eller begrænsning af hændelige eller indirekte skader eller andre rettigheder. For at få en fuld beskrivelse af dine juridiske rettigheder bør du læse de love, der gælder for dit land eller din jurisdiktion. Intet i disse Vilkår og betingelser har indvirkning på disse øvrige juridiske rettigheder.

Selvom Butikken er tilgængelig over hele verden, er de Produkter, der tilbydes i Butikken, ikke designet og testet til brug i alle lande. Hvis du vælger at tilgå Butikken og/eller benytte Butikken fra lande uden for Storbritannien, Irland, Frankrig, Belgien, Tyskland, Østrig, Schweiz, Italien, Spanien, Holland, Danmark, Sverige, Norge eller Finland (alle et "Målgruppeland"), eller hvis du benytter en Butik eller et Produkt i et Målgruppeland, hvor den pågældende Butik eller det pågældende Produkt ikke er stillet til rådighed af Nest (hvor relevant), gør du dette på eget initiativ, du er alene ansvarlig for at overholde den gældende lovgivning i dit land, og du forstår og accepterer, at dele af eller alle funktionerne i Butikken og Produkterne muligvis ikke fungerer eller er passende til brug i et sådant land. I det omfang dette er tilladt i henhold til loven, påtager Nest sig ikke ansvar eller erstatningsansvar for skader eller tab som følge af din adgang til eller brug af Butikken og Produkterne i et ikke-Målgruppeland. Nest påtager sig heller ikke ansvar eller erstatningsansvar for skader eller tab som følge af din brug af Produkter, der ikke er tilgængelige i en Butik i et Målgruppeland, hvis du påtænker at anvende Produktet i dette Målgruppeland.

1. Kompatibilitet.

Du bekræfter, at du har kontrolleret kompatibiliteten mellem de Produkter, du køber, og øvrigt udstyr i hjemmet (f.eks. ved at sikre dig, at dit varme-, ventilations-, og airconditionsystem ("VVAC") er kompatibelt med Nest Learning Thermostat). Nest er ikke ansvarlig for at afgøre kompatibiliteten mellem Produkterne og øvrigt udstyr i hjemmet, og du accepterer, at manglende kompatibilitet ikke er et gyldigt krav i henhold til den garanti, der gælder for Produkterne.

2. Ordrer.

Din afgivelse af en ordre udgør ikke en kontrakt om salg, men er et tilbud til Nest om at købe Produktet med respekt af disse Vilkår og betingelser. Nest kan acceptere at tilbyde dig at købe Produkter med respekt af disse Vilkår og betingelser. På det pågældende tidspunkt vil Nest trække betalingen fra det betalingskort, du har angivet, og sende dit Produkt. Nest kan indhente en ekstra godkendelse fra udbyderen af dit betalingskort for at bekræfte, at der er tilstrækkelig dækning på kortet til at købe det ønskede Produkt.

Nest forbeholder sig retten til at annullere eller afvise en ordre af enhver årsag og til enhver tid inden afsendelsen, herunder efter en ordre er blevet fremsendt, uanset om den er blevet bekræftet eller ej. Vi kan kontakte dig, hvis hele eller en del af din ordre annulleres, eller hvis der kræves yderligere oplysninger for at gennemføre og acceptere din ordre.

3. Betaling.

Ved at angive et kreditkort eller en anden betalingsmetode, som accepteres af Nest, erklærer og garanterer du, at du har tilladelse til at anvende den angivne betalingsmetode, og at du giver os (eller vores tredjepartsbetalingsudbyder) tilladelse til at opkræve det fulde beløb for din ordre fra din betalingsmetode (herunder eventuelle afgifter og gebyrer). Hvis den betalingsmetode, du angiver, ikke kan verificeres, er ugyldig eller på anden måde ikke kan accepteres, kan din ordre blive suspenderet eller annulleret. Du skal løse alle de problemer, vi løber ind i, for at fortsætte med din ordre. Hvis du ønsker at ændre eller opdatere de betalingsoplysninger, der er tilknyttet din Nest-konto, kan du til enhver tid gøre dette ved at logge ind på din konto og redigere dine betalingsoplysninger.

4. Tilgængelighed og prissætning.

Alle de Produkter, der tilbydes i Butikken, kan fås så længe lager haves, og vi forbeholder os retten til at pålægge mængdebegrænsning på enhver ordre, afvise hele eller dele af en ordre samt ophøre med at tilbyde visse Produkter uden forudgående varsel. Priserne på Produkterne kan til enhver tid ændres, men disse ændringer vil ikke påvirke en ordre på Produkter, som du allerede har afgivet.

5. Merværdiafgift (også kaldet moms).

Afhængig af ordren vil Nest beregne og opkræve moms i henhold til gældende lovgivning.

6. Overdragelse af ejendomsret.

Ejendomsretten til de Produkter, der er købt i Butikken, overgår til køber på det tidspunkt, hvor Nest leverer det til transportøren, men Nest og/eller transportøren er ansvarlig for tab af eller skade på Produkterne, som måtte ske, mens Produkterne er på vej til dig.

7. Forsendelse og levering.

Priserne på Produkterne inkluderer ikke forsendelsesomkostninger, hvilke beregnes ved kassen. Vores leveringsgebyrer og -metoder er til enhver tid beskrevet på Butikkens website. Vi tilbyder kun Standardlevering på 3-5 dage. Den anslåede leveringsdato er ikke en garanteret leveringsdato for din ordre. Afviste leveringer bliver returneret til vores lager. Det kan tage op til 45 dage, før de returnerede varer bliver identificeret og behandlet med henblik på refundering (selvom dette ikke påvirker dine rettigheder i henhold til punkt 9 nedenfor).

De Produkter, der er tilgængelige i det specifikke Målgruppelands Butik er blevet designet, markedsført og solgt til brug for indbyggere i Storbritannien, Irland, Frankrig, Belgien, Tyskland, Østrig, Italien, Spanien, Holland, Danmark, Norge, Sverige eller Finland, HVOR RELEVANT . Alle sikkerhedsadvarsler, oplysninger, vejledninger, emballager, materialer i æsken, mobilapps og supporttjenester leveres kun på engelsk, fransk, hollandsk, tysk, spansk og italiensk. I andre Målgruppelande er Butikken, emballagen, materialerne i æsken, mobilapps og supporttjenester muligvis ikke tilgængelige på det lokale sprog. De Produkter, der er tilgængelige i Butikken, er ikke beregnet til brug uden for Storbritannien, Irland, Frankrig, Belgien, Tyskland, Østrig, Schweiz, Italien, Spanien, Holland, Danmark, Norge, Sverige eller Finland, HVOR RELEVANT. Du er ansvarlig for at overholde alle gældende love og regler i det land, hvortil Produktet er beregnet. Vi er ikke erstatningspligtige eller ansvarlige, hvis du misligholder en sådan lov.

8. Installation.

Der kan være love i den jurisdiktion, hvor du installerer et specifikt Produkt, som pålægger, hvor og hvordan Produktet skal installeres. Du bør kontrollere, at du overholder alle relevante love i din jurisdiktion. Nest er ikke ansvarlig for skader som følge af din installation.

9. Proces for returnering og dekort

Nedenstående bestemmelser udgør din eneste mulighed for afhjælpning, hvis du returnerer, fordi du fortryder dit køb, eller hvis du har modtaget fejlbehæftede eller mangelfulde Produkter.

"Mangel" er, i forhold til et Produkt, en mangel eller fejl, som er af væsentlig betydning for Produktets funktionalitet, og "Mangelfuld" skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

"Åbnet enhed" er ethvert Produkt (eller dele heraf), herunder returvarer ved fortrudte køb, eller enhver åben æske, som ikke stadig er i sin originale, ubeskadigede og uåbnede emballage.

For hver enkelt af dine købte Produktenheder betaler Nest et nedslag i prisen, som en del af Købsprisen ("Nedslag i pris") .

Du accepterer, grundet Produkternes art og pris, at Nedslaget i pris træder i stedet for alle garantier og betingelser fremsat af Nest i forhold til Produktet. I overensstemmelse hermed:

a) Skal du ikke returnere Produkter til Nest af nogen som helst årsag, medmindre Nest udtrykkeligt har tilladt dette, og

b) Nest skal ikke have noget erstatningsansvar over for dig som et resultat af eller i forbindelse med en mangel ved eller returnering af Produkterne, og din eneste afhjælpning (og Nests eneste forpligtelse) i forhold til Produktmangler eller returnering skal være Nedslag i pris.

Behandling af Åbnede enheder

I forhold til alle Åbnede enheder skal du:

a) Hvor Produktet har en funktionalitet, der muliggør "gendannelse af fabriksindstillinger", udføre en "gendannelse af fabriksindstillinger", eller hvis Nest oplyser dig om, at Nest har en teknisk proces til at fjerne alle data fra Åbnede enheder, gennemføre en sådan proces for alle Åbnede enheder, og

b) Destruere alle Åbnede enheder i overensstemmelse med følgende:

(i) Sørg for, at alle Åbnede enheder er sikre, indtil de destrueres

(ii) Udfør en sådan destruering samt enhver tilknyttet transport, opbevaring og bortskaffelse (herunder alt tilknyttet affald) i overensstemmelse med alle gældende love og regler, herunder gældende standarder for elektronisk affald og miljøaffald

(iii) Overhold alle gældende love og regler med hensyn til personoplysninger, som denne behandler, og alle Åbnede enheder i dennes besiddelse, varetægt eller kontrol

(iv) Levér en rapport til Nest med identificering af alle Åbnede enheder, herunder deres gældende serienummer, inden for 10 (ti) kalenderdage efter udløbet af hvert kvartal, og

(v) Levér et certifikat til Nest, som er underskrevet af dig, og som dokumenterer destruering, transport, opbevaring og bortskaffelse af Åbnede enheder i overensstemmelse med bestemmelserne under dette punkt, hvis Nest anmoder om det.

Du skal på Nests anmodning kunne levere tilfredsstillende dokumentation til Nest for din overholdelse af dette punkt.

10. Tvister.

(a) Kontakt Nest først. Hvis der opstår en tvist mellem dig og Nest, er vores mål at høre om og prøve at løse din sag. Du accepterer, at du vil informere Nest om enhver tvist, du måtte have med Nest med hensyn til disse Vilkår og betingelser ved at kontakte Nest.

(b) Beskyttelse af Fortrolighed og Immaterielle rettigheder. Nest kan søge at få nedlagt forbud eller et andet rimeligt retsmiddel for at beskytte sine fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder eller for at undgå tab af data eller skade på sine servere ved enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

11. Garantier, ansvarsfraskrivelse og erstatning

I det omfang det er tilladt ifølge gældende lovgivning og uden indvirkning på dine lovbestemte rettigheder, er Butikken og alt indhold, der er tilgængeligt i Butikken, stillet til rådighed i den stand som den forefindes uden garantier eller betingelser af nogen art, enten udtrykkeligt eller underforstået, herunder, uden begrænsning, garantier om ejendomsret eller stiltiende garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Alle produkter, der købes i Butikken, stilles til rådighed i den stand som den forefindes, medmindre andet er angivet i den Begrænsede garanti, der følger med et Produkt. Med hensyn til Nest-produkter kan du vælge, om du vil gøre krav gældende i henhold til disse Vilkår og betingelser eller den Begrænsede garanti eller begge dele, men du kan ikke få tilkendt erstatning for samme tab to gange. Hvis du vil iværksætte en returnering i henhold til den Begrænsede garanti for dit Nest-produkt, skal du kontakte Nest.

Du installerer Produkterne efter eget skøn og på egen risiko. Du er alene ansvarlig (og Nest fralægger sig ansvaret) for ethvert tab, erstatningsansvar eller erstatningskrav som følge af din brug eller installation af et Produkt, herunder skade eller tab i forbindelse med VVAC-systemer, sanitære indretninger, hjem, Produkter, øvrigt perifert udstyr, der er sluttet til Produktet, computere, mobilenheder samt alle andre ting og husdyr i hjemmet.

Medmindre der udtrykkeligt er givet en "garanti", hverken lover eller garanterer Nest noget specifikt niveau af energibesparelser eller andre pengemæssige fordele ved brugen af et Produkt eller nogen som helst funktioner i forbindelse hermed. De faktiske energibesparelser og pengemæssige fordele varierer på baggrund af faktorer, som Nest ikke har indflydelse på eller viden om.

Nest stiller ingen garanti vedrørende Produkternes batterilevetid. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængig af en række faktorer, herunder konfigurationen og brugen af et Produkt.

Du skal forsvare og holde Nest, dennes tilknyttede virksomheder samt deres respektive direktører, funktionærer og medarbejdere skadesløse i forhold til alle betalinger, som er godkendt af dig, og alle former for erstatningsansvar, erstatningskrav, tab, omkostninger, honorarer (herunder advokatsalær) samt udgifter i forbindelse med krav fra tredjemand eller retssager (herunder sagsanlæg fra en offentlig myndighed) i det omfang disse opstår pga.:

(a) Din misligholdelse af en garanti, uagtsomhed, grov uagtsomhed, bedrageri, urigtige oplysninger eller overtrædelse af den gældende lovgivning

(b) Enhver skade på ejendom, personskade eller død i forbindelse med din udførelse af installationstjenester

(c) Enhver misligholdelse af nærværende Aftale eller gældende love og regler

Nest vil tilbyde dig ene kontrol med den del af retssagen, der omhandler skadesløsholdelse, forudsat at:

(a) Nest har retten til at godkende den ledende advokat, idet en sådan godkendelse ikke må blive holdt urimeligt tilbage (og hvis godkendelse kan blive holdt eller trukket tilbage, hvis der er en interessekonflikt)

(b) Nest kan udpege sin egen ikke-ledende advokat, og

(c) Enhver afgørelse, der stiller krav om, at Nest skal påtage sig erstatningsansvar, betale penge, eller anlægge (eller undlade at anlægge) sag, kræver Nests forudgående skriftlige samtykke.

12. Ansvarsbegrænsning

Intet i disse Vilkår og betingelser og i særdeleshed under dette afsnit om "Ansvarsbegrænsning" skal forsøge at udelukke eller begrænse erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

I DET STØRST MULIGE OMFANG DETTE ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING OG UDOVER DE OVENFOR NÆVNTE GARANTIFRASKRIVELSER, ER DER INGEN TILFÆLDE, HVOR (A) NEST ELLER NESTS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER PÅDRAGER SIG ANSVAR FOR INDIREKTE, FØLGENDE, HÆNDELIGE, KONKRETE,SÆRLIGE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, HERUNDER SKADER SOM FØLGE AF MISTEDE DATA ELLER TABT FORTJENESTE, SOM MÅTTE FØLGE AF ELLER VÆRE RELATERET TIL PRODUKTERNE, HELLER IKKE SELVOM NEST ELLER NESTS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER KENDTE ELLER BURDE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG (B) NEST ELLER NESTS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL PRODUKTERNE, HVAD ENTEN DET ER I HENHOLD TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTEN UDEN FOR KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, MÅ OVERSTIGE DE GEBYRER, DER RENT FAKTISK ER BETALT AF DIG TIL NEST ELLER NESTS AUTORISEREDE FORHANDLER FOR DET PÅGÆLDENDE PRODUKT I DE FORUDGÅENDE 6 (SEKS) MÅNEDER (HVIS RELEVANT). DENNE BEGRÆNSNING ER KUMULATIV OG VIL IKKE BLIVE ØGET, HVIS DER FINDES MERE END ÉN HÆNDELSE ELLER ÉT KRAV. NEST ELLER NESTS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR NEST ELLER NESTS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER.

13. Databeskyttelse.

Ved at afgive en ordre på Produkter accepterer og forstår du, at Nest må gemme, dele, behandle og anvende data, der er indsamlet fra dig gennem ordresedler eller ordrer via telefon/fax/mail med det formål at behandle ordren. Nest kan også dele sådanne data globalt med sine datterselskaber og inden for Nest-koncernen. Alle Nest-virksomheder beskytter dine oplysninger i henhold til Nests privatlivspolitik for websites. Nest samarbejder med andre virksomheder, som hjælper Nest med at levere Produkter til dig, f.eks. transportører og kreditkortudbydere, og Nest kan have brug for at dele visse oplysninger med disse virksomheder til dette formål.

14. Elektronisk kommunikation.

Du kommunikerer elektronisk med Nest, når du benytter Butikken eller sender en mail til Nest. Du accepterer, at alle aftaler, notifikationer, erklæringer og anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, imødekommer ethvert lovkrav om, at en sådan kommunikation skal være skriftlig. Når du bestiller i Butikken, indhenter og gemmer vi din mailadresse. Fremadrettet bruges din mailadresse til at sende dig oplysninger om Nests produkter og tjenester, medmindre du fravælger sådanne mails ved at benytte linket til afmeldelse i mailene.

15. Notifikationer.

Nest kan sende dig notifikationer som påkrævet ved lov eller til markedsføringsformål eller andre formål (efter eget valg) via mail til den primærmail, der er knyttet til din Nest-konto, print eller opslag af en sådan notifikation på Nests website. Nest er ikke ansvarlig for automatisk filtrering, som du eller din netværksudbyder anvender på mailnotifikationer. Nest anbefaler, at du føjer webadressen @nestlabs.com til din mails adressebog, så du kan modtage mailnotifikationer fra Nest.

16. Force majeure.

Vi er ikke erstatningsansvarlige eller på anden måde ansvarlige for manglende overholdelse eller forsinkelse i overholdelsen af vores kontraktlige forpligtelser, som er forårsaget af en handling eller hændelse uden for vores rimelige kontrol, herunder uden begrænsning, udefra kommende omstændigheder, strejke, lockout eller andre faglige aktioner begået af tredjemand, civile optøjer, uroligheder, terrorangreb, krig, brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, epidemier eller andre naturkatastrofer, nedbrud af offentlige eller private telekommunikationsnetværk eller umuliggjort anvendelse af transport via jernbane, skibsfart, fly, motorkøretøjer eller andre former for offentlig eller privat transport.

17. Beskyttelse af fortrolighed og immaterielle rettigheder.

Uanset ovenstående kan Nest søge om at få nedlagt forbud eller et andet rimeligt retsmiddel for at beskytte sine fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder eller for at forhindre tab af data eller skade på sine servere ved enhver domstol med kompetent jurisdiktion. 18. Individualitet

Hvis nogen del af disse Vilkår og betingelser skulle blive lovstridig, ugyldig, uden retskraft eller forbudt på nogen måde i henhold til gældende love eller regler, skal en sådan bestemmelse eller dele heraf ikke længere udgøre en del af aftalen mellem os. Lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af den resterende del af disse Vilkår og betingelser skal fortsat være i kraft og fuldt gældende.

19. Gyldighed efter Aftalens ophør

Forpligtelserne i punkt 10 til og med 21 skal fortsat gælde efter ethvert udløb eller ophør af disse Vilkår. 20. Afkald

Vores manglende eller forsinkede håndhævelse af disse Vilkår og betingelser udgør ikke nogen opgivelse af vores rettigheder i forhold til dig og påvirker ikke vores ret til at kræve fremtidig opfyldelse heraf.

21. Lovvalg og jurisdiktion.

Disse Vilkår og betingelser er underlagt irsk lov. En kontrakt angående køb af Produkter gennem Butikken og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår på baggrund af eller i forbindelse med denne, er underlagt irsk lov. Domstolene i Irland skal have ikke-eksklusiv jurisdiktion. Du kan, i henhold til relevante love om forbrugerbeskyttelse, også have ret til at anlægge sag i dit bopælsland.