Juridiske anliggender

Salgsvilkår

Salgsvilkår

Vilkår og betingelser for salg

Velkommen til onlinebutikken ("butikken"), der er stillet til rådighed af Nest Labs (Europe) Ltd. ("Nest"). Dit køb af Nests hardwareprodukter ("produkter") og/eller abonnementstjenester ("abonnementstjenester") fra butikken udgør din accept af at være bundet af disse vilkår og betingelser for salg ("vilkår og betingelser") samt eventuelle andre vilkår, vi fremsætter, inklusive men ikke begrænset til vores servicevilkår og vilkårene i den begrænsede garanti, som er vedlagt i kassen med ethvert Nest produkt.

DETTE ER EN RETSGYLDIG AFTALE. VED AT AFGIVE EN BESTILLING PÅ NEST PRODUKTER OG/ELLER ABONNEMENTSTJENESTER, ACCEPTERER DU OG INDVILLIGER DU I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. DU ERKLÆRER OG GARANTERER, AT DU HAR RETTEN, AUTORITETEN OG KAPACITETEN TIL AT ACCEPTERE OG INDVILLIGE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. DU ERKLÆRER, AT DU ER OVER MYNDIGHEDSALDEREN I DIN RETSKREDS ELLER PÅ DIN BOPÆL GÆLDENDE FOR KØB OG BRUG AF PRODUKTER OG TIL AT INDGÅ DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE INDVILLIGER I NOGEN AF BESTEMMELSERNE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE KØBE PRODUKTERNE.

Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre disse vilkår og betingelser. Gennemgå derfor altid vilkårene og betingelserne, inden du køber noget i butikken. Hver gang du bestiller produkter fra Nest, vil de vilkår og betingelser, som er gældende på det tidspunkt gælde mellem dig og Nest. Hvis du køber vores abonnementstjenester vil vi underrette dig, hvis vi foretager ændringer i disse vilkår og betingelser, som påvirker dit abonnement. Hvis du har spørgsmål om disse vilkår og betingelser, kan du kontakte Nest.

Butikken er kun beregnet til detailsalg til privatkunder. Kontakt euorders@nestlabs.com, hvis du vil købe engrosvarer.

Som kunde har du visse juridiske rettigheder. Fraskrivelserne, udelukkelserne og begrænsningerne af ansvar i henhold til disse vilkår og betingelser vil ikke gælde i den udstrækning, det ikke er tilladt ifølge gældende lov. Visse retskredse tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, herunder udelukkelser relateret til produkter eller tjenester, som er mangelfulde eller ikke er som beskrevet, eller udelukkelse eller begrænsning af påløbende eller følgende skader eller andre rettigheder. For en fuld beskrivelse af dine juridiske rettigheder skal du henvise til de gældende love i dit land eller din retskreds. Intet i disse vilkår og betingelser vil påvirke disse andre juridiske rettigheder.

Selvom butikken kan tilgås fra hele verden er produkterne og abonnementstjenesterne, som kan købes i butikken, ikke beregnet og testet til brug i alle lande. Hvis du vælger at få adgang til butikken og/eller bruge produkterne og abonnementstjenesterne uden for Storbritannien, Irland, Frankrig, Belgien, Tyskland, Østrig, Schweiz, Italien, Spanien, Holland, Danmark, Sverige, Norge eller Finland (hver især et "målland"), eller hvis du bruger en butik, et produkt eller en abonnementstjeneste i et målland, hvor den/det specifikke butik, produkt eller abonnementstjeneste ikke er blevet stillet til rådighed af Nest (som relevant), gør du det på eget initiativ, og du er eneansvarlig for at overholde gældende lokale love i dit land. Du forstår og accepterer endvidere, at nogen eller alle funktionerne af butikken, produkterne og abonnementstjenesterne muligvis ikke virker eller er passende til brug i det pågældende land. I den størst mulige udstrækning tilladt ifølge loven accepterer Nest intet ansvar eller erstatningspligt for nogen skade eller tab forårsaget af din adgang til eller brug af butikken, produkterne eller abonnementstjenesterne i et land, som ikke er et målland. Nest accepterer desuden intet ansvar eller erstatningspligt for nogen skade eller noget tab forårsaget af din brug af produkter eller abonnementstjenester, som ikke er tilgængelige i en butik i et målland, hvis du har til hensigt at bruge det produkt eller den abonnementstjeneste i det målland.

1. Kompatibilitet.

Du bekræfter, at du har bekræftet kompatibiliteten af de produkter, du køber, med andet udstyr i dit hjem (f.eks. sikret dig, at dit klimaanlæg er kompatibelt med Nest Learning Thermostat). Du er eneansvarlig for at bestemme kompatibiliteten af produkterne med andet udstyr i dit hjem, og du accepterer, at manglende kompatibilitet ikke er et gyldigt erstatningskrav i henhold til garantien, som følger med produktet, og ikke på anden måde udgør basis for tilbagebetaling efter tilbagebetalingspolitikken på 30 dage beskrevet nedenfor.

2. Reservationer og forudbestillinger.

Produkter, som kan reserveres og forudbestilles, udbydes ikke til salg af Nest. Din reservation og forudbestilling af et produkt udgør ikke en købskontrakt.

Ved at reservere og forudbestille et produkt, som endnu ikke udbydes til salg, tilbyder du Nest at købe produktet underlagt disse vilkår og betingelser. Nest vil indhente en forhåndsgodkendelse fra din bank eller dit kreditkortfirma uden debitering. En forhåndsgodkendelse fra dit betalingskortfirma kan gælde i flere dage eller uger, før kortet debiteres.

Du kan når som helst inden forsendelse tilbagetrække dit tilbud om at købe produkter uden at blive debiteret. Du vil få en e-mail flere dage inden forsendelse af de reserverede produkter, som giver dig mulighed for at tilbagetrække dit tilbud uden debitering.

Senere, når produktet udbydes til salg, kan Nest acceptere dit tilbud om at købe produkter underlagt disse vilkår og betingelser. På det tidspunkt vil Nest opkræve betaling på det betalingskort, som du angav, og sende produktet. Nest kan indhente en yderligere forhåndsgodkendelsen fra dit betalingskortfirma for at bekræfte, at der er de nødvendige midler til køb af de anmodede produkter.

Nest forbeholder sig retten til at annullere eller afvise enhver ordre når som helst af en hvilken som helst grund inden forsendelse, herunder efter en ordre er blevet afgivet, uanset om ordren er blevet bekræftet eller ej. Vi vil muligvis forsøge at kontakte dig, hvis hele eller en del af din ordre aflyses, eller hvis vi skal brug yderligere oplysninger til at fuldføre og acceptere din ordre.

3. Betaling.

Ved at angive et kreditkort eller anden betalingsmetode, der accepteres af Nest, erklærer du, at du er autoriseret til at bruge den valgte betalingsmetode, og at du autoriserer os (eller vores tredjepartsudbyder af betalingstjenester) til at debitere din betalingsmetode for det samlede beløb af din ordre (herunder relevant moms og andre afgifter). Hvis den valgte betalingsmetode ikke kan bekræftes, er ugyldig eller på anden vis ikke er acceptabel, vil din ordre muligvis standses eller annulleres. Du skal løse eventuelle problemer, vi har med din ordre, for at fortsætte med din ordre. Hvis du ønsker at ændre eller opdatere de betalingsoplysninger, der er forbundet med din Nest konto, kan du gøre det når som helst ved at logge på din konto og redigere dine betalingsoplysninger.

4. Abonnementstjenester.

(a) Abonnementer. Vi tilbyder forskellige abonnementer som del af vores abonnementstjenester. For flere oplysninger om disse planer, bedes du gå til nest.com/dk/support/.

(b) Fortsatte abonnementer. Når du køber nogen af vores abonnementstjenester, erkender og indvilliger du udtrykkeligt i, at (1) Nest er autoriseret til at opkræve et månedligt eller årligt gebyr for abonnementet afhængig af den afregningsperiode, du vælger (foruden eventuelle relevante afgifter), så længe du fortsætter dit abonnement, og (2) dit abonnement er vedvarende, indtil du opsiger det, eller abonnementstjenesten suspenderes, afbrydes eller ophører i overensstemmelse med Nests servicevilkår.

(c) Fakturering. Vi fakturerer automatisk betalingsmetoden tilknyttet din Nest konto månedligt eller årligt (afhængig af den valgte afregningsperiode). Den første dag i din afregningsperiode er samordnet med den dato, hvorpå du aktiverer dit abonnement ved parring til produkterne. Hvis du senere beslutter dig til at købe yderligere abonnementstjenester (hver en "tillægsservice"), beregnes betaling for en sådan tillægsservice forholdsmæssigt i forhold til fornyelsesdatoen for din første abonnementstjeneste, hvorefter hele beløbet for tillægsservicen faktureres på abonnementets fornyelsesdato. Du erkender, at det fakturerede beløb kan variere med særtilbud, ændringer i dit abonnement og ændringer i gældende moms, og du autoriserer os til at opkræve de tilsvarende beløb ved fakturering til din betalingsmetode.

(d) Opsigelser og tilbagebetalinger. Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at logge på din Nest konto og vælge "Opsig abonnement". Bemærk, at abonnementet ikke opsiges blot ved at afbryde parringen af et produkt til et abonnement. Hvis du opsiger et abonnement, vil vi tilbagebetale dig for perioden fra dagen efter opsigelse af abonnementet til og med udgangen af afregningsperioden. Hvis du opsiger et abonnement, men fortsætter et andet abonnement efter en sådan opsigelse, vil vi muligvis tilbagebetale dig ved kreditering af din konto til betaling af dit fortsatte abonnement indtil udgangen af din afregningsperiode.

(e) Gratis prøveperiode. Vi kan undertiden tilbyde gratis prøveperioder på vores abonnementer i begrænset tid. Hvis vi tilbyder dig en gratis prøveperiode, angives de specifikke vilkår for din gratis prøveperiode ved registrering. Vi har ingen forpligtelse til at underrette dig ved ophør af din gratis prøveperiode, og vi forbeholder os retten til når som helst at ændre eller afslutte gratis prøveperioder uden varsel og helt efter eget valg.

5. Tilgængelighed og prisfastsættelse.

Alle produkter, der tilbydes i butikken, er betinget af tilgængeligheden, og vi forbeholder os retten til at sætte kvantitative grænser for enhver ordre, afvise hele eller en del af en ordre og stoppe udbud af visse produkter og/eller abonnementer uden forudgående varsel. Priser for produkter og abonnementer kan ændres når som helst, men disse ændringer vil ikke påvirke ordre af produkter, som allerede er afgivet. Hvis vi ændrer prisen på en abonnementstjeneste, du har købt, vil vi give dig forudgående varsel om en sådan ændring i overensstemmelse med afsnit 16 (meddelelser). Efter modtagelse af denne meddelelse vil du blive anset for at have accepteret prisændringen, medmindre du opsiger dit abonnement, som forklaret i afsnit 4(d) ovenfor.

6. Moms (også kaldet merværdiafgift, VAT).

Afhængigt af ordren beregner og opkræver Nest moms i overensstemmelse med gældende lov.

7. Videresalg og overdragelse af ejendomsret.

Indkøb foretaget i butikken er kun beregnet til slutbrugere og er ikke autoriseret til videresalg. Ejerskab af produkter indkøbt i butikken overgår til køberen på leveringstidspunket fa Nest til fragtselskabet, men Nest og/eller fragtselskabet vil have ansvar for alle produkttab eller produktskader under forsendelsen af produktet til dig.

8. Forsendelse og levering.

Produktpriser inkluderer ikke forsendelsesomkostninger. Vores forsendelsesgebyrer og -metoder er som beskrevet på butikkens hjemmeside fra tid til anden. Vi tilbyder to forsendelsesmetoder: Ekspres og standard. Den skønnede ankomst- eller leveringsdato er ikke en garanteret leveringsdato for din ordre. Afviste forsendelser vil blive returneret til vores lager. Det kan tage op til 45 dage for de returnerede varer at blive identificeret som afviste, og tilbagebetaling blive foretaget (omend dette ikke påvirker dine rettigheder under paragraf 10 nedenfor).

Produkterne, som fås i den specifikke butik for mållandet, er blevet designet, markedsført og solgt til brug af beboere i Storbritannien, Irland, Frankrig, Belgien, Tyskland, Østrig, Schweiz, Italien, Spanien, Holland, Danmark, Norge, Sverige eller Finland SOM RELEVANT. Alle sikkerhedsadvarsler, oplysninger, instruktioner, emballage, materialer i kassen, mobilapps og supporttjenester findes kun på engelsk, fransk, hollandsk, tysk, spansk og italiensk. I andre mållande vil butikken, emballagen, materialerne i kassen, mobilapps og supporttjenesterne muligvis ikke være tilgængelige på det lokale sprog. Produkterne, der fås i butikken er ikke beregnet til brug uden for Storbritannien, Irland, Frankrig, Belgien, Tyskland, Østrig, Schweiz, Italien, Spanien, Holland, Danmark, Norge, Sverige eller Finland SOM RELEVANT. Du har ansvar for at overholde alle gældende love og bestemmelser i det land, som produktet skal bruges i. Vi er ikke ansvarlige eller erstatningspligtige, hvis du overtræder loven.

9. Installation.

Der vil muligvis være love i den retskreds, hvor du installerer et specifikt produkt, med hensyn til hvor og hvordan produktet skal installeres. Du bør tjekke, at du overholder alle relevante love i din retskreds. Nest er ikke ansvarlig for nogen materiel eller personlig skade forårsaget af installation, som du selv foretager. Nest har en liste over anbefalede installatører af produkterne på webstedet. Disse installatører arbejder ikke for Nest og er ikke tilknyttet Nest. Nest er ikke ansvarlig for nogen handlemåde og har intet erstatningsansvar i forbindelse med disse installatører. Du skal selv udvise den fornødne omhu ved valg af din installatør, så du vælger den som bedst passer til dine krav.

10. Returnering af produkter til tilbagebetaling.

Hvis du af nogen grund ønsker at returnere produktet, som du købte i butikken, og blive tilbagebetalt, skal du underretter os inden den sidstkommende af ("annulleringsperioden"): (i) 30 dage efter købsdatoen eller (ii) 14 dage efter modtagelse af produktet. For at returnere et produkt skal du underrette os om din beslutning inden for annulleringsperioden ved at kontakte Nests kundesupport og tydeligt angive dit ønske om at returnere produktet. Selvom det ikke vil påvirke din ret til tilbagebetaling, skal du inkludere alle oplysninger om, hvor og hvornår du købte produktet og årsagen til returnering af produktet. Nests kundeservice vil sende dig en returadresse og et RMA-nummer (Return Materials Authorisation, dvs. tilladelse til at returnere produktet), som skal vedlægges din returforsendelse med returadresse til Nest, så Nest kan identificere forsendelsen. Hvis du købte produktet et andet sted end i butikken, skal du kontakte forhandleren for tilbagebetaling.

For at modtage din tilbagebetaling skal du returnere produktet (og eventuelle reklamevarer som fulgt med produktet) med et RMA-nummer inden for 14 dage, efter du underrettede Nests kundesupport om, at du ønsker at returnere produktet. Medmindre produktet er mangelfuldt eller ikke er som beskrevet, vil du være ansvarlig for alle omkostninger forbundet med returnering af produktet til os (herunder afinstallation og udgifterne til returforsendelse af produktet til Nest).

Vi vil tilbagebetale dig det beløb, du betalte for produktet, plus de oprindelige forsendelsesomkostninger (op til standardforsendelsesværdien) fratrukket værdien af eventuelle reklameprodukter, som du modtog. Bemærk dog følgende:

• Hvis du køber en kombinationspakke (flere produkter solgt sammen med rabat), vil du kun blive tilbagebetalt, hvis du returnerer hele kombinationspakken.

• Vi kan helt efter eget valg reducere din tilbagebetaling for at afspejle en eventuel reduceret værdi af produktet på grund af din håndtering ud over, hvad der er nødvendigt for at etablere produktets natur, karaktertræk og funktion (dvs. ud over hvad der normalt ville være tilladt i en butik).

• Hvis du køber en installationstjeneste med produktet, vil du ikke være berettiget til tilbagebetaling af installationsprisen, medmindre: (i) vi foretog installationstjenesten inden for perioden på 14 dage efter din modtagelse af produktet, og (ii) du ikke udtrykkeligt bad os om at yde den tjeneste indenfor den periode på 14 dage.

• Hvis du annullerer dit køb af en abonnementstjeneste, er du ikke berettiget til fuld tilbagebetaling, hvis abonnementet begyndte i annulleringsperioden. Abonnementstjenester vil blive tilbagebetalt ifølge vilkårene i afsnit 4(d) i disse vilkår og betingelser.

Vi vil betale dig tilbage, hvis aktuelt, inden for de 14 dage efter førstkommende af følgende: (a) Den dag vi modtog returforsendelsen af produktet fra dig, eller (b) den dag du forsyner os med bevis på, at du har sendt produktet tilbage til os. Vi opfordrer dig til at beholde dit bevis på forsendelse.

Returneringspolitikken beskrevet ovenfor er i tillæg til, adskilt fra og erstatter ikke dine lovmæssige rettigheder og retsmidler i henhold til gældende lov.

11. Tvister.

(a) Kontakt først Nest. Hvis der opstår en tvist mellem dig og Nest, er det vores mål at indhente oplysninger, så vi kan varetage dine anliggender. Du indvilliger i, at du vil underrette Nest om enhver tvist, du har med Nest angående disse vilkår og betingelser ved at kontakte Nest.

(b) Hvis vi ikke kan finde en løsning på din tvist, stiller Europa-Kommissionen en platform til rådighed for onlinetvistbilæggelse, som du kan tilgå her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(c) Beskyttelse af fortrolighed og intellektuelle ejendomsrettigheder. Nest kan søge om udstedelse af forbud eller anden bevillingsmæssig lempelse for at beskytte dets forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller for at forhindre tab eller skade af dets servere ved en kompetent domstol.

12. Garantier og fraskrivelser.

I det omfang det er tilladt ifølge gældende lov, og uden at det påvirker dine lovbestemte rettigheder, stilles butikken og alt indhold i butikken til rådighed, som det er, uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller indforståede, herunder uden begrænsning garantier af ejerskab eller egnethed til et bestemt formål. Alle produkter og tjenester købt gennem butikken leveres som de er, medmindre andet er angivet i den begrænsede garanti, som følger med produktet. Med hensyn til Nests produkter kan du vælge, om du vil gøre et erstatningskrav gældende i henhold til disse vilkår og betingelser eller den begrænsede garanti eller begge dele, men du kan ikke få tilkendt erstatning to gange for det samme tab. For at returnere et produkt i henhold til den begrænsede garanti af dit Nest produkt skal du kontakte Nest. Du bruger alle produkter eller abonnementstjenester efter eget valg og på eget ansvar. Du vil være eneansvarlig for (og Nest fraskriver sig) ethvert og alle tab, erstatningskrav eller erstatningsansvar, som resulterer fra din brug af et produkt og/eller et abonnement, herunder skader eller tab relateret til dit/din klimaanlæg, blikkenslagerarbejde, bolig, produkt, andre perifere enheder forbundet med produktet, computer, mobilenhed og alle andre genstande og kæledyr i dit hjem.

Medmindre Nest udtrykkeligt lover en "garanti", garanterer eller lover Nest ikke nogen specifikke energibesparelser eller andre økonomiske fordele i forbindelse med brugen af et produkt og/eller et abonnement eller nogen af deres funktioner. Faktiske energibesparelser og økonomiske fordele varierer med faktorer, som Nest ikke kan kontrollere eller har kendskab til.

Nest giver ingen garanti med hensyn til levetiden af batterierne, som anvendes i et produkt. Batteriers faktiske levetid kan variere afhængig af en række faktorer, herunder konfigurationen og anvendelsen af et produkt.

13. Ansvarsbegrænsning.

Intet i disse vilkår og betingelser og i særdeleshed i dette afsnit om "ansvarsbegrænsning" skal søge at udelukke eller begrænse erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes ifølge gældende lov.

I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV, FORUDEN OVENNÆVNTE GARANTIFRASKRIVELSER, VIL (A) NEST UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN PØNALERSTATNING ELLER DIREKTE, SÆRLIGE, PÅLØBENDE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER ERSTATNING FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE, SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL PRODUKTERNE ELLER ABONNEMENTSERVICERNE, SELV HVIS NEST HAVDE KENDSKAB TIL ELLER SKULLE HAVE HAFT KENDSKAB TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG (B) NESTS SAMLEDE KUMULATIVE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL PRODUKTERNE ELLER ABONNEMENTSERVICERNE, HVAD ENTEN VED KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER PÅ ANDEN VIS, VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE GEBYRERNE FAKTISK BETALT AF DIG TIL NEST ELLER NESTS AUTORISEREDE FORHANDLER FOR DET RELEVANTE PRODUKT I LØBET AF DE FORUDGÅENDE SEKS (6) MÅNEDER (OM NOGEN). DENNE BEGRÆNSNING ER KUMULATIV OG ØGES IKKE VED I TILFÆLDE AF MERE END ÉN HÆNDELSE ELLER ERSTATNINGSSAG. NEST FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR AF ENHVER ART FOR NEST LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER.

14. Databeskyttelse.

Ved at afgive en bestilling af produkter og/eller abonnementstjenester indvilliger og forstår du, at Nest kan opbevare, dele, behandle og bruge data indsamlet fra din ordreseddel eller din ordre afgivet via telefon/fax/e-mail med henblik på behandling af ordren. Nest kan også dele sådanne data globalt med sine datterselskaber og inden for Nest gruppen af virksomheder. Alle Nest virksomheder vil beskytte dine oplysninger i henhold til databeskyttelsespolitikken for Nests websteder. Nest samarbejder med andre virksomheder, som hjælper Nest med at stille produkter til rådighed for dig, såsom fragtselskaber og kreditkortfirmaer, og Nest kan være nødt til at dele visse oplysninger med disse virksomhed til dette formål.

15. Elektronisk kommunikation.

Du kommunikerer elektronisk med Nest, når du bruger butikken eller sender e-mail til Nest. Du indvilliger i, at alle aftaler, meddelelser, bekendtgørelser og anden kommunikation, som vi sender dig elektronisk, opfylder eventuelle lovmæssige krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. Når du afgiver en bestilling i butikken, indsamler og opbevarer vi din e-mailadresse. Fra det tidspunkt bruges din e-mailadresse til at sende dig oplysninger om Nests produkter og tjenester, medmindre du fravælger sådanne e-mail ved brug af fravalgslinket i disse e-mail.

16. Meddelelser.

Nest kan sende meddelelser til dig som påkrævet ifølge loven eller til markedsførings- eller andre formål via (efter eget valg) e-mail til den primære e-mailadresse, der er tilknyttet din Nest konto, papirkopier eller opslag af en sådan meddelelse på Nest webstedet. Nest er ikke ansvarlig for nogen automatisk filtrering, som du eller din netværksudbyder anvender på dine e-mailmeddelelser. Nest anbefaler, at du tilføjer @nest.com URL'er til din e-mailadressebog for at sikre dig, at du modtager e-mailmeddelelser fra Nest.

17. Force majeure.

Vi vil ikke have ansvar for eller være erstatningspligtige i forbindelse med manglende udførelse eller forsinket udførelse af nogen af vores kontraktmæssige forpligtelser, som er forårsaget af en handling eller omstændighed, som vi ikke med rimelighed kan kontrollere, herunder uden begrænsning force majeure, strejker, lockouter eller andre faglige aktioner fra tredjeparter, uroligheder, oprør, terrorangreb, krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, epidemier eller andre naturkatastrofer, svigt af offentlige eller private telekommunikationsnetværker eller manglende evne til at bruge jernbaner, skibsfart, luftfartøjer, motorkøretøjer eller andre private eller offentlige transportmidler.

18. Beskyttelse af fortrolighed og intellektuelle ejendomsrettigheder.

Desuagtet det foregående kan Nest søge om udstedelse af forbud eller anden bevillingsmæssig lempelse for at beskytte dets forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller for at forhindre tab eller skade af dets servere ved enhver kompetent domstol.

19. Adskillelighed.

Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser bliver ulovlig, ugyldig, uanvendelig eller forbudt på nogen måde i henhold til gældende lov eller bestemmelser, skal denne bestemmelse eller del deraf blive anset for ikke at udgøre en del af kontrakten mellem os. Lovligheden, gyldigheden og anvendeligheden af resten af disse vilkår og betingelser vil vedblive med at have fuld juridisk effekt.

20. Varighed.

Forpligtelserne i afsnit 11, 12, 13 og 14 til og med 22 vil vedvare efter udløb eller ophævelse af vilkårene.

21. Ansvarsfraskrivelse.

Mangel på eller forsinkelse af gennemtvingelse af nogen af disse vilkår og betingelser vil ikke udgøre en fraskrivelse af nogen af vores rettigheder i forhold til dig, og det vil ikke påvirke vores ret til at gøre dette i fremtiden.

22. Gældende lovgivning og retskreds.

Disse vilkår og betingelser reguleres af irsk lov. En kontrakt vedrørende køb af produkter gennem butikken og enhver tvist eller ethvert erstatningskrav, som forekommer derfra eller i forbindelse dermed, reguleres af irsk lov. Domstolene i Irland vil have ikke-eksklusiv kompetence. Du vil muligvis også have ret til at anlægge sag i det land, hvor du er bosiddende, ifølge relevante forbrugerbeskyttelseslove.