Juridiske anliggender

Rapport om gennemsigtighed

Anmodninger om brugerinformation

Ligesom mange andre teknologivirksomheder kan Nest modtage anmodninger eller ordrer fra myndigheder og domstole over hele verden om at aflevere brugerdata. Vi inkluderede denne side for at kaste lidt lys over disse anmodninger, og hvordan vi behandler og håndterer dem.

Når vi anmodes om brugerinformation, gennemgår vi nøje anmodningen og afleverer kun information inden for anmodningens rammer og autoritet. Beskyttelse og sikkerhed af personlige oplysninger er uhyre vigtigt for os. Inden vi efterkommer en anmodning, sikrer vi os, at den overholder loven og Nests politikker. Vi underretter brugere om lovmæssige krav når passende, medmindre det ikke er tilladt ifølge loven eller en retskendelse. Og, hvis vi mener, at en anmodning er for bred, vil vi tilstræbe at definere den nærmere. Hvis et amerikansk myndighedsorgan for eksempel præsenterede os med en ransagningskendelse for at efterforske en forbrydelse, som de mener blev optaget af et Dropcam, ville vi ikke bare aflevere brugerdata. Vi ville analysere anmodningen for at sikre os, at ransagningskendelsen ikke var for bred, og vi ville sikre os, at informationerne, de anmodede om, var inden for ransagningskendelsens rammer.

Vi arbejder stadig på at finde den bedste måde til at dele generel information og statistiske oplysninger om enhver anmodning, vi modtager. Generelt har vi modtaget meget få anmodninger og aldrig et brev relateret til nationens sikkerhed eller ordre om brugerindhold eller information, som ikke er brugerindhold, under Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

  1. juni 2015