Juridiske anliggender

Udvælgelseskriterier

DETAILHANDEL

Udvælgelseskriterier gældende for Autoriserede forhandlere, der sælger til kunder, som er forbrugere. Disse Udvælgelseskriterier vil typisk gælde for: detailhandlere/virksomheder, som sælger Produkter direkte til forbrugere/slutbrugere (B2C).

 1. Hvis en Autoriseret forhandler er mobiloperatør, og er stordriftsoperatør i deres pågældende sektor (smartphone-gennemtrængning eller mobilnetinstalleret base).

 2. Hvis en Autoriseret forhandler er en virksomhed (energi, forsikring, sikkerhed m.m.), og er stordriftsoperatør i deres pågældende sektor eller er målrettet mod en unik kundekreds, som er tilpasset og forbedrer Googles Produktstrategi i Området.

 3. Er i stand til at levere varierende produkttilbud direkte til forbrugerne.

 4. Har kvalificeret og uddannet personale.

 5. Har:

   a. Passende lokaler (f.eks. fysisk butik) på flere steder med mulighed for at tilbyde tydeligt adskilt placering i Butikken til Produkterne, og/eller

   b. en høj hjemmeside trafik (i forhold til dennes sektor):
    i. med brugervenlig søgefunktion efter produkter og brands, som sikrer, at resultaterne fra nøgleords søgninger på Google også medtager Google-produkter

    ii. som indeholder oplysninger om et fastnettelefonnummer til forespørgsler før og efter salg. Fastnettelefonnummeret (og alle ekstra onlinesupporttjenester) skal være tilgængeligt i de åbningstider for onlinekundeservice, som er praksis for branchen (og mindst 7 timers betjening pr arbejdsdag)

    iii. med en sikker og nem bestillingsproces, som gør kunderne i stand til at afgive deres ordrer fuldt og helt igennem hjemmesiden

    iv. med en estimeret forsendelsesdato vist på tidspunktet for kundens ordre; en mekanisme til at bekræfte alle ordrer, der er afgivet via hjemmesiden, over for kunden, samt hvornår de enkelte ordrer er afsendt; og en mulighed for, at kunden kan spore sin forsendelse og få rettidige opdateringer om den faktiske leveringsstatus

    v. med klare politikker og effektive procedurer for kundereturneringer, refunderinger og ombytninger (herunder efter salg support online, pr. telefon eller via chat for henvendelser og løsning af returneringer, refunderinger og ombytninger) og

    vi. som ikke kører adware, spyware eller anden software, der giver pop op- eller pop under-annoncering og/eller genererer ikke-bruger iværksat aktivitet (f.eks. tvungne klik eller omdirigeringer).
 6. Forpligter sig til at vise Produkterne i deres online- og/eller offline-butik på en brandet, adskilt måde, så: a) forbrugeren ikke bliver forvirret omkring Produkternes funktioner og anvendelse, og b) demoenhederne er i god funktionel stand, idet sådanne udstillinger og brug af aktiver/brands skal godkendes af Google.

ENGROS

Udvælgelseskriterier gældende for Autoriserede forhandlere, der sælger til kunder, som ikke er forbrugere. Disse Udvælgelseskriterier vil typisk gælde for: grossister/distributører/virksomheder, som sælger Produkter til andre virksomheder (B2B) med henblik på videresalg.

 1. Har primær erhvervsmæssig aktivitet som distributør/grossist: (a) af Forbrugerelektronik (CE) og dertil knyttede IT-hardwareprodukter, eller (b) til fagfolk, som typisk er involveret i installation af Produkterne.

 2. Har kontraktforhold med større detailhandlere og/eller passende kommercielle organisationer inden for Området med passende salgskonti hos hver enkelt.

 3. Har specifikt uddannet personale til at kunne administrere og sælge Produkter.

 4. Er i stand til at levere varierende produkttilbud direkte til virksomheder i dennes kundekreds.

 5. Sikrer, at alle hjemmesider, der bruges til at forhandle Produkterne på engrosniveau, har tilstrækkelige kontroller (f.eks. login beskyttet med adgangskode) til at sikre, at Partneren kun leverer Produkter til relevante partnere.

 6. Driver mindst ét passende pakhus eller lager (med sikkerhedsniveauer svarende til god branchepraksis og lagerstandarder og -forhold, der er passende for CE-produkter i den højere prisklasse) inden for det respektive Område med det formål at opbevare, distribuere og sende Produkterne til sine kunder.

 7. Benytter egnede køretøjer til transport af Produkterne eller en egnet transportør-/fragtvirksomhed til at sikre, at transporten af Produkterne sker under forhold, der er passende for CE-produkter i den højere prisklasse.

 8. Har tilstrækkelig kreditværdighed til at imødekomme Googles til den tid gældende kreditkrav, hvis den Autoriserede forhandler køber direkte fra Google.

VIRKSOMHEDER

Udvælgelseskriterier gældende for Autoriserede forhandlere, der sælger via B2B-virksomhedstransaktioner. Disse Udvælgelseskriterier vil typisk gælde for: virksomheder, som sælger Produkter (i) til andre virksomheder til egen brug (og ikke til videresalg), eller (ii) til medarbejderne i en virksomhed som del af en lønpakke/ordning om personalegoder.

 1. Den Autoriserede forhandler er en registreret virksomhed, som kan sælge produkter og give tilbud til kunder, enten direkte eller via tredjepartskanaler.

 2. Den Autoriserede forhandler er et velrenommeret brand, der har vist gode resultater med at levere produkter og/eller tjenester af høj kvalitet inden for B2B- og/eller forbrugerområdet.

 3. Hvis den Autoriserede forhandler tilbyder Google-Produkter som en del af en pakke sammen med andre produkter, skal sådanne andre produkter være af en kvalitet, der som minimum er sammenlignelig med Googles Produkter.

FAGFOLK OG VIRKSOMHEDER OG PAKKER

Udvælgelseskriterier gældende for Autoriserede forhandlere, der sælger et pakkeprodukt eller en pakkeydelser til kunder, som er forbrugere. Disse Udvælgelseskriterier vil typisk gælde for: fagfolk (elektrikere, blikkenslagere osv.) eller virksomheder, som sælger Produkter direkte til forbrugere/slutbrugere sammen med deres egne produkter/ydelser.

 1. Er i stand til at levere varierende produktpakker eller produkt- og ydelsespakker, som kombinerer Googles Produkter med den Autoriserede forhandlers egne produkter/tjenester direkte til forbrugerne.

 2. Har kvalificeret og uddannet personale.

 3. Hvis den Autoriserede forhandler tilbyder Google-Produkter som en del af en pakke sammen med den Autoriserede forhandlers produkter, skal den Autoriserede forhandlers produkter være af en kvalitet, der som minimum er sammenlignelig med Googles Produkter.

 4. Hvis den Autoriserede forhandler tilbyder Google-Produkter som en del af en pakke sammen med den Autoriserede forhandlers ydelser, skal den Autoriserede forhandlers ydelser være af høj kvalitet.

 5. Den Autoriserede forhandler skal enten: (a) have en betydelig kundekreds og dermed være i stand til at levere kampagner med et væsentligt udbredelsesniveau, eller (b) henvende sig til en unik kundekreds, som er tilpasset og forbedrer Googles Produktstrategi i Området.

INSTALLATION

Yderligere kriterier gælder, foruden det gældende sæt Udvælgelseskriterier angivet ovenfor, for Autoriserede forhandlere, der tilbyder Installationsydelser. Disse Yderligere kriterier vil typisk gælde for: Detailhandel, fagfolk og virksomhedspartnere, som tilbyder Installationsydelser.

 1. Den Autoriserede forhandler skal have og opretholde en arbejdsstyrke bestående af tilstrækkeligt uddannede og kvalificerede installatører, som kan udføre kvalitetsinstallation af Produktet, herunder planlægning, fjernelse af eksisterende udstyr, installation af Produktet, diagnosticering af inkompatibilitet og/eller behov for ændret installation, Produktopsætning (herunder hjælpe slutbrugeren med at forbinde et Produkt til et Wi-Fi-netværk) samt kundeservice.

 2. Til hjemmeinstallationer skal den Autoriserede forhandler tilbyde installation inden for et bestemt tidsrum for- og eftermiddag samt kunne planlægge en installation inden for 3 dage efter kundens køb og inden for en rimelig tid af kundens ønskede installationsdato.

 3. Den Autoriserede forhandler skal sørge for, at installatørerne kun arbejder på opgaver, som de er ordentligt certificerede til i henhold til alle gældende regionale, nationale og lokale love og regler.

 4. Den Autoriserede forhandler skal gøre sit yderste for at sikre hurtig og effektiv levering og/eller installation af Produktet.