Oikeudelliset kohdat

Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Nest Labsin tuotteeseen (”tuote”) sulautettua ohjelmistoa (”tuoteohjelmisto”) käyttämällä sitoudut noudattamaan tämän sinun ja Nest Labs, Inc:in (”Nest Labs” tai ”me”) välisen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (End User License Agreement, ”EULA”) ehtoja. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA, ET SAA KÄYTTÄÄ TUOTEOHJELMISTOA JA VOIT HALUTESSASI PALAUTTAA TUOTTEEN VIIPYMÄTTÄ JA SAADA MAKSAMASI OSTOHINNAN TAKAISIN OTTAMALLA YHTEYTTÄ NEST LABSIIN ALLA OLEVAAN OSOITTEESEEN. Sinun toimestasi tapahtuvaan (a) osoitteessa nest.com/fi/ sijaitsevan verkkosivun ja nest.com-aliverkkotunnusten (joista kukin ”sivusto”), (b) verkkosivustoilla tarjottujen palveluiden (ja niiden päivitysten (”sivustopalvelut”) sekä (c) tiettyjen mobiilipuhelimeesi ladattavien ohjelmistojen (ja niiden päivitysten) (”mobiiliohjelmisto”) käyttöön sovelletaan palveluehtoja. Tuoteostokseesi (tuoteohjelmisto pois lukien) sovelletaan Nest Labsin rajoitettua takuuta, jonka ehdot toimitetaan yhdessä tuotteen kanssa. Tätä loppukäyttäjän lisenssisopimusta ei sovelleta sivuston, sivustopalveluiden tai mobiiliohjelmiston käyttöösi eikä tuotteesi ostoon (tuoteohjelmisto pois lukien).

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus koskee toimestasi tapahtuvaa tuoteohjelmiston käyttöä. Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus antaa sinulle erityisiä laillisia oikeuksia, ja lisäksi sinulla saattaa olla myös muita lainkäyttöaluekohtaisia laillisia oikeuksia. Siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii, tähän loppukäyttäjän lisenssisopimukseen sisältyviä vastuuvapautta, rajoituksia ja vastuunjakoa koskevia ehtoja ei sovelleta. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita oletettujen takuiden tai satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen tai muiden oikeuksien rajoittamista, joten tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen kyseiset sopimusmääräykset eivät ehkä koske sinua.

TÄMÄ ON LAILLINEN SOPIMUS. KÄYTTÄMÄLLÄ TUOTEOHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUKSEN JA SITOUDUT SIIHEN OMASTA PUOLESTASI TAI SEN TAHON PUOLESTA, JOTA EDUSTAT TUOTEOHJELMISTON KÄYTTÖÖN LIITTYEN. VAKUUTAT JA TAKAAT, ETTÄ SINULLA ON OIKEUDET, VALTUUDET JA KELPOISUUS HYVÄKSYÄ TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS JA SITOUTUA SIIHEN OMASTA PUOLESTASI TAI EDUSTAMASI TAHON PUOLESTA. VAKUUTAT, ETTÄ OLET LAINKÄYTTÖALUEESI TAI ASUINPAIKKASI LAKIEN MUKAAN RIITTÄVÄN VANHA KÄYTTÄMÄÄN TUOTEOHJELMISTOA SEKÄ SOLMIMAAN TÄMÄN LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUKSEN. JOS ET HYVÄKSY JOTAKIN NÄIDEN EHTOJEN KOHTAA, SINUN ON LOPETETTAVA TUOTEOHJELMISTON KÄYTTÖ.

KUTEN ALLA ON KUVATTU, HYVÄKSYT PALVELUOHJELMISTON AUTOMAATTISET OHJELMISTOPÄIVITYKSET. JOS ET HYVÄKSY, SINUN EI TULE KÄYTTÄÄ PALVELUOHJELMISTOA.

KUTEN ALLA ON KUVATTU, KOHDASSA 9 KERROTAAN TÄRKEISTÄ PALVELUOHJELMISTOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ PALVELUITA KOSKEVISTA RAJOITUKSISTA ERITYISESTI HENGENPELASTUKSEEN JA MUIHIN KRIITTISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN LIITTYEN. LUE NÄMÄ ILMOITUKSET HUOLELLISESTI, KOSKA TUNNUSTAT JA HYVÄKSYT NE.

1. Lisenssi.

Tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti Nest Labs myöntää sinulle rajoitetun ja ei-yksinomaisen lisenssin (ilman alilisensointioikeutta) käyttää yhtä (1) tuoteohjelmiston kopiota ainoastaan suoritettavan objektikoodin muodossa ja ainoastaan tuotteessa, jonka omistat tai jota hallitset ja ainoastaan käytettäväksi yhdessä tuotteen kanssa henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

2. Rajoitukset.

Sitoudut siihen, että et (a) lisensoi, myy, vuokraa, liisaa, siirrä, jaa, lähetä, isännöi, ulkoista, luovuta tai muuten kaupallisesti hyödynnä tuoteohjelmistoa tai saata sitä minkään kolmannen osapuolen saataville, (b) kopioi tai käytä tuoteohjelmistoa mihinkään muuhun kuin kohdassa 1 sallittuun tarkoitukseen, (c) käytä mitään tuoteohjelmiston osaa millään muulla laitteella tai tietokoneella kuin itse omistamallasi tai hallitsemallasi tuotteella, (d) poista tai muuta mitään tuoteohjelmistossa olevaa tavaramerkkiä, logoa, tekijänoikeus- tai muuta omistusoikeusilmoitusta, kuvatekstiä, symbolia tai etikettiä tai (e) muuta, käytä jälkiperäisteosten luomiseen, pura, käännä lähdekielelle tai takaisinmallinna mitään tuoteohjelmiston osaa (muuta kuin siinä määrin kun sovellettava lainsäädäntö nimenomaisesti kieltää tällaiset rajoitukset yhteentoimivuuden vuoksi, jolloin sitoudut ensin ottamaan yhteyttä Nest Labsiin ja tarjoamaan Nest Labsille mahdollisuutta tehdä sellaiset muutokset, jotka yhteentoimivuuden saavuttamiseksi vaaditaan). Lisäksi sitoudut siihen, että et salli kenenkään toisen ryhtyä edellä mainittuihin toimiin. Et saa luovuttaa minkään tuoteohjelmiston suorituskyky- tai toiminta-arvion tuloksia millekään kolmannelle osapuolelle ilman Nest Labsin etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää.

3. Automaattiset ohjelmistopäivitykset.

Nest saattaa ajoittain kehittää korjaustiedostoja, virheenkorjausratkaisuja, päivityksiä, parannuksia tai muita muutoksia (”päivitykset”) parantaakseen tuoteohjelmiston ja siihen liittyvien palveluiden toimintaa. Nämä voidaan asentaa automaattisesti, ilman erillistä ilmoitusta tai luvan antamista. Hyväksyt nämä automaattiset päivitykset. Jos et halua tällaisia päivityksiä, sinun on lopetettava tuotteen käyttö. Jos et lopeta tuotteen käyttöä, päivitykset tehdään automaattisesti. Ymmärrät, että sinun on ehkä asennettava päivityksiä voidaksesi käyttää tuotetta ja tuoteohjelmistoa ja sitoudut asentamaan kaikki Nestin toimittamat päivitykset viipymättä. Jatkamalla tuotteen käyttöä hyväksyt tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen.

4. Omistajuus.

Tuoteohjelmisto ja kaikki siihen liittyvät maailmanlaajuiset tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Nestin ja sen lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta. Nest ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki tuoteohjelmiston oikeudet, mitä tässä loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa ei sinulle erikseen myönnetä. Tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen puitteissa tuoteohjelmisto (ja kaikki sen kopiot) lisensoidaan sinulle, niitä ei myydä. Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ei anna mitään oletettuja lisenssejä. Kaikki ehdotukset tai palaute, joita annat Nest Labsille tuoteohjelmistoon liittyen, on Nest Labsin omaisuutta. Nest Labs saa käyttää, kopioida, muuttaa, julkaista tai jakaa uudelleen lähettämääsi aineistoa ja sen sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen ja millä tahansa tavalla, ilman korvauksia sinulle. Hyväksyt myös sen, että Nest Labs ei luovu mistään oikeuksista käyttää ideoita, jotka vastaavat omiasi tai liittyvät niihin, ja jotka ovat jo aiemmin olleet Nestin tiedossa, sen työntekijöiden kehittämiä tai muista lähteistä hankittuja.

5. Avoin lähdekoodi.

Tiettyihin tuoteohjelmistoon kuuluviin ohjelmisto-osiin sovelletaan ”avoimen lähdekoodin” tai ”vapaan ohjelmiston” lisenssejä (”avoimen lähdekoodin ohjelmisto”). Osa avoimen lähdekoodin ohjelmistoista on kolmansien osapuolien omaisuutta. Tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehtoja ei sovelleta avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Sen sijaan, kukin avoimen lähdekoodin ohjelmisto on lisensoitu kyseisen avoimen lähdekoodin ohjelmiston mukana tulevan loppukäyttäjän lisenssin ehtojen mukaisesti. Mikään tässä loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa mainittu ei rajoita oikeuksiasi tällaisen avoimen lähdekoodin ohjelmiston sovellettavan loppukäyttäjän lisenssin ehtojen suhteen tai anna sinulle oikeuksia, jotka syrjäyttäisivät ne. Mikäli tietyn avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssi niin edellyttää, Nest Labs tuo kyseisen avoimen lähdekoodin ohjelmiston ja Nest Labsin kyseiseen ohjelmistoon tekemät muutokset saataville pyynnöstä, joka on lähetetty Nest Labsille kirjallisesti alla ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.

6. Voimassaoloaika ja päättyminen.

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ja siinä myönnetty lisenssi tulevat voimaan sinä päivänä, kun ensimmäisen kerran käytät tuoteohjelmistoa tai tuotetta, ja ne pysyvät voimassa niin kauan kun omistat tuotteen, ellei loppukäyttäjän lisenssisopimusta irtisanota tämän kohdan mukaisesti. Nest Labs voi irtisanoa tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen koska tahansa, jos et noudata jotain sen ehtoa. Sinä voit irtisanoa tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen välittömin seurauksin toimittamalla Nest Labsille kirjallisen ilmoituksen. Kun tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus irtisanotaan, siinä myönnetty lisenssi irtisanotaan ja sinun on lopetettava tuoteohjelmiston kaikki käyttö, mutta kohdissa 2–18 mainitut ehdot säilyvät (täysin) voimassa myös irtisanomisen jälkeen.

7. Vastuuvapauslauseke.

HUOLIMATTA MISTÄ TAHANSA PÄINVASTAISESTA ILMAISUSTA JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, NEST LABS TARJOAA TUOTEOHJELMISTON ”SELLAISENAAN” JA KIELTÄÄ KAIKKI ILMAISTUT, OLETETUT JA LAKISÄÄTEISET TAKUUT JA EHDOT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYTÄVYYDESTÄ JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ KÄYTÖSTÄ, VIRHEETTÖMYYDESTÄ JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA. NEST LABS EI TAKAA MITÄÄN TIETTYJÄ TULOKSIA TUOTEOHJELMISTON KÄYTÖSTÄ. NEST LABS EI TAKAA, ETTÄ TUOTEOHJELMISTO TOIMII KESKEYTYKSETTÄ, EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOODEJA TAI ETTÄ SE ON AJAN TASALLA, TURVALLINEN TAI VIRHEETÖN.

KÄYTÄT KAIKKIA TUOTETIETOJA (KUTEN ALLA ON KUVATTU), TUOTEOHJELMISTOA JA TUOTETTA OMAN HARKINTASI MUKAAN JA OMALLA VASTUULLASI. OLET YKSIN VASTUUSSA (JA NEST LABS KIELTÄYTYY KAIKESTA VASTUUSTA) KAIKISTA MENETYKSISTÄ, VASTUISTA TAI VAHINGOISTA, JOITA TOIMESTASI TAPAHTUVASTA TUOTETIETOJEN, TUOTEOHJELMISTON TAI TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ SAATTAA AIHEUTUA ESIM. LVI-JÄRJESTELMÄLLE, PUTKISTOLLE, KODILLE, TUOTTEELLE, TUOTTEEN OHEISLAITTEILLE, TIETOKONEELLE, MOBIILILAITTEELLE TAI MUILLE KOTISI TAVAROILLE TAI SIELLÄ OLEVILLE LEMMIKEILLE.

8. Vastuunjako

Mikään tässä loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa, ja erityisesti tässä ”Vastuunjako”-lausekkeessa, mainittu ei pyri vapauttamaan vastuusta, jota ei sovellettavan lainsäädännön mukaan voida sulkea pois.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII JA EDELLÄ ANNETUN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN LISÄKSI, (A) NEST LABS EI MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA, ESIMERKINOMAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI MENETETYISTÄ TIEDOISTA TAI VOITOISTA AIHEUTUNEET VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEISTA TAI TUOTEOHJELMISTOSTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN, VAIKKA NEST LABS OLISI TIENNYT TAI SEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA (B) TUOTTEISTA JA TUOTEOHJELMISTOSTA JOHTUVA TAI NIIHIN LIITTYVÄ NESTIN LABSIN KOKONAISVASTUU, OLI KYSEESSÄ SITTEN SOPIMUSVASTUU TAI VAHINGONKORVAUSVASTUU TAI MUU, EI MISSÄÄN TILANTEESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA OLET TODELLISUUDESSA MAKSANUT NESTILLE TAI NESTIN VALTUUTETULLE JÄLLEENMYYJÄLLE TUOTTEESTA VIIMEISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA (MIKÄLI MAKSUJA ON). TÄMÄ RAJOITUS ON KUMULATIIVINEN, EIKÄ USEAMMAN KUIN YHDEN TAPAUKSEN TAI VAATIMUKSEN ILMENEMINEN NOSTA RAJAA. NEST LABS EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA NEST LABSIN LISENSSINANTAJIEN JA TOIMITTAJIEN VASTUISTA.

9. Tuoteohjelmistoa koskevat rajoitukset

Ymmärrät, että tuotteita ja tuoteohjelmistoa ei ole sertifioitu käytettäviksi hätätilanteissa. YMMÄRRÄT, ETTÄ TUOTTEET JA TUOTEOHJELMISTO EIVÄT OLE KOLMANNEN OSAPUOLEN VALVOMA HÄTÄILMOITUSJÄRJESTELMÄ; NEST EI VALVO HÄTÄILMOITUKSIA EIKÄ LÄHETÄ PELASTUSPALVELUITA KOTIISI HÄTÄTILANTEESSA. Lisäksi Nestin asiakaspalvelun ja -tuen ei saa katsoa olevan hengenpelastusratkaisu ihmisille, jotka ovat kotonaan vaarassa, eivätkä ne korvaa pelastuspalveluita. Kaikissa hengenvaarallisissa ja hätätilanteissa on otettava yhteyttä asianmukaisiin pelastuspalveluihin.

Ellei Nest Labs nimenomaisesti lupaa ”takuuta”, Nest Labs ei anna mitään takuuta tai lupaa mitään tiettyä energiasäästöjen tasoa tai muuta rahallista hyötyä tuotteiden, tuoteohjelmiston tai minkään niiden ominaisuuden käytöstä. Todelliset energiasäästöt ja rahalliset hyödyt riippuvat seikoista, joita Nest Labs ei voi hallita tai joista sillä ei ole tietoja. Nest Labs saattaa ajoittain käyttää tuoteohjelmistoa toimittaakseen sinulle tietoja, jotka koskevat nimenomaisesti sinua ja energiankäyttöäsi ja ehdottaa keinoja säästää energialaskuissa noudattamalla ehdotusta tai ottamalla käyttöön tuotteen tai tuoteohjelmiston ominaisuuksia. Teemme tämän kertoaksemme mahdollisuudesta, joka perustuu analyysiimme ja tietoihimme sinusta ja kotitaloudestasi. Ymmärrät, että nämä myynninedistämistoimet eivät ole takuu todellisista säästöistä ja sitoudut olemaan vaatimatta rahallisia tai muita korvauksia Nest Labsiltä, mikäli säästösi eivät vastaa kuvattuja.

Tuoteohjelmistosta saat tietoja (”tuotetiedot”), jotka koskevat kodissasi olevia tuotteita ja niiden yhteyksiä muihin tuotteisiin ja palveluihin. Kaikki tuotetiedot toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Me emme voi taata, että ne olisivat virheettömiä tai ajan tasalla. Tuotetietojen hakeminen tuoteohjelmiston kautta ei kriittisissä tilanteissa korvaa suoraa pääsyä tuotetietoihin kotona.

10. Luottamuksellisuus.

”Luottamukselliset tiedot” tarkoittavat tuoteohjelmistoa ja kaikki muita sinulle luovutettuja tietoja, jotka Nest Labs luovutushetkellä luokittelee luottamuksellisiksi, olivatpa ne sitten kirjallisia tai suullisia, lukuun ottamatta tietoja, joiden osata voi todistaa, että (a) ne olivat jo aiemmin oikeutetusti tiedossasi ilman luovuttamista koskevia rajoituksia; (b) ne ovat tai tulevat olemaan, sinusta riippumattomasta syystä, yleisesti tiedossa asiaankuuluvalla alalla tai julkisuudessa; (c) on luovutettu sinulle kolmannen osapuolen toimesta oikeutetusti ja ilman luovuttamista koskevia rajoituksia tai (d) olet itsenäisesti ne kehittänyt ilman pääsyä luottamuksellisiin tietoihin. Pyrit parhaasi mukaan säilyttämään luottamuksellisten tietojen luottamuksellisuuden ja suojelemaan niitä kaikissa tilanteissa; sekä tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen voimassaoloaikana että vähintään kolmen vuoden ajan sen irtisanomisesta, edellyttäen kuitenkin, että kaikki haltuusi saamat lähdekoodit on säilytettävä luottamuksellisina ikuisesti. Et luovuta, jaa tai muuten julkaise tai kommunikoi luottamuksellisia tietoja kenellekään henkilölle tai millekään yritykselle, yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle ilman Nest Labsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Et käytä mitään luottamuksellisia tietoja muuten kuin tämän sopimuksen sallimien toimien yhteydessä. Sitoudut heti ilmoittamaan Nest Labsille kirjallisesti, jos tietoosi tulee luottamuksellisten tietojen luvaton käyttö tai luovutus tai mikä tahansa muu tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen rikkomus, ja teet yhteistyötä Nest Labsin kanssa kaikin kohtuullisin tavoin hankkiaksesi luottamukselliset tiedot takaisin ja estääksesi luvattoman käytön jatkumisen. Jos sinua vaaditaan lain nojalla luovuttamaan luottamuksellisia tietoja, sinun on ennen niiden luovutusta (i) ilmoitettava Nest Labsille välittömästi luovutuksesta, jotta Nest Labs saa mahdollisuuden kiistää luovutuksen, (ii) puolustaa luottamuksellisten tietojen loukkaamattomuutta ja luottamuksellista luonnetta ja (iii) toimia täysin yhteistyössä Nest Labs kanssa tällaisen luovutuksen estämiseksi ja/tai turvaamismääräyksen hankkimiseksi luovutuksen kattavuuden ja/tai luottamuksellisten tietojen käytön rajoittamiseksi. Mikäli tällaista turvaa ei saada, luovutat luottamuksellisia tietoja vain siinä määrin, minkä sovellettavien lainsäädännöllisten vaatimusten täyttäminen edellyttää.

11. Yhdysvaltain valtiolliset loppukäyttäjät.

Tuoteohjelmisto on ”kaupallinen tuote”, siten kuin se on määritelty säädöksessä 48 C.F.R. 2.101 (lokakuu 1995), ja koostuu ”kaupallisesta tietokoneohjelmistosta” ja ”kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta” sen mukaisesti, kuinka mainittuja termejä on käytetty säädöksessä 48 C.F.R. 12.212 (syyskuu 1995). Säädösten 48 C.F.R. 12.212 ja 48 C.F.R. 227.7202-1–227.7202-4 (kesäkuu 1995) mukaisesti tuoteohjelmisto tarjotaan Yhdysvaltain valtiollisille loppukäyttäjille ainoastaan kaupallisena lopputuotteena ja ainoastaan näihin ehtoihin perustuvin samoin oikeuksin, kuin kaikille muillekin asiakkaille.

12. Vientirajoitukset.

Tuoteohjelmistoon ja siihen liittyvään teknologiaan sovelletaan Yhdysvaltain vientilakeja ja mahdollisesti myös muiden maiden vientiä ja tuontia koskevia määräyksiä. Sitoudut noudattamaan kaikkia tällaisia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja ymmärrät, että sinun on hankittava lupa tuoteohjelmiston ja siihen liittyvän teknologian vientiin, jälleenvientiin tai tuontiin, jos sellainen vaaditaan. Sitoudut korvaamaan vahingot ja suojaamaan Nest Labsiä kaikilta vaatimuksilta, menetyksiltä, vastuilta, vahingoilta, sakoilta, seuraamuksilta, kuluilta ja kustannuksilta (asianajokulut mukaan lukien), jotka johtuvat siitä tai liittyvät siihen, että laiminlyöt tässä kohdassa mainittuja velvollisuuksiasi.

13. Sovellettava lainsäädäntö; oikeuspaikka.

Joidenkin maiden tuomioistuimet eivät sovella Kalifornian lakia tietyissä riita-asioissa. Jos asut tällaisessa maassa, jossa Kalifornian lakia ei voida soveltaa, oman maasi lainsäädäntöä sovelletaan näihin ehtoihin liittyviin erimielisyyksiin. Muussa tapauksessa hyväksyt, että tähän loppukäyttäjän lisenssisopimukseen sekä kaikkiin vaatimuksiin, erimielisyyksiin, kanteisiin, kanneperusteisiin sekä annettuihin tai pyydettyihin määräyksiin, jotka johtuvat tästä loppukäyttäjän lisenssisopimuksesta tai liittyvät siihen, sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, riippumatta kansainvälisen yksityisoikeuden määräyksistä, jotka saattavat sallia muun lainkäyttöalueen lainsäädännön soveltamisen. Kaikki oikeustoimet tai kanteet, jotka liittyvät tähän loppukäyttäjän lisenssisopimukseen, on käsiteltävä Kalifornian Santa Claran piirikunnan valtion tai liittovaltion tuomioistuimissa, ja kumpikin osapuoli hyväksyy peruuttamattomasti kyseisen tuomioistuimen toimivallan ja oikeuspaikan tällaisen vaatimuksen tai erimielisyyden kohdalla, sillä poikkeuksella, että Nest Labs voi hakea kieltomääräystä miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta suojellakseen immateriaaliomaisuuttaan tai luottamuksellisia tietojaan.

14. Oikeudenluovutus.

Tähän loppukäyttäjän lisenssisopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet eivät ole sinun siirrettävissäsi, ja kaikki tällaiset siirtoyritykset ovat pätemättömiä, eikä niillä ole vaikutusta.

15. Ilmoitukset.

Sinulle osoitetut ilmoitukset voidaan lähettää sähköpostitse Nest Labsille rekisteröimääsi osoitteeseen.

16. Erotettavuus.

Jos jokin tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen määräys on toimeenpanokelvoton, kyseistä määräystä muutetaan siinä määrin ja tulkitaan siten, että se täyttää määräyksen tarkoituksen mahdollisimman pitkälle sovellettavan lainsäädännön sallimissa puitteissa, ja jäljelle jäävät määräykset säilyvät täysimääräisesti voimassa.

17. Oikeudesta luopuminen.

Kaikki Nest Labsin oikeuksista luopumiset ovat päteviä ainoastaan kirjallisina. Mikäli Nest Labs ei toimeenpane jotain tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen määräystä, se ei tarkoita luopumista muista sopimusmääräyksistä tai kyseisestä määräyksestä missään toisessa tapauksessa.

18. Yleistä.

Tuoteohjelmistoa tai tuotetta käyttämällä ilmaiset hyväksyneesi tuoteohjelmiston peruuttamattomasti. Nest Labsillä ei ole mitään velvollisuutta tarjota huolto- tai tukipalveluita tuoteohjelmistoon liittyen. Osapuolet ovat itsenäisiä aliurakoitsijoita.

Ymmärrät, että tuoteohjelmisto sisältää Nest Labsin omistamia arvokkaita liikesalaisuuksia ja yksinoikeudellisia tietoja ja että kaikki tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen kohdan 2 (Rajoitukset) todelliset tai uhkaavat rikkomukset aiheuttavat Nest Labsille välitöntä ja korjaamatonta vahinkoa, joiden korvaamiseen rahalliset vahingonkorvaukset eivät riitä, ja että kieltomääräys on asianmukainen oikeuskeino tällaisen rikkomuksen kohdalla.

Tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen otsikot on tarkoitettu vain avuksesi, eikä niitä saa käyttää tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen tulkitsemiseen.

Ellei tässä kohdassa toisin ilmoiteta, mikään tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen muutos ei ole pätevä, ellei se ole kirjallinen ja käsin allekirjoitettu kummankin osapuolen toimesta.

Kysymykset ja lisätiedot. Jos sinulla on tätä loppukäyttäjän lisenssisopimusta koskevia kysymyksiä, ota [yhteyttä] (/fi/about#contact) Nestiin.