Oikeudelliset kohdat

Avoimuusraportti

Käyttäjätietoja koskevat pyynnöt

Kuten muutkin teknologiayhtiöt, Nest saattaa saada käyttäjätietojen luovuttamista koskevia pyyntöjä ja määräyksiä viranomaisilta ja tuomioistuimilta ympäri maailman. Tämän sivun tarkoitus on antaa tietoja näistä pyynnöistä sekä siitä, kuinka niitä käsittelemme.

Kun saamme käyttäjätietoja koskevan pyynnön, arvioimme sen huolellisesti ja luovutamme tietoja ainoastaan pyynnön kattamassa ja valtuuttamassa määrin. Yksityisyys ja turvallisuus ovat meille erittäin tärkeitä. Ennen pyynnön täyttämistä varmistamme, että se on lainsäädännön ja Nestin käytäntöjen mukainen. Mikäli tarpeen, ilmoitamme oikeudellisista vaatimuksista käyttäjille, ellei laki tai tuomioistuimen määräys sitä kiellä. Ja jos pyyntö on mielestämme liian kattava, pyrimme rajoittamaan sitä. Jos esimerkiksi Yhdysvaltain valtion viranomainen toimittaisivat meille etsintäluvan tutkiakseen rikosta, jonka he uskovat tallentuneen Dropcamillä, emme luovuttaisi tietoja oikopäätä; analysoisimme pyynnön varmistaaksemme, ettei etsintälupa oli liian kattava ja sitten varmistaisimme, että etsintälupa kattaa viranomaisen pyytämät tiedot.

Kehitämme edelleen parasta tapaa jakaa vastaanottamiamme pyyntöjä koskevia yleisiä tietoja ja tilastoja. Yleisesti ottaen olemme saaneet vain muutamia pyyntöjä, emmekä koskaan FISA-lakiin (Foreign Intelligence Surveillance Act) perustuvia käyttäjien sisältöä tai muita käyttäjien tietoja koskevia luovutuspyyntöjä tai -määräyksiä.

  1. kesäkuuta 2015