Oikeudelliset kohdat

Rajoitettu takuu

Nest Labs (Europe) Ltd.
Rajoitettu takuu
Nest-brändin tuotteet

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA OIKEUKSISTASI JA VELVOLLISUUKSISTASI SEKÄ RAJOITUKSISTA JA POIKKEUKSISTA, JOTKA VOIVAT KOSKEA SINUA.

OIKEUTESI JA TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU
Tämä Rajoitettu Takuu antaa sinulle tietyt lailliset oikeudet. Sinulla voi olla myös muita laillisia oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltion, maakunnan ) tai lainkäyttöalueen mukaan. Tämän Rajoitetun Takuun vastuuvapauslausekkeet, poikkeukset ja vastuunrajoitukset eivät ole voimassa niiltä osin, kuin sovellettava laki ne kieltää. Jos haluat täyden kuvauksen laillisista oikeuksistasi, tutustu omalla lainkäyttöalueellasi sovellettavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön. Voit halutessasi ottaa yhteyttä käytettävissä olevaan kuluttajaneuvontapalveluun. Tämä Rajoitettu Takuu täydentää Tuotteisiin liittyviä laillisia oikeuksiasi, eikä sillä ole vaikutusta lakisääteisiin oikeuksiisi. Tämä Rajoitettu Takuu ei etenkään rajoita myyjää koskevaa lainmukaista virhevastuuta, ja sinä voit vedota lakiin perustuviin virhevastuuta koskeviin oikeuksiisi myyjää vastaan.

 1. TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN KATTAVUUS JA VOIMASSAOLOAIKA
  Nest Labs (Europe) Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (jäljempänä ”Nest Labs”) takaa oheisen Nest-merkkisen tuotteen omistajalle, että tämän pakkauksen sisältämässä tuotteessa (jäljempänä ”Tuote”) ei ole materiaali‑ tai valmistusvirheitä. Tämä takuu on voimassa kaksi (2) vuotta alkuperäisen oston johdosta tehtävän toimituksen päivämäärästä lukien (jäljempänä ”Takuuaika”). Jos Tuote ei täytä tämän Rajoitetun Takuun ehtoja Takuuaikana, Nest Labs voi oman harkintansa mukaan joko (a) korjata tai vaihtaa viallisen Tuotteen tai sen osan tai (b) hyväksyä Tuotteen palautuksen, jolloin Nest Labs hyvittää alkuperäisen ostajan Tuotteesta tosiasiallisesti maksaman hinnan. Korjaus tai vaihto voidaan tehdä uusilla tai kunnostetuilla tuotteilla tai osilla täysin Nest Labsin harkinnan perusteella, kuitenkin lainkäyttöalueesi lakien sallimissa rajoissa. Jos Tuotetta tai siihen sisällytettyä osaa ei ole enää saatavilla, Nest Labs voi vaihtaa Tuotteen samantyyppiseen ja vastaavalla tavalla toimivaan tuotteeseen täysin oman harkintansa mukaan. Mihin tahansa Tuotteeseen, joka on joko korjattu tai vaihdettu tämän Rajoitetun Takuun puitteissa, sovelletaan tämän Rajoitetun Takuun ehtoja joko (a) yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan korjatun tai vaihdetun Tuotteen toimituspäivästä tai (b) jäljellä olevan Takuuajan ajan, kumpi vain on pidempi. Tämä Rajoitettu Takuu on siirrettävissä alkuperäiseltä ostajalta seuraaville omistajille, mutta mikään tällainen siirto ei pidennä Takuuaikaa tai laajenna Takuun kattavuutta.
 2. TÄYDEN TYYTYVÄISYYDEN PALAUTUSKÄYTÄNTÖ
  Jos olet Tuotteen alkuperäinen ostaja, etkä ole jostain syystä tyytyväinen tähän Tuotteeseen, voit palauttaa sen omalla kustannuksellasi alkuperäisessä kunnossa kolmenkymmenen (30) päivän sisällä alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Tässä tapauksessa olet oikeutettu täyteen hyvitykseen.
 3. TAKUUEHDOT JA OHJEET HUOLTOPALVELUN HANKKIMISEEN TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN MUKAISESTI
  Ennen kuin Tuotteen omistaja voi esittää vaatimuksen tämän Rajoitetun Takuun perusteella, hänen täytyy (a) ilmoittaa vaatimusaikeestaan Nest Labsille osoitteessa nest.com/choose-your-country/support Takuuaikana ja antaa kuvaus väitetystä viasta sekä (b) noudattaa Nest Labsin (tai sen valtuutettujen jälleenmyyjien) palautusohjeita. Nest Labsilla ei ole mitään takuuvelvollisuuksia palautetun Tuotteen osalta, mikäli se Tuotteen tarkistettuaan kohtuullisen harkintansa mukaan toteaa, että palautettu Tuote on niin sanottu Soveltumaton Tuote (kuten jäljempänä on määritelty). Nest Labs vastaa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat Tuotteen palauttamisesta omistajalleen, sekä korvaa kaikki omistajalle aiheutuneet tavanomaiset toimituskulut. Tämä ei kuitenkaan koske Soveltumattomia Tuotteita, joiden kaikista toimituskuluista vastaa omistaja itse.
 4. TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TUOTTEET
  Tämä Rajoitettu Takuu ei kata seuraavia Tuotteita (joista käytetään yhteisnimitystä ”Soveltumattomat Tuotteet”): (i) Tuotteet, jotka on merkitty mallituotteiksi, ”ei myytäviksi” tai jotka myydään ”SELLAISENA KUIN SE ON”, (ii) Tuotteet, joita on (a) muokattu, muutettu, peukaloitu, ylläpidetty väärin tai korjattu väärin tai joita (b) on käsitelty, säilytetty, asennettu, testattu tai käytetty minkä tahansa Käyttöohjeiden, Sijoittamisohjeistusten tai muiden Nest Labsin toimittamien ohjeiden vastaisesti. Tämä Rajoitettu Takuu ei myöskään kata virheitä, jotka johtuvat (c) Tuotteen väärinkäytöstä, (d) sähköntoimituksessa tai tiedonsiirtoyhteydessä tapahtuneista rikkoutumisista, häiriöistä tai vaihteluista, tai (e) luonnonmullistuksista, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta salamat, tulvat, tornadot, maanjäristykset ja hurrikaanit, tai (iii) muista kuin Nest Labs ‑brändin laitteistotuotteista, vaikka ne sisältyisivät Nest Labs ‑laitteiden tuotepakkaukseen tai myytäisiin Nest Labs ‑laitteiden kanssa. Tämä Rajoitettu Takuu ei kata kuluvia osia, kuten akkuja, ellei vahinko johdu Tuotteen materiaali‑ tai valmistusvirheestä. Se ei myöskään kata ohjelmistoja (vaikka tällaiset kuluvat osat tai ohjelmistot toimitettaisiin tai myytäisiin yhdessä Tuotteen kanssa). Nest Labs suosittelee, että Tuotteen huoltoon ja korjauksiin käytetään vain valtuutettuja palveluntarjoajia. Tuotteen tai ohjelmiston luvaton käyttö saattaa heikentää Tuotteen suorituskykyä ja voi mitätöidä tämän Rajoitetun Takuun.
 5. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE
  TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN EHTOJA LUKUUN OTTAMATTA JA SOVELLETTAVAN LAIN SUURIMMASSA SALLITUSSA LAAJUUDESSA NEST LAB EI VASTAA MISTÄÄN NIMENOMAISISTA, EPÄSUORISTA TAI LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA TAI EHDOISTA TÄHÄN TUOTTEESEEN LIITTYEN, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT KOSKIEN SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. NEST LABS RAJOITTAA LISÄKSI SOVELLETTAVAN LAIN SUURIMMASSA SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKKIEN SOVELTUVIEN EPÄSUORIEN TAKUIDEN JA EHTOJEN KESTON TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN TAKUUAJAN MUKAISEKSI.
 6. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS
  TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEIDEN LISÄKSI NEST LABS EI MYÖSKÄÄN MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA TAI RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA KORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MENETETYISTÄ TUOTOISTA TAI KADONNEISTA TIEDOISTA JOHTUVISTA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄHÄN RAJOITETTUUN TAKUUSEEN TAI TUOTTEESEEN. NEST LABSIN SUURIN MAHDOLLINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN PERUSTEELLA TAI TÄHÄN TUOTTEESEEN LIITTYEN EI KOSKAAN VOI OLLA SUUREMPI KUIN TUOTTEEN ALKUPERÄISEN OSTAJAN TUOTTEESTA MAKSAMA SUMMA.
 7. VASTUUNRAJOITUS
  MIKÄLI KÄYTÄT NEST LABS, INC:IN – JOKA ON NEST LABSIN YHDYSVALLOISSA TOIMIVA TYTÄRYHTIÖ – TARJOAMIA VERKKOPALVELUITA (JÄLJEMPÄNÄ ”PALVELUT”), SAAT SIELTÄ TIETOJA (JÄLJEMPÄNÄ ”TUOTETIEDOT”) NEST-TUOTTEISTASI TAI MUISTA TUOTTEISIIN YHDISTETYISTÄ OHEISLAITTEISTA (JÄLJEMPÄNÄ ”TUOTTEIDEN OHEISLAITTEET”). TUOTTEISIIN YHDISTETTÄVISSÄ OLEVAT TUOTTEIDEN OHEISLAITETYYPIT SAATTAVAT VAIHDELLA AIKA AJOIN. KAIKKI TUOTETIEDOT TARJOTAAN – YLLÄ OLEVIEN RAJOITUSTEN YLEISYYTTÄ RAJOITTAMATTA – KÄYTÖN HELPOTTAMISEKSI, SELLAISINAAN SEKÄ SAATAVUUDEN MUKAAN. NEST LABS TAI SEN TYTÄRYHTIÖ EI ESITÄ, TAKAA TAI LUPAA, ETTÄ TUOTETIEDOT OVAT SAATAVILLA, PAIKKANSAPITÄVIÄ TAI LUOTETTAVIA, TAI ETTÄ TUOTETIEDOT TAI PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN KÄYTTÖ TUO TURVAA KOTIISI. KÄYTÄT KAIKKIA TUOTETIETOJA, PALVELUITA JA TUOTETTA OMAN HARKINTASI MUKAISESTI JA OMALLA VASTUULLASI. SINÄ YKSIN OLET VASTUUSSA KAIKISTA TAPPIOISTA, VASTUISTA TAI VAHINGOISTA (JA NEST LABS JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT VASTAA NIISTÄ), MUKAAN LUKIEN KAIKKI TUOTETIETOJEN, PALVELUIDEN TAI TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVAT VAHINGOT JOHDOTUKSILLESI, KALUSTEILLESI, SÄHKÖASENNUKSILLESI, KODILLESI, TUOTTEELLE, TUOTTEEN OHEISLAITTEILLE, TIETOKONEELLESI, MOBIILILAITTEELLESI SEKÄ KAIKILLE MUILLE ESINEILLE JA LEMMIKEILLESI KODISSASI. PALVELUIDEN TARJOAMIA TUOTETIETOJA EI OLE TARKOITETTU KORVAAMAAN SUORIA KEINOJA SAADA NÄITÄ TIETOJA. ESIMERKIKSI PALVELUN KAUTTA TOIMITETTUA ILMOITUSTA EI OLE TARKOITETTU KORVAAMAAN MERKKIÄÄNIÄ JA ‑VALOJA KODISSA JA TUOTTEESSA EIKÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN VALVONTAPALVELUA, JOKA VALVOO HÄLYTYKSEN TILAA.
 8. TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN MAHDOLLISET POIKKEUKSET
  Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli rajoituksia epäsuorien takuiden kestolle tai joitain erityisiä poikkeuksia, joten jotkin tämän asiakirjan rajoituksista eivät ehkä koske sinua. Jos jokin tuomioistuin tai asianomainen viranomainen päättää, että jotain näistä rajoituksista ei voida panna täytäntöön, se on katsottava muutettavaksi pienimmässä mahdollisessa laajuudessa siten, että se voidaan panna täytäntöön. Jos tällainen muutos ei ole mahdollinen, kyseinen säännös on katsottava poistettavaksi. Mitkään muutokset tai poistot eivät vaikuta muilta osin tämän Rajoitetun Takuun pätevyyteen.
 9. YHTEYSTIEDOT
  Mikäli sinulla on kysyttävää tähän Rajoitettuun Takuuseen liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen Nest Labs (Europe) Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, valtuutettuun jälleenmyyjään (jos jälleenmyyjän tiedot on merkitty tuotepakkaukseen) tai verkkosivuston https://nest.com/choose-your-country/contact kautta.


Takuu on voimassa lokakuusta 2018 lähtien. Tutustu aiempiin takuisiin täällä