Oikeudelliset kohdat

Palveluehdot

Huom. Jos käytät Nest-laitteita ja ‑palveluja Google-tilillä, sinuun sovelletaan Googlen käyttöehtoja ja näitä täydentäviä Nest-käyttöehtoja.


Palveluehtomme päivitettiin 5. maaliskuu 2020.


Nest Labs, Inc. ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ”Nest”) tarjoavat (1) Nest-sivuston osoitteessa www.nest.com ja muut osoitteeseen www.nest.com liittyvät linkitetyt sivustot, kuten Nest-käyttäjätilisivuston osoitteessa home.nest.com tai www.dropcam.com sekä Nest Pro ‑sivuston osoitteessa pro.nest.com (joista kukin ”sivusto”), (2) sivustojen kautta käytettävissä olevia palveluita (”verkkosovellukset”), (3) ohjelmiston, jonka voit ladata älypuhelimeesi tai tablettiisi palveluita käyttääksesi (”mobiilisovellukset”), (4) palvelutilauksen, joka kattaa verkkosovellusten ja mobiilisovellusten kautta käytettävät palvelut (”tilauspalvelut”) , jotka kaikki ovat tarkoitettu käytettäviksi Nestin laitteistotuotteiden kanssa (”tuotteet”) tai muulla Nestin määrittämällä tavalla. Eräitä Nestin tuotteita ja palveluita voidaan käyttää yhdessä kolmansien osapuolien tuotteiden ja palveluiden kanssa tai tavoin, jotka integroivat ne kolmansien osapuolien tuotteisiin ja palveluihin. Termi ”palvelut” viittaa verkkosivustoihin, verkkosovelluksiin, mobiilisovelluksiin ja tilauspalveluihin.

Näitä palveluehtoja ("ehdot" tai "sopimus") sovelletaan palveluiden ja tuotteiden käyttöön sinun toimestasi. Lue nämä ehdot huolellisesti. Niissä edellytetään pakollisen ja sitovan välimiesmenettelyn käyttöä erimielisyyksien ratkaisuun oikeudenkäyntien ja ryhmäkanteiden sijaan. Noudata alla kohdassa "Erimielisyyksien ratkaiseminen ja välimiesmenettely" annettuja ohjeita, jos et hyväksy tätä sopimusmääräystä. Näissä ehdoissa termillä "sinä" viitataan kaikkiin henkilöihin tai tahoihin, jotka käyttävät palveluita ja tuotteita, sekä kaikkiin henkilöihin ja tahoihin, jotka luovat tilin (kuten kohdassa 2 [a] on määritetty) ja hyväksyvät nämä ehdot. Tämä kattaa omistajat, valtuutetut käyttäjät (kuten kohdassa 2[b] on määritetty) sekä valtuutettujen käyttäjien vanhemmat tai huoltajat, soveltuvin osin (kuten kohdassa 1 [(b)(ii)]) on määritetty. Nämä ehdot antavat sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia. Lisäksi sinulla saattaa olla myös muita lainkäyttöaluekohtaisia laillisia oikeuksia. Siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii, näihin ehtoihin sisältyvää vastuuvapautta, rajoituksia, pakollista ja sitovaa välimiesmenettelyä, vastuunjakoa, korvauksia, valamiesoikeudenkäynnistä luopumista ja ryhmäkanteesta luopumista ei sovelleta. Joillakin lainkäyttöalueilla oletettujen takuiden tai satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen tai muiden oikeuksien rajoittamista ei sallita, joten kyseiset sopimusmääräykset eivät välttämättä koske sinua. NÄMÄ EHDOT MUODOSTAVAT LAILLISEN SOPIMUKSEN. HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT VERKKOSIVUSTON, VERKKOSOVELLUKSEN TAI MOBIILISOVELLUKSEN KAUTTA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUITA (SIVUSTOT MUKAAN LUKIEN) TAI TUOTTEITA HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT JA SITOUDUT NIIHIN OMASTA PUOLESTASI TAI SEN TAHON PUOLESTA, JOTA EDUSTAT PALVELUIHIN PÄÄSYYN JA NIIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN. VAKUUTAT JA TAKAAT, ETTÄ SINULLA ON OIKEUDET, VALTUUDET JA KELPOISUUS (ALLA OLEVAN KOHDAN 1[b][ii] MUKAISESTI) HYVÄKSYÄ NÄMÄ EHDOT JA SITOUTUA NIIHIN OMASTA PUOLESTASI TAI EDUSTAMASI TAHON PUOLESTA. VAKUUTAT, ETTÄ OLET ALLA OLEVAN KOHDAN 1 (b)(ii) MUKAISESTI LAINKÄYTTÖALUEESI TAI ASUINPAIKKASI LAKIEN MUKAAN RIITTÄVÄN VANHA KÄYTTÄMÄÄN PALVELUITA JA TUOTTEITA SEKÄ SOLMIMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN. JOS ET HYVÄKSY JOTAKIN NÄIDEN EHTOJEN KOHTAA, SINUN ON POISTETTAVA LAITTEESI TILILTÄSI (KUTEN ALLA ON KUVATTU) JA LOPETETTAVA PALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN KÄYTTÄMINEN. KUTEN ALLA ON KUVATTU, HYVÄKSYT PALVELUIDEN JA PALVELUIHIN LIITETTYJEN TUOTTEIDEN AUTOMAATTISET OHJELMISTOPÄIVITYKSET. JOS ET HYVÄKSY, SINUN EI TULE KÄYTTÄÄ PALVELUITA JA TUOTTEITA. KUTEN ALLA ON KUVATTU, KOHDISSA 4 JA 5 KERROTAAN TÄRKEISTÄ PALVELUJA JA TUOTTEITA KOSKEVISTA RAJOITUKSISTA ERITYISESTI HENGENPELASTUKSEEN JA MUIHIN KRIITTISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN LIITTYEN. LUE NÄMÄ ILMOITUKSET HUOLELLISESTI, KOSKA TUNNUSTAT JA HYVÄKSYT NE.

1. Kattavuus, kelpoisuus, asiakaspalvelu, voimassaolo ja päättyminen

(a) Kattavuus ja suhde muihin sopimuksiin. Näitä ehtoja sovelletaan palveluiden ja tuotteiden käyttöön sinun toimestasi. Ostamaasi tuotteeseen sovelletaan tuotteelle annettua rajoitettua takuuta (”rajoitettu takuu”) ja mahdollisia myyntiehtoja. Tuotteen sisältämä ohjelmisto (ja sen päivitykset) (”tuoteohjelmisto”) on lisensoitu ja siihen sovelletaan loppukäyttäjän lisenssisopimusta. Tiettyjä palvelun ominaisuuksia saattavat koskea myös lisäohjeet, -ehdot tai -säännöt, jotka julkaistaan palvelussa kyseisten ominaisuuksien yhteydessä. Kaikki lisäohjeet, -ehdot tai -säännöt sekä verkkosivuston tietosuojakäytäntö (”verkkosivuston tietosuojakäytäntö”) ja tietosuojalausunto (”tietosuojalausunto”) sisältyvät viitteinä näihin ehtoihin, ja palveluita ja tuotteita käyttämällä sitoudut niiden hyväksymiseen ja noudattamiseen.

(b) Kelpoisuus. (i) Saat käyttää palveluita ja tuotteita ainoastaan, mikäli olet oikeustoimikelpoinen tehdäksesi sitovan sopimuksen Nestin kanssa (poikkeuksena alla olevan lausekkeen [1][b][ii] määräykset),hyväksyt nämä ehdot sivuston, verkkosovelluksen tai mobiilisovelluksen kautta tai käyttämällä palveluja tai tuotteita, ja vain, mikäli noudatat näitä ehtoja ja kaikkia sovellettavia paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Ainoastaan 18-vuotiaat ja vanhemmat henkilöt voivat olla Nest-tilin omistajia. (ii) Jos olet valtuutettu käyttäjä, vakuutat ja takaat olevasi yli 13-vuotias (tai lainkäyttöalueesi vastaavan vähimmäisiän saavuttanut), ja mikäli olet iältäsi 13 ikävuoden (tai lainkäyttöalueesi vastaavan vähimmäisiän) ja lainkäyttöalueesi täysi-ikäisyyden välillä, vakuutat myös käyttäväsi palveluita ja tuotteita ainoastaan näiden ehtojen noudattamiseen puolestasi sitoutuneen vanhemman tai laillisen huoltajan valvonnassa. Palveluiden ja tuotteiden käyttö alle 13-vuotiaiden (tai lainkäyttöalueesi vastaavan vähimmäisiän alittavien) henkilöiden toimesta on ankarasti kielletty, ja näiden ehtojen rikkomus. Palveluita ja tuotteita eivät voi käyttää sellaiset henkilöt, joita on aiemmin estetty käyttämästä Nestin palveluita ja tuotteita.

(c) Asiakaspalvelu. Jos sinulla on tuotteita, palveluita tai näitä ehtoja koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteyttä Nestiin. Ymmärrät ja hyväksyt, ettei mikään Nestin tarjoama ja toimittama asiakaspalvelu ja -tuki ole 112-palvelu tai viestikeskus tai hätäpalveluntarjoaja tai hengenpelastusratkaisu kotona tai muulla vaarassa oleville henkilöille. ÄLÄ OTA YHTEYTTÄ MIHINKÄÄN NESTIN TARJOAMAAN ASIAKASPALVELUUN JA -TUKEEN TILANTEISSA, JOTKA LIITTYVÄT HENKEÄ/TURVALLISUUTTA UHKAAVAAN HÄTÄÄN, KIIREELLISEEN LÄÄKETIETEELLISEEN AVUNTARPEESEEN TAI MUUHUN HÄTÄÄN. JOS KYSEESSÄ ON TÄLLAINEN HÄTÄTILANNE, OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ POLIISIIN, PALOKUNTAAN, HÄTÄKESKUKSEEN TAI ASIANMUKAISEEN HÄTÄTAPAUKSISTA VASTAAVAAN TAHOON.

(d) Voimassaoloaika ja päättyminen. Nämä ehdot ovat täysin voimassa niin kauan kuin jatkat palveluiden ja tuotteiden käyttöä tai kunnes niiden voimassaolo päätetään näiden ehtojen määräysten mukaisesti. Nest voi koska tahansa (i) keskeyttää tai irtisanoa oikeutesi palveluihin tai niiden käyttöön tai (ii) päättää näiden ehtojen voimassaolon osaltasi, jos Nest vilpittömin mielin uskoo, että olet käyttänyt palveluita ja tuotteita näiden ehtojen, tai niihin sisältyvien ohjeiden, ehtojen tai sääntöjen, vastaisesti. Jos siirrät tuotteen uuden omistajan omistukseen, oikeutesi käyttää palveluita päättyvät automaattisesti kyseisen tuotteen osalta, eikä uudella omistajalla ole oikeutta käyttää tuotetta tai palveluita sinun tilisi kautta (kuten alla on kuvattu), vaan hänen on erikseen rekisteröitävä tili Nestillä ja hyväksyttävä nämä ehdot.

(e) Päättymisen vaikutukset. Näiden ehtojen voimassaolon päättyessä tilisi ja oikeutesi palveluiden käyttämiseen päättyvät automaattisesti.

2. Tilit

(a) Tilisi. Käyttääksesi palveluita ja tiettyjä tuotteita, sinun on rekisteröitävä käyttäjätili (”tili”) ja annettava rekisteröitymislomakkeessa pyydetyt tiedot itsestäsi. Vakuutat ja takaat, että (a) kaikki edellytetyt rekisteröitymistiedot, joita annat, ovat totuudenmukaisia ja virheettömiä; (b) pidät kyseiset tiedot ajan tasalla ja (c) palveluiden ja tuotteiden käyttö sinun toimestasi ei riko Yhdysvaltain tai muita sovellettavia lakeja tai määräyksiä (et esim. ole kauppasaarrossa olevassa maassa tai sovellettavien vientivalvontalakien ja -määräysten piiriin kuuluvassa kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luettelossa). Huomaa, että olet itse vastuussa tilisi sisäänkirjautumistietojen salassapidosta sekä kaikista toimista, joita tilisi kautta tehdään. Sitoudut käyttämään tililläsi ”vahvoja” salasanoja (salasanoja, joihin sisältyy sekä suuria että pieniä kirjaimia, numeroita ja symboleja) ja pitämään salasanasi turvassa estääksesi tilisi luvattoman käytön. Sitoudut ilmoittamaan Nestille välittömästi, mikäli tiliäsi käytetään luvattomasti tai epäilet luvatonta käyttöä, tai mikäli turvallisuutta muuten rikotaan. Nest ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että et noudata edellä ilmoitettuja vaatimuksia.

(b) Henkilö, joka luo tilin, on tilin ja kyseiseen tiliin liitettyjen tuotteiden ”omistaja”. Henkilöt, joilla on lupa käyttää omistajan tuotteita ja tiliä, ovat ”valtuutettuja käyttäjiä”. Valtuutetut käyttäjät saattavat kyetä käyttämään palveluita sekä valvomaan ja hallitsemaan tuotteita (esim. valtuutettu käyttäjä voi muuttaa lämmitys- ja viilennysaikatauluasi tai sammuttaa tai käynnistää kamerasi). Valtuutetut käyttäjät saattavat myös kyetä tarkastelemaan tietoja (henkilötiedot mukaan lukien) ja sisältöä kaikkien omistajan tuotteiden, palveluiden ja Works-ratkaisuiden osalta, joilla on Nest-yhteydet (esim. valtuutettu käyttäjä saa mobiili-ilmoituksia ja voi tarkastella videohistoriaasi). Valtuutetut käyttäjät ovat vastuussa omista tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä toimistaan, mutta omistaja sitoutuu myös olemaan täysin vastuussa kaikista valtuutettujen käyttäjien toimista, jotka liittyvät omistajan tuotteisiin, palveluihin ja tiliin. Jos olet omistaja, joka kutsuu tai sallii valtuutetun käyttäjän, ymmärrät ja hyväksyt, että kyseinen valtuutettu käyttäjä voi myös puolestaan kutsua tai sallia muita valtuutettuja käyttäjiä, joilla on samat käyttöoikeudet ja mahdollisuudet edellä mainittujen tuotteidesi ja palveluidesi käyttöön. Tämän johdosta sinun tulee omistajan ominaisuudessa valtuuttaa vain sellaisia henkilöitä, joihin luotat tilisi, tuotteidesi ja palveluidesi käytön suhteen.

3. Palveluiden käyttöoikeudet

(a) Käyttö. Näiden ehtojen mukaisesti Nest myöntää sinulle ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden (ilman alilisensointioikeutta) käyttää palveluita (i) verkkosovelluksen avulla hallitaksesi ja valvoaksesi tuotteita, jotka omistat tai joiden hallintaan ja valvontaan sinulla on oikeudet tai muutoin käyttää palvelua, jonka Nest on nimenomaisesti käyttöösi antanut (”sallittu tarkoitus) ja (ii) asentaa ja käyttää mobiilisovelluksia omassa mobiililaitteessasi (esim. iPhonessa, iPadissa tai Android-älypuhelimessa) ja ainoastaan sallittuun käyttötarkoitukseen ja (iii) käyttää sivustoja ainoastaan sallittuun käyttötarkoitukseen.

(b) Automaattiset ohjelmistopäivitykset. Nest saattaa ajoittain kehittää korjaustiedostoja, virheenkorjausratkaisuja, päivityksiä, parannuksia tai muita muutoksia (”päivitykset”) parantaakseen palveluiden ja/tai tuoteohjelmiston toimintaa. Nämä voidaan asentaa automaattisesti, ilman erillistä ilmoitusta tai luvan antamista. Hyväksyt nämä automaattiset päivitykset. Jos et halua tällaisia päivityksiä, sinun on suljettava tilisi ja lopetettava palveluiden ja tuotteen käyttö. Jos et sulje aiemmin luotua tiliä, päivitykset tehdään automaattisesti. Ymmärrät, että sinun on ehkä asennettava päivityksiä voidaksesi käyttää palveluita ja tuotetta ja sitoudut asentamaan kaikki Nestin toimittamat päivitykset viipymättä. Palveluita ja tuotteita käyttämällä sitoudut noudattamaan (i) näitä ehtoja palveluiden ja tuotteiden suhteen (ii), loppukäyttäjän lisenssisopimusta päivitetyn tuoteohjelmiston suhteen;sekä (iii) muutoksia tai päivityksiä, joita Nest voi tehdä näihin ehtoihin tai loppukäyttäjän lisenssisopimukseen ajan kuluessa.

(c) Nestin tarjoamat yhteydet kolmansien osapuolien tuotteisiin ja palveluihin. Ajan myötä Nest saattaa palvelunsa avulla tarjota mahdollisuuden tuotteiden ja palveluiden käyttämiseen yhden tai useamman kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun kanssa (”kolmannen osapuolen tuotteet ja palvelut”) esimerkiksi Works with Nest -alustan kautta. Sinä päätät siitä, haluatko käyttää tätä mahdollisuutta ja minkä kolmannen osapuolen tuotteita ja palveluita haluat käyttää. Tällaisen yhteyden muodostamiseen tarvitaan sinun nimenomainen hyväksyntäsi ja valtuutuksesi, jotka voit perua koska tahansa. Kun olet hyväksynyt tietyn kolmannen osapuolen tuotteen ja palvelun, hyväksyt, että Nest saattaa luovuttaa sinua ja tuotteitasi koskevia tietoja ja valvontadataa (henkilötiedot mukaan lukien) valtuuttamasi yhteyden mahdollistamiseksi. Kun nämä tiedot on jaettu kyseisen kolmannen osapuolen tuotteen ja palvelun kanssa, niiden käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöä, ei Nestin tietosuojaa koskevia asiakirjoja. Ymmärrät ja hyväksyt, että Nest ei anna mitään takuita kolmansien osapuolien tuotteiden ja palveluiden laadusta tai turvallisuudesta tai yhteyksistä tuotteiden ja palveluiden välillä. Nest ei ole vastuussa toimestasi tapahtuvasta kolmansien osapuolien tuotteen tai palvelun käytöstä, eikä mistään henkilövahingoista, kuolemantapauksista, omaisuusvahingoista (kotisi mukaan lukien, siihen kuitenkaan rajoittumatta) tai muista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat toimestasi tapahtuvasta kolmansien osapuolien tuotteiden tai palveluiden käytöstä tai liittyvät siihen. Sinun on otettava yhteyttä kolmanteen osapuoleen, mikäli sinulla on kolmannen osapuolen tuotteita ja palveluita koskevia kysymyksiä.

(d) Palveluissa saatetaan näyttää tai esittää tiettyjä materiaaleja (mm. tekstejä, grafiikkaa, artikkeleita, valokuvia, videoita, kuvia ja esimerkkejä [”sisältö”]). Sisältöön kuuluvat myös tiedot, joita sinä ja muut käyttäjät antavat meille palveluita käyttäessään (yhdessä ”käyttäjien lähettämät tiedot”), ja joita me saatamme käyttää palveluiden tarjoamiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen. Osa sisällöstä saattaa näkyä myös muille (voit esim. ladata, julkaista tai muuten jakaa videosisältöä palvelun kautta). Voit myös julkaista palautetta, kommentteja, kysymyksiä ja muita tietoja sivustoilla. Olet yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, jota lataat, julkaiset, lähetät sähköpostitse tai muuten jaat palveluita käyttäen tai niihin liittyen tai jota jollakin tavalla luovutat palveluihin. Vakuutat ja takaat, että sinulla on kaikki oikeudet, jotka edellä mainitun tekemiseen vaaditaan tavalla, jolla sen teet, ja että lisensoit Nestille kaikki patentti-, tavaramerkki-, liikesalaisuus-, tekijänoikeus- ja muut immateriaalioikeudet kyseiseen sisältöön, jotta se voidaan julkaista palvelussa näiden ehtojen mukaisesti. Sinun on noudatettava kaikkia tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkejä koskevia sääntöjä, tietoja ja rajoituksia, joita palveluiden kautta saatavilla oleva sisältö sisältää, etkä saa käyttää, kopioida, toisintaa, muuttaa, kääntää, julkaista, esittää, lähettää, jakaa, suorittaa, ladata, näyttää, lisensoida, myydä tai muutoin hyödyntää mihinkään tarkoituksen mitään sisältöä tai kolmansien osapuolien lähettämiä tietoja tai immateriaalioikeuksia, joita et itse omista, (i) ilman niiden omistajien nimenomaista etukäteen antamaa lupaa tai (ii) millään tavalla, joka loukkaa minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeutta. Nest pidättää oikeuden poistaa mitä tahansa sisältöä palveluista koska tahansa ja mistä tahansa syystä (mukaan lukien tapaukset, joissa kolmannet osapuolet tai viranomaiset ovat esittäneet kyseiseen sisältöön liittyviä vaatimuksia tai väitteitä tai mikäli uskomme sinun toimineen edellisen lauseen vastaisesti, näihin kuitenkaan rajoittumatta) tai ilman mitään syytä.

(e) Tietyt rajoitukset. Oikeuksiin, joita sinulle näissä ehdoissa myönnetään, sovelletaan seuraavia rajoituksia: (i) sitoudut olemaan lisensoimatta, myymättä, vuokraamatta, liisaamatta, siirtämättä, luovuttamatta, jakamatta tai isännöimättä tai muuten hyödyntämättä palveluita tai tuotteita kaupallisesti; (ii) sitoudut olemaan muuttamatta, käyttämättä jälkiperäisteosten luomiseen, purkamatta, kääntämättä lähdekielelle tai takaisinmallintamatta mitään palveluiden tai tuotteiden osaa; (iii) sitoudut olemaan käyttämättä palveluita tai tuotteita tuottaaksesi samanlaisen tai kilpailevan palvelun tai tuotteen; (iv) elleinäissä ehdoissa nimenomaisesti toisin ilmoiteta, mitään palveluiden tai tuotteiden osaa ei saa kopioida, toisintaa, jakaa, uudelleenjulkaista, ladata, esittää, julkaista tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla (v) sitoudut olemaan lataamatta, lähettämättä tai jakamatta mitään tietokoneviruksia, matoja tai ohjelmia, joiden tarkoitus on vahingoittaa tai muuttaa tietokone- tai viestintäverkkoa, tietokonetta, mobiililaitetta, tietoja, palveluita, tuotetta, tuoteohjelmistoa tai mitään muuta järjestelmää, laitetta tai omaisuutta; (vi) sitoudut olemaan peukaloimatta ja häiritsemättä palveluihin liittyviä palvelimia tai verkkoja ja olemaan hankkimatta luvatonta pääsyä niihin, etkä toimi kyseisten verkkojen sääntöjen, käytäntöjen tai menettelytapojen vastaisesti; (vii) sitoudut olemaan hankkimatta (tai pyrkimästä hankkimaan) pääsyä palveluihin muilla tavoin kuin Nestin tarjoaman käyttöliittymän kautta ja (viii) sitoudut olemaan poistamatta, peittämättä ja muuttamatta mitään omistusoikeusilmoituksia (tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitukset mukaan lukien), joita palvelut tai tuotteet saattavat sisältää tai joita sen yhteydessä saatetaan esittää. Näitä ehtoja sovelletaan palveluiden kaikkiin myöhempiin versioihin, päivityksiin tai toiminnallisiin lisäyksiin.

(f) Avoin lähdekoodi. Verkkosovellukset ja/tai mobiilisovellukset saattavat sisältää tiettyjä itsenäisiä, kolmannen osapuolen koodeja, joihin sovelletaan GNU-hankkeen yleistä lisenssiä (”GPL”) tai muuta avoimen lähdekoodin lisenssiä (”avoimen lähdekoodin ohjelmisto”). Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on lisensoitu kyseisen avoimen lähdekoodin ohjelmiston mukana tulevan lisenssin ehtojen mukaisesti. Mikään näissä ehdoissa mainittu ei rajoita oikeuksiasi tällaisen avoimen lähdekoodin ohjelmiston sovellettavan loppukäyttäjän lisenssin ehtojen suhteen tai anna sinulle oikeuksia, jotka syrjäyttäisivät ne. Erityisesti mainittakoon, että mikään näissä ehdoissa mainittu ei rajoita oikeuttasi kopioida, muuttaa ja jakaa tällaista avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, johon sovelletaan GPL-lisenssin ehtoja.

(g) Tietosuoja. Kehotamme sinua lukemaan kohdan 4(m) alta, Nestin verkkosivustojen tietosuojakäytännön sekä Nestin tuotteita ja palveluita koskevan tietosuojalausunnon. Näissä asiakirjoissa kuvataan käytäntöjä, jotka koskevat tietoja, joita Nest saattaa kerätä tuotteiden ja palveluiden käyttäjiltä. Tämä koskee myös kaikkea sisältöä ja käyttäjien lähettämiä tietoja.

(h) Turvallisuus. Henkilötietojesi loukkaamattomuus ja turvallisuus on Nestille tärkeää. Pyrimme huolehtimaan asianmukaisista turvatoimista. Nest ei kuitenkaan voi taata, että valtuuttamattomat kolmannet osapuolet eivät koskaan pystyisi kiertämään turvatoimiamme tai käyttämään henkilötietojasi sopimattomiin tarkoituksiin. Ymmärrät, että annat henkilötietojasi omalla vastuullasi.

(i) Muutokset. Nest pidättää oikeuden palveluiden ja niiden osien muuttamiseen, keskeyttämiseen tai lakkauttamiseen koska tahansa asiasta ilmoittaen tai siitä ilmoittamatta. Hyväksyt, että Nest ei ole missään vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään palvelun tai sen osan muutoksista, keskeytyksistä tai lakkautuksista.

(j) Käyttö tiettyjen maiden ulkopuolella. Vaikka verkkosivustoja voidaan käyttää ympäri maailman, verkkosivuilla tai sen kautta tarjotut tai käytettävissä olevat tuotteet ja palvelut eivät ole kaikkien saatavilla kaikissa maissa. Jos päätät käydä sivustoilla muussa kuin sellaisessa maassa, jossa Nest tukee tässä lueteltuja tuotteita ja palveluita (”kohdemaa”), teet sen omasta aloitteestasi ja olet yksin vastuussa maasi paikallisten lakien noudattamisesta. Ymmärrät ja hyväksyt, että sivustoja ei ole suunniteltu käytettäviksi sellaisissa maissa, jotka eivät ole kohdemaita, ja että jotkin, tai kaikki, sivustojen ominaisuudet eivät ehkä toimi tai sovellu käytettäviksi näissä maissa. Siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii, Nestillä ei ole missään vastuussa vahingoista tai menetyksistä, joita sinun toimestasi tapahtuva verkkosivustojen tai Nestin tuotteiden käyttö muissa kuin kohdemaissa aiheuttaa. Nämä ehdot sitovat sinua siitä riippumatta, missä käytät sivustoja tai palveluita.

4. Nest-palveluiden ja -tuotteiden sallitut käyttötarkoitukset ja rajoitukset

(a) Nest-palveluiden käyttötarkoitukset. Palvelut on tarkoitettu Nest-tuotteiden hallintaan sekä sellaisten tietojen tarkasteluun, jotka eivät ole ajan suhteen kriittisiä. Vaikka pyrimme tarjoamaan erittäin luotettavia ja hyvin saatavilla olevia palveluita, niiden ei ole tarkoitus olla luotettavia ja saatavilla 100-prosenttisesti. Palveluissa saattaa olla satunnaisia keskeytyksiä ja häiriöitä syistä, joihin Nest ei voi vaikuttaa. Tällaisia ovat mm. Wi-Fi-yhteyden katkokset, palveluntarjoajan käytettävyys sekä mobiili-ilmoitukset ja -operaattorit. Olet tietoinen näistä rajoituksista ja hyväksyt, ettei Nest ole vastuussa mistään vahingoista, joita palvelun viivästymisen tai häiriön väitetään aiheuttaneen.

(b) Palveluita tai tuotteita ei saa käyttää hengenpelastukseen tai muihin kriittisiin käyttötarkoituksiin,ellei Nest ole nimenomaisesti hyväksynyt ja sertifioinut sitä, että keskusasemavalvonta on mahdollista ammattimaisen keskusaseman valvontalaitteiston avulla (”Pro Monitoringin käytössä olevat Nest-tuotteet”). Ymmärrät ja hyväksyt, että tuotteita ja palveluita – yksin tai yhdessä kolmansien osapuolien tuotteiden tai palveluiden kanssa – ei ole sertifioitu käytettäviksi hätätilanteissa. Nest ei anna mitään takuita siitä, että tuotteiden käyttö yhdessä kolmansien osapuolien tuotteiden (mukaan lukien ja rajoituksetta kaikki Pro Monitoringin käytössä olevat Nest-tuotteet) ja palveluiden kanssa vaikuttaa turvallisuuteen tai lisää sitä. YMMÄRRÄT, ETTÄ LUKUUN OTTAMATTA PRO MONITORINGIN KÄYTÖSSÄ OLEVIA NEST-TUOTTEITA TUOTTEET JA PALVELUT – YKSIN TAI YHDISTETTYINÄ KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN – EIVÄT OLE KOLMANNEN OSAPUOLEN VALVOMA HÄTÄILMOITUSJÄRJESTELMÄ. YMMÄRRÄT LISÄKSI, ETTEI NEST MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LÄHETÄ PELASTUSPALVELUA KOTIISI HÄTÄTILANTEESSA.

(c)Keskusasemavalvonta Pro Monitoringin käytössä olevien Nest-tuotteiden kanssa. Pro MonitorPro -valvonnassa käytössä oleville Nest-tuotteille voi olla mahdollista valita kolmannen osapuolen ammattimaisen keskusvalvonnan palveluntarjoajan kanssa toteutettava tilaussuunnitelma (”kolmannen osapuolen valvontatoimittaja”) ammattimaista valvontaa sekä siihen liittyvää hätäilmoituksen ja pelastusviranomaisten lähettämistä varten. (Pro MonitorPro -valvonta). Ymmärrät ja hyväksyt, että jos valitset Pro Monitoring -tilaussuunnitelman, teet sopimuksen suoraan valvontapalvelun tarjoajan kanssa; et tee sopimusta Nestin kanssa hankkiaksesi Pro Monitoring -valvonnan, eikä Nest tarjoa Pro Monitoring -valvontaa. Ymmärrät lisäksi, että valvontapalvelun tarjoaja ja Nest ovat itsenäisesti toimivia yrityksiä. Valvontapalvelun tarjoajan ja Nestin välillä ei ole oikeudellista kumppanuutta, edustusta, yhteisyritystä, työnantaja-työntekijä-suhdetta, päällikkö-alainen-suhdetta tai muuta vastaavaa oikeudellista suhdetta, eikä valvontapalvelun tarjoaja ole Nestin alihankkija. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ PRO MONITORING TOIMII VAIN PRO MONITORINGISSA KÄYTÖSSÄ OLEVILLA NEST-TUOTTEILLA. ÄLÄ KÄYTÄ ÄLÄKÄ YRITÄ KÄYTTÄÄ PRO MONITORING -VALVONTAA SELLAISTEN TUOTTEIDEN KANSSA, OLIVATPA NE NESTIN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VALMISTAMIA TAI MYYMIÄ, JOTKA EIVÄT OLE PRO MONITORINGISSA KÄYTÖSSÄ OLEVIA NEST-TUOTTEITA.

(d)Pro Monitoring -valvonnan luvat ja rekisteröinti. Joillakin paikallishallinnoilla on erilaisia lupa- tai rekisteröintivaatimuksia tuotteiden käyttämiseksi Pro Monitoring -valvonnan kanssa. Ilman vaadittua lupaa tai rekisteröintiä pelastusviranomaiset eivät välttämättä vastaa kolmannen osapuolen valvontapalvelun tarjoajilta tuleviin pyyntöihin pelastusviranomaisten lähettämistä varten ja/tai sakkoja ja sanktioita voidaan asettaa asianomaisen paikallishallinnon toimesta. Ymmärrät ja hyväksyt, että olet yksin vastuussa paikallisen hallinnon mahdollisesti pyytämien lupien tai rekisteröintien hankkimisesta, ylläpidosta ja uusimisesta siinä tapauksessa, että valitset tuotteiden Pro Monitoring -tilaussuunnitelman. Lisäksi suostut olemaan yksin vastuussa mahdollisista sakoista ja rangaistuksista, joita voidaan määrätä sinulle seurauksena siitä, ettet ole hankkinut, ylläpitänyt ja uusinut soveltuvia lupia tai rekisteröintejä.

(e)Palvelujen luotettavuus. Ymmärrät, että palvelut – etäkäyttö ja mobiili-ilmoitukset mukaan lukien – eivät ole virheettömiä tai 100-prosenttisen luotettavia ja 100-prosenttisesti saatavilla. Palvelujen moitteeton toiminta perustuu ja on riippuvainen muun muassa Wi-Fi-verkkosi kautta tapahtuvasta tiedonsiirrosta, käytössä olevasta langattomasta laitteesta (kuten puhelin tai tabletti) ja laajakaistayhteydestä tai valinnaisesta matkapuhelimen varmuuskopiopalvelusta, josta Nest tai langattoman yhteyden tai tietovälineen toimittaja ei ole vastuussa, ja toiminta voi keskeytyä, viivästyä, tulla evätyksi tai muutoin rajoitetuksi useista eri syistä, mukaan lukien riittämätön kattavuus, sähkökatkokset, palvelun ja käyttöoikeuden lopettaminen, ympäristöolosuhteet, häiriöt, soveltuvien maksujen ja veloitusten laiminlyöminen, radiotaajuuskanavien epäkäytettävyys, järjestelmän kapasiteetti, päivitykset, korjaukset tai siirrot sekä pelastusviranomaisten ensisijainen pääsy järjestelmään katastrofin ja hätätilanteen yhteydessä (yhdessä ”palvelun keskeytykset”). Ymmärrät, että palvelun keskeytykset voivat johtaa siihen, että palvelut ovat epäluotettavia tai eivät ole käytettävissä palvelun keskeytyksen aikana. Emme voi taata, emmekä takaa, että saat ilmoitukset tietyn ajan kuluessa tai että saat niitä lainkaan. SITOUDUT SIIHEN, ETTÄ ET TUKEUDU PALVELUIHIN MISSÄÄN HENGENPELASTUS- TAI MUISSA KRIITTISISSÄ KÄYTTÖTARKOITUKSISSA. NEST-TUOTTEIDESI TILAA JA HÄLYTYKSIÄ KOSKEVAT MOBIILI-ILMOITUKSET ANNETAAN VAIN TIEDOKSI – NE EIVÄT KORVAA KOLMANNEN OSAPUOLEN VALVOMAA HÄTÄILMOITUSJÄRJESTELMÄÄ. Nest ei missään tilanteessa pysty antamaan erityisiä tietoja kotonasi tai muualla olevaan tilanteeseen liittyen. Ymmärrät, että sinun velvollisuutesi on ottaa selvää, kuinka hätätilanteessa toimitaan ja toimia oman tilanteesi olosuhteiden mukaisesti.

(f)Palvelun keskeytykset; ei palautusta tai hyvitystä . Turvallisuussyistä, järjestelmävirheestä, ylläpidosta tai korjauksesta tai muista olosuhteista johtuen palvelut saatetaan keskeyttää väliaikaisesti, ilman ilmoitusta. Hyväksyt, että sinulla ei ole oikeutta mihinkään hyvitykseen tai alennukseen tällaisiin keskeytyksiin liittyen. Nest ei anna palveluille mitään tiettyä käytettävyystakuuta.

(g) Järjestelmävaatimukset. Palveluiden käyttöön vaaditaan (i) kodin toimiva Wi-Fi-verkko, joka on sijoitettu siten, että se pystyy kommunikoimaan luotettavasti tuotteiden kanssa; (ii) käyttäjätili; (iii) käytössä oleva ja tuettu langaton laite, kuten puhelin tai tabletti(vaaditaan tiettyihin ominaisuuksiin ja palvelutoiminnallisuuksiin); (iv) kodin aina käytössä oleva laajakaistayhteys, jonka kaistanleveys riittää käyttämiesi tuotteiden tukemiseen ja (v) muut Nestin mahdollisesti määrittämät järjestelmäelementit. Velvollisuutesi on varmistaa, että sinulla on kaikki vaaditut järjestelmäelementit, ja että ne ovat yhteensopivia ja asianmukaisesti määritettyjä. Ymmärrät, että palvelut eivät ehkä toimi kuvatulla tavalla, jos vaatimusten täyttymistä ja yhteensopivuutta ei ole varmistettu. Jos muokkaat, korvaat, siirrät tai muulla tavoin muutat vaadittavia järjestelmäelementtejä, sinun on yksin vastattava ja huolehdittava siitä, että ne ovat yhteensopivia ja oikein konfiguroituja toimimaan tuotteiden ja palveluiden kanssa. Lisäksi ymmärrät, että Nest saattaa aktivoida älypuhelimesi tai tablettisi Bluetooth-tekniikan asiasta etukäteen ilmoittaen tai siitä ilmoittamatta, jotta palveluiden asianmukainen toiminta voidaan mahdollistaa, viestintä samaan Nest-tiliin yhdistettyjen Nest-tuotteiden kanssa järjestää ja tietyt toiminnot ottaa käyttöön (esim. palo- tai häkävaroittimen sammuttaminen etänä).

(h) Matkapuhelimen varmuuskopiointi Wi-Fi-häiriötilanteessa. Kotisi Wi-Fi-verkon tai Internet-yhteyden palvelun keskeytyksen yhteydessä palvelut saattavat olla epäluotettavia tai ne eivät ole käytettävissä palvelun keskeytyksen aikana. Jos olet tilannut Pro Monitoring -valvonnan, tämä tarkoittaa sitä, että kolmannen osapuolen valvontapalvelun tarjoaja ei välttämättä saa hälytyssignaaleja Pro Monitoringin käytössä olevista Nest-tuotteista Pro Monitoring -valvonnan tuottamiseksi, eivätkä he ehkä pysty lähettämään pelastusviranomaisia todellisessa hätätilanteessa. Lisäksi tuotteiden ja palveluiden ominaisuudet ja toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä mobiilisovelluksessasi palvelun keskeytyksen aikana. Sinulla voi olla mahdollisuus valita matkapuhelimen varmuuskopioinnin tilaussuunnitelma (”matkapuhelimen varmuuskopiointi”), jonka avulla voit parantaa yhdistettävyyttä palvelun keskeytysten yhteydessä ja vähentää palvelun keskeytymisen todennäköisyyttä (mukaan lukien Pro MonitorPro -valvonta) sekä parantaa mobiilisovelluksesi pääsyä tuotteiden ja palveluiden eri ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin.

(i) Energiasäästöt ja muut edut. Ellei Nest nimenomaisesti lupaa ”takuuta”, Nest ei anna mitään takuuta tai lupaa mitään tiettyä energiasäästöjen tasoa tai muuta rahallista hyötyä tuotteiden, palveluiden tai minkään niiden ominaisuuden käytöstä. Todelliset energiasäästöt ja rahalliset hyödyt riippuvat seikoista, joita Nest ei voi hallita tai joista sillä ei ole tietoja. Nest saattaa ajoittaa käyttää palvelua toimittaakseen sinulle tietoja, jotka koskevat nimenomaisesti sinua ja energiankäyttöäsi ja ehdottaa keinoja säästää energialaskuissa noudattamalla ehdotusta tai ottamalla käyttöön tuotteen tai palveluiden ominaisuuksia. Teemme tämän kertoaksemme mahdollisuudesta, joka perustuu analyysiimme ja tietoihimme sinusta ja kotitaloudestasi. Ymmärrät, että nämä myynninedistämistoimet eivät ole takuu todellisista säästöistä ja sitoudut olemaan vaatimatta rahallisia tai muita korvauksia Nestiltä, mikäli säästösi eivät vastaa kuvattuja.

(j) Palveluista saat tietoja (”tuotetiedot”), jotka koskevat kodissasi olevia tuotteita ja niiden yhteyksiä muihin tuotteisiin ja palveluihin. Kaikki tuotetiedot toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Me emme voi taata, että ne olisivat virheettömiä tai ajan tasalla. Tuotetietojen hakeminen palveluiden kautta ei kriittisissä tilanteissa korvaa suoraa pääsyä tuotetietoihin kotona.

(k) Kaikki palvelun kautta yleisesti julkaistut tai yksityisesti lähetetyt tiedot ovat yksinomaan sisällön lähettäneen henkilön (tai tilin omistajan) vastuulla, eikä Nest ole vastuussa mistään sisällön virheistä tai puutteista. Nest ei voi mennä takuuseen sellaisten käyttäjien henkilöllisyydestä, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa palveluita käyttäessäsi. Emme myöskään voi taata, että tiedot, joita käyttäjät tai kauppiaat itsestään antavat, ovat aitoja. Ymmärrät, että kaikki palvelun kautta käyttämäsi sisältö on omalla vastuullasi ja että olet yksin vastuussa kaikista vahingoista tai menetyksistä, joita niistä aiheutuu mille tahansa taholle. Emme pysty hallitsemaan, eikä meillä ole mitään velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin siihen liittyen, kuinka tulkitset ja käytät sisältöä tai mihin toimiin ryhdyt sisällölle altistuttuasi, ja niin ollen vapautat meidät kaikesta vastuusta sen suhteen, että olet hankkinut tai jättänyt hankkimatta sisältöä palveluiden kautta.

(l) Takaat ja vakuutat sekä sitoudut siihen, että et lähetä mitään sisältöä tai muuten käytä palveluita tai tuotteita tavalla, joka (i) loukkaa tai rikkoo immateriaali- tai omistusoikeuksia, julkisuutta tai yksityisyyttä koskevia oikeuksia tai mitä tahansa kolmannen osapuolen muita oikeuksia; (ii) on minkä tahansa lain, asetuksen, säädöksen tai määräyksen vastainen tai on muutoin kytköksissä mihinkään laittomaan toimintaan; (iii) on vahingollinen, petollinen, harhaanjohtava, uhkaava, loukkaava, häiritsevä, rikkomuksellinen, halventava, mauton, säädytön, herjaava tai muuten vastemielinen; (iv) mahdollistaa esiintymisen muuna henkilönä tai tahona, Nestin työntekijät tai edustajat mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta; (v) sisältää viruksen, troijalaisen, madon, aikapommin tai muun haitallisen tietokonekoodin, tiedoston tai ohjelman; (vi) vaarantaa Nest-tilisi tai jonkun toisen henkilön tilin turvallisuuden (esim. sallimalla muun henkilön kirjautua tilillesi sinuna); (vii) pyrkii millä tahansa tavalla saamaan haltuunsa tai pääsemään käsiksi kenen tahansa toisen käyttäjän salasanaan, tiliin, tuotteisiin, laitteisiin, järjestelmään tai muihin turvallisuustietoihin; (viii) rikkoo minkä tahansa tietokoneverkon turvallisuutta tai murtaa mitä tahansa salasanoja tai salauskoodeja; (ix) käyttää palveluissa Maillistiä, Listserviä, automaattivastaajaa tai roskapostia missä tahansa muodossa tai mitä tahansa prosesseja, jotka muuten häiritsevät palveluiden asianmukaista toimintaa (palveluiden infrastruktuurin kohtuuton kuormittaminen mukaan lukien); (x) kopioi ja tallentaa sisällön minkä tahansa merkittävän osan (xi) purkaa, takaisinmallintaa tai muutoin pyrkii saamaan haltuunsa palvelun lähdekoodin tai sen taustalla olevia ideoita tai tietoja, jotka koskevat palveluita tai liittyvät siihen xii) heikentää tai häiritsee verkon kapasiteettia tai toiminnallisuutta; tai xiii) harjoittaa etäseurantaa tarjotakseen ammattimaista lääketieteellistä hoitoa kenelle tahansa mukaan lukien ja rajoituksetta missä tahansa terveydenhuollon ja avustetun asumisen ympäristössä.

(m) Tietosuoja- ja tietoturvalait. Nestin tuotteet ja palvelut on tarkoitettu etupäässä ainoastaan yksityiseen ja kotitalouskäyttöön. Asuinpaikkasi tietoturva- ja tietosuojalait saattavat kuitenkin määrätä tiettyjä velvollisuuksia, jotka koskevat sinua sekä tuotteiden ja palveluiden käyttöä toimestasi. Kun kyse on tietystä video-, ääni- ja kasvojentunnistustiedosta, jota keräät käyttämällä tuotteita ja palveluja (esim. video- ja äänisignaaleja ja -tietoja Nest Camilla) omistajan tai valtuutetun käyttäjän ominaisuudessa, olet tiettyjen näiden tuotteiden ja palvelujen keräämien tietojen rekisterinpitäjä ja Nest on tietojen käsittelijä sovellettavien lakien mukaisesti. Lisätietoa on Nestin tuotteita ja palveluja koskevassa tietosuojalausunnossa. Hyväksyt, että sinun vastuullasi (ei Nestin vastuulla) on varmistaa, että noudatat kaikkia sovellettavia lakeja tuotteita ja palveluita käyttäessäsi, mukaan lukien (i) kaikki lait, jotka liittyvät kolmansia osapuolia tai julkisia paikkoja sisältävien video- ja äänisisältöjen tallentamiseen tai jakamiseen ja (ii) kaikki lait, jotka edellyttävät ilmoitusta kolmansille osapuolille tai lupaa tai nimenomaista lupaa kolmansilta osapuolilta Dropcam / Nest Cam -käyttöösi liittyen.

Jos Nest toimii sen tuotteiden ja palvelujen kautta keräämiesi tietojen käsittelijänä, tämä todetaan yksiselitteisesti Nestin tuotteita ja palveluja koskevassa tietosuojalausunnossa. Näissä tapauksissa Nest pyrkii (i) käsittelemään tietoja ainoastaan ohjeidesi mukaisesti; (ii) varmistamaan, että henkilöt, joilla on lupa käsitellä tietoja kauttamme puolestasi, ovat sitoutuneet tietojen salassapitoon; (iii) käyttämään ainoastaan sellaisia kolmannen osapuolen palveluntarjoajia (alikäsittelijöitä), jotka tarjoavat vastaavan suojaustason kuin tässä tekstissä on määritelty; (iv) käyttämään uutta kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa (alikäsittelijää) ainoastaan sen jälkeen, kun Nest on ilmoittanut tällaisesta muutoksesta julkaisemalla tiedon alla mainitulla verkkosivustolla ja antanut sinulle kymmenen (10) kalenteripäivää aikaa vastustaa muutosta ilmoituspäivästä lähtien. Jos vastustat muutosta, Nest pyrkii kohtuullisin keinoin käsittelemään vastaväitteesi. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen viiden (5) kalenteripäivän kuluessa tämän prosessin jälkeen, Nest ryhtyy käyttämään kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa. Sinulla on mahdollisuus lopettaa tuotteiden ja palvelujen käyttö ilman seuraamuksia. Luettelo Nestin alikäsittelijöistä on nähtävissä täällä. On omalla vastuullasi tarkistaa tämä verkkosivusto säännöllisesti päivitysten varalta; v) auttamaan sinua soveltuvilta osin ja mahdollisuuksien rajoissa yksilön oikeuksia koskevien pyyntöjen tai muiden vaatimusten noudattamista koskevien velvollisuuksien suhteen ja (vi) poistamaan tai palauttamaan tietosi lopettamisen yhteydessä.

(n) Asennus, testaus ja käyttö. Sinun vastuullasi on asentaa ja käyttää tuotteita ja palveluja soveltuvan käyttöohjeen ja ohjeiden mukaisesti. ELLEI TUOTETTA OLE ASENNETTU OIKEIN TAI JOS TUOTE TAI JOKIN SEN ANTUREISTA ON HAVAINTOALUEEN ULKOPUOLELLA TAI ANTURIN TIELLÄ ON ESTE, KUTEN SEINÄ, HUONEKALU, HENKILÖKOHTAINEN OMAISUUS TAI MUU ASIA, VOI TAPAHTUA TURHIA HÄLYTYKSIÄ TAI TUNNISTUSVIRHEITÄ.

(o) Tarkista paristot säännöllisesti. Sinun velvollisuutesi on vaihtaa tuotteen paristot tarvittaessa. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTEIVÄT TUOTTEET VÄLTTÄMÄTTÄ TOIMI TAI TOIMI KUNNOLLA, JOS PARISTOT PITÄISI VAIHTAA; TARKISTA NE SÄÄNNÖLLISESTI.

(p) Savu- ja hiilimonoksiditunnistimet. NEST EI TAKAA EIKÄ ESITÄ, ETTÄ NESTIN VALMISTAMAT TAI MYYMÄT SAVU- JA/TAI HIILIDIOKSIDITUNNISTIMET MUODOSTAVAT PALOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄN TAI TÄYTTÄVÄT KANSALLISEN TAI PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN, KOODIEN, MÄÄRÄYSTEN, TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN TAI TEOLLISUUSSTANDARDIEN VAATIMUKSET, KUTEN NFPA 72:n. OLET YKSIN VASTUUSSA SOVELTUVAN KANSALLISEN TAI PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN, KOODIEN, MÄÄRÄYSTEN, TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN TAI TEOLLISUUSSTANDARDIEN SELLAISTEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMISESTA, JOITA SAATETAAN SOVELTAA NESTIN VALMISTAMIEN TAI MYYMIEN SAVU- JA/TAI HIILIDIOKSIDITUNNISTIMIEN ASENTAMISEEN, KÄYTTÄMISEEN JA HUOLTAMISEEN.

(q) Älylaitestandardit / käytä ainoastaan Nestin sertifioimia kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita. Tuotteet voivat käyttää erilaisia avoimia tai yleisesti saatavilla olevia standardeja tai tietoliikennevälineitä ja toimia älylaitteilla tai liitetyillä laitteilla, joita myös muut kuin Nestin valmistamat järjestelmät tai palvelut käyttävät samalla tavalla mukaan lukien Wi-Fi, Bluetooth ja IP-laitteet. KUITENKIN ÄLY-, LIITETYT TAI MUUT LAITTEET SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT (”KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEET JA PALVELUT”), JOTKA EIVÄT OLE NESTIN NIMEÄMIÄ YHTEENSOPIVIKSI TUOTTEIKSI JA PALVELUIKSI, EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ TOIMI TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KANSSA TAI NIILLÄ SAATTAA OLLA RAJOITETTUJA OMINAISUUKSIA TAI TOIMINNALLISUUKSIA, VAIKKA NE OLISI SUUNNITELTU, MÄÄRITELTY TAI MARKKINOITU NIIN, ETTÄ NE TOIMIVAT KÄYTTÄMÄLLÄ SAMOJA TAI SAMANKALTAISIA STANDARDEJA TAI TIETOLIIKENNEVÄLINEITÄ. SUOSTUT KÄYTTÄMÄÄN AINOASTAAN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEITA JA PALVELUITA, JOITA NEST EI OLE NIMENNYT YHTEENSOPIVIKSI TUOTTEIKSI JA PALVELUIKSI. LISÄKSI HYVÄKSYT, ETTEI NEST OLE VASTUUSSA JA TÄTEN VAPAUTAT NESTIN VASTUUSTA JA SUOJAAT SITÄ KAIKILTA VELVOLLISUUKSILTA JA VAHINGOILTA, HENKILÖVAHINGOILTA TAI HENGENMENETYKSILTÄ, JOTKA LIITTYVÄT TAI AIHEUTUVAT YRITYKSISTÄSI LIITTÄÄ TAI YHDISTÄÄ TAI KÄYTTÄÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA TAI PALVELUITA, JOTKA EIVÄT OLE NESTIN SERTIFIOIMIA YHTEENSOPIVIKSI TUOTTEIKSI JA PALVELUIKSI.

(r) Nest Pro ‑hakupalvelu. Nest tarjoaa palvelua, jolla uudet asiakkaat voivat etsiä lähialueeltaan Nest Prota tuotteen asentamista varten ("Nest Pro ‑hakupalvelu"). Jos rekisteröidyt Nest Pro ‑asentajaksi, huomaa, että Nest näyttää ja järjestää Nest Pro ‑asentajat Nest Pro ‑hakupalvelussa algoritmien avulla perusteinaan esimerkiksi arvostelut, niiden tuoreus ja välimatka asiakkaaseen.

5. Kolmansista osapuolista johtuvat Nest-palveluiden rajoitukset

(a) Yleistä. Nest-palvelut tukeutuvat kolmansien osapuolien tuotteisiin tai palveluihin tai toimivat yhdessä sellaisten kanssa. Nest ei pysty hallitsemaan näitä kolmansien osapuolien tuotteita ja palveluita, mutta Nest-palveluiden käyttö ja luotettavuus saattaa riippua niiden toiminnasta tai vaikuttaa niiden toimintaan. Ymmärrät ja hyväksyt, että (i) palveluiden käyttö ja saatavuus riippuvat kolmansien osapuolien tuotetoimittajista ja palveluntarjoajista, (ii) nämä kolmansien osapuolien tuotteet ja palvelut eivät ehkä toimi luotettavasti koko ajan ja saattavat vaikuttaa siihen, kuinka Nest-palvelut toimivat ja (iii) Nest ei ole vastuussa vahingoista ja menetyksistä, jotka johtuvat näiden kolmansien osapuolien tuotteiden ja palveluiden toiminnasta.

(b) Nestin käyttämät kolmannen osapuolen palveluntarjoajat. Ymmärrät, että Nest käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia tiettyjen palveluominaisuuksien mahdollistamiseksi. Tällaisia ovat esim. tietojen tallennus, matkapuhelimen varmuuskopiointi, synkronointi ja kommunikaatio Amazon Web Services -palveluiden avulla sekä mobiililaiteilmoitukset mobiilikäyttöjärjestelmien tarjoajien ja matkapuhelinoperaattoreiden kautta. SITOUDUT OLEMAAN TUKEUTUMATTA PALVELUIHIN MISSÄÄN HENGENPELASTUS- TAI MUISSA KRIITTISISSÄ KÄYTTÖTARKOITUKSISSA. LISÄKSI HYVÄKSYT, ETTEI NEST OLE VASTUUSSA, JA TÄTEN VAPAUTAT NESTIN VASTUUSTA JA SUOJAAT SITÄ KAIKILTA VELVOLLISUUKSILTA JA VAHINGOILTA, HENKILÖVAHINGOILTA TAI HENGENMENETYKSILTÄ, JOTKA LIITTYVÄT TAI AIHEUTUVAT YRITYKSISTÄSI LIITTÄÄ TAI YHDISTÄÄ TAI KÄYTTÄÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA TAI PALVELUITA, JOTKA EIVÄT OLE NESTIN SERTIFIOIMIA YHTEENSOPIVIKSI TUOTTEIKSI JA PALVELUIKSI. HYVÄKSYT SEN, ETTET KOSKAAN LUOTA PALVELUIHIN ELÄMÄN TURVALLISUUTEEN TAI AIKAAN KRIITTISESTI LIITTYVISSÄ TARKOITUKSISSA. LISÄKSI KOKO SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA HYVÄKSYT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUNTUOTTAJIEN VAPAUTTAMISEN KAIKESTA VASTUUSTA JA SUOJAAT NIITÄ VAHINGOILTA TAI MENETYKSILTÄ TAI KAIKENLAISILTA HENKILÖVAHINGOILTA TAI HENGENMENETYKSILTÄ, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ SINUN TOIMESTASI.

(c) Laitteet, internetpalveluiden tarjoaja ja operaattori. Ymmärrät, että palveluiden saatavuus riippuu (i) omasta tietokoneestasi, mobiililaitteestasi, kotisi johdotuksesta, kotisi Wi-Fi-verkosta, Bluetooth-yhteydestä ja muista asiaan liittyvistä laitteista (”laitteet”), (ii) internetpalveluiden tarjoajastasi (”internetpalveluiden tarjoaja”) ja (iii) mobiililaitteesi operaattorista (”operaattori”). Ymmärrät, että olet vastuussa kaikista maksuista, joita internetpalveluiden tarjoajasi ja operaattorisi veloittaa palveluiden käyttöösi liittyen. Ymmärrät myös, että vastuullasi on noudattaa internetpalveluiden tarjoajasi ja operaattorisi soveltuvia sopimuksia, käyttö-/palveluehtoja ja muita käytäntöjä.

(d) Kolmansien osapuolien tuotteet ja palvelut, jotka toimivat yhdessä Nest-palveluiden kanssa. Nest saattaa tarjota mahdollisuuden tuotteiden ja palveluiden käyttämiseen kolmannen osapuolen tuotteiden ja palveluiden kanssa, esimerkiksi Works with Nest -alustan kautta. Vaikka Works with Nest -alusta on Nestin tarjoama, ymmärrät, että kolmansien osapuolien tuotteet ja palvelut, joihin yhdistät tilisi tai joita käytät, eivät ole Nestin tuotteita ja palveluita, ja ymmärrät ja hyväksyt sen, että Nest ei hallitse mitään kolmansien osapuolien tuotteita ja palveluita, eivätkä nämä ehdot koske mitään kolmansien osapuolien tuotteita ja palveluita. Kolmansien osapuolien tuotteiden ja palveluiden käyttöön sovelletaan asianomaisten kolmannen osapuolen tuotteiden ja palveluiden tarjoajien omia ehtoja. Ymmärrät ja hyväksyt, että Nest ei anna mitään takuita kolmansien osapuolien tuotteiden ja palveluiden toiminnasta, luotettavuudesta tai turvallisuudesta. Näin ollen Nest ei ole vastuussa toimestasi tapahtuvasta kolmansien osapuolien tuotteen tai palvelun käytöstä, eikä mistään henkilövahingoista, kuolemantapauksista, omaisuusvahingoista (kotisi mukaan lukien, siihen kuitenkaan rajoittumatta), palvelukatkoksista, seisokeista, tietojen menetyksistä tai muista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat toimestasi tapahtuvasta kolmansien osapuolien tuotteiden tai palveluiden käytöstä tai liittyvät siihen. Sinun on otettava yhteyttä kolmanteen osapuoleen, mikäli sinulla on kolmannen osapuolen tuotteita ja palveluita koskevia kysymyksiä.

(e) Sovelluskaupat. Ymmärrät ja hyväksyt, että mobiilisovellusten saatavuus riippuu kolmansien osapuolien verkkosivustoista, joilta lataat mobiilisovelluksia. Näitä ovat esim. Applen App Store ja Googlen Android-sovelluskauppa (kumpikin ”sovelluskauppa”). Ymmärrät, että nämä ehdot koskevat sinua ja Nestiä, eivät mitään sovelluskauppaa. Kullakin sovelluskaupalla saattaa olla omat käyttöehtonsa, jotka sinun on hyväksyttävä ennen mobiilisovellusten lataamista. Sitoudut noudattamaan tällaisen sovelluskaupan ehtoja, ja lisenssisi mobiilisovellusten käyttöön edellyttää, että noudatat näitä sovelluskaupan ehtoja. Mikäli tällaisen sovelluskaupan ehdot ovat vähemmän rajoittavia kuin nämä ehdot, tai ne ovat muuten ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, näitä ehtoja noudatetaan.

(f) Linkit kolmansien osapuolien verkkosivustoille ja muut maininnat. Verkkosivustot saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien operoimille verkkosivustolle (”kolmansien osapuolien sivustot”) sekä viittauksia kolmansien osapuolien toimittajiin (”mainitut toimittajat”). Tällaiset kolmansien osapuolien sivustot ja mainitut toimittajat eivät ole meidän hallinnassamme. Nest tarjoaa nämä linkit ja maininnat vain käytön helpottamiseksi, eikä tarkista, hyväksy, valvo, tue tai takaa mitään tällaisia kolmannen osapuolen sivustoja tai mainittuja toimittajia, eikä esitä mitään niitä koskevia väitteitä. Käytät näitä kolmansien osapuolien sivustoja omalla vastuullasi.

(g) Valtuutetut käyttäjät. Nest ei ole vastuussa mistään valtuutetun käyttäjän toimista tai mistään henkilövahingoista, kuolemantapauksista, omaisuusvahingoista (kotisi mukaan lukien, siihen kuitenkaan rajoittumatta) tai muista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat valtuutetun käyttäjän palvelun käytöstä tai liittyvät siihen.

(h) Vastuuvapaus kolmansien osapuolien suhteen. Nest ei ole vastuussa kolmansista osapuolista tai niiden tuotteista ja palveluista, mukaan lukien App Store -myymälät, kolmansien osapuolien tuotteet ja palvelut, kolmansien osapuolien sivustot, mainitut toimittajat, laitteet, internetpalveluiden toimittajat ja operaattorit, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Näin ollen Nest kiistää vastuunsa, ja sinä myönnät Nestille ja sen lisenssinantajille ja toimittajille vastuuvapauden, koskien kaikkia menneitä, nykyisiä ja tulevia vaatimuksia, vastuita ja korvauksia (olivat ne sitten tunnettuja tai eivät), jotka johtuvat toimistasi kolmansien osapuolien ja niiden tuotteiden ja palveluiden kanssa tai liittyvät niihin. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITTUUN LIITTYEN LUOVUT OIKEUDESTA KALIFORNIAN SIVIILILAIN KOHTAAN 1542, JOKA KUULUU SEURAAVASTI: ”YLEINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI KOSKE VELKOJAA HYÖDYTTÄVIÄ VAATIMUKSIA, JOISTA VELKOJA EI OLE TIETOINEN TAI JOIDEN OLEMASSAOLOA HÄN EI EPÄILE MAINITUN VAPAUTUKSEN ANTAMISHETKELLÄ, JA JOTKA, MIKÄLI HÄN OLISI NIISTÄ OLLUT TIETOINEN, OLISIVAT VAIKUTTANEET MERKITTÄVÄSTI HÄNEN VELALLISEN KANSSA TEKEMÄÄNSÄ SOPIMUKSEEN.” LUOVUT MYÖS MUIDEN LAINKÄYTTÖALUEIDEN VASTAAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ.

6. Omistusoikeus ja immateriaaliomaisuus

(a) Nestin omaisuus. Ymmärrät, että kaikki tuotteiden, tuoteohjelmistojen ja palveluiden (ts. sivustojen, verkkosovellusten ja mobiilisovellusten) immateriaalioikeudet – tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta – ovat Nestin tai sen osakkuusyhtiöiden tai lisenssinantajien omaisuutta. Tuotteen, tuoteohjelmiston ja palveluiden hallussapito, käyttöoikeus ja käyttö eivät anna sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mitään oikeuksia, omistusoikeuksia tai intressejä kyseisiin immateriaalioikeuksiin liittyen. Nest ja sen osakkuusyhtiöt, lisenssinantajat ja toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, mitä näissä ehdoissa ei erikseen myönnetä. Näiden ehtojen puitteissa palvelut lisensoidaan sinulle, niitä ei myydä.

Saat kopioida palveluiden osia (tämä sivusto mukaan lukien) henkilökohtaiseen käyttöösi omalle tietokoneellesi. Et saa käyttää palveluiden sisältöä millään muulla julkisella tai kaupallisella tavalla, etkä saa kopioida tai sisällyttää mitään palveluiden sisältöä muihin teoksiin, oma verkkosivusi mukaan luettuna, ellei sinulla ole Nestin kirjallista lupaa. Sinulla on oltava meidän myöntämä lisenssi, ennen kuin voit julkaista tai jakaa uudelleen mitään palveluiden osaa. Käyttäjien lähettämiä tietoja lukuun ottamatta Nestillä on täydellinen ja kaiken kattava omistusoikeus kaikkeen palveluiden sisältöön, ladattavat ohjelmistot ja niiden mukana toimitetut tiedot mukaan lukien. Et saa kopioida, muuttaa tai millään tavoin toisintaa tai vahingoittaa palveluiden rakennetta tai ulkoasua tai mitään niiden sisältöä.

(b) Palaute. Voit omasta päätöksestäsi tai Nestin kutsusta lähettää tuotteita ja palveluita koskevia kommentteja, ehdotuksia tai ideoita; myös ehdotuksia tuotteiden tai palveluiden parantamiseen (”ideat”). Lähettämällä ideoita hyväksyt, että annat aineiston vapaaehtoisesti, ilman korvausta, pyytämättä ja ilman mitään rajoituksia, etkä aseta Nestille mitään luottamus- tai muuta velvollisuutta. Nest saa käyttää, kopioida, muuttaa, julkaista tai jakaa uudelleen lähettämääsi aineistoa ja sen sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen ja millä tahansa tavalla, ilman korvauksia sinulle. Hyväksyt myös sen, että Nest ei luovu mistään oikeuksista käyttää ideoita, jotka vastaavat omiasi tai liittyvät niihin, ja jotka ovat jo aiemmin olleet Nestin tiedossa, sen työntekijöiden kehittämiä tai muista lähteistä hankittuja.

(c) Käyttäjien lähettämät tiedot. Myönnät meille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman, ikuisen, peruuttamattoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden tarkastella, näyttää tai muuten käyttää lähettämiäsi tietoja (kaikki asiaan liittyvät immateriaalioikeudet mukaan lukien) vain tarjotaksemme sinulle palveluita ja sinun ohjeidesi mukaisesti. Myönnät myös kaikille palveluiden käyttäjille ei-yksinomaisen lisenssin tarkastella ja käyttää lähettämiäsi tietoja palveluiden kautta, palveluiden ominaisuuksien mahdollistamien tavoin ja näiden ehtojen mukaisesti. Lisäksi ymmärrät, että pidätämme oikeuden muotoilla, muokata ja kääntää sinun lähettämiäsi käyttäjien tietoja sekä käyttää niitä jälkiperäisteosten luomiseen ja katkelmien ottamiseen. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että Nestille edellä myönnetty lisenssi ei vaikuta omistusoikeuteesi tai oikeuteesi myöntää lisälisenssejä antamiesi käyttäjän lähettämien tietojen sisältämiin materiaaleihin, ellei toisin kirjallisesti sovita.

7.Kolmansien osapuolten toimia koskevat vahingonkorvaukset

KOKO SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA SUOSTUT KORVAAMAAN, PUOLUSTAMAAN, VAPAUTTAMAAN NESTIN JA SEN LISENSSINHALTIJAT JA TOIMITTAJAT (YHDESSÄ ”NEST-OSAPUOLET”) VASTUUSTA JA SUOJAMAAN NIITÄ (I) KAIKILTA KORVAUKSILTA, OIKEUDENKÄYNNEILTÄ, OIKEUSJUTUILTA JA MUILTA OIKEUDELLISILTA TOIMILTA, JOTKA OVAT MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN NEST-OSAPUOLIA VASTAAN NOSTAMIA JA LIITTYVÄT (A) PALVELUJEN JA TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN SINUN TAI KUNKIN VALTUUTETUN KÄYTTÄJÄN TOIMESTA (B) NÄIDEN EHTOJEN RIKKOMISEEN SINUN TAI VALTUUTTAMIESI KÄYTTÄJIEN TOIMESTA, C) SAAMIISI KÄYTTÄJIEN EHDOTUKSIIN TAI PALAUTTEISIIN; TAI (D) LAKIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN (YHDESSÄ ”KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET”) RIKKOMISEEN SINUN TAI VALTUUTTAMIESI KÄYTTÄJIEN TOIMESTA; JA (II) KAIKKIIN ASIAAN LIITTYVIIN MENETYKSIIN, VAHINKOIHIN, RATKAISUIHIN JA TUOMIOIHIN (MUKAAN LUKIEN NEST-OSAPUOLTEN ASIANAJOPALKKIOT JA OIKEUDENKÄYNTIKULUT), JOTKA KOITUVAT NEST-OSAPUOLILLE, JOILLE ON MÄÄRÄTTY TAI JOITA VASTAAN ON NOSTETTU SYYTE TAI JOTKA OVAT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TEKEMIÄ TÄLLAISEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMIIN LIITTYEN TAI NIISTÄ JOHTUEN (”KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT MENETYKSET”). YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ VAHINGONKORVAUSVASTUUSI KOLMANSIA OSAPUOLIA KOHTAAN PÄTEE, VAIKKA KYSEISEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMINTA JA KOLMANTEEN OSAPUOLEEN LIITTYVÄ MENETYS JOHTUU MILLAISESTA TAI MINKÄASTEISESTA LAIMINLYÖNNISTÄ TAHANSA TAI MUUSTA SOPIMUS- TAI TAKUURIKKOMUKSESTA, SEURAUSVASTUUSTA, SOVELTUVAN LAIN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ TAI MUUSTA NEST-OSAPUOLEN VIRHEESTÄ TAI RIKKOMUKSESTA. TÄSSÄ EI KUITENKAAN OLE ESITETTY MITÄÄN SELLAISTA, JOTA TULISI TULKITA KORVAUSVAATIMUKSEKSI, MIKÄ ESITTÄISI TAI TEKISI TÄSTÄ LAUSEKKEESTA KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN PÄTEMÄTTÖMÄN JA/TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAN SOVELLETTAVAN LAIN NOJALLA. LISÄKSI, KORVAUSVELVOLLISUUTTASI EI SOVELLETA NEST-OSAPUOLTEN TAHALLISEN, MIELIVALTAISEN, TARKOITUKSELLISEN TAI VASTUUTTOMAN RIKKOMUKSEN TAI NEST-OSAPUOLTEN VAKAVAN LAIMINLYÖNNIN YHTEYDESSÄ NIISSÄ VALTIOISSA, JOTKA EIVÄT SALLI VAKAVAAN LAIMINLYÖNTIIN LIITTYVIÄ KORVAUKSIA. ”KOLMAS OSAPUOLI” MÄÄRITELLÄÄN TÄSSÄ NIIN, ETTÄ SIIHEN KUULUVAT MUUN MUASSA VALTUUTETUT KÄYTTÄJÄT, VALTUUTTAMATTOMAT KÄYTTÄJÄT, PUOLISOT, KUMPPANIT, PERHEENJÄSENET, VIERAAT, NAAPURIT, VUOKRALAISET, TYÖNTEKIJÄT TAI VAKUUTUSYHTIÖT.

Nest pidättää oikeuden ottaa sinun kustannuksellasi hoitaakseen yksinomaisen puolustuksen ja hallinnan missä tahansa asiassa, jossa sinä olet Nestille korvausvelvollinen, ja sinä sitoudut tekemään yhteistyötä puolustuksemme kanssa. Sitoudut olemaan sopimatta tällaisen korvausvaatimuksen ratkaisusta ilman Nestin etukäteen antamaa suostumusta. Nest pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan sinulle tällaisista korvausvaatimuksista, kanteista tai oikeusmenettelyistä saadessaan niistä tiedon.

8. Vastuuvapauslauseke

(a) TUOTETTA JA TUOTEOHJELMISTOA KOSKEVAT TAKUUT ON MÄÄRITETTY TUOTTEEN RAJOITETUSSA TAKUUSSA JA TUOTEOHJELMISTON LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUKSESSA. (b) PALVELUT TOIMITETAAN SINUN AVUKSESI ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN”, JA NEST JA SEN LISENSSINANTAJAT JA TOIMITTAJAT NIMENOMAISESTI KIISTÄVÄT KAIKKI TAKUUT JA EHDOT, SEKÄ ILMAISTUT ETTÄ OLETETUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT JA EHDOT, JOTKA KOSKEVAT MYYTÄVYYTTÄ, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, VIRHEETTÖMYYTTÄ JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA. (c) NEST, SEN LISENSSINANTAJAT JA TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ VIAT KORJATAAN TAI ETTÄ PALVELUT (I) VASTAAVAT VAATIMUKSIASI; (II) OVAT YHTEENSOPIVIA KOTIVERKKOSI, TIETOKONEESI TAI MOBIILILAITTEESI KANSSA; (III) OVAT SAATAVILLA KESKEYTYKSETTÄ, OIKEA-AIKAISESTI, TURVALLISESTI JA VIRHEETTÖMÄSTI TAI (IV) OVAT VIRHEETTÖMIÄ TAI LUOTETTAVIA. MITKÄÄN NESTILTÄ TAI PALVELUIDEN KAUTTA HANKKIMASI NEUVOT TAI TIEDOT, OLIVATPA NE SITTEN SUULLISIA TAI KIRJALLISIA, EIVÄT MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA. (d) NEST EI ANNA TAKUITA, TUKEA TAI VAKUUKSIA, EIKÄ OTA VASTUUTA LIITTYEN MIHINKÄÄN PALVELUUN, JOTA KOLMAS OSAPUOLI MAINOSTAA TAI TARJOAA TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN VÄLITYKSELLÄ TAI NIIDEN YHTEYDESSÄ (MUKAAN LUKIEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEET JA PALVELUT, JOTKA YHDISTETÄÄN WORKS WITH NEST -ALUSTAN KAUTTA, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA) TAI LIITTYEN MIHINKÄÄN LINKITETTYYN VERKKOSIVUSTOON TAI PALVELUUN, EIKÄ OLE OSAPUOLENA MISSÄÄN TAPAHTUMISSA TAI VALVO MITÄÄN TAPAHTUMIA, JOTKA OVAT SINUN JA TÄLLAISTEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TARJOAJIEN VÄLISIÄ. (e) NEST EI ESITÄ MITÄÄN VÄITTEITÄ SISÄLLÖSTÄ, JOTA PALVELUSSA ON TAI JOTA ON SEN KAUTTA SAATAVILLA, EIKÄ NEST OLE VASTUUSSA PALVELUSSA OLEVAN MATERIAALIN TAI PALVELUN KAUTTA SAATAVILLA OLEVAN MATERIAALIN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, TEKIJÄNOIKEUKSIEN NOUDATTAMISESTA, LAILLISUUDESTA TAI SOVELIAISUUDESTA. NEST EI ESITÄ MITÄÄN VÄITTEITÄ EIKÄ ANNA MITÄÄN TAKUITA LIITTYEN EHDOTUKSIIN TAI SUOSITUKSIIN, JOTKA KOSKEVAT PALVELUN KAUTTA TARJOTTUJA TAI OSTETTUJA TUOTTEITA TAI PALVELUITA. (f) PALVELUT VOIVAT ANTAA SINULLE TUOTTEITASI (”TUOTETIEDOT”) TAI MUITA TUOTTEISIISI LIITETTYJÄ OHEISLAITTEITA KOSKEVIA TIETOJA (”TUOTTEEN OHEISLAITTEET”). OHEISLAITETYYPIT, JOTKA VOIDAAN LIITTÄÄ TUOTTEESEESI, VOIVAT VAIHTUA AIKA AJOIN.

9. Muut vastuuvapauslausekkeet

(a) KUN ASENNAT, MÄÄRITÄT TAI KÄYTÄT TUOTTEITA JA PALVELUITA, JOTKA VASTAAVAT NESTIN TOIMITTAMIA, SINULLE ANNETAAN MAHDOLLISUUS OLETUSASETUSTEN MUUTTAMISEEN TAI TIETTYJEN ASETUSTEN VALITSEMISEEN. TEKEMÄSI VALINNAT SAATTAVAT AIHEUTTAA VAHINKOA TAI JOHTAA SIIHEN, ETTÄ YHDISTETYT LAITTEESI TAI JÄRJESTELMÄSI EIVÄT TOIMI SUOSITELLULLA TAVALLA. KUN VALITSET TIETTYJÄ ASETUKSIA TAI MÄÄRITÄT TAI MUUTAT OLETUSASETUKSIA, KAIKKI VASTUU TÄLLAISISTA VAHINGOISTA SIIRTYY SINULLE. (b) YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ JOTKUT TUOTTEET JA PALVELUT OVAT ILMOITUS-, MERKINANTO- JA TUNNISTUSTUOTTEITA JA -PALVELUITA. NÄMÄ TUOTTEET JA PALVELUT EIVÄT POISTA TAPAHTUMIA, KUTEN TULIPALOJA, TULVIA, MURTOJA, RYÖSTÖJÄ JA LÄÄKETIETEELLISIÄ TAPAUKSIA. LISÄKSI YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ NÄMÄ TUOTTEET JA PALVELUT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ ESTÄ TAI VÄHENNÄ TÄLLAISIA TAPAHTUMIA TAI NIIDEN SEURAUKSIA, JA SEN VUOKSI NEST EI NIMENOMAISESTI TAI IMPLISIITTISESTI ASETA TAKUUTA TAI ESITÄ (MUKAAN LUKIEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEN EPÄSUORA TAKUU TAI SOPIVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN), ETTÄ NÄMÄ TUOTTEET JA PALVELUT ESTÄVÄT TAI VÄHENTÄVÄT KYSEISIÄ TAPAHTUMIA TAI NIIDEN SEURAUKSIA. (c) Ymmärrät ja hyväksyt, ettei tuotteita ole suunniteltu ja valmistettu noudattamaan CP-01 ANSI -standardeja tai muita vastaavia väärien hälytysten vähennysstandardeja tai määräyksiä, joita valtio tai paikallishallinto saattaa edellyttää tai suositella.

10. Saatavan siirrosta luopuminen

Sinun on suojauduttava tappioriskejä vastaan asianmukaisella vakuutusturvalla, ja olet vastuussa sellaisen vakuutusturvan hankkimisesta, jota pidät tarpeellisena. KOKO SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SEKÄ SOVELLETTAVAN KÄYTÄNNÖN TAI HANKKIMASI JA YLLÄPITÄMÄSI VAKUUTUKSEN KÄYTÄNTÖJEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA VAPAUTAT NESTIN JA SEN LISENSSINHALTIJAT MENETYKSIIN, SATTUMIIN, TAPAHTUMIIN JA OLOSUHTEISIIN LIITTYVÄSTÄ VASTUUSTA.

11. Vastuunjako

Mikään näissä ehdoissa, ja erityisesti tässä ”Vastuunjako”-lausekkeessa, mainittua ei tulkita tai selitetä niin, että se rajoittaa tai poissulkee vastuun, jota ei sovellettavan lainsäädännön mukaan voida rajoittaa tai sulkea pois. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII JA TAKUUN JA MUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN LISÄKSI NÄILLÄ EHDOILLA, (A) NEST EI MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA, ESIMERKINOMAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN JA RAJOITUKSETTA KAIKKI MENETETYISTÄ TIEDOISTA TAI VOITOISTA AIHEUTUNEET VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT PALVELUISTA TAI TUOTTEISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN, VAIKKA NEST OLISI TIENNYT TAI SEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA (B) TUOTTEISTA JA PALVELUISTA JOHTUVA TAI NIIHIN LIITTYVÄ NESTIN KOKONAISVASTUUMISTÄÄN SUORISTA VAHINGOISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA, HENKILÖVAHINGOISTA, HENGENMENTYKSISTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA EIVÄT POISSULJE TAI ESTÄ (A) EDELLÄ MAINITTUA OLI KYSEESSÄ SITTEN SOPIMUSVASTUU TAI VAHINGONKORVAUSVASTUU TAI MUU, RAJOITETAAN SUMMAAN, JOKA EI MISSÄÄN TILANTEESSA YLITÄ KAKSINKERTAISESTI (2)SUMMAA, JONKA OLET TODELLISUUDESSA MAKSANUT NESTILLE TAI NESTIN VALTUUTETULLE JÄLLEENMYYJÄLLE PALVELUISTA TAI TUOTTEISTA VIIMEISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA (MIKÄLI MAKSUJA ON). NEST EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA NESTIN LISENSSINANTAJIEN JA TOIMITTAJIEN VASTUISTA. NEST EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA EIKÄ MILLÄÄN TAVOIN VASTUUSSA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ, JOTA ON JULKAISTU PALVELUSSA, LÄHETETTY PALVELUUN SÄHKÖPOSTITSE, OLLUT KÄYTETTÄVISSÄ PALVELUN KAUTTA TAI LÄHETETTY PALVELUN KAUTTA TAI MUUTOIN TUOTU SAATAVILLE PALVELUN KAUTTA. TÄMÄ KATTAA KAIKKI SISÄLLÖSSÄ OLEVAT VIRHEET TAI PUUTTEET SEKÄ KAIKKI MENETYKSET JA VAHINGOT, JOITA SISÄLLÖN KÄYTÖN TAI SILLE ALTISTUMISEN JOHDOSTA ON AIHEUTUNUT. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ TÄTÄ VASTUUNJAKOA TÄSSÄ OSIOSSA 11 SOVELLETAAN, VAIKKA NESTIÄ EI PIDETTÄISI VASTUULLISENA SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, NIMENOMAISISTA TAI IMPLISIITTISISTÄ RIKKOMUKSISTA TAI RAJOITETUSTA TAKUUSTA, MINKÄÄNLAISESTA TAI -ASTEISESTA LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MYÖTÄVAIKUTUKSESTA TAI MISTÄÄN MUISTA VASTUUKÄSITYKSISTÄ JOHTUVISSA MENETYKSISSÄ TAI VAHINGOISSA. TÄTÄ VASTUUNJAKOA EI KUITENKAAN SOVELLETA NESTIN AIHEUTTAMIIN TAHALLISIIN, MIELIVALTAISIIN, TARKOITUKSELLISIIN TAI VASTUUTTOMIIN RIKKOMUKSIIN TAI VAKAVIIN LAIMINLYÖNTEIHIN NIISSÄ VALTIOISSA, JOTKA EIVÄT SALLI VAKAVAAN LAIMINLYÖNTIIN LIITTYVIÄ KORVAUKSIA.

12. Maksut ja maksaminen

Tietyt palvelut saatetaan tarjota maksua vastaan. Sitoudut maksamaan kaikki valitsemiisi palveluihin sovellettavat maksut myyntiehtojen mukaisesti.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja välimiesmenettely / ryhmäkanteesta luopuminen / valamiesoikeudenkäynnistä luopuminen

LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI. NOUDATA ALLA OLEVIA OHJEITA, JOS ET HALUA MYÖNTYÄ YKSILÖLLISTÄ VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAAN VAATIMUKSEEN.

(a) Välimiesmenettely. Nest sitoutuu ja sinä sitoudut ratkaisemaan kaikki näistä ehdoista tai palveluista tai tuotteista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet ja vaatimukset välimiesmenettelyssä, ruumiinvammoihin liittyviä vaatimuksia lukuun ottamatta. Tämä välimiesmenettely on pakollinen eikä salliva. Tämä välimiesmenettelyä koskeva sopimus on tarkoitettu tulkittavaksi laajasti, ja se kattaa esim. • vaatimukset, jotka joltain osin johtuvat osapuolten välisestä suhteesta, joka on syntynyt näiden ehtojen tai palveluiden tai tuotteiden perusteella tai liittyy niihin, oikeusteoriasta riippumatta • vaatimukset, jotka koskevat henkistä tai tunneperäistä kärsimystä tai muuta tunneperäistä/henkistä vammaa, joka johtuu osapuolten välisestä suhteesta • vaatimukset, joita ilmeni ennen kuin hyväksyit nämä ehdot (esim. vaatimukset, jotka liittyvät tiedonantoihin tai palveluiden tai tuotteiden markkinointiin tai lupaprosessiin palvelun tai tuotteen käyttämiseksi) • vaatimukset, joita saattaa ilmetä, kun palveluiden tai tuotteiden käyttö toimestasi tai jokin osapuolten välinen sopimus päättyy • vaatimukset, joita esitetään osapuolten tytäryhtiöiden, emoyhtiöiden, jäsenten ja osakkuusyhtiöiden tai näiden tahojen, sinun tai Nestin toimihenkilöiden, johtajien, työntekijöiden, edustajien, edeltäjien, seuraajien ja siirronsaajien toimesta tai niitä vastaan. Tämä välimiesmenettelyä koskeva sopimus ei estä kumpaakaan osapuolta nostamasta yksittäistä kannetta vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa (small claims court). Se ei myöskään estä kumpaakaan osapuolta hakemasta yksilöityä turvaamistoimea tai väliaikaista lähestymiskieltoa miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta välimiesmenettelyä odotettaessa. Eikä tämä välimiesmenettelyä koskeva sopimus estä sinua tuomasta asioita liittovaltion, valtion tai paikallisten virastojen tietoon. Tällaiset virastot voivat, lain sen salliessa, esittää meille vaatimuksesi sinun puolestasi. Lisäksi sinä voit tai Nest voi hakea miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta kielto- tai muuta vastaavaa määräystä kauppasalaisuuksien ja immateriaalioikeuksien suojelemiseksi tai palveluita koskevien menetyksien tai vahinkojen estämiseksi. KOKO SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ KUMPIKIN OSAPUOLI (A)LUOPUU OIKEUDESTAAN VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN; JA (B)LUOPUU OIKEUDESTAAN OSALLISTUA RYHMÄKANTEISIIN TAI YLEISTÄYTÄNTÖÖNPANOMENETTELYIHIN. Nämä ehdot ovat todiste valtioiden rajat ylittävästä kaupasta, joten tämän välimiesmenettelyä koskevan sopimusmääräyksen tulkintaan ja täytäntöönpanoon sovelletaan Yhdysvaltain välimiesmenettelyä koskevaa lakia (Federal Arbitration Act).

(b) Erimielisyyksistä ilmoittaminen. Jos jompikumpi osapuoli aikoo pyytää välimieskäsittelyä erimielisyyden ratkaisemiseksi, kyseisen osapuolen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle. Nestille osoitettu ilmoitus on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, USA. Nest lähettää ilmoituksen sinulle tiliisi liitettyyn sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen. Ilmoituksesi Nestille on sisällettävä (a) nimesi, postiosoitteesi ja sähköpostiosoitteesi; (b) kuvaus erimielisyydestä ja (c) vaatimuksesi. Jos emme pysty sopimaan ratkaisusta 60 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, jompikumpi osapuolista voi aloittaa välimiesmenettelyn.

(c) Välimiesmenettelyprosessi. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Yhdysvaltain sovitteluelinten yhdistyksen (American Arbitration Association, ”AAA”) kuluttajaa koskevia välimiessääntöjä (”AAA-säännöt”) sellaisina kuin ne ovat näillä ehdoilla muutettuina, ja käsittelyn hoitaa AAA. AAA-säännöt ovat saatavilla verkosta osoitteesta www.adr.org tai puhelimitse soittamalla AAA:lle numeroon +1 800 778 7879. Jos AAA ei ole käytettävissä, osapuolet sopivat käyttävänsä toista välimiespalveluntarjoajaa tai oikeus nimittää korvaavan tarjoajan. Ellei osapuolet toisin sovi, kaikki välimiesmenettelyn kuulemiset tapahtuvat maakunnassa, jossa Nest-palvelut vastaanotat. Jos vaatimuksesi on 10 000 USD tai vähemmän, hyväksymme, että valitset suoritetaanko välimiesmenettely pelkästään välimiehelle jätettyjen asiakirjojen perusteella, puhelimitse vai henkilökohtaisissa kuulemissa. Jos vaatimuksesi on enemmän kuin 10 000 USD, AAA-säännöt määrittävät oikeuden kuulemiseen. Riippumatta siitä, miten välimiesmenettely toteutetaan, välimies antaa perustellun kirjallisen päätöksen, jossa olennaiset havainnot ja johtopäätökset, jotka ovat ratkaisun perusteena, selitetään tyydyttävällä tavalla. Kaikki kysymykset ovat välimiesoikeuden ratkaistavissa, lukuun ottamatta niitä, jotka koskevat tämän välimiesmenettelyä koskevan sopimusmääräyksen soveltamisalaa ja täytäntöönpanoa tai erimielisyyksien sovittelumahdollisuutta välimiesmenettelyssä, jotka ovat tuomioistuimen ratkaistavissa. Välimies saattaa huomioida muiden välimiesten päätökset Nestin ja Nest-käyttäjien välillä, mutta ne eivät sido häntä. Välimies voi määrätä samat yksilölliset vahingonkorvaukset ja oikeustoimet kuin tuomioistuinkin. Mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin voi vahvistaa välimiesmenettelyn ratkaisun.

(d) Välimiesmenettelyn kulut. AAA:n hinnoittelu saattaa muuttua ja löytyy AAA-säännöistä (saatavilla verkosta osoitteesta www.adr.org). Nest maksaa kaikki ilmoitus-, käsittely- ja välimiesmaksut kaikkien Nestin aloittamien välimiesmenettelyiden osalta. Jos ilmoitit Nestille 60 päivää etukäteen aikomuksestasi aloittaa välimiesmenettely ennen sen aloittamista ja jos vaatimuksesi arvo on 75 000 USD tai vähemmän, Nest maksaa osuutesi tällaisista AAA:n kuluista. Jos vaatimuksesi arvo on enemmän kuin 75 000 USD, AAA-maksujen jakautumien määräytyy AAA-sääntöjen mukaan (ellei maasi laki vaadi Nestiä maksamaan kaikkia tällaisia maksuja). Jos välimies kuitenkin toteaa, että joko vaatimuksesi sisältö tai vaatimuksessa hakemasi korvaus on aiheeton tai sen tarkoitus on sopimaton (Yhdysvaltain liittovaltion siviilioikeudenkäyntejä koskevien sääntöjen [Federal Rule of Civil Procedure] kohdassa 11[B] määritetyllä tavalla), kaikki maksut suoritetaan AAA:n sääntöjen mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa välimies saattaa määrätä sinut korvaamaan Nestille summat, jotka Nest on puolestasi maksanut.

(e) Ei ryhmämenettelyä. Välimies voi määrätä vahvistus- tai kieltotuomioita ainoastaan korvausta hakevan yksittäisen osapuolen eduksi ja ainoastaan siinä määrin kuin se on välttämätöntä sellaisen korvauksen varmistamiseksi, johon osapuolen yksittäinen vaatimus oikeuttaa. KOKO SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA SINÄ JA NEST SOVITTE, ETTÄ KUMPIKIN VOI ESITTÄÄ TOISTA KOSKEVIA VAATIMUKSIA AINOASTAAN OMASTA PUOLESTAAN, EIKÄ KANTAJANA TAI JÄSENENÄ MISSÄÄN OLETETUSSA RYHMÄKANTEESSA TAI YKSITYISOIKEUDELLISESSA MENETTELYSSÄ. Elleivät osapuolet yhdessä toisin sovi, välimies ei saa yhdistää useamman kuin yhden henkilön vaatimuksia tai muuten käsitellä minkäänlaista ryhmäkannetta. Jos tuomioistuin päättää, että sovellettava laki kieltää jonkin tämän alakohdan rajoituksista tietyn vaatimuksen kohdalla, kyseinen vaatimus (ja ainoastaan se vaatimus) on poistettava välimiesmenettelystä ja käsiteltävä oikeudessa.

(f) 30 päivän harkinta-aika. Jos et halua tämän kohdan 13 välimiesmenettelyä ja ryhmäkanneoikeudesta luopumista koskevien sopimusmääräysten sitovan sinua, sinun on ilmoitettava asiasta kirjallisesti Nestille 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona alun perin hyväksyit nämä ehdot (ellei sovellettava lainsäädäntö vaadi pidempää ajanjaksoa). Kirjallinen ilmoituksesi on lähetettävä postitse Nestille seuraavaan osoitteeseen: Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, USA. Alla olevan kohdan 13(g) mukaisesti, jos et anna tämän kohdan 13(f) mukaista ilmoitusta Nestille, sitoudut siihen, että näiden ehtojen välimiesmenettelyä ja ryhmäkanneoikeudesta luopumista koskevat sopimusmääräykset sitovat sinua, kuten myös kyseiset sopimusmääräykset ehdoissa, joita on tarkistettu ensimmäisen hyväksyntäsi jälkeen.

Ilmoituksen on sisällettävä (a) nimesi, (b) Nest-tilin sähköpostiosoitteesi, (c) postiosoitteesi ja (d) ilmoituksen siitä, että halua ratkaista erimielisyyksiä Nestin kanssa välimiesmenettelyssä. Tämä ilmoitus vaikuttaa ainoastaan näihin ehtoihin; jos olet aiemmin tehnyt Nestin kanssa välimiesmenettelyä koskevia sopimuksia tai teet sellaisia tulevaisuudessa, ilmoituksesi olla hyväksymättä näiden ehtojen välimiesmenettelyä koskevaa sopimusmääräystä ei vaikuta muihin sinun ja Nestin välisiin välimiesmenettelyä koskeviin sopimuksiin.

(g) Muutokset välimiesmenettelyä koskevaan sopimusmääräykseen. Jos Nest tekee muutoksia näiden ehtojen kohtaan Erimielisyyksien ratkaiseminen ja välimiesmenettely (muita kuin muutoksia osoitteeseen, johon Nest vastaanottaa ilmoitukset, jotka koskevat erimielisyyksiä, kieltäytymisiä ja kohdan ”Erimielisyyksien ratkaiseminen ja välimiesmenettely” tulevien muutosten hylkäämistä), voit kieltäytyä hyväksymästä kyseiset muutokset lähettämällä meille kirjallisen ilmoituksen asiasta 30 päivän kuluessa muutoksesta osoitteeseen Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833. Kieltäytymisilmoituksia, jotka koskevat näiden ehtojen kohdan ”Erimielisyyksien ratkaiseminen ja välimiesmenettely” tulevien muutosten hyväksymistä, ei tarvitse lähettää, jos olet asianmukaisesti ja 30 päivän kuluessa siitä, kun alun perin nämä ehdot hyväksyit, ilmoittanut, että et hyväksy tämän kohdan 13 välimiesmenettelyä ja ryhmäkanneoikeudesta luopumista koskevia sopimusmääräyksiä. Ellet ole asianmukaisesti ilmoittanut, että et hyväksy tämän kohdan 13 välimiesmenettelyä ja ryhmäkanneoikeudesta luopumista koskevia sopimusmääräyksiä, hyväksyt, että kieltäytymällä hyväksymästä tulevaa muutosta, sitoudut ratkaisemaan osapuolten väliset erimielisyydet välimiesmenettelyssä tämän välimiesmenettelyä koskevan sopimusmääräyksen mukaisesti ja sellaisena kuin se on niillä muutoksilla muutettuina, joita et ole kieltäytynyt hyväksymästä.

14. Digital Millennium Copyright Act

(a) Jos olet tekijänoikeuksien omistaja tai omistajan edustaja ja uskot, että jokin sisältö loukkaa tekijänoikeuksiasi, voit tehdä DMCA-lain (Digital Millennium Copyright Act) mukaisen ilmoituksen lähettämällä Copyright Agent -yksikköömme seuraavat tiedot kirjallisina (ks. lisätietoja lain kohdasta 17 USC 512[c][3]): (i) fyysinen tai elektroninen allekirjoitus henkilöltä, jonka väitetysti loukatun yksityisoikeuden omistaja on valtuuttanut toimimaan puolestaan; (ii) tiedot teoksesta, joka kuuluu väitetysti loukatun tekijänoikeuden piiriin tai, mikäli yhdellä verkkosivustolla on useita tekijänoikeuden piiriin kuuluvia teoksia, jotka yksi tekijänoikeusilmoitus kattaa, selkeä erittely kyseisellä sivustolla olevista teoksista; (iii) tiedot materiaalista, jonka väitetään loukkaavan tekijänoikeutta tai aiheuttavan loukkaavaa toimintaa, ja joka pitäisi poistaa tai johon pääsy pitäisi estää sekä riittävän tarkat tiedot, joiden avulla palveluntarjoaja pystyy paikallistamaan materiaalin; (iv) riittävän tarkat tiedot, joiden perusteella palveluntarjoaja saa sinuun yhteyden, ml. osoite, puhelinnumero ja, mikäli käytössä, sähköpostiosoite; (v) lausunto siitä, että uskot vilpittömin mielin, että materiaalin käyttäminen valituksessa kuvatulla tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, hänen edustajansa tai lainsäädännön valtuuttamaa ja (iv) lausunto siitä, että ilmoituksessa annetut tiedot ovat totuudenmukaisia ja, rangaistuksen uhalla, että sinulla on valtuudet toimia väitetysti loukatun yksityisoikeuden omistajan puolesta.

(b) Ilmoituksia väitetyistä rikkomuksista ottaa vastaan Nestin erityinen Copyright Agent -yksikkö: Copyright Agent – Attention Nest Legal, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, USA; copyright@nestlabs.com; +1 650 397 4333. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että ainoastaan DMCA-ilmoitukset lähetetään Copyright Agent -yksikölle; kaikki muu palaute, kommentit, teknisen tuen pyynnöt ja muut viestit osoitetaan Nestin asiakaspalvelulle verkkosivun https://nest.com/fi/support/ kautta. Ymmärrät, että mikäli et noudata kaikkia tässä kohdassa 12(b) määritettyjä vaatimuksia, DMCA-ilmoituksesi ei ehkä ole pätevä.

(c) Vastailmoitus. Jos uskot, että sisältö, joka poistettiin (tai johon pääsy estettiin) ei loukannut oikeuksia tai että sinulla on tekijänoikeuden omistajan, hänen edustajansa tai lainsäädännön antamat valtuudet julkaista ja käyttää kyseistä materiaalia sisällössäsi, voit lähettää Copyright Agent -yksikölle vastailmoituksen, joka sisältää seuraavat tiedot: (i) fyysinen tai elektroninen allekirjoituksesi; (ii) tiedot sisällöstä, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty sekä sisällön sijainti ennen sen poistamista tai pääsyn estämistä; (iii) lausunto siitä, että uskot vilpittömästi, että sisällön poistaminen tai siihen pääsyn estäminen johtui virheestä tai sisällön virheellisestä tunnistamisesta ja (iv) nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä ilmoituksen siitä, että hyväksyt Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltiossa sijaitsevan San Franciscon tuomioistuimen toimivallan ja ilmoituksen siitä, että hyväksyt tiedoksiannon henkilöltä, joka toimitti ilmoituksen väitetystä oikeudenloukkauksesta.

(d) Jos Copyright Agent -yksikkö vastaanottaa vastailmoituksen, Nest saattaa lähettää kopion vastailmoituksesta alkuperäisen valituksen tekijälle ja ilmoittaa, että tämä voi palauttaa poistetun sisällön tai siihen pääsyn 10 arkipäivän aikana. Ellei tekijänoikeuden omistaja nosta kannetta ja hae tuomioistuimen määräystä sisällön toimittajaa, jäsentä tai käyttäjää vastaan, poistettu sisältö tai pääsy siihen voidaan palauttaa 10–14 tai useamman arkipäivän jälkeen vastailmoituksen vastaanottamisesta, Nestin yksinomaisen harkinnan mukaisesti.

15. Yleistä

(a) Näiden ehtojen muutokset. Nest pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Nest julkaisee ilmoituksen johonkin tai useampaan seuraavaan kohteeseen liittyvistä muutoksista: tämä verkkosivu, verkkosivusto, verkko- tai mobiilisovellusVarmista, että olet lukenut ja että hyväksyt uusimmat ehtomme, kun käytät palveluita. Jatkamalla palveluiden käyttöä muutoksia koskevan ilmoituksen julkaisemisen jälkeen ilmoitat olevasi tietoinen muutoksista ja sitoutuvasi noudattamaan muutettuja ehtoja. ELLET HYVÄKSY MUUTOKSIA EHTOIHIN, SINUN ON KYTKETTÄVÄ TUOTTEESI IRTI TILISTÄSI JA LOPETETTAVA PALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN AVAAMINEN JA KÄYTTÄMINEN.

(b) Sovellettava lainsäädäntö. NÄITÄ EHTOJA JA KAIKKIA VAATIMUKSIA, KIISTOJA, OIKEUDENKÄYNTEJÄ, KANNEPERUSTEITA, KYSYMYKSIÄ TAI AVUSTUSPYYNTÖJÄ, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT NÄIHIN EHTOIHIN TAI TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN SINUN TOIMESTASI, HALLITAAN KALIFORNIAN OSAVALTION LAEILLA RIIPPUMATTA LAIN PERIAATTEISTA, JOTKA VOIVAT EDELLYTTÄÄ TOISEN TOIMIVALLAN SOVELTAMISTA. Joidenkin osavaltioiden tai maiden tuomioistuimet eivät välttämättä sovella Kalifornian lakia tietyissä riita-asioissa. Jos asut tällaisessa osavaltiossa tai maassa, jossa Kalifornian lakia ei voida soveltaa, oman osavaltiosi taimaasi lainsäädäntöä sovelletaan näihin ehtoihin liittyviin erimielisyyksiin. KOKO SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA HYVÄKSYT YHDYSVALTOJEN KALIFORNIAN OSAVALTION SANTA CLARAN PIIRIKUNNAN VALTION JA LIITTOVALTION TUOMIOISTUINTEN SINUA SITOVAN TOIMIVALLAN KÄSITELLÄ KAIKKIA TÄLLAISIA VAATIMUKSIA TAI ERIMIELISYYKSIÄ, ELLEI KYSEISEN VAATIMUKSEN TAI ERIMIELISYYDEN KÄSITTELYYN VAADITA EDELLÄ OLEVASSA KOHDASSA KUVATTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ.

(c) Luottamuksellisuuden ja immateriaalioikeuksien suojeleminen. Edellä mainitusta huolimatta Nest voi hakea miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta kielto- tai muuta vastaavaa määräystä suojellakseen luottamuksellisia tietojaan ja immateriaalioikeuksiaan tai estääkseen tietojen menetyksen tai palvelimiensa vahingoittumisen.

(d) Sopimus kokonaisuudessaan / erotettavuus. Nämä ehdot muodostavat sinun ja Nestin välisen sopimuksen kokonaisuudessaan palveluiden käyttöön ja tuotteiden hankkimiseen liittyen. Mikäli Nest ei käytä tai toimeenpane jotain näihin ehtoihin perustuvaa oikeutta tai sopimusmääräystä, se ei tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta tai sopimusmääräyksestä. Näiden ehtojen otsikot on tarkoitettu vain avuksesi, eikä niillä ole oikeudellista tai sopimuksellista vaikutusta. Jos jokin näiden ehtojen sopimusmääräys katsotaan jostain syystä pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, muut näiden ehtojen sopimusmääräykset säilyvät täysin voimassa ja pätemätöntä tai toimeenpanokelvotonta sopimusmääräystä muutetaan siten, että siitä tulee pätevä ja toimeenpanokelpoinen lain sallimassa laajuudessa. Kumpikaan osapuolista ei ole toisen osapuolen edustaja tai kumppani.

(e) Velvoitteiden säilyminen. Kohdissa 3(d) ja (e), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ja 15 määritetyt velvoitteet säilyvät voimassa, vaikka näiden ehtojen voimassaolo päättyy tai ne irtisanotaan.

(f) Siirtäminen. Et voi siirtää tai muuten luovuttaa näitä ehtoja ja niihin liittyviä oikeuksia tai velvoitteita toiselle osapuolelle ilman Nestin etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. Nest voi siirtää nämä ehdot ilman rajoitteita. Nämä ehdot sitovat kaikkia sallittuja siirronsaajia.

(g) Ilmoitukset. Nest voi lähettää sinulle lainsäädännön vaatimia ilmoituksia tai markkinointi- tai muita ilmoituksia (harkintansa mukaan) sähköpostina tiliisi liitettyyn ensisijaiseen sähköpostiosoitteen, mobiili-ilmoituksina, paperitulosteina tai julkaisemalla kyseiset ilmoitukset osoitteessa www.nest.com. Nest ei ole vastuussa mistään automaattisesta suodatuksesta, jota sinä saatat tai verkkopalveluidesi tarjoaja saattaa käyttää sähköposti-ilmoitusten kohdalla. Nest suosittelee, että lisäät @nestlabs.com-sähköpostiosoitteet osoitekirjaasi, jolloin saat Nestin sähköposti-ilmoitukset varmimmin.

(h) Tiedonannot. Nestin osoitteet löytyvät täältä. Jos asut Kaliforniassa, voit ilmoittaa valituksista Kalifornian kuluttaja-asiaosaston reklamaatioyksikköön (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs) lähettämällä postia osoitteeseen 400 R Street, Sacramento, CA 95814, US tai soittamalla numeroon +1 800 952 5210.

(i) Tekijänoikeudet/tavaramerkkitiedot. Copyright © 2011–2016, Nest Labs, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki palvelussa esiintyvät tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (”merkit”) ovat Nestin tai kyseisten merkkien omistajien omaisuutta. Et saa käyttää mitään merkkiä ilman Nestin tai muun omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Nest pidättää oikeuden muuttaa tuote- ja palveluvalikoimia, teknisiä tietoja ja hinnoittelua koska tahansa, ilman ennakkoilmoitusta, eikä ole vastuussa paino- tai graafisista virheistä, joita tässä tai siihen liittyvissä asiakirjoissa saattaa esiintyä.