Oikeudelliset kohdat

Valintakriteerit

VÄHITTÄISKAUPPA

Valintakriteerit, joita sovelletaan Valtuutettuihin jälleenmyyjiin, jotka myyvät kuluttajille. Nämä Valintakriteerit koskevat yleensä vähittäiskauppiaita/yrityksiä, jotka myyvät Tuotteita suoraan kuluttajille/loppukäyttäjille (B2C).

 1. Jos Valtuutettu jälleenmyyjä on matkapuhelinoperaattori, se toimii laajasti omalla sektorillaan (älypuhelimien levinneisyys tai mobiiliverkon asennetut tukiasemat).

 2. Jos Valtuutettu jälleenmyyjä on (esim. energia-, vakuutus- tai turvallisuusalan) yritys, se toimii laajasti omalla sektorillaan tai tavoittelee erityistä asiakaskuntaa, joka vastaa ja täydentää Googlen tuotestrategiaa alueella.

 3. Yritys voi toimittaa erilaisia tuote-ehdotuksia suoraan kuluttajille.

 4. Yrityksellä on pätevä ja koulutettu henkilökunta.

 5. Yrityksellä on

   a. sopiva toimitila (esim. kivijalkamyymälä) useissa paikoissa ja mahdollisuus tarjota Tuotteille selkeästi eroteltu tila kaupan sisällä

   b. (sektoriinsa verrattuna) paljon liikennettä verkkosivustollaan:
    i. jolla on helppokäyttöinen tuote- ja brändihakutoiminto, joka takaa, että Google-hakukyselyillä saadut tulokset sisältävät Google-tuotteita

    ii. joka sisältää lankapuhelinnumeron, johon voi soittaa kysyäkseen myyntiä edeltäviä ja sen jälkeisiä kysymyksiä. Lankapuhelinnumero (ja mahdolliset muut verkkotukipalvelut) ovat käytettävissä alan parhaiden asiakastukeen liittyvien käytäntöjen mukaisesti (ja vähintään 7 tunnin ajan työpäivää kohti).

    iii. jolla on turvallinen ja helppo tilausprosessi, jonka avulla asiakkaat voivat tehdä tilauksensa alusta loppuun verkkosivuston kautta

    iv. joka näyttää asiakkaan tilauksen yhteydessä arvioidun toimituspäivän, vahvistaa asiakkaalle jokaisen sivuston kautta tehdyn tilauksen lähetyspäivän kanssa ja tarjoaa toiminnon lähetyksen seuraamiseen ja päivitysten saamiseen toimituksen tilasta

    v. jolla on selkeät käytännöt ja tehokkaat toimintatavat asiakaspalautusten, hyvitysten ja vaihtojen käsittelyyn (mukaan lukien myynnin jälkeinen verkko-, puhelin- ja chat-asiakastuki, jossa vastataan palautuksiin, hyvityksiin ja vaihtoihin liittyviin kysymyksiin)

    vi. joka ei sisällä mainosohjelmia, vakoiluohjelmia tai muita ohjelmia, joiden tarkoitus on näyttää tavallisia tai taakse jääviä ponnahdusikkunoita, jotka sisältävät mainoksia tai aiheuttavat muita kuin käyttäjän tekemiä toimintoja (esim. pakotettuja klikkauksia tai uudelleenohjauksia).
 6. Yritys sitoutuu näyttämään Tuotteita verkkokaupassa ja/tai kivijalkamyymälässä brändätyllä ja erottuvalla tavalla niin, että a) kuluttaja ei hämäänny Tuotteiden ominaisuuksista ja käyttötavoista ja b) esittelykappaleet toimivat ja ovat hyvässä kunnossa (tällaisella esillepanolla ja materiaalien/brändin käytöllä on oltava Googlen hyväksyntä).

TUKKUMYYNTI

Valintakriteerit, joita sovelletaan Valtuutettuihin jälleenmyyjiin, jotka myyvät muille kuin kuluttajille. Nämä Valintakriteerit koskevat yleensä tukkukauppiaita/jakelijoita/yrityksiä, jotka myyvät Tuotteita muille yrityksille jälleenmyyntiä varten (B2B).

 1. Yrityksellä on päätoimista yritystoimintaa jakelijana/tukkukauppiaana (a) kuluttajaelektroniikan ja niihin liittyvien tietoteknisten tuotteiden myynnissä tai (b) tuotteiden myynnissä ammattilaisille, jotka osallistuvat Tuotteiden asennukseen.

 2. Yrityksellä on sopimussuhteita alueen suurimpien vähittäiskaupan ja/tai asianmukaisten kaupallisten organisaatioiden kanssa ja jokaisella organisaatiolla on oma myyntitili.

 3. Yrityksellä on erityisesti Tuotteiden ylläpitoon ja myyntiin koulutettu henkilökunta.

 4. Yritys voi toimittaa erilaisia tuote-ehdotuksia suoraan asiakaskunnalleen.

 5. Yritys varmistaa, että kaikissa verkkosivustojen osoitteissa / URL-osoitteissa, joita käytetään Tuotteiden jälleenmyyntiin tukkutasolla, on riittävästi valvontaa ja tarkistuksia (esim. salasanalla suojattu sisäänkirjautuminen) sen varmistamiseksi, että Kumppani toimittaa Tuotteita vain asianmukaisille kumppaneille.

 6. Yrityksellä on alueella vähintään yksi riittävä varastotila (joissa on alan hyvää käytäntöä vastaava turvallisuustaso sekä huippuluokan kuluttajaelektroniikkatuotteille sopivat varastointistandardit ja ‑olosuhteet), jossa Tuotteita voidaan säilyttää ja josta niitä voidaan jaella ja lähettää asiakkaille.

 7. Yritys käyttää Tuotteiden kuljetukseen sopivia ajoneuvoja tai sopivaa kuljetus-/rahtiliikettä varmistaakseen, että Tuotteiden kuljetus tapahtuu korkealuokkaisille kuluttajaelektroniikkatuotteille sopivissa olosuhteissa.

 8. Yrityksen luottokelpoisuus täyttää Googlen tämänhetkiset luottovaatimukset, jos Valtuutettu jälleenmyyjä ostaa suoraan Googlelta.

YRITYS

Valintakriteerit, joita sovelletaan Valtuutettuihin jälleenmyyjiin, jotka tekevät kauppaa yrityksiltä yrityksille (B2B). Nämä Valintakriteerit koskevat yleensä yrityksiä, jotka myyvät Tuotteita (i) yrityksille niiden omaan käyttöön (ei jälleenmyyntiä varten) tai (ii) yrityksen työntekijöille osana palkka- tai työntekijäetujärjestelmää.

 1. Valtuutettu jälleenmyyjä on rekisteröity yritys, joka voi tarjota tuotteita ja ehdotuksia asiakkaille joko suoraan tai kolmannen osapuolen kanavien kautta.

 2. Valtuutettu jälleenmyyjä on hyvämaineinen brändi, joka voi historiansa avulla osoittaa tarjoavansa laadukkaita tuotteita ja/tai palveluita B2B- ja/tai kuluttaja-alueella.

 3. Jos Valtuutettu jälleenmyyjä tarjoaa Google-tuotteita osana pakettia, jossa on myös muita tuotteita, näiden muiden tuotteiden on oltava laadultaan vähintään samantasoisia Google-tuotteiden kanssa.

AMMATTILAISET, YRITYKSET JA PAKETIT

Valintakriteerit, joita sovelletaan Valtuutettuihin jälleenmyyjiin, jotka myyvät kuluttajille tuote- tai palvelupakettia. Nämä Valintakriteerit koskevat yleensä palveluammattilaisia (esim. sähköasentajat, putkimiehet) tai yrityksiä, jotka myyvät Tuotteita suoraan kuluttajille/loppukäyttäjille yhdessä omien tuotteidensa/palveluidensa kanssa.

 1. Yritys voi toimittaa suoraan kuluttajille erilaisia tuotepaketteja tai tuote- ja palvelupaketteja, jotka yhdistävät Google-tuotteita Valtuutettujen jälleenmyyjien omiin tuotteisiin/palveluihin.

 2. Yrityksellä on pätevä ja koulutettu henkilökunta.

 3. Jos Valtuutettu jälleenmyyjä tarjoaa Google-tuotteita osana pakettia, jossa on myös Valtuutetun jälleenmyyjän omia tuotteita, näiden Valtuutetun jälleenmyyjän tuotteiden on oltava laadultaan vähintään samantasoisia Google-tuotteiden kanssa.

 4. Jos Valtuutettu jälleenmyyjä tarjoaa Google-tuotteita osana pakettia, jossa on myös Valtuutetun jälleenmyyjän palveluita, näiden Valtuutetun jälleenmyyjän palveluiden on oltava korkealaatuisia.

 5. Valtuutettu jälleenmyyjä joko a) on yritys, jolla on laaja asiakaskunta ja voi näin ollen toimittaa tarjouksia suurissa määrin ja merkittävin tuloksin, tai b) tavoitella erityistä asiakaskuntaa, joka vastaa ja täydentää Googlen tuotestrategiaa alueella.

ASENNUS

Lisäkriteerit, joita sovelletaan yllä mainittujen soveltuvien Valintakriteerien lisäksi Valtuutettuihin jälleenmyyjiin, jotka tarjoavat Asennuspalveluita. Nämä Lisäkriteerit koskevat yleensä Vähittäiskauppa- ja Ammattilaisyritys-yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat Asennuspalveluita.

 1. Valtuutetulla jälleenmyyjällä on oltava riittävän koulutetut ja pätevät asentajat, jotka pystyvät asentamaan tuotteen laadukkaasti. Laatuvaatimuksiin sisältyvät myös aikataulujen suunnittelu, olemassa olevien laitteiden poistaminen, Tuotteen asennus, yhteensopimattomuuksien diagnosointi ja/tai erilaisen asennuksen tarve, Tuotteen määritys (mukaan lukien käyttäjän auttaminen Tuotteen liittämisessä Wi-Fi-verkkoon) sekä asiakastuki.

 2. Kotiasennuksissa Valtuutetun jälleenmyyjän on tarjottava asennusajankohdaksi vähintään aamupäivä ja iltapäivä, asennus on voitava ajoittaa korkeintaan kolmen päivän päähän asiakkaan ostosta ja kohtuullisen ajan sisällä asiakkaan pyytämästä asennuspäivästä.

 3. Valtuutetun jälleenmyyjän on varmistettava, että asentajat tekevät vain sellaisia töitä, joihin heillä on asianmukainen pätevyys sovellettavien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

 4. Valtuutetun jälleenmyyjän on pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan Tuotteen nopea toimitus ja/tai asennus.