Juridiske punkter

Immaterielle rettigheter og andre erklæringer

Våre patenter

Nest®-produkter og tjenester inkluderer Nest® Learning Thermostat™, Nest® Protect™ Røyk + karbonmonoksidvarsler, Nest® Cam™, og Nest®-appen, abonnementstjenester, og Works with Nest™ (WWN™) og er dekket av en eller flere av følgende patenter:

US6429893, US6457206, US6526581, US6570610, US6686838, US6721738, US6745027, US6832346, US6934540, US6943681, US7034703, US7042352, US7047092, US7102504, US7102505, US7109879, US7133704, US7142107, US7142123, US7155264, US7156316, US7163156, US7168627, US7170238, US7199701, US7200132, US7209468, US7209771, US7211968, US7218237, US7221668, US7228726, US7230528, US7233781, US7250854, US7299034, US7312714, US7336168, US7372370, US7376631, US7389530, US7389806, US7394367, US7403097, US7411494, US7411497, US7412876, US7417384, US7430437, US7433740, US7455236, US7455237, US7459670, US7460006, US7461343, US7472203, US7522568, US7528711, US7529547, US7533106, US7561057, US7574168, US7574300, US7583198, US7583769, US7605687, US7623028, US7650135, US7653352, US7669461, US7688793, US7714700, US7733818, US7742772, US7742773, US7746838, US7752047, US7783246, US7796023, US7817031, US7830850, US7830852, US7831063, US7839490, USRE41991, US7893812, US7893827, US7893828, US7904071, US7907941, US7936264, US7940716, US7940717, US7940719, US7940736, US7956764, US7982600, US7982602, US8014902, US8020777, US8031079, US8033479, US8045929, US8050001, US8050668, US8111651, US8138933, US8144671, US8154382, US8160752, US8174148, US8175884, USD660732, US8195313, US8223680, US8229354, US8238355, US8242631, US8248966, US8258920, US8275404, US8280536, US8284741, US8295766, US8299721, US8300551, US8301082, US8315563, US8330573, US8331862, US8391435, USD677180, US8412147, US8428954, US8452457, US8462662, US8478447, US8489243, US8490146, USD687043, USD687044, USD687045, USD687046, USD687047, USD687050, USD687056, USD687057, USD687058, USD687059, US8504103, USD687459, US8510255, USD687851, US8511576, US8511577, US8523083, US8532827, US8539567, USD690322, US8544285, US8554376, US8558179, US8560128, USD691629, US8594850, US8600561, US8606374, US8611269, US8620841, USD696677, US8622314, US8627127, US8630740, US8630741, US8630742, USD697526, US8635373, USD697930, US8638215, USD699598, US8659302, USD700075, USD701515, USD701869, US8695888, US8705523, US8706270, US8708242, US8723664, US8725833, US8727611, US8729824, US8752771, US8754775, US8755787, USD707245, US8757507, US8761946, US8766194, US8769030, US8770491, US6762686, US8788103, US8788448, USD709898, US8810426, USD711415, US8817951, USD711916, USD712920, US8843239, US8850348, US8850508, US8868219, US8868220, USD716340, US8893032, US8917715, US8918219, US8924027, US8942853, US8944338, USD722072, US8950686, US8952822, US8954082, US8961005, US8963726, US8963727, US8963728, US8965587, US8972065, US8981950, USD724462, US8988232, US8994540, US8996904, US8998102, US9002525, US9002526, US9002967, US9002968, US9003816, US9007222, US9007224, US9007225, US9009805, US9015266, US9019110, US9019111, US9020153, US9020646, US9021133, US9026232, US9026254, US9036529, US9036632, US9046414, US9046898, US9049567, USD730754, USD730755, US9071740, US9072049, US9075419, US9081405, US9082018, US9086703, US9091453, US9092039, US9092040, US9094371, US9098096, US9098279, US9100368, US9104211, US9112790, US9116529, US9118499, US9118626, US9121623, US9124521, US9127853, US9130910, US9137108, US9137563, US9141944, US9142242, US9147338, US9158974, US9170707, US9172606, US9172742, US9172759, US9175868, US9175871, US9179220, US9182140, US9183733, US9183736, US9184992, USD742897, USD742898, US9189751, US9189946, US9191209, US9191277, US9191909, US9194598, US9194599, US9196141, US9197686, US9198204, US9203695, US9208676, US9213903, US9222692, US9222693, US9223323, US9224044, US9230762, US9234668, US9235899, US9235976, US9237141, US9241270, US9244474, US9245229, US9247365, US9251696, US9256230, US9261287, US9261289, US9264999, US9265001, US9268344, US9270761, US9273879, US9275005, US9276818, US9279595, US9286781, US9286787, US9286788, US9291359, US9294340, US9294340, US9295099, US9295099, US9298196, US9298197, US9303889, US9309012, US9311811, US9313280, US9313761, US9316407, US9318015, US9322505, US9322565, US9326307, US9327851, US9332040, US9332057, US9332578, US9332616, US9338071, US9338810, US9342082, US9344365, US9345058, US9349273, US9349279, US9351232, US9353963, US9353964, US9353965, US9354794, US9357490, US9360229, US9361011, US9361521, US9363304, US9363732, US9363733, US9369374, US9377157, US9380274, US9385953, US9386090, US9386230, US9386553, US9388934, US9395096, US9396599, US9396633, US9401950, US9407684, US9407685, US9408133, US9410712, US9412258, US9412260, US9413613, US9413810, US9420331, US9420580, US9423672, US9423870, US9430925, US9430933, US9432464, US9435559, US9444631, US9448567, US9448568, US9449229, US9449492, US9451573, USD766749, USD766750, US9453655, US9454820, US9454893, US9454895, US9456279, US9456297, US9459018, US9460600, US9462624, US9466194, US9467899, US9470430, US9473559, US9474023, US9476606, US9478882, US9479822, US9485790, US9489062, US9489580, US9489745, US9489822, US9489829, US9491224, US9491571, USD771122, US9494332, US9500385, US9500517, US9501911, US9501915, US9501924, US9503448, US9507362, US9507363, US9508247, US9508250, US9509754, USRE46219, US9513642, US9513898, US9514586, US9514623, US9514631, US9514636, US9520049, US9520054, US9520252, US9520252, US9523567, US9523993, US9524635, US9526155, US9527614, US9531704, US9532094, US9532310, US9532434, US9534805, US9535589, US9537662, US9537968, USD775684, US9541300, US9541912, US9543998, US9544485, US9544636, US9549124, US9552002, US9552705, US9552711, US9552718, US9552719, US9553843, US9553910, US9554063, US9554064, US9558639, US9563210, US9568201, US9568370, US9569331, US9569943, US9571757, US9575496, US9576469, US9577330, USD779345, USD779509, and US9583288.

Annen

Nest-produkter og -tjenester kan også bli dekket av ett eller flere patentkrav: http://sipcollc.com/patent-list/ og http://intusiq.com/patent-list/.

Varemerkeerklæring

Nest™, Nest™ (stilisert), Nest huslogo, Nest bladlogo, Works with Nest™ logo, Airwave™, Auto-Away™, Auto-Schedule™, Auto-Tune™, Heads-Up™, Heat Link™, Learning Thermostat™, Let’s Stop Wasting Energy™, MyEnergy™, Nest Learning Thermostat™, Nest Protect™, Nest Sense™, Nest Wave™, Nest Weave™, Nightly Promise™, Pathlight™, Rush Hour Rewards™, Safety Shouldn’t Be Annoying™, Seasonal Savings™, Sunblock™, System Match™, Thread™, Thoughtful Things™, True Radiant™, og Weave™ er varemerker lisensiert av Nest Labs, Inc. Fraværet av et produkt eller tjenestemerke eller logo fra denne listen utgjør ingen fritak til varemerker eller andre immaterielle rettigheter som tilhører Nest Labs, Inc. eller morselskapet med henhold til dette navnet eller logoen.

Regler for bruk av varemerker

Disse reglene for bruk av varemerker angir riktig bruk av varemerker og logoer (samlet «varemerker») som tilhører Nest Labs, Inc. og dets morselskap, datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet «Nest») av våre lisenshavere, godkjente forhandlere og andre parter som har innhentet Nests samtykke til å bruke Nests varemerker til salgsfremmende materiell, instruksjonsmateriell, nettsteder, emballasje, etiketter eller andre steder. Disse reglene hjelper oss å beskytte våre verdifulle opphavsrettigheter i varemerker. Hvis du er en lisenshaver av Nest-varemerker eller en godkjent forhandler av Nest-produkter og har spesifikke retningslinjer for bruk av varemerket i avtalen med oss, så må du følge disse retningslinjene.

Når du refererer til Nest-varemerker, må du alltid inkludere riktig betegnelse etter navn og logo, som nevnt over. Bruk alltid fullstendige varemerker i all kommunikasjon. Aldri forkort et Nest-varemerke for å lage en forkortelse. Når man bruker et Nest-varemerke skal man aldri variere stavelsen, legge til eller slette apostrofer, gjøre to ord til ett, eller gjøre ett ord til to. Aldri gjøre et Nest-varemerke til et eiendomspronomen eller flertall. Ikke kombinere Nest-varemerker med dine eller tredjeparters navn eller varemerker. Nest-logoer kan kun brukes under en separat, skriftlig lisens fra Nest. Nest-varemerker kan ikke brukes som en del av produktnavnet til et tredjepartsprodukt. Produkter kan kun brukes sammen med et Nest-varemerke ved skriftlig avtale med Nest. Ved å bruke et Nest-varemerke, anerkjenner du at Nest er eieren av alle rettigheter og interesser i varemerke, at alt bruk av Nest-varemerket er til fordel for Nest, at du ikke vil forstyrre eller utfordre Nests rettigheter i varemerket, og at du ikke vil bruke Nest-varemerket på en måte som bryter loven eller skader Nest-merket. Ingen person eller enhet kan reprodusere eller bruke (eller godkjenne reproduksjonen eller bruk av) Nest-varemerker på en måte utenom det som er uttrykkelig autorisert av Nest.

Nest regler angående uoppfordret innsendelse av idéer

Ikke send oss uoppfordret idéer til produkter, produktforbedringer, produktteknologi, produktnavn, annonseringsstrategier, slagord, sanger, reklamevers, osv. («innsendelser») selv om du mener de er nye eller gamle, gode eller dårlige, originale eller ikke-originale. Ikke send dem, i noen form, til oss eller noen av våre ansatte. Bakgrunnen for disse reglene er for å unngå potensielle tvister eller misforståelser angående rettigheter til immaterielle eiendeler. I tilfelle du sender oss en innsendelse, til tross for denne anmodningen om at du ikke skal sende oss en innsendelse, så uavhengig av hva du sier, skriver eller dokumenterer som antyder det motsatte om din innsending, skal du samtykke i at: (1) innsendelsen fra deg og innholdet i den vil automatisk bli Nests eiendom, uten kompensasjon til deg; (2) Nest kan bruke, kopiere, endre, publisere, eller redistribuere innsendelsen og innholdet i den til for ethvert formål og på alle måter; (3) det ikke foreligger noen forpliktelse overfor Nest om å gjennomgå innsendelsen; (4) at det ikke foreligger noen forpliktelse for Nest eller Nest sine ansatte om å holde innsendelsen konfidensiell. I nettforumet har Nest gjort tilgjengelig et sted hvor medlemmer i nettsamfunnet som er villige til å samtykke til disse vilkårene kan sende inn idéer. Se Nests avtale om nettforum.

Sist oppdatert: 28.02.17