Juridiske punkter

Salgsvilkår for Pro

Salgsvilkår

Vilkår for salg

Velkommen til den nettbaserte Pro-butikken («Butikken») fra Nest Labs (Europe) Ltd. («Nest»). Ditt kjøp av Nest-maskinvareprodukter («Produkter») fra Butikken utgjør ditt samtykke til å bli bundet av disse salgsvilkårene («Vilkår») og eventuelle tilleggsbetingelser vi har, inkludert, men ikke begrenset til våre tjenestevilkår og vilkårene i den begrensede garantien som er vedlagt i esken til alle Nest-produkter.

DETTE ER EN JURIDISK AVTALE. VED Å PLASSERE EN ORDRE FOR NEST-PRODUKTER, GODTAR DU OG SAMTYKKER TIL DISSE VILKÅRENE. DU BEKREFTER AT DU HAR RETT, MYNDIGHET OG KAPASITET TIL Å GODTA OG SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅRENE. DU BEKREFTER AT DU ER AV MYNDIG ALDER I DIN JURISDIKSJON ELLER DER DU BOR, FOR Å KJØPE OG BRUKE PRODUKTER OG FOR Å INNGÅ DENNE AVTALEN. HVIS DU IKKE GODTAR BESTEMMELSENE I DISSE VILKÅRENE, SKAL DU IKKE KJØPE PRODUKTENE.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse Vilkårene når som helst, så les derfor vilkårene hver gang du kjøper noe fra Butikken. Hver gang du bestiller Produkter fra Nest, vil de aktuelle Vilkårene gjelde mellom deg og Nest. Hvis du har noen spørsmål angående disse Vilkårene, kan du kontakte Nest.

Butikken er kun for engrosforsyning til partnere som er utpekt som autoriserte forhandlere, i samsvar med kriteriene for utvelgelse.

Du kan ha visse rettigheter i henhold til gjeldende lover i ditt land eller din jurisdiksjon. Fraskrivelser, utelukkelser og ansvarsbegrensninger under disse Vilkårene gjelder ikke ved motstrid med gjeldende lovgivning. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, inkludert utelukkelser knyttet til produkter eller tjenester som er mangelfulle eller ikke som beskrevet, eller utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader eller andre rettigheter. For en full beskrivelse av dine juridiske rettigheter, henvises du til den gjeldende lovgivningen i ditt land eller din jurisdiksjon. Ingenting i disse Vilkårene påvirker disse andre juridiske rettighetene.

Selv om Butikken er tilgjengelig over hele verden, er ikke Produktene som tilbys i Butikken utformet og testet for bruk i alle land. Hvis du velger å benytte deg av Butikken og/eller Produktene utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Spania, Nederland, Danmark, Sverige, Norge eller Finland (hver av disse et «Utpekt land»), eller hvis du bruker en Butikk, et Produkt i et Utpekt land hvor denne spesifikke Butikken, Produktet ikke er gjort tilgjengelig av Nest (som gjeldende), gjør du dette på ditt eget initiativ, du er alene ansvarlig for å overholde de gjeldende lokale lover i ditt land og du forstår og godtar at enkelte av eller alle funksjonene til Butikken og Produktene kanskje ikke vil fungere eller være egnet for bruk i et slikt land. I den utstrekning loven tillater det, aksepterer Nest intet ansvar for skade eller tap som skyldes din tilgang eller bruk av Butikken og Produktene i et land som ikke er et Utpekt land. Nest aksepterer heller ikke ansvar for skader eller tap som skyldes din bruk av Produkter som ikke er tilgjengelige i Butikken i et Utpekt land, hvis du har som formål å bruke Produktet i dette Utpekte landet.

1. Kompatibilitet.

Du erkjenner at du har bekreftet kompatibiliteten til Produktene du kjøper med annet utstyr i hjemmet (for eksempel ved å sørge for at systemet for oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg («VVS») er kompatibelt med Nest Learning-termostaten). Nest er ikke ansvarlig for å bestemme kompatibiliteten til Produktene med annet utstyr i hjemmet, og du aksepterer at manglende kompatibilitet ikke er et gyldig krav i henhold til garantien som følger med Produktene.

2. Bestillinger.

Din bestilling utgjør ikke en salgskontrakt, men er et tilbud til Nest om å kjøpe Produktene i henhold til disse Vilkårene. Nest kan akseptere tilbudet ditt om å kjøpe Produkter i henhold til disse Vilkårene. Ved dette tidspunktet vil Nest trekke betaling fra betalingskortet du oppga, og sende Produktet. Nest kan innhente en tilleggsgodkjenning fra betalingskortselskapet for å bekrefte at nødvendige midler er tilgjengelige for å kjøpe de forespurte Produktene.

Nest forbeholder seg retten til å kansellere eller nekte enhver bestilling av hvilken som helst grunn til enhver tid før forsendelsen, inkludert etter at en bestilling er innsendt, uavhengig av om bestillingen er bekreftet eller ikke. Vi kan prøve å kontakte deg hvis hele eller deler av bestillingen din er kansellert, eller hvis det er nødvendig med ytterligere informasjon for å fullføre og godta bestillingen din.

3. Betaling.

Ved å angi et kredittkort eller en annen betalingsmetode som er akseptert av Nest, bekrefter og garanterer du at du er autorisert til å bruke den angitte betalingsmåten og at du autoriserer oss (eller vår tredjeparts betalingsbehandler) til å belaste betalingsmetoden din for det totale bestillingsbeløpet ditt (inkludert eventuelle gjeldende avgifter og andre gebyrer). Hvis betalingsmetoden du oppgir ikke kan verifiseres, er ugyldig eller ellers ikke er akseptabel, kan bestillingen din bli suspendert eller kansellert. Du må løse eventuelle problemer som måtte oppstå for å fortsette med bestillingen. Hvis du vil endre eller oppdatere betalingsinformasjon knyttet til Nest-kontoen din, kan gjøre dette når som helst ved å logge på kontoen din og redigere betalingsinformasjonen.

4. Tilgjengelighet og priser.

Alle Produkter som tilbys i Butikken er avhengig av tilgjengelighet, og vi forbeholder oss retten til å pålegge kvantitetsbegrensninger på enhver bestilling, til å avvise hele eller deler av en bestilling og å slutte å tilby bestemte Produkter uten forvarsel. Prisene for Produktene kan endres når som helst, men disse endringene vil ikke påvirke Produkter du allerede har bestilt.

5. Salgsskatt (også kalt MVA).

Avhengig av bestillingen beregner Nest mva. i henhold til gjeldende lover.

6. Overføring av eiendomsrett.

Eiendomsretten til Produkter som er kjøpt fra Butikken går over til kjøperen ved leveransetidspunktet fra Nest til fraktselskapet, men Nest og/eller fraktselskapet vil være ansvarlig for eventuelle tap eller skade på Produktet som måtte oppstå mens Produktet er på vei til deg.

7. Frakt og levering. Prisene på Produktene inkluderer ikke fraktkostnader som beregnes ved kassen. Våre leveringsgebyrer og -metoder er som beskrevet på Butikkens hjemmeside til enhver tid. Vi tilbyr kun 3–5 dagers standardlevering. Anslått ankomst- eller leveringsdato er ikke en garantert leveringsdato for bestillingen din. Avviste leveranser vil bli returnert til vårt lager. Det kan ta opptil 45 dager før de returnerte elementene blir identifisert som avviste og behandlet for refusjon (men dette ikke påvirker dine rettigheter i henhold til paragraf 9 nedenfor).

Produktene som er tilgjengelige i den spesifikke Butikken for det Utpekte landet er designet, markedsført og solgt for bruk av innbyggere i Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia, Tyskland, Østerrike,Sveits, Italia, Spania, Nederland, Danmark, Norge, Sverige eller Finland, SOM GJELDENDE. Alle sikkerhetsadvarsler, informasjon, instruksjoner, emballasje, materialer i esken, mobilapper og støttetjenester er bare tilgjengelig på engelsk, fransk, nederlandsk, tysk, spansk og italiensk. I andre Utpekte land er kanskje ikke Butikken, emballasjen, materialer i esken, mobilappene og støttetjenestene tilgjengelige på lokalt språk. Produktene som er tilgjengelige i Butikken, er ikke beregnet for bruk utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Spania, Nederland, Danmark, Norge, Sverige eller Finland, SOM GJELDENDE. Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter i landet som Produktet blir sendt til. Vi er ikke ansvarlige hvis du bryter en slik lov.

8. Installasjon.

Det kan være lover i jurisdiksjonen der du installerer et bestemt Produkt, som gjelder for hvor og hvordan du installerer Produktet. Du må kontrollere at du overholder alle relevante lover i din jurisdiksjon. Nest er ikke ansvarlig for personskader eller skade som måtte oppstå som følge av din installasjon.

9. Returgodtgjørelse.

Bestemmelsene nedenfor angir ditt eneste rettsmiddel for retur av mangelfulle og defekte Produkter.

«Defekt» betyr, når det gjelder et Produkt, en feil eller mangel som materielt påvirker funksjonaliteten til det Produktet, og «Mangelfull» skal tolkes tilsvarende.

«Åpnet enhet» betyr ethvert Produkt (eller en komponent av dette), inkludert returer eller åpnede esker, som ikke er i sin opprinnelige, uskadede og uåpnede emballasje.

For hver produktenhet du har kjøpt, betaler Nest en returgodtgjørelse som en del av kjøpsprisen («Returgodtgjørelsen»). Du godtar, gitt arten og prisingen av Produktene, at Returgodtgjørelsen er en erstatning for alle garantier og betingelser som er gitt av Nest knyttet til Produktet. Tilsvarende:

a) Du skal ikke returnere noen Produkter til Nest av noen som helst grunn, med mindre dette er uttrykkelig godkjent av Nest; og

b) Nest skal ikke holdes ansvarlig overfor deg som følge av, eller i forbindelse med, eventuelle feil i eller retur av Produktene, og ditt eneste rettsmiddel (og Nests eneste ansvar) i forbindelse med eventuelle produktfeil eller retur skal være Returgodtjørelsen.

Behandling av Åpnede enheter

Du har du følgende forpliktelser i forbindelse med alle Åpnede enheter:

a) Når Produktet har en funksjon for tilbakestilling til fabrikkstandard, skal dette utføres, eller hvis Nest informerer deg om at de har en teknisk prosedyre for å fjerne alle data fra Åpnede enheter, skal en slik prosess implementeres på alle Åpnede enheter; og

b) du skal ødelegge alle Åpnede enheter i henhold til følgende:

(i) påse at Åpnede enheter oppbevares på et trygt sted til de er ødelagt;

(ii) foreta en slik ødeleggelse og enhver tilknyttet transport, lagring, avhending (inkludert alt tilknyttet avfall) i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert gjeldende standarder for e-avfall og miljøvern;

(iii) overholde alle gjeldende lover og forskrifter i forbindelse med personopplysninger som behandles, og enhver Åpnet enhet som er i besittelse, forvaring eller kontroll;

(iv) innen ti (10) kalenderdager etter hvert kalenderkvartal, levere en rapport til Nest som identifiserer alle Åpnede enheter, inkludert deres tilhørende serienummer; og

(v) ved forespørsel fra Nest, levere et sertifikat signert av deg som bevis på ødeleggelse, transport, lagring og avhending av Åpnede enheter i samsvar med bestemmelsene i denne paragrafen.

Du skal ved forespørsel fra Nest levere bevis som er tilfredsstillende for Nest for din overholdelse av denne paragrafen.

10. Tvister.

(a) Ta først kontakt med Nest. Hvis det oppstår en tvist mellom deg og Nest, er målet vårt å lære om og adressere dine bekymringer. Du godtar at du vil varsle Nest om eventuelle tvister du måtte ha med Nest i forbindelse med disse Vilkårene ved å kontakte Nest.

(b) Beskyttelse av konfidensialitet og åndsrettigheter. Nest kan søke dom eller annen rettslig avgjørelse for å beskytte konfidensiell informasjon og åndsrettigheter eller for å hindre tap av data eller skade på sine tjenere, i enhver domstol i kompetent jurisdiksjon.

11. Garantier, ansvarsfraskrivelser og skadesløsholdelse

Så langt som det er tillatt i henhold til gjeldende lov og uten å påvirke dine lovbestemte rettigheter, er Butikken og alt innhold som er tilgjengelig i Butikken, tilbudt «som det er», uten garantier eller betingelser av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantier for eiendomsrett eller underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Alle produkter som er kjøpt gjennom Butikken leveres på et «som det er»-grunnlag, med mindre annet er angitt i den begrensede garantien som følger med et Produkt. Når det gjelder Nest-produkter kan du velge om du vil gjøre krav gjeldende i henhold til disse Vilkårene eller den begrensede garantien, eller begge deler, men du kan ikke få erstatning to ganger i forbindelse med det samme tapet. For å foreta en retur under den begrensede garantien for Nest-produktet ditt, skal du ta kontakt med Nest.

Du installerer eventuelle Produkter etter eget skjønn og på egen risiko. Du er alene ansvarlig for (og Nest frasier seg) alt tap, ansvar eller skade som skyldes din bruk eller installasjon av et Produkt, inkludert skade eller tap knyttet til VVS-systemer, rørlegging, boliger, Produkter, andre eksterne enheter eller utstyr koblet til produktet, datamaskiner, mobilenheter og alle andre gjenstander og kjæledyr i hjemmet.

Med mindre en «garanti» er uttrykkelig lovet, garanterer eller lover ikke Nest noe spesifikt nivå av energibesparelser eller annen økonomisk fordel ut fra bruken av et Produkt eller noen som helst funksjon i det. Faktiske energibesparelser og økonomiske fordeler varierer avhengig av faktorer som er utenfor Nests kontroll eller kunnskap.

Nest gir ingen garanti for levetiden til batteriene som brukes i et Produkt. Faktisk batterilevetid kan variere avhengig av en rekke faktorer, inkludert konfigurasjonen og bruken av et Produkt.

Du vil forsvare og holde Nest, dets tilknyttede selskaper og deres respektive styremedlemmer, offiserer og ansatte skadesløse mot alle forliksbeløp som er godkjent av deg, og eventuelle forpliktelser, skader, tap, kostnader, avgifter (inkludert juridiske kostnader) og utgifter i forbindelse med ethvert krav fra tredjeparter eller rettssaker (inkludert myndigheters handlinger) i den utstrekning det måtte oppstå som følge av:

(a) ditt brudd på garanti, uaktsomhet, forsettlig forsømmelse, bedrageri, uriktig fremstilling eller brudd på gjeldende lover;

(b) enhver skade på eiendom, personskade eller dødsfall i forbindelse med din utførelse av installasjonstjenester;

(c) brudd på denne avtalen eller gjeldende lover og forskrifter;

Nest vil tilby eksklusiv kontroll over den erstattede delen av den juridiske prosedyren til deg, forutsatt at:

(a) Nest har rett til å godkjenne kontrollerende juridisk representant, hvor en slik godkjenning skal ikke holdes urimelig tilbake (og en slik godkjenning kan holdes tilbake eller tilbakekalles hvis det foreligger en interessekonflikt);

(b) Nest kan utnevne sin egen ikke-kontrollerende juridiske representant; og

(c) ethvert forlik som krever at Nest innrømmer ansvar, betaler penger eller foretar (eller ikke foretar) enhver handling, vil kreve et skriftlig forhåndssamtykke fra Nest.

12. Ansvarsbegrensning

Ingenting i disse Vilkårene og særskilt i dette avsnittet for «ansvarsbegrensning» skal forsøke å utelukke eller begrense ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

TIL DEN FULLE UTSTREKNING TILLATT AV GJELDENDE LOV, I TILLEGG TIL DE OVENNEVNTE GARANTIFRASKRIVELSENE, SKAL IKKE I NOE TILFELLE (A) NEST ELLER DERES SAMARBEIDSPARTNERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, STRAFFEERSTATNING ELLER SPESIELLE SKADER, HERUNDER SKADER SOM SKYLDES TAPTE DATA ELLER INNTEKTER, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED PRODUKTENE, SELV OM NEST ELLER DERES SAMARBEIDSPARTNERE VAR KLAR OVER ELLER BURDE VÆRT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG (B) NESTS OG DERES SAMARBEIDSPARTNERES TOTALE SAMLEDE ANSVAR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL PRODUKTENE, ENTEN I KONTRAKT ELLER ETTER ALMINNELIGE ERSTATNINGSRETTSLIGE REGLER ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OVERSKRIDE DE FAKTISKE AVGIFTENE SOM ER BETALT AV DEG TIL NEST ELLER NESTS AUTORISERTE FORHANDLER FOR DET AKTUELLE PRODUKTET I LØPET AV DE SISTE SEKS (6) MÅNEDENE (HVIS AKTUELT). DENNE BEGRENSNINGEN ER KUMULATIV OG VIL IKKE ØKES AV EKSISTENSEN AV MER ENN ÉN HENDELSE ELLER ETT KRAV. NEST OG DERES SAMARBEIDSPARTNERE FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR NESTS OG DERES SAMARBEIDSPARTNERES LISENSINNEHAVERE OG LEVERANDØRER.

13. Databeskyttelse.

Ved å sende en bestilling av Produkter, godtar og forstår du at Nest kan lagre, dele, behandle og bruke data som er samlet inn fra bestillingsskjemaet eller telefon-/faks-/e-postbestilling med det formål å behandle bestillingen. Nest kan også dele slike data globalt med sine datterselskaper og innenfor Nest-gruppen av selskaper. Alle Nest-selskaper vil beskytte informasjonen din i henhold til personvernreglene for Nest-nettsteder. Nest samarbeider med andre selskaper som hjelper Nest med å levere Produkter til deg, for eksempel transportselskaper og kredittkortbehandlingsselskaper, og Nest kan måtte dele en viss informasjon med disse selskapene for dette formålet.

14. Elektronisk kommunikasjon.

Du kommuniserer med Nest elektronisk når du bruker Butikken eller sender e-post til Nest. Du samtykker til at alle avtaler, merknader, opplysninger og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Når du bestiller i Butikken, samler og lagrer vi e-postadressen din. Fra det tidspunktet blir e-postadressen din brukt til å sende deg informasjon om Nests produkter og tjenester, med mindre du velger å ikke motta slike e-postmeldinger ved hjelp av utmeldingslinken i e-postene.

15. Varsler.

Nest kan gi deg varsler som påkrevd av lover, eller for markedsføring eller andre formål via (etter deres valg) e-post til den primære e-postadressen som er knyttet til din Nest-konto, i papirformat eller ved varselinnlegg på Nest-nettstedet. Nest er ikke ansvarlig for automatisk filtrering av e-postvarsler, som foretas av deg eller nettverksleverandøren din. Nest anbefaler at du legger til @nestlabs.com-nettadresser i e-postadresseboken din for å sikre at du mottar e-postvarsler fra Nest.

16. Force Majeure.

Vi er ikke ansvarlige for manglende utførelse av, eller forsinkelser i, ytelsene av noen av våre kontraktsmessige forpliktelser, som forårsakes av en handling eller hendelse som er utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til til, katastrofer, streiker, utestengninger eller andre industrielle handlinger av tredjeparter, sivile forstyrrelser, opprør, terrorangrep, krig, brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, epidemi eller andre naturkatastrofer, feil på offentlige eller private nettverk eller umulige hindringer for bruk av jernbaner, sjøfrakt, fly, motortransport eller andre former for offentlig eller privat transport.

17. Beskyttelse av konfidensialitet og åndsrettigheter.

Uavhengig av det ovenstående kan Nest søke dom eller annen rettslig avgjørelse for å beskytte konfidensiell informasjon og åndsrettigheter eller for å hindre tap av data eller skade på sine tjenere, i enhver domstol i kompetent jurisdiksjon.

18. Ugyldiggjøring.

Hvis noen deler av disse Vilkårene blir ulovlige, ugyldige, ikke håndhevbare eller forbudte i henhold til gjeldende lov eller forskrifter, vil en slik bestemmelse eller del av denne anses å ikke inngå i kontrakten mellom oss. Gyldigheten eller håndhevelsen av resten av disse Vilkårene forblir i full kraft og virkning.

19. Overlevelsesevne.

Forpliktelsene i avsnitt 10 til 21 overlever alle utløp eller oppsigelser av disse Vilkårene.

20. Fraskrivelse. Feil eller forsinkelse av oss til å håndheve noen av disse Vilkårene, vil ikke utgjøre en fraskrivelse av våre rettigheter mot deg og påvirker ikke vår rett til å kreve fremtidig ytelse av disse.

21. Gjeldende lover og jurisdiksjon.

Disse Vilkårene er underlagt irsk lov. En kontrakt for kjøp av Produkter gjennom Butikken og enhver tvist eller ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dette, er underlagt irsk lov. Irlands domstoler har ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Du kan også ha rett under relevante forbrukerlover til å ta rettslige skritt i hjemlandet ditt.