Juridiske punkter

Personvernerklæring for Nest-produkter og -tjenester


Retningslinjer gjeldende fra 1. november 2017. Se igjennom tidligere utgaver av retningslinjene her. Les om vår nylige oppdatering her.Nest tar personvernet ditt på alvor.

Denne personvernerklæringen for Nest-produkter og -tjenester («personvernerklæring») beskriver informasjon som Nest Labs, Inc. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet «Nest») innhenter, bruker, deler og lagrer, inkludert personopplysninger (dvs. opplysninger som identifiserer deg personlig, som navn, e-postadresse, eller fakturainformasjon, eller andre data som kan brukes til å utlede disse opplysningene).

Dette dokumentet fokuserer på opplysninger knyttet til driften av Nest-produkter og tjenester, inkludert Nest Learning Thermostat™, Nest Protect: Smoke + Carbon Monoxide™ varsler, Nest Cam™, Dropcam™, Works with Nest™, og andre produkter fra Nest (samlet «Nest-produkter»). I denne personvernerklæringen omfatter uttrykket «Nest-produkter» også våre nettapper, mobilapper, og abonnementstjenester som definert i våre Tjenestevilkår.

Vi gir ytterligere detaljer om hvordan vi innhenter og bruker opplysninger fra vårt offentlige nettsted i våre retningslinjer for personvern for Nest-nettstedet.

Vårt løfte:

 1. Vi vil være åpen om de forskjellige typer opplysninger vi innhenter og hvordan vi bruker dem.
 2. Vi vil be om din tillatelse før vi deler dine personopplysninger med tredjeparter for andre formål enn du har forespurt eller for å tilby Nest-produkter, og vi vil kun gjøre dette når vi mener at dette vil gi deg en ønsket ekstratjeneste.
 3. Vi vil bruker førsteklasses verktøy innen datasikkerhet for å holde dataene trygge og beskytte Nest-produkter fra uautorisert tilgang.

Ditt samtykke:

Du samtykker i datainnhenting og -behandling. Ved å bruke Nest-produkter samtykker du i å la oss innhente og behandle informasjon som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Du samtykker til internasjonale dataoverføringer. Dine personopplysninger kan innhentes, behandles og lagres av Nest eller dets tjenesteytere i USA og andre land hvor våre servere befinner seg. Vær oppmerksom på at personvernbeskyttelse og juridiske krav, inkludert offentlige myndigheters rett til å få tilgang til dine personopplysninger, kan avvike eller ikke være tilsvarende til de i ditt eget land. Hvis du bruker Nest-produkter i EØS eller andre regioner med lover som styrer datainnhenting og -bruk som kan avvike fra lovene i USA, samtykker du i å overføre dine personopplysninger til USA og andre land hvor Nest driver virksomhet. Vi har gitt deg mer informasjon under om hvordan vi beskytter dine personopplysninger når den overføres internasjonalt: Hvordan beskytter Nest mine personopplysninger når de overføres internasjonalt?

Hvilke opplysninger innhenter Nest Learning Thermostat?

Nest Learning Thermostat innhenter:

 • Informasjon om oppsett som du oppgir
 • Miljødata fra sensorene til Nest Learning Thermostat
 • Direkte justeringer til enheten, inkludert temperatur eller innstillinger
 • Bruksinformasjon om varme og kjøling
 • Teknisk informasjon fra enheten

Informasjon om oppsett som du oppgir: Når du installerer Nest Learning Thermostat, vil du bli stilt flere spørsmål for å hjelpe oss å angi programmeringen av temperaturinnstillinger som vil gjøre det behagelig for deg. For eksempel, vi vil be om informasjon som for eksempel om termostaten befinner seg i et hjem eller en virksomhet, eller om din bostedsadresse eller postnummer. Denne informasjonen hjelper oss å tilpasse din opplevelse, ved å for eksempel hente værmelding for nabolaget ditt eller aktivere Home/Away Assist for å automatisk endre atferden til Nest-produktene i hjemmet ditt når du reiser og når du kommer tilbake. I tillegg, Nest Lærning Thermostat henter informasjon direkte fra ditt varme- og kjølesystem (HVAC) for å lære egenskapene – som om systemet har varme og kjølekapasiteter, eller det kun er et varmesystem. Ved å svare på disse spørsmålene hjelper det oss å finne et programoppsett som gjør det behagelig for deg.

Miljødata fra sensorene til Nest Learning Thermostat: Vi innhenter data fra flere sensorer som er innebygget i Nest Learning Thermostat. Disse sensorene innhenter data som nåværende temperatur, fuktighet, og omgivelseslys i rommet. De kan også påvise om noe i rommet beveger seg. Dette hjelper Nest Learning Thermostat å holde det behagelig for deg når du er hjemme og spare energi når du er borte. For eksempel, hvis Nest Learning Thermostat registrer at du har kommet inn i rommet etter en forlenget tidsperiode, kan den justere innstillingene til ønsket temperatur, basert på en forutsetning på at du nettopp har våknet eller kommet hjem. Tilsvarende, hvis et lys går av eller ingen beveger seg i rommet, kan Nest Learning Thermostat skru temperaturen ned noen ganger for å spare strøm.

Direkte justeringer til enheten: Hvis endrer innstillinger som temperatur på Nest Learning Thermostat, registrerer og sender denne informasjonen til Nest-algoritmene for å lære ditt ønskede komfortnivå i forskjellige situasjoner.

Bruksinformasjon om varme og kjøling: Hver gang systemet vårt skrur seg av og på, vil Nest registrere tidspunktet og varigheten når systemet var på for å tilby deg funksjoner som brukerhistorikk.

Teknisk informasjon fra enheten: For å forbedre opplevelsen over tid og hjelpe med å feilsøke problemer du kan ha med Nest Learning Thermostat, registrerer vi ditt modellnummer og serienummer for Nest Learning Thermostat, programvareversjonen, og tekniske opplysninger som batteriladenivå.

Hvilke opplysninger innhenter Nest Protect?

Nest Protect innhenter:

 • Informasjon om oppsett som du oppgir
 • Miljødata fra Nest Protect-sensorer
 • Teknisk informasjon fra enheten

Informasjon om oppsett som du oppgir: Når du installerer Nest Protect vil du bli bedt om opplysninger som din bostedsadresse eller postnummer, samt hvor i hjemmet du skal installere det. Denne informasjon hjelper å tilpasse opplevelsen din ved å, for eksempel, aktivere Nest Protect til å informere deg om at det har skjer en hendelse, eller for å bedre stille inn funksjoner som Sound Check til å kjøres til visse tider i døgnet.

Miljødata fra Nest Protect-sensorer: Vi innhenter data fra flere sensorer bygget inn i Nest Protect. Disse sensorene innhenter data som nivåer for røyk- og karbonmonoksid (CO), nåværende temperatur, fuktighet, og omgivelseslys i rommet. De kan også påvise om noe i rommet beveger seg. Ved å registrere denne informasjonen kan Nest Protect påvise røyk og karbonmonoksid i hjemmet ditt, og sende deg varslinger og advarsler. For eksempel, hvis Nest Protect ser at røyk- eller karbonmonoksidnivåer øker, vil det gi deg et varsel, Heads Up, før faren når beredskapsnivåer og fortelle deg hva fargenivået er.

Nest Protect 2. generasjon inneholder også en mikrofon, som gjør det mulig for Nest Protect å levere visse styrkede funksjoner. Spesifikk avgir Nest Protect lydprøver ved sikkerhetssjekker eller lydsjekker som mikrofonen vil fange opp for å verifisere at høyttaleren og hornet fungerer.

Teknisk informasjon fra enheten: For å forbedre opplevelsen over tid og hjelpe med å feilsøke problemer du kan ha med Nest Protect, registrerer vi ditt modellnummer og serienummer for Nest Protect, programvareversjonen, og tekniske opplysninger som sensorstatus, trådløs tilkobling og batteriladenivå.

Hvilke opplysninger vil Nest Cam/Dropcam (samlet «Nest Cam») innhente?

Nest Cam innhenter:

 • Informasjon om oppsett som du oppgir
 • Miljødata fra Nest Cam-sensorer
 • Video- og lyssignaler og data
 • Teknisk informasjon fra enheten
 • Delt innhold

Informasjon inntastet under oppsett: Når du installerer Nest Cam vil du bli bedt om grunnleggende opplysninger som navn på kamera, beskrivelse av kamera, din bostedadresse eller postnummer, samt hvor i hjemmet du skal installere Nest Cam. Denne informasjonen brukes til å personliggjøre opplevelsen din – for eksempel, for å fortelle hvilken enhet som utløser et varsel.

Miljødata fra kameraets sensorer: Vi innhenter data fra flere sensorer bygget inn i Nest Cam. Disse sensorene innhenter data som enhetens temperatur og omgivelseslys i rommet. Ved å registrere denne informasjonen kan Nest Cam vite, for eksempel, om det er mørkt og den bør skru på nattsyn.

Video- og lyssignaler og data: Når du aktiverer opptak eller streamingfunksjoner på Nest Cam, kan vi ta opp og behandle video og/eller lydopptak fra enheten, avhengig av konfigurasjonen og innstillingene dine. Dette kan omfatte å registrere og sende deg deler av disse data på e-post som en del av et varsel eller analysere data for å identifisere bevegelse eller andre hendelser. Vi kan behandle informasjonen fra ditt Nest Cam slik at vi kan sende deg varsler når noe skjer. I tillegg, hvis du har opptaksfunksjoner aktivert vil vi ta opp, behandle og lagre video- og lydopptak fra enheten i hele abonnementsperioden for opptak (for eksempel, 10 eller 30 dager) og du vil ha tilgang til disse opptakene ved å bruke tjenestene i denne perioden.

Hvis du velger å bruke gjenkjenningsfunksjonen for kjente ansikter på Nest Cam, behandler vi ansiktsbilder og underliggende ansiktsavtrykk for å gjøre det mulig for enheten å gjenkjenne kjente ansikter, og for å varsle deg om ukjente personer. Du kontrollerer hvordan gjenkjenningsfunksjonen for kjente ansikter vil fungere ved hjelp av kontoen eller programinnstillingene. Avhengig av hvor du bor, må du kanskje få samtykke til å skanne ansiktene til folk som besøker hjemmet ditt.

Teknisk informasjon fra enheten: For å forbedre opplevelsen over tid og hjelpe med å feilsøke problemer du kan ha med Nest Cam, registrerer vi ditt modellnummer og serienummer for Nest Cam, programvareversjonen, og tekniske opplysninger som trådløst signal.

Lagret og delt innhold: Du kan lagre og velge å dele innhold som videoklipp, live videostream, bilder, bildetekster og kommentarer som andre kan få tilgang til under bruk av tjenestene. Vi vil innhente og lagre informasjon som lar oss lagre eller dele innholdet ditt som angitt av deg gjennom tjenestene.

Databeskyttelse og personvernlovgivning i landet ditt kan pålegge deg et visst ansvar for ditt bruk av Nest Cam. Du (ikke Nest) er ansvarlig for å sikre at du er i samsvar med gjeldende lover når du bruker Nest Cam. For eksempel, du kan måtte opplyse besøkende som kommer til hjemmet ditt at du bruker Nest Cam. Merk at spesielt det å ta opp og dele videoklipp som involverer andre personer kan påvirke deres rettigheter for personvern og databeskyttelse.

Hvilken informasjon innhenter Nest Secure (inkludert Nest Guard, Nest Detect, Nest Tag og Next Connect)? Nest Secure innhenter:

 • Informasjon om oppsett som du oppgir
 • Data fra Nest Protect-sensorer
 • Bruks- og ytelsesinformasjon
 • Teknisk informasjon fra enheten Informasjon som oppgis under oppsett: Når du installer Nest Seure bes du om noen grunnleggende opplysninger slik som hjemadresse, postnummer, hvor i hjemmet du har installerrt dine Guard- og Detect-enheter, og tilpassede etiketter for enheten. Denne informasjonen er for å personliggjøre din opplevelse — for eksempel for å fortelle hvilken enhet som utløser en varsling eller en alarm, eller ved å aktivere Home/Away Assist for å automatisk minne deg på å aktivere systemet når du forlater huset.

Data fra enhetssensorer: Vi innhenter data fra flere sensorer som er bygget inn i Nest Secure-enhetene. For eksempel kan Nest Guard oppdage bevegelse, og Nest Detect kan oppdage bevegelse eller om et vindu eller en dør er åpen eller lukket, avhengig av hvordan du har montert enheten i hjemmet ditt. Disse enhetene kan føle om noe beveger seg i rommet, og deretter la det høres en alarm og/eller sende deg en varsling. Sensorer innhenter også data som enhetens temperatur og omgivelseslys i rommet.

Bruks- og ytelsesinformasjon: Vi innhenter informasjon om din bruk av Nest Secure, inkludert aktiviter du utøver (slik som å aktivere eller deaktivere systemet, eller å endre innstillinger), aktiviteter Nest Secure utfører (slik som å la det høres en alarm elle sende en varsling), dine responser til varslingene våre, og hvilke Nest Secure-produkter du legger til Nest-kontoen din.

Teknisk informasjon fra enheten: For å forbedre din opplevelse over tid og bidra til å feilsøke problemer du måtte oppleve med Nest Secure, lagrer vi enhetsmodell og serienummer, programvareversjon og teknisk informasjon som status for sensor, Wi-Fi-tilkobling, feillogger, strømstatus og batteriladenivå, samt om produktfunksjonene fungerer slik de skal.

Hvilken informasjon deles blant flere tilkoblede Nest-produkter?

Hvis du har flere Nest-produkter som deler grensesnitt, vil produktene dele informasjon med hverandre, som data om bevegelser i rommet, temperatur, og tilstedeværelsen av røyk eller karbonmonoksidvarsel. Denne delingen kan skje lokalt blant tilkoblede enheter (både Nest og tredjepartsenheter). Deling kan også skje mellom Nest-produkter og din mobilenhet eller applikasjon, eller mellom Nests servere. Det å forstå om noe i rommet beveger seg hjelper produkter å gjøre ting som å bedre vurdere om du er borte fra hjemmet slik at temperaturen kan reduseres og du kan spare mer strøm. Du kan også angi Home & Away-funksjonen for å aktivere eller deaktivere andre funksjoner som Nest Cam-opptak.

Hvordan samhandler mine Nest-produkter med tredjeparter?

 • Hvis jeg bruker Works with Nest for å koble til tredjeparters produkter og tjenester til Nest, hvilke opplysninger vil deles? Når du velger å koble til tredjepartsprodukter og -tjenester gjennom Work with Nest, vises du detaljer om foreslått utveksling av data mellom Nest og tredjeparten som leverer produktet eller tjenesten. I noen tilfeller vil Nest eller tredjeparten i stedet (eller også) be om tillatelse til å kontrollere produktene du har koblet til. Ditt samtykke er påkrevd å tillate denne utvekslingen eller forespørsler om kontroll, og du vil kunne tilbakekalle dette samtykke til enhver tid.

 • Er opplysningene delt med eller mottatt fra tredjeparter utover Works with Nest-programmet? Nest kan dele opplysninger med tredjeparter med din tillatelse. For eksempel, når du melder deg inn i et belønningsprogram for Nest-produkter som tilbys av våre partnere – som Rush Hour Rewards eller Safety Rewards – kan du bli bedt om å gi tillatelse til å dele data mellom Nest og vår partner. Nest krever ditt samtykke før det deles informasjon i disse omstendighetene. Vi kan også motta informasjon fra våre partnere og andre kilder, og kombinere denne med informasjonen i din Nest-konto. For eksempel, for å kunne tilby belønningsprogrammer, kan vi motta informasjon (som hvilke partnere som tilbyr tjenester hvor du bor) for å bestemme kvalifisering og effektiviteten av programmene våre.

Mer informasjon om begrensede omstendigheter hvor informasjon fra din Nest-konto kan deles med tredjeparter er beskrevet under i delen «I hvilke omstendigheter deler Nest mine opplysninger?».

Nest-data som du velger å dele med en tredjepart styres av tredjepartens retningslinjer for personvern når de er i denne partens besittelse.

Enhver data som Nest mottar fra tredjeparter vil behandles og lagres av Nest og behandles i samsvar med denne personvernerklæringen. Denne informasjonen kan behandles på samme måte som annen type data som er en del av din Nest-konto eller Nest-logger.

Hvilke tilleggsopplysninger vil Nest innhente og lagre nå en bruker kobler til et Nest-produkt til Internett eller oppretter en konto?

Informasjon om trådløst nettverk: For å koble til ditt Nest-produkt til våre tjenester, eller for å få tilgang til ditt Nest-produkt over Internett fra en datamaskin, en smarttelefon, eller nettbrett, må du koble det til det trådløse nettverket ditt. Under oppsettet vil Nest-produktet be om navet på det trådløse nettverket (SSID) og passordet for å koble til Internett. Dette vil lagre informasjonen på enheten, samt IP-adressen din, slik at du får tilgang til det og kan kontrollere det fra datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet, og slik at det kan kommunisere med Nest-servere og laste ned programvareoppdateringer.

Når dere er koblet til det trådløse nettverket ditt, vil Nest-produktene regelmessig sende data beskrevet i denne personvernerklæringen (med unntak av passordet ditt til Internett) til Nest for å kunne levere tjenestene til deg.

Flere autoriserte brukere: Nest kan gi deg muligheten til å aktivere flere autoriserte brukere for kontoen din. Hvis du gjør dette, kan disse autoriserte brukerne kontrollere og se alle dine enheter, innhold og Works with Nest-tilkoblinger. Inviterte brukere kan også legge til ytterligere autoriserte brukere til kontoen din, så vær nøye med å kun legge til de du stoler på. En invitert bruker må ha eller opprette en Nest-konto, og informasjon om inviterte brukere (som e-postadresser, navn, eller endringer i produktinnstillinger) vil lagres på kontoen din.

E-postadresser: Når du oppretter en Nest-konto innhenter vi og lagrer e-postadressen din. Fra dette tidspunktet og fremover blir e-postadresse din brukt til å motta kommunikasjon fra Nest. I tillegg kan Nest aktivere muligheten for å gi personer tilgang til kontoen din som autoriserte brukere, eller invitere andre personer, som venner eller familie, til å dele tilgang til innholdet ditt, som videoopptak. Vi vil be om e-postadressen fra disse personene og automatisk sende en e-postinvitasjon på dine vegne. Nest lagrer denne informasjonen for å sende denne e-posten, for å registrere vennen din hvis invitasjonen godtas, og for å spore suksessen av våre invitasjonstjenester.

Grunnleggende profilinformasjon: Kontoen din lar deg oppgi grunnleggende profilinformasjon som navn og profilbilde. Navn og profilbilder kan vises til andre i forbindelse med tjenestene. For eksempel, hvis du inviterer noen som en ekstra autorisert bruker, vil han eller hun se navnet og bildet ditt. Du bør kun bruke bilder du er villig til å offentliggjøre.

Stedstjenester for mobil: Du kan velge å aktivere funksjoner som Home/Away Assist eller enhetsparing. Hvis du gjør dette vil du bli bedt om å dele stedstjenester fra mobilen din eller fra ytterligere autoriserte brukere. Disse dataene kan behandles eller kombineres med data fra andre produkter for å forbedre funksjonalitet som Home & Away.

Data om Bluetooth: Bluetooth-aktiverte Nest-produkter (som Nest Protect 2. generasjon og Nest Cam) kan kringkaste et identifiserende signal trådløst. Dette brukes til å koble til dine Bluetooth-aktiverte enheter (som smarttelefon eller nettbrett), for å tilby funksjonalitet som enkelt oppsett eller App Silence.

Husk at når du besøker nettstedene våre, innhenter vi personopplysninger som beskrevet i vår separate Retningslinjer for personvern for Nest-nettstedet. Som de fleste nettsteder, registrerer vi loggoppføringer rutinemessig (inkludert informasjon som din IP-adresse) og teknisk informasjon (som nettlesertype og -versjon) når nettleseren, den mobile enheten, eller Nest-produktet kontakter våre servere.

Hvordan bruker Nest opplysningene som innhentes?

Vi bruker disse opplysningene til å levere, utvikle og forbedre Nest-produkter og tjenester, inkludert det å foreta vurderinger og gi anbefalinger om produkter, sikkerhet eller strømbruk. Vi kan bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg denne informasjonen eller be deg om å delta i undersøkelser om din Nest-bruk, og sende deg annen kommunikasjon fra Nest.

Vi kan også bruke denne informasjonen i en samlet, anonymisert form for forskningsformål og for å hjelpe oss med salg, markedsføring og forretningsbeslutninger. For eksempel, vi bruker samlede brukeropplysninger om antallet aktive termostatbrukere i en viss stat for å hjelpe oss å finne ut hvilke strømleverandører som kan være gode samarbeidspartnere, og samlet data om røyk- og CO-varslere for å studere varslingsrater på tvers av kundebasen vår.

Vi kan bruke tjenesteytere til å utføre noen av disse funksjonene. Disse tjenesteyterne skal ikke dele dine opplysninger for noe annet formål.

Vi bruker standardmetoder i bransjen for å holde disse opplysningene trygge mens de overføres over hjemmenettverket ditt og gjennom Internett til våre servere. Avhengig av ditt sted og datatype, kan Nest behandle dine personopplysninger på servere som ikke befinner seg i ditt bostedsland.

I hvilke omstendigheter deler Nest opplysningene mine?

Ikke under noen omstendigheter deler vi personopplysninger for kommersielle- eller markedsføringsformål som ikke er relatert til aktiveringen og leveringen av Nest-produkter og -tjenester uten din tillatelse. Vi avviker ikke fra dette. Vi hverken leier eller selger våre kundelister.

Følgende er begrensede situasjoner hvor vi kan dele personopplysninger:

 • Med ditt samtykke: Vi kan dele personopplysninger når vi har ditt samtykke. Et eksempel på dette vil være hvis du inviterer en annen bruker for tilgang til produktene på kontoen din som en autorisert bruker. Et annet eksempel er hvis du registrerer deg for programmer som tilbys av våre partnere (dvs. energi- eller forsikringsselskaper); hvis du gjør dette kan vi dele en viss informasjon med partneren. Dette kan omfatte ting som registreringsopplysninger og aktiveringsstatus for enheten din. Tilsvarende, når du kobler tredjepartsenheter og -tjenester til ditt Nest-produkt gjennom Works with Nest-programmet, blir du vist informasjon om data som kan utveksles. Ditt samtykke er påkrevd for å tillate disse utvekslingene på dine vegne og du kan forandre mening når som helst.
 • For ekstern behandling: Vi har leverandører, tjenesteytere og teknikere som hjelper med noe av vår behandling og lagring, inkludert det å besvare spørsmål fra deg. De kan også bistå med overvåkning av våre servere for tekniske problemer. Disse teknikerne (samt Nest-ansatte) kan få tilgang til visse opplysninger om deg eller din konto i tråd med dette arbeidet, men teknikere har ikke tillatelse til å bruke disse opplysningene til formål som ikke er forbundet med Nest. Vi har også strenge retningslinjer og tekniske barrierer på pass for å hindre uautoriserte medarbeideres tilgang til videodata.
 • Som en del av endringer i virksomheten: Ved salg eller overføring av selskapet og/eller alle eller deler av eiendelene, kan dine personopplysninger være blant de delene som selges eller overføres. Vi vil be at kjøperen behandler våre data omfattet av personvernerklæringen som er i kraft ved overføringstidspunktet.
 • Av juridiske grunner: Vi kan gi opplysninger til en tredjepart hvis vi i god tro mener at vi er pålagt å gjøre dette av juridiske grunner. For eksempel, vi kan gi opplysninger i svar på en rettslig prosess og vi kan gi opplysninger i svar på rettslige anmodninger fra offentlige myndigheter i USA og andre land med formål for håndhevelse av lover og rikets sikkerhet.

Vi kan dele andre opplysninger (for eksempel, samlede eller anonymiserte kundedata) offentlig og med våre partnere. For eksempel, vi kan publisere trender om energibruk eller hevede karbonmonoksidnivåer i hjemmet. Denne informasjonen kan også deles med andre brukere for å hjelpe dem med å bedre forstå sitt energiforbruk sammenlignet med andre i Nest-samfunnet, drive med bevisstgjøring rundt sikkerhetsproblemstillinger, eller hjelpe oss med å forbedre systemet vårt generelt. Vi kan også dele ikke-personlige opplysninger med våre partnere, for eksempel, hvis de er interesserte i å tilby etterspørselstjenester eller andre insentivprogrammer. Vi tar grep for å sikre at disse ikke-personlige opplysningene blir forbundet med deg og krever at vår partnere gjør det samme.

Hvis du velger en ekstern part til kjøp, installasjon eller service på din Nest-enhet og deler personopplysninger, kan vi ikke kontrollere innhenting, lagring og deling av opplysninger innhentet av denne parten. For eksempel, hvis du kjøper en Nest Learning Thermostat fra en detaljforhandler, kan forhandleren innhente personopplysninger som den del av transaksjonen. Eller parten som har installert enheten kan lagre opplysninger som du har oppgitt til dem for å bistå dem med service av enheten ved behov. Sjekk alltid personvernreglene for selskaper som innhenter dine personopplysninger.

Hvilke valg har jeg og hvordan kan jeg slette mine personopplysninger?

Nest lagrer vanligvis dine personopplysninger på Nest sine servere frem til du sletter eller redigerer dem, eller så lenge du forblir en Nest-kunde for å kunne tilby deg Nest-produkter.

Som beskrevet over vil noen opplysninger behandles og lagres direkte på Nest-enheten. Alle personopplysninger krypteres etter hvert som de overføres til Nest og er ikke lett tilgjengelige.

Du kan slette opplysningene på Nest-enheten ved å nullstille til standard (ved å bruke Nullstill i Innstillinger).

Du får tilgang til, kan endre eller slette dine personopplysninger fra Nests servere gjennom kontrollene på kontoen din. Fordi vi vedlikeholder visse tjenester, så kan kopier fra tidligere sikkerhetskopier bevares i en periode etter opplysningene dine er slettet, og vi kan lagre visse data i en lengre tidsperiode hvis vi er pålagt å gjøre dette av juridiske grunner.

Hvordan beskytter Nest mine personopplysninger når de overføres internasjonalt?

Når vi overfører personopplysninger fra EØS og Sveits til andre land, inkludert til USA, bruker vi forskjellige, lovlige mekanismer for å sikre at dine data har tilstrekkelig beskyttelse. Nest Labs, Inc. er i samsvar med EU-US Privacy Shield-rammeverket og Sveits-EU Privacy Shield-rammeverket («Privacy Shield») angående innhenting, bruk, deling og oppbevaring av personopplysninger fra EØS og Sveits til USA, som beskrevet i vår Privacy Shield-sertifisering. Nest overholder prinsippene i Privacy Shield-rammeverkene («prinsippene»).

Som en del av vår deltakelse i Privacy Shield vil vi forsøke å løse eventuelle tvister om vår overholdelse av prinsippene gjennom JAMS som er basert i USA, og under visse forhold, gjennom meglingsprosessen i Privacy Shield. (I visse omstendigheter gir Privacy Shield-rammeverket retten til å pålegge bindende megling for å løse klager som ikke er løst på andre måter, som beskrevet i Vedlegg I til prinsippene i Privacy Shield). Hvis du har en Privacy Shield-relatert klage, kan du kontakte oss på privacy@nestlabs.com.

Privacy Shield-deltakere er underlagt gransknings- og håndhevingsmyndigheten til US Federal Trade Commission og andre godkjente statlige organer. I visse omstendigheter (f.eks. deling av personopplysninger i henhold til Onward Transfer-prinsippet med tredjeparter for ekstern behandling på våre vegne), kan deltakere som oss holdes ansvarlige for overføring av personopplysninger fra EU til tredjeparter utenfor EU. Lær mer om Privacy Shield her.

Vi kan dele, som beskrevet i denne personvernerklæringen, opplysninger med våre tilknyttede selskaper og datterselskaper, samt tredjeparter. Vi kan gi opplysninger i svar på en rettslig prosess og rettslige anmodninger fra offentlige myndigheter i USA og andre land med formål for håndhevelse av lover og rikets sikkerhet.

Kan personvernerklæringen endres?

Merk at denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Vi vil varsle eventuelle endringer på nettstedet eller ved å kontakte deg.

Hvordan kan jeg kontakte Nest? Nest Labs, Inc. 3400 Hillview Ave Palo Alto CA 94304 USA

Hvis du har spørsmål, kontakt oss på privacy@nestlabs.com.