Juridiske punkter

Personvernerklæring for Nest-produkter og -tjenester

Merk: Hvis du bruker Nest-enheter og -tjenester med en Google-konto, behandles dataene dine som beskrevet i Googles personvernregler, og som forklart på denne siden for brukerstøtte for spørsmål om personvern. Du bør også lese gjennom Googles garantier om personvern i hjemmet.


Retningslinjene gjelder fra 31. januar 2020. Tidligere versjoner av retningslinjene våre finner du her. Og her kan du lese mer om de siste oppdateringene.


Nest tar personvernet ditt på alvor.

Denne personvernerklæringen for Nest-produkter og -tjenester («personvernerklæring») beskriver informasjon som Nest Labs, Inc. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet «Nest») innhenter, bruker, deler og lagrer, inkludert personopplysninger (dvs. opplysninger som identifiserer deg personlig, som navn, e-postadresse, eller fakturainformasjon, eller andre data som kan brukes til å utlede disse opplysningene). Dette dokumentet fokuserer på opplysninger knyttet til driften av Nest-produkter og tjenester, inkludert Nest Learning Thermostat™, Nest Protect: Smoke + Carbon Monoxide™ varsler, Nest Cam™, Dropcam™, Nest Hello™, Works with Nest™, og andre produkter fra Nest (samlet «Nest-produkter»). I denne personvernerklæringen omfatter uttrykket «Nest-produkter» også våre nettapper, mobilapper, og abonnementstjenester som definert i våre Tjenestevilkår. Vi gir ytterligere detaljer om hvordan vi innhenter og bruker opplysninger fra vårt offentlige nettsted i våre retningslinjer for personvern for Nest-nettstedet.

Vårt løfte:

 1. Vi vil være åpen om de forskjellige typer opplysninger vi innhenter og hvordan vi bruker dem.
 2. Vi vil be om din tillatelse før vi deler dine personopplysninger med tredjeparter for andre formål enn du har forespurt eller for å tilby Nest-produkter, og vi vil kun gjøre dette når vi mener at dette vil gi deg en ønsket ekstratjeneste.
 3. Vi vil bruker førsteklasses verktøy innen datasikkerhet for å holde dataene trygge og beskytte Nest-produkter fra uautorisert tilgang.

Ditt samtykke: Samtykke til datainnhenting og -behandling. Internasjonale dataoverføringer. Dine personopplysninger kan innhentes, behandles og lagres av Nest eller dets tjenesteytere i USA og andre land hvor våre servere befinner seg. Vær oppmerksom på at personvernbeskyttelse og juridiske krav, inkludert offentlige myndigheters rett til å få tilgang til dine personopplysninger, i noen av disse landene kan avvike eller ikke være tilsvarende til det som gjelder i landet ditt. Hvis du bruker Nest-produkter i EØS eller andre regioner med lover som styrer datainnhenting og -bruk som kan avvike fra lovene i USA, samtykker du i å overføre dine personopplysninger til USA og andre land hvor Nest driver virksomhet. Nedenfor har vi gitt deg mer informasjon om hvordan vi beskytter dine personopplysninger når de overføres internasjonalt: Hvordan beskytter Nest mine personopplysninger når de overføres internasjonalt?

Hvilke opplysninger innhenter Nest Learning Thermostat? Nest Learning Thermostat innhenter:

 • Informasjon om oppsett som du oppgir
 • Miljødata fra sensorene til Nest Learning Thermostat
 • Direkte justeringer til enheten, inkludert temperatur eller innstillinger
 • Bruksinformasjon om varme og kjøling
 • Teknisk informasjon fra enheten

Informasjon om oppsett som du oppgir: Når du installerer Nest Learning Thermostat, vil du bli stilt flere spørsmål for å hjelpe oss å angi programmeringen av temperaturinnstillinger som vil gjøre det behagelig for deg. For eksempel, vi vil be om informasjon som for eksempel om termostaten befinner seg i et hjem eller en virksomhet, eller om din bostedsadresse eller postnummer. Denne informasjonen hjelper oss å tilpasse din opplevelse, ved å for eksempel hente værmelding for nabolaget ditt eller aktivere Home/Away Assist for å automatisk endre atferden til Nest-produktene i hjemmet ditt når du reiser og når du kommer tilbake. I tillegg, Nest Lærning Thermostat henter informasjon direkte fra ditt varme- og kjølesystem (HVAC) for å lære egenskapene – som om systemet har varme og kjølekapasiteter, eller det kun er et varmesystem. Ved å svare på disse spørsmålene hjelper det oss å finne et programoppsett som gjør det behagelig for deg.

Miljødata fra sensorene til Nest Learning Thermostat: Vi innhenter data fra flere sensorer som er innebygget i Nest Learning Thermostat. Disse sensorene innhenter data som nåværende temperatur, fuktighet, og omgivelseslys i rommet. De kan også påvise om noe i rommet beveger seg. Dette hjelper Nest Learning Thermostat å holde det behagelig for deg når du er hjemme og spare energi når du er borte. For eksempel, hvis Nest Learning Thermostat registrer at du har kommet inn i rommet etter en forlenget tidsperiode, kan den justere innstillingene til ønsket temperatur, basert på en forutsetning på at du nettopp har våknet eller kommet hjem. Tilsvarende, hvis et lys går av eller ingen beveger seg i rommet, kan Nest Learning Thermostat skru temperaturen ned noen ganger for å spare strøm.

Direkte justeringer til enheten: Hvis endrer innstillinger som temperatur på Nest Learning Thermostat, registrerer og sender denne informasjonen til Nest-algoritmene for å lære ditt ønskede komfortnivå i forskjellige situasjoner.

Bruksinformasjon om varme og kjøling: Hver gang systemet vårt skrur seg av og på, vil Nest registrere tidspunktet og varigheten når systemet var på for å tilby deg funksjoner som brukerhistorikk.

Teknisk informasjon fra enheten: For å forbedre opplevelsen over tid og hjelpe med å feilsøke problemer du kan ha med Nest Learning Thermostat, registrerer vi ditt modellnummer og serienummer for Nest Learning Thermostat, programvareversjonen, og tekniske opplysninger som batteriladenivå.

Hvilke opplysninger innhenter Nest Protect?

Nest Protect innhenter:

 • Informasjon om oppsett som du oppgir
 • Miljødata fra Nest Protect-sensorer
 • Teknisk informasjon fra enheten

Informasjon om oppsett som du oppgir: Når du installerer Nest Protect vil du bli bedt om opplysninger som din bostedsadresse eller postnummer, samt hvor i hjemmet du skal installere det. Denne informasjon hjelper å tilpasse opplevelsen din ved å, for eksempel, aktivere Nest Protect til å informere deg om at det har skjer en hendelse, eller for å bedre stille inn funksjoner som Sound Check til å kjøres til visse tider i døgnet.

Miljødata fra Nest Protect-sensorer: Vi innhenter data fra flere sensorer bygget inn i Nest Protect. Disse sensorene innhenter data som nivåer for røyk- og karbonmonoksid (CO), nåværende temperatur, fuktighet, og omgivelseslys i rommet. De kan også påvise om noe i rommet beveger seg. Ved å registrere denne informasjonen kan Nest Protect påvise røyk og karbonmonoksid i hjemmet ditt, og sende deg alarmer og advarsler. For eksempel, hvis Nest Protect ser at røyk- eller karbonmonoksidnivåer øker, vil det gi deg et varsel, Heads Up, før faren når akutte nivåer for alarm og beredskap, og fortelle deg hva faren består i. Nest Protect 2. generasjon inneholder også en mikrofon, som gjør det mulig for Nest Protect å levere visse utvidete funksjoner. Spesifikt avgir Nest Protect lydprøver ved sikkerhetssjekker eller lydsjekker som mikrofonen vil fange opp for å verifisere at høyttaleren og hornet fungerer.

Teknisk informasjon fra enheten: For å forbedre opplevelsen over tid og hjelpe med å feilsøke problemer du kan ha med Nest Protect, registrerer vi ditt modellnummer og serienummer for Nest Protect, programvareversjonen, og tekniske opplysninger som sensorstatus, trådløs tilkobling og batteriladenivå.

Hvilke opplysninger vil Nest Cam/Dropcam (samlet «Nest Cam») innhente?

Nest Cam innhenter, og gjør det mulig for deg å innhente:

 • Informasjon om oppsett som du oppgir
 • Miljødata fra Nest Cam-sensorer
 • Video- og lyssignaler og data
 • Informasjon knyttet til ansiktsgjenkjenning for å aktivere Failiar Face Alerts-funksjonen
 • Teknisk informasjon fra enheten
 • Delt innhold

Informasjon inntastet under oppsett: Når du installerer Nest Cam vil du bli bedt om grunnleggende opplysninger som navn på kamera, beskrivelse av kamera, din bostedadresse eller postnummer, samt hvor i hjemmet du skal installere Nest Cam. Denne informasjonen brukes til å personliggjøre opplevelsen din – for eksempel, for å fortelle hvilken enhet som utløser et varsel.

Miljødata fra kameraets sensorer: Vi innhenter data fra flere sensorer bygget inn i Nest Cam. Disse sensorene innhenter data som enhetens temperatur og omgivelseslys i rommet. Ved å registrere denne informasjonen kan Nest Cam vite, for eksempel, om det er mørkt og den bør skru på nattsyn.

Video- og lydsignaler og data: Nest Cam gir deg muligheten til å bestemme formålet for og måten du innhenter data fra video- og lydsignaler på. Når du aktiverer opptak eller streamingfunksjoner på Nest Cam, kan vi ta opp og behandle video og/eller lydopptak fra enheten, avhengig av din instruks samt konfigurasjonen og innstillingene dine. Dette kan omfatte å registrere og sende deg deler av disse data på e-post som en del av et varsel eller analysere data for å identifisere bevegelse eller andre hendelser. Hvis du gir oss instruks ved å montere kameraet og velger å motta mobilvarsler, kan vi behandle informasjonen fra ditt Nest Cam slik at vi kan sende deg varsler når noe skjer. I tillegg, hvis du har opptaksfunksjoner aktivert, vil vi ta opp, behandle og lagre video- og lydopptak fra enheten din i hele abonnementsperioden for opptak (for eksempel 5, 10 eller 30 dager), og du vil ha tilgang til disse opptakene ved å bruke tjenestene i denne perioden. Informasjon om ansiktskjenkjenning for å slå på Familiar Face Alerts-funksjonen:

Hvis du velger å bruke Familiar Face Alerts, gjenkjenningsfunksjonen for kjente ansikter på Nest Cam, behandler vi ansiktsbilder og underliggende ansiktsavtrykk for å gjøre det mulig for enheten å gjenkjenne kjente ansikter, og for å varsle deg om kjente og ukjente personer. Du kontrollerer hvordan denne biometriske behandlingen skjer, ved hjelp av appen og kontoen din. Avhengig av hvor du bor og hvordan du konfigurerer produktene og tjenestene, må du kanskje innhente uttrykkelig samtykke til å skanne ansiktene til folk som besøker hjemmet ditt.

Teknisk informasjon fra enheten: For å forbedre opplevelsen over tid og hjelpe med å feilsøke problemer du kan ha med Nest Cam, registrerer vi ditt modellnummer og serienummer for Nest Cam, programvareversjonen, og tekniske opplysninger som trådløst signal.

Lagret og delt innhold: Nest Cam gjør det mulig for deg bestemme formålet for og måten du lagrer og deler innhold på. Du kan lagre og velge å dele innhold som videoklipp, live videostrømming, bilder, bildetekster og kommentarer som andre kan få tilgang til ved bruk av tjenestene. Vi vil innhente og lagre informasjon som lar oss lagre eller dele innholdet ditt som instruert og angitt av deg gjennom tjenestene.

Nest Cam er primært ment for kun personlig bruk eller bruk i din husholdning. Databeskyttelse og personvernlovgivning i landet ditt kan imidlertid pålegge deg et visst ansvar for din bruk av Nest Cam. Du (ikke Nest) er ansvarlig for å sikre at du er i samsvar med gjeldende lover når du bruker Nest Cam. For eksempel, du kan måtte opplyse besøkende som kommer til hjemmet ditt, om at du bruker Nest Cam, og/eller innhente deres uttrykkelige samtykke avhengig av formålet for og måten du behandler informasjon på. Merk at spesielt det å ta opp og dele videoklipp som involverer andre personer, offentlige områder og/eller skanninger av andre personers ansikter, kan påvirke deres rettigheter for personvern og databeskyttelse.

Hvilken informasjon innhenter Nest Secure (inkludert Nest Guard, Nest Detect, Nest Tag og Next Connect)?

Nest Secure innhenter:

 • Informasjon om oppsett som du oppgir
 • Data fra Nest Protect-sensorer
 • Bruks- og ytelsesinformasjon
 • Teknisk informasjon fra enheten

Informasjon som oppgis under oppsett: Når du installer Nest Seure bes du om noen grunnleggende opplysninger slik som hjemadresse, postnummer, hvor i hjemmet du har installerrt dine Guard- og Detect-enheter, og tilpassede etiketter for enheten. Denne informasjonen er for å personliggjøre din opplevelse — for eksempel for å fortelle hvilken enhet som utløser en varsling eller en alarm, eller ved å aktivere Home/Away Assist for å automatisk minne deg på å aktivere systemet når du forlater huset.

Data fra enhetssensorer: Vi innhenter data fra flere sensorer som er bygget inn i Nest Secure-enhetene. For eksempel kan Nest Guard oppdage bevegelse, og Nest Detect kan oppdage bevegelse eller om et vindu eller en dør er åpen eller lukket, avhengig av hvordan du har montert enheten i hjemmet ditt. Disse enhetene kan føle om noe beveger seg i rommet, og deretter la det høres en alarm og/eller sende deg en varsling. Sensorer innhenter også data som enhetens temperatur og omgivelseslys i rommet.

Bruks- og ytelsesinformasjon: Vi innhenter informasjon om din bruk av Nest Secure, inkludert aktiviter du utøver (slik som å aktivere eller deaktivere systemet, eller å endre innstillinger), aktiviteter Nest Secure utfører (slik som å la det høres en alarm elle sende en varsling), dine responser til varslingene våre, og hvilke Nest Secure-produkter du legger til Nest-kontoen din.

Teknisk informasjon fra enheten: For å forbedre din opplevelse over tid og bidra til å feilsøke problemer du måtte oppleve med Nest Secure, lagrer vi enhetsmodell og serienummer, programvareversjon og teknisk informasjon som status for sensor, Wi-Fi-tilkobling, feillogger, strømstatus og batteriladenivå, samt om produktfunksjonene fungerer slik de skal.

Hvilken informasjon deles blant flere tilkoblede Nest-produkter?

Hvis du har flere Nest-produkter som deler grensesnitt, vil produktene dele informasjon med hverandre, som data om bevegelser i rommet, temperatur, og tilstedeværelsen av røyk eller karbonmonoksidvarsel. Denne delingen kan skje lokalt blant tilkoblede enheter (både Nest og tredjepartsenheter). Deling kan også skje mellom Nest-produkter og din mobilenhet eller applikasjon, eller mellom Nests servere. Nest tilbyr en Home & Away Assist-funksjon som bruker informasjonen som innhentes fra Nest-produktene dine og, hvis du aktiverer denne funksjonen, posisjonen til en tilkoblet telefon, for å avgjøre om personer er hjemme eller bortreist. Du kan konfigurere Nest-produktene dine slik at de responderer i henhold til om man blir oppfattet som å ha status som hjemme eller bortreist. Du kan konfigurere Nest-produktene dine slik at de reagerer på en oppfattet status som hjemme eller bortreist. For eksempel kan Nest-kameraene dine slås på når du er bortreist, og slås av når du er hjemme.

Hvordan samhandler mine Nest-produkter med tredjeparter?

 • Hvis jeg bruker Works with Nest for å koble til tredjeparters produkter og tjenester til Nest, hvilke opplysninger vil deles?

Når du velger å koble til tredjepartsprodukter og -tjenester gjennom Work with Nest, vises du detaljer om foreslått utveksling av data mellom Nest og tredjeparten som leverer produktet eller tjenesten. Nest eller tredjeparten vil i stedet (eller også) be om tillatelse til å kontrollere produktene du har koblet til. Ditt samtykke er påkrevd å tillate denne utvekslingen eller forespørsler om kontroll, og du vil kunne tilbakekalle dette samtykke til enhver tid.

 • Er opplysningene delt med eller mottatt fra tredjeparter utover Works with Nest-programmet?

Nest kan dele opplysninger med tredjeparter med din tillatelse. For eksempel, når du melder deg inn i et belønningsprogram for Nest-produkter som tilbys av våre partnere – som Rush Hour Rewards eller Safety Rewards – kan du bli bedt om å gi tillatelse til å dele data mellom Nest og vår partner. Nest krever ditt samtykke før det deles informasjon i disse omstendighetene. Vi kan også motta informasjon fra våre partnere og andre kilder, og kombinere denne med informasjonen i din Nest-konto. For eksempel, for å kunne tilby belønningsprogrammer, kan vi motta informasjon (som hvilke partnere som tilbyr tjenester hvor du bor) for å bestemme kvalifisering og effektiviteten av programmene våre.

Mer informasjon om begrensede omstendigheter hvor informasjon fra din Nest-konto kan deles med tredjeparter er beskrevet under i delen «I hvilke omstendigheter deler Nest mine opplysninger?». Nest-data som du velger å dele med en tredjepart styres av tredjepartens retningslinjer for personvern når de er i denne partens besittelse.

Enhver data som Nest mottar fra tredjeparter vil behandles og lagres av Nest og behandles i samsvar med denne personvernerklæringen. Denne informasjonen kan behandles på samme måte som annen type data som er en del av din Nest-konto eller Nest-logger.

Hvilke tilleggsopplysninger vil Nest innhente og lagre nå en bruker kobler til et Nest-produkt til Internett eller oppretter en konto?

Informasjon om trådløst nettverk: For å koble til ditt Nest-produkt til våre tjenester, eller for å få tilgang til ditt Nest-produkt over Internett fra en datamaskin, en smarttelefon, eller nettbrett, må du koble det til det trådløse nettverket ditt. Under oppsettet vil Nest-produktet be om navet på det trådløse nettverket (SSID) og passordet for å koble til Internett. Dette vil lagre informasjonen på enheten, samt IP-adressen din, slik at du får tilgang til det og kan kontrollere det fra datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet, og slik at det kan kommunisere med Nest-servere og laste ned programvareoppdateringer. Når dere er koblet til det trådløse nettverket ditt, vil Nest-produktene regelmessig sende data beskrevet i denne personvernerklæringen (med unntak av passordet ditt til Internett) til Nest for å kunne levere tjenestene til deg.

Flere autoriserte brukere: Nest kan gi deg muligheten til å aktivere flere autoriserte brukere for kontoen din. Hvis du gjør dette, kan disse autoriserte brukerne kontrollere og se alle dine enheter, innhold og Works with Nest-tilkoblinger. Inviterte brukere kan også legge til ytterligere autoriserte brukere til kontoen din, så vær nøye med å kun legge til de du stoler på. En invitert bruker må ha eller opprette en Nest-konto, og informasjon om inviterte brukere (som e-postadresser, navn, eller endringer i produktinnstillinger) vil lagres på kontoen din.

E-postadresser: Når du oppretter en Nest-konto innhenter vi og lagrer e-postadressen din. Fra dette tidspunktet og fremover blir e-postadresse din brukt til å motta kommunikasjon fra Nest. I tillegg kan Nest aktivere muligheten for å gi personer tilgang til kontoen din som autoriserte brukere, eller invitere andre personer, som venner eller familie, til å dele tilgang til innholdet ditt, som videoopptak. Vi vil be om e-postadressen fra disse personene og automatisk sende en e-postinvitasjon på dine vegne. Nest lagrer denne informasjonen for å sende denne e-posten, for å registrere vennen din hvis invitasjonen godtas, og for å spore suksessen av våre invitasjonstjenester.

Grunnleggende profilinformasjon: Kontoen din lar deg oppgi grunnleggende profilinformasjon som navn og profilbilde. Navn og profilbilder kan vises til andre i forbindelse med tjenestene. I tillegg, hvis du laster ned Nest-mobilappen, kan vi innhente og lagre informasjon om mobilenhetsidentifikatorene dine (eksempelvis IDFA, AAID eller andre enhetsidentifikatorer). For eksempel, hvis du inviterer noen som en ekstra autorisert bruker, vil han eller hun se navnet og bildet ditt. Du bør kun bruke bilder du er villig til å offentliggjøre.

Mobilposisjonsdata: Du kan velge å aktivere funksjoner som Home/Away Assist eller enhetsparing. Hvis du gjør dette, vil du bli bedt om å dele posisjonsdata ffor mobilenheten din. Hvis du gir tillatelse til dette, bruker Nest-appen standard-stedstjenestene som er innebygd i iOS og Android. Disse dataene kan behandles eller kombineres med data fra andre produkter for å forbedre funksjonalitet som Home & Away.

Data om Bluetooth: Bluetooth-aktiverte Nest-produkter (som Nest Protect 2. generasjon og Nest Cam) kan kringkaste et identifiserende signal trådløst. Dette brukes til å koble til dine Bluetooth-aktiverte enheter (som smarttelefon eller nettbrett), for å tilby funksjonalitet som enkelt oppsett eller App Silence.

Husk at når du besøker nettstedene våre, innhenter vi personopplysninger som beskrevet i våre separate Retningslinjer for personvern for Nest-nettstedet. Som de fleste nettsteder, registrerer vi loggoppføringer rutinemessig (inkludert informasjon som din IP-adresse) og teknisk informasjon (som nettlesertype og -versjon) når nettleseren, den mobile enheten, eller Nest-produktet kontakter våre servere.

Hvordan bruker Nest opplysningene som innhentes?

Vi bruker disse opplysningene til å levere, utvikle og forbedre Nest-produkter og tjenester, inkludert det å foreta vurderinger og gi anbefalinger om produkter, sikkerhet eller strømbruk. Vi kan bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg denne informasjonen eller be deg om å delta i undersøkelser om din Nest-bruk, og sende deg annen kommunikasjon fra Nest. Vi kan også bruke denne informasjonen i anonymisert, ikke-identifisert form for forskningsformål og for å hjelpe oss med salgs-, markedsførings- og forretningsbeslutninger. For eksempel bruker vi samlede brukeropplysninger om antallet aktive termostatbrukere i en viss stat for å hjelpe oss å finne ut hvilke strømleverandører som kan være gode samarbeidspartnere, og samlet data om røyk- og CO-varsler for å studere varslingsrater på tvers av kundebasen vår. Vi kan bruke tjenesteytere til å utføre noen av disse funksjonene. Disse tjenesteyterne skal ikke dele dine opplysninger for noe annet formål.

Vi bruker standardmetoder i bransjen for å holde disse opplysningene trygge mens de overføres over hjemmenettverket ditt og gjennom Internett til våre servere. Avhengig av ditt sted og datatype, kan Nest behandle dine personopplysninger på servere som ikke befinner seg i ditt bostedsland.

Generelt, når det gjelder gjeldende lov (eksempelvis personvernforordningen/ GDPR), er Nest å regne som behandlingsansvarlig for informasjonen som innhentes i forbindelsene med produktene og tjenestene. Imidlertid er du å regne som behandlingsansvarlig for opplysninger av typen «ansiktsgjenkjenning for å muliggjøre Familiar Face Alerrts-funksjonen» og «video- og lydsignaler og data», og for disse er Nest å regne som databehandler.

Våre juridiske grunnlag for behandling av opplysninger

Hvis europeisk lovgivning om databeskyttelse gjelder for behandling av opplysningene dine, behandler vi opplysningene dine til formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, basert på følgende lovgrunnlag:

Når vi leverer produkter eller tjenester

Vi behandler opplysningene dine for å tilby, levere og støtte et produkt eller en tjeneste du har bedt om i henhold til en kontrakt, inkludert, men ikke begrenset til oppfyllelsen av våre tjenestevilkår.

Når vi har legitime interesser

Vi behandler opplysningene dine i forbindelse med våre legitime interesser samt våre tredjeparters sådanne, samtidig som vi implementerer hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å ivareta personvernet ditt. Dette betyr at vi behandler opplysningene dine for formål som eksempelvis

 • Tilby og forbedre Nest-produkter og –tjenester
 • Utvikle nye produkter og funksjoner
 • Forstå hvordan folk bruker produktene og tjenestene våre
 • Gjennomføre undersøkelser og forskning som bidrar til å forbedre tjenestene for brukerne våre, og kommer allmennheten til gode
 • Sende deg direkte markedsføring og andre henvendelser fra Nest
 • Beskytte rettighhetene, eiendommene og eiendelene samt sikkerheten til Nest, brukerne våre og allmennheten fra skade
 • å oppdage, forebygge eller på andre måte håndtere svindel, uriktig bruk, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer med tjenestene våre (inkludert bruk av Google-tjenester som reCAPTCHA)
 • Opprettholde og forbedre integriteten til datasystemene våre, og ivareta datasikkerheten for brukerne våre
 • Håndheve juridiske krav, inkludert undersøkelse og etterforskning av mulige overtredelser av gjeldende tjenestevilkår

Når vi overholder juridiske forpliktelser

Vi behandler opplysningene dine når vi er pålagt å gjøre dette i henhold til gjeldende lov, for eksempel i forbindelse med rettsprosesser eller tvangskraftig eller rettskraftig pålegg fra myndighetene.

Med samtykke fra deg

Vi ber om ditt samtykke til å behandle opplysningene dine for visse bestemte formål, og gir deg retten til å trekke tilbake dette samtykket når som helst.

I hvilke omstendigheter deler Nest opplysningene mine?

Ikke under noen omstendigheter deler vi personopplysninger for kommersielle- eller markedsføringsformål som ikke er relatert til aktiveringen og leveringen av Nest-produkter og -tjenester uten din tillatelse. Vi avviker ikke fra dette. Vi hverken leier eller selger våre kundelister.

Følgende er begrensede situasjoner hvor vi kan dele personopplysninger:

 • Med ditt samtykke: Vi kan dele personopplysninger når vi har ditt samtykke. Et eksempel på dette vil være hvis du inviterer en annen bruker til å få tilgang til produktene på kontoen din som en ekstra autorisert bruker. Et annet eksempel er hvis du registrerer deg for programmer som tilbys av våre partnere (f.eks. energi- eller forsikringsselskaper); hvis du gjør dette kan vi dele visse opplysninger med partneren. Dette kan omfatte ting som registreringsopplysninger og aktiveringsstatus for enheten din. Tilsvarende, når du kobler tredjepartsenheter og -tjenester til ditt Nest-produkt gjennom Works with Nest-programmet, blir du vist informasjon om data som kan utveksles. Ditt samtykke er påkrevd fra Nest eller tredjeparten for å tillate disse utvekslingene på dine vegne, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Hvis du bruker tredjepartsprodukter og –tjenester som er integrert med Nest-produktene, gjelder de egne vilkårene og personvernretningslinjer for disse produktene og tjenestene for din bruk av dem.

 • For ekstern behandling: Vi har leverandører, tjenesteytere og teknikere som hjelper med noe av vår behandling og lagring, inkludert det å besvare spørsmål fra deg. De kan også bistå med overvåkning av våre servere for tekniske problemer. Disse teknikerne (samt Nest-ansatte) kan få tilgang til visse opplysninger om deg eller din konto i tråd med dette arbeidet, men teknikere har ikke tillatelse til å bruke disse opplysningene til formål som ikke er forbundet med Nest. Vi har også strenge retningslinjer og tekniske barrierer på pass for å hindre uautoriserte medarbeideres tilgang til videodata.

 • Som en del av endringer i virksomheten: Ved salg eller overføring av selskapet og/eller alle eller deler av eiendelene, kan dine personopplysninger være blant de delene som selges eller overføres. Vi vil be at kjøperen behandler våre data omfattet av personvernerklæringen som er i kraft ved overføringstidspunktet.

 • Av juridiske grunner: Vi kan formidle personopplysninger til en tredjepart hvis vi i god tro mener at tilgang, innsyn, bruk, oppbevaring eller utlevering av informasjonen med rimellighet er nødvendig for å (i) etterkomme tvangskraftige pålegg fra offentlige myndigheter, eller overholde enhver gjeldende lov, retningslinjer eller rettsprosesser, (ii) håndheve eller oppfylle Nest-retningslinjer eller kontrakter, inkludert undersøkelser av mulige mislighold av disse, (iii) oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere svindel eller tekniske problemer eller sikkerhetsproblemer, (iv) beskytte rettighetene, eiendommene og eiendelene eller sikkerheten til Nest, våre brukere eller allmennheten fra skade, som påkrevd eller tillatt ved lov. Vi kan dele andre opplysninger (for eksempel, samlede eller anonymiserte kundedata) offentlig og med våre partnere. For eksempel, vi kan publisere trender om energibruk eller hevede karbonmonoksidnivåer i hjemmet. Denne informasjonen kan også deles med andre brukere for å hjelpe dem med å bedre forstå sitt energiforbruk sammenlignet med andre i Nest-samfunnet, drive med bevisstgjøring rundt sikkerhetsproblemstillinger, eller hjelpe oss med å forbedre systemet vårt generelt. Vi kan også dele ikke-personlige opplysninger med våre partnere, for eksempel, hvis de er interesserte i å tilby etterspørselstjenester eller andre insentivprogrammer. Vi tar grep for å sikre at disse ikke-personlige opplysningene blir forbundet med deg og krever at vår partnere gjør det samme.

Hvis du velger en ekstern part til kjøp, installasjon eller service på din Nest-enhet og deler personopplysninger, kan vi ikke kontrollere innhenting, lagring og deling av opplysninger innhentet av denne parten. For eksempel, hvis du kjøper en Nest Learning Thermostat fra en detaljforhandler, kan forhandleren innhente personopplysninger som den del av transaksjonen. Eller parten som har installert enheten kan lagre opplysninger som du har oppgitt til dem for å bistå dem med service av enheten ved behov. Sjekk alltid personvernreglene for selskaper som innhenter dine personopplysninger.

Hvilke valg har jeg, og hvordan kan jeg slette mine personopplysninger?

Nest lagrer vanligvis dine personopplysninger på Nest sine servere frem til du sletter eller redigerer dem, eller så lenge du forblir en Nest-kunde for å kunne tilby deg Nest-produkter. I tillegg kan Nest lagre personopplysningene dine for å håndtere tvister, etablere juridiske forsvar, gjennomføre tilsyn og revisjon, i forbindelse med legitime forretningsformål, til å oppfylle avtalene våre og overholde gjeldende lover.

Som beskrevet over vil noen opplysninger behandles og lagres direkte på Nest-enheten. Alle personopplysninger på Nest-enheter krypteres under overføring til Nest. Du kan slette opplysningene på Nest-enheten ved å nullstille til standard (ved å bruke Nullstill i Innstillinger). Du får tilgang til, kan endre eller slette dine personopplysninger fra Nests servere gjennom kontrollene på kontoen din. Nest-kunder kan også be om Nest-dataene sine ved å gå til nest.com/privacy. Finn ut mer om praksisene våre for dataoppbevaring her.

Individuelle rettigheter i EØS-området Hvis du befinner deg i EØS-området, kan du be om å få bekreftet om Nest behandler personopplysninger om deg, be om å få tilgang til personopplysningene dine, og be om at vi korrigerer, justerer eller sletter personopplysningene dine. I tillegg kan du komme med innsigelser til Nests behandling av personopplysningene dine til enhver tid. Dette kan imidlertid ha innvirkning på hvordan du kan bruke Nest-produkter og -tjenester. Hvis gjeldende lov gir deg rett til å be om tilgang til, (receive) port, protestere mot eller begrense behandling, be om korrigering av eller sletting av personopplysninger om deg som innehas av Nest, kan du gjøre dette, der dette er aktuelt, via kontroller i Nest-appen eller ved å kontakte Nest. For å ivareta personvernet ditt skal Nest iverksette kommersielt rimelige tiltak for å verifisere identiteten din før du får tilgang til eller før endringene gjøres i personopplysningene dine. Finn ut mer på nest.com/privacy

Hvordan beskytter Nest mine personopplysninger når de overføres internasjonalt?

Når vi overfører personopplysninger fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), Sveits eller Storbritannia («UK») til andre land, herunder USA, bruker vi ulike juridiske mekanismer for å sikre at dataene dine har tilstrekkelig beskyttelse. Nest Labs, Inc. overholder EU–US Privacy Shield-rammeverket og Swiss–US Privacy Shield-rammeverket («Privacy Shield») med hensyn til innhenting, bruk, deling og oppbevaring av personopplysninger fra EØS, Sveits og Storbritannia til USA, som beskrevet i vår Privacy Shield-sertifisering. Nest overholder prinsippene i Privacy Shield-rammeverkene («prinsippene»).

Vår deltakelse i Privacy Shield innebærer at hvis du har en tvist med oss ​​knyttet til vår overholdelse av prinsippene, kan du sende en klage til det lokale datatilsynet, så skal vi samarbeide med dem for å løse opp i det aktuelle anliggendet. (Under visse omstendigheter gir Privacy Shield-rammeverket rett til å pålegge bindende voldgift for å avgjøre klager som ikke lar seg løse på andre måter, som beskrevet i Tillegg I i Privacy Shield-prinsippene.) Hvis du har en Privacy Shield-relatert klage, kan du kontakte oss på privacy@nestlabs.com.

Privacy Shield-deltakere er underlagt US Federal Trade Commissions (FTC) og andre autoriserte juridiske organisasjoners myndighet til etterforskning og rettshåndhevelse. Under visse omstendigheter (dvs. deling av personopplysninger med tredjeparter for ekstern databehandling på våre vegne under Onward Transfer Principle-programmet) kan deltakere som oss være ansvarlige for overføringen av personopplysninger fra EØS, Sveits eller Storbritannia til tredjeparter utenfor EU. Finn ut mer om Privacy Shield her.

Vi kan dele, som beskrevet i denne personvernerklæringen, opplysninger med våre tilknyttede selskaper og datterselskaper, samt tredjeparter. Vi kan gi opplysninger i svar på en rettslig prosess og rettslige anmodninger fra offentlige myndigheter i USA og andre land med formål for håndhevelse av lover og rikets sikkerhet. Mindreårige

Bare enkeltpersoner som er 18 år eller eldre, kan ha rollen som eier av Nest-kontoer. Autoriserte brukere må være over 13 år (eller tilsvarende minimumsalder i jurisdiksjonen de befinner seg i), og kan bruke produktene og tjenestene under tilsyn av en forelder eller foresatt, og bare hvis de godtar å bindes av disse vilkårene på dine vegne. Nest-produkter og -tjenester innhenter og oppbevarer ikke bevisst eller forsettlig personopplysninger fra personer under 13 år.

Kan personvernerklæringen endres?

Merk at denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Vi vil varsle eventuelle endringer på nettstedet eller ved å kontakte deg.

Hvordan kan jeg kontakte Nest? For brukere i USA og andre land utenfor EØS-området: Nest Labs, Inc. 3400 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304 USA

For brukere i EØS-området: Nest Labs (Europe) Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Irland

For brukere i Storbritannia: Google UK Ltd, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Storbritannia

Hvis du har spørsmål, kan du sende en henvendelse til personvernombudet vårt via privacy@nestlabs.com.