Juridiske punkter

Salgsvilkår

Salgsvilkår og -betingelser

Velkommen til nettbutikken («nettbutikken») som leveres av Nest Labs (Europe) Ltd. («Nest»). Ditt kjøp av Nest-maskinvareprodukter («produktene») og/eller -abonnementstjenester («abonnementstjenester») fra nettbutikken utgjør ditt samtykke til å være bundet av disse salgsvilkår- og betingelsene («vilkår og betingelser») and andre vilkår vi har, som omfatter, men ikke er begrenset til våre tjenestevilkår (/no/legal/terms-of-service/) og vilkårene i den begrensede garantien inkludert i boksen for alle Nest-produkter.

DETTE ER EN JURIDISK BINDENDE AVTALE. VED Å BESTILLE NEST-PRODUKTER OG/ELLER -ABONNEMENTSTJENESTER, GODTAR DU OG SAMTYKKER I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. DU REPRESENTERER OG GARANTERER AT DU HAR RETT, MYNDIGHET OG KAPASITET TIL Å GODTA OG SAMTYKKE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. DU REPRESENTERER AT DU IKKE ER MINDREÅRIG I DIN JURISDIKSJON ELLER HUSHOLDNING OG KAN KJØPE OG BRUKE PRODUKTET, SAMT INNGÅ DENNE AVTALEN. HVIS DU IKKE SAMTYKKER TIL NOEN AV BESTEMMELSENE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER MÅ DU IKKE KJØPE PRODUKTENE.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkår og betingelser til enhver tid, derfor må du gjennomgå vilkår og betingelsene hver gang før du kjøper fra nettbutikken. Hver gang du bestiller produkter fra Nest, er det vilkår og betingelser som gjelder på dette tidspunktet som gjelder for deg og Nest. Hvis du kjøper abonnementstjenester, vil vi varsle deg i tilfelle vi foretar endringer i disse vilkår og betingelser som påvirker abonnementet ditt. Hvis du har spørsmål angående disse vilkår og betingelser, kan du kontakte Nest

Nettbutikken er kun for detaljhandel til private forbrukere. Kontakt euorders@nestlabs.com hvis du velger å kjøpe engrosvarer.

Som forbruker har du visse juridiske rettigheter. Ansvarsfraskrivelser, eksklusjoner og begrensninger i ansvar under disse vilkår og betingelser gjelder ikke i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelsen av antydede garantier, som omfatter utelukkelse knyttet til produkter eller tjenester som inneholder feil eller ikke er som beskrevet, eller utelukkelsen eller begrensningen av utilsiktede eller følgeskader, eller andre rettigheter. For en full beskrivelse av dine juridiske rettigheter må du henvise til lovene som gjelder i ditt land eller jurisdiksjon. Ingenting i disse vilkår og betingelser skal påvirke disse andre juridiske rettighetene.

Selv om nettbutikken er tilgjengelig på verdensbasis, er ikke produktene og tjenestene som tilbys i nettbutikken utformet og testet for bruk i alle land. Hvis du velger å bruke nettbutikken og/eller bruke produktene og abonnementstjenestene utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Spania, Nederland, Danmark, Sverige, Norge eller Finland (hvert et «målland»), eller hvis du bruker en butikk, et produkt eller en abonnementstjeneste i et målland hvor den spesifikke nettbutikken, produktet eller abonnementstjenesten ikke er gjort tilgjengelig av Nest (hvor aktuelt), gjør du dette på eget initiativ og er alene ansvarlig for å være i samsvar med gjeldende lokale lover i ditt land, og du forstår og godtar at noen eller alle funksjonene til nettbutikken, produktene og abonnementstjenestene kanskje ikke vil fungere eller være passende for bruk i et slikt land. I den grad det er tillatt ved lov tar Nest ikke noe ansvar for skader eller tap forårsaket av din tilgang eller bruk av nettbutikken, produktene og abonnementstjenestene i et ikke-målland. Nest påtar seg heller ikke ansvar for tap eller skade forårsaket av ditt bruk av produktene eller abonnementstjenestene som ikke er tilgjengelig i nettbutikk i et målland hvis du har til hensikt å bruke produktet eller abonnementstjenesten i dette mållandet.

1. Kompatibilitet.

Du anerkjenner at du har verifisert kompatibiliteten til produktet du kjøper med annet utstyr i hjemmet ditt (dvs. sikre at systemer for varme, ventilasjon og luftkondisjonering («HVAC») er kompatibelt med Nest Learning Thermostat). Du har eneansvaret for å bestemme kompatibiliteten av produktene med annet utstyr i hjemmet ditt og du godtar at manglende kompatibilitet ikke er et gyldig krav under garantien som medfølger produktene, og utgjør ikke et annet type grunnlag for å motta refusjon etter de 30-dagers refusjonsreglene som beskrevet under.

2. Reservasjoner og forhåndsbestillinger.

Produkter tilgjengelig for reservasjon og forhåndsbestilling tilbys ikke for salg av Nest. Din reservasjon eller forhåndsbestilling utgjør ingen salgskontrakt.

Ved å reservere og forhåndsbestille et produkt som ikke er lagt ut for salg enda, gir du Nest et tilbud om å kjøpe produktet som er underlagt disse vilkår og betingelser. Nest vil innhente autorisasjon fra banken eller kredittkortet ditt helt kostnadsfritt. En autorisasjon fra kortleverandøren kan kanskje forbli der i flere dager eller uker før den faktiske kostnaden belastes.

Du kan kansellere tilbudet om å kjøpe produktene til enhver tid før forsendelse og du vil ikke belastes. Du vil motta en e-post flere dager før forsendelsen av de reserverte produktene, hvor du har muligheten til å kansellere tilbudet, noe som gjør at du ikke blir belastet for kjøpet.

Senere, når produktet lanseres for salg, kan Nest godta tilbudet ditt om å kjøpe produktene i samsvar med disse vilkår og betingelser. På dette tidspunktet vil Nest ta betaling fra betalingskortet du brukte og sende produktet. Nest kan innhente ytterligere autorisasjon fra betalingsleverandøren din for å bekrefte at de nødvendige midlene er tilgjengelige for å kjøpe produktene som er bestilt.

Nest forbeholder seg retten til å kansellere eller nekte bestillinger av enhver grunn før levering, inkludert etter en bestilling er sendt, uavhengig om bestillingen er bekreftet eller ikke. Vi kan forsøke å kontakte deg hvis alle eller en del av bestillingen din er kansellert eller hvis ytterligere opplysninger er nødvendig for å fullføre og godta bestillingen din.

3. Betaling.

Ved å oppgi et kredittkort eller annen betalingsmåte som godtas av Nest, representerer og garanterer du at du har autorisasjon til å bruke den angitte betalingsmåten og at du gir oss autorisasjon (eller vår tredjeparts betalingsformidler) til å belaste betalingsmåten for totalbeløpet av bestillingen (inkludert eventuelle avgifter og andre kostnader). Hvis betalingsmåten du oppgir ikke kan verifiseres, er ugyldig eller på annen måte ikke kan aksepteres, kan bestillingen din suspenderes eller kanselleres. Du må løse eventuelle problemer vi støter på for å fortsette med bestillingen din. I tilfelle du ønsker å endre eller oppdatere betalingsinformasjon forbundet med din Nest-konto kan du gjøre dette når som helst ved å logge på kontoen din å endre betalingsopplysningene.

4. Abonnementstjenester.

(a) Abonnementstyper. Vi tilbyr forskjellige typer abonnementer i våre abonnementstjenester. For mer informasjon om disse planene, kan du gå til nest.com/no/support/.

(b) Løpende abonnement. Når du kjøper våre abonnementstjenester, anerkjenner du og samtykker du uttrykkelig til at (1) Nest er autorisert til å belaste deg et månedlig eller årlig abonnementsgebyr avhengig av faktureringssyklusen du velger (i tillegg til eventuelle avgifter) så lenge abonnementet løper, og (2) abonnementet ditt er løpende til du stopper det eller til abonnementstjenestene er suspendert, avviklet eller sagt opp i henhold til Nests tjenestevilkår.

(c) Fakturering. Vi fakturerer automatisk betalingsmåten forbundet med din Nest-konto månedlig eller årlig (avhengig av faktureringssyklusen du velger). Dag én av faktureringssyklusen er knyttet til datoen du aktiverte abonnementstjenestene ved å pare dem til produkt(ene). I tilfelle du senere bestemmer deg å for kjøpe ytterligere abonnementstjenester (hver, en «tilleggstjeneste») vil betalingen din for slike tilleggstjenester forholdsmessig beregnes til fornyelsesdatoen av abonnementstjenesten og hele beløpet for tilleggstjenesten vil belastes på fornyelsesdatoen for abonnementet. Du anerkjenner at beløpet som faktureres kan variere på grunn av kampanjetilbud, endringer i abonnementstypen og endringer i eventuelle avgifter, og du gir oss autorisasjon til å belaste betalingsmåten din for de tilhørende beløpene.

(d) Kanselleringer og refusjoner. Du kan kansellere dine abonnementstjenester til enhver tid ved å logge på din Nest-konto og velge «Avbryt abonnement». Merk at kun å fjerne paringen av et produkt fra en abonnementstjeneste ikke vil utløse en kansellering av en abonnementstjeneste. I tilfelle du kansellerer et abonnement vil vi tilby en forholdsmessig refusjon for tidsperioden som starter dagen etter kansellering av abonnementet frem til faktureringssyklusen utløper. Hvis du kansellerer en abonnementstjeneste men fortsetter å bruke andre abonnementstjenester etter en slik kansellering, kan vi tilby refusjon i form av kontokreditt mot dine andre abonnementstjenester frem til faktureringssyklusen utløper.

(e) Gratis prøveperioder. Vi kan tilby gratis prøveperioder for abonnementstjenestene våre i en begrenset periode. Hvis vi tilbyr deg en gratis prøveperiode vil spesifikke vilkår for prøveperioden oppgis på registreringstidspunktet. Vi har ingen forpliktelse til å varsle deg når prøveperioden utløper og vi forbeholder oss retten til å endre eller si opp gratis prøveperioder til enhver tid, uten varsel og etter eget forgodtbefinnende.

5. Tilgjengelighet og pris.

Alle produkter som tilbys i nettbutikken er gjenstand for tilgjengelighet og vi forbeholder oss retten til å angi grenser for antall på alle bestillinger, avvise hele eller deler av en ordre, og avvikle tilbudet om visse produkter og/eller abonnementstjenester uten forhåndsvarsel. Priser for produkter og abonnementstjenester kan endres til enhver tid, men disse endringene vil ikke påvirke bestillinger for produkter som du allerede har sendt. I tilfelle vi endrer priser for abonnementstjenester du har kjøpt, vil vi gi deg forhåndsvarsel om denne endringer i henhold til artikkel 16 (varslinger). Etter å ha mottatt dette varselet vil du anses for å ha godtatt endringen i pris, med mindre du sier opp abonnementet som angitt i artikkel 4(d) over.

6. Merverdiavgift (MVA).

Avhengig av bestillingen, beregner og belaster Nest MVA i henhold til gjeldende lovverk.

7. Videresalg og overføring av eierskap.

Kjøp foretatt i nettbutikken som kun er ment for sluttbrukere og er godkjent for videresalg. Eierrettighetene til produkter som er kjøpt fra nettbutikken blir overført til kjøperen ved Nests levering til transportøren, men Nest og/eller transportøren vil være ansvarlig for eventuelt produkttap eller skade som skjer når produktene er i transitt til deg.

8. Frakt og levering.

Priser for produkter som ikke omfatter fraktkostnader. Våre leveringskostnader og metoder er som beskrevet på nettbutikkens nettside fra tid til annen. Vi tilbyr to fraktmetoder: Ekspress og standard. Beregnet ankomstdato er ikke en garantert leveringsdato for bestillingen. Avviste leveranser vil returneres til lageret. Det kan ta opptil 45 dager før det returnerte produktet identifiseres som avvist og behandles for refusjon (selv om dette ikke påvirker dine rettigheter under punkt 10 under).

Produktene tilgjengelige i nettbutikken for det spesifikke mållandet, er utformet, markedsført og solgt til bruk av innbyggere i Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Spania, Nederland, Danmark, Norge, Sverige eller Finland HVOR AKTUELT. Alle sikkerhetsadvarsler, informasjon, instruksjoner, materialer i boksen, mobilapper og støttetjenester tilbys kun på engelsk, fransk, nederlandsk, tysk, spansk og italiensk. I alle andre målland kan nettbutikken, boksens materialer, mobilapper og støttetjenester ikke være tilgjengelig på lokalt språk. Produktene tilgjengelig i nettbutikken er ikke ment for bruk utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Spania, Nederland, Danmark, Norge, Sverige eller Finland HVOR AKTUELT. Du er ansvarlig for å være i samsvar med gjeldende lover og regler i landet hvor produktene skal sendes til. Vi skal ikke holdes ansvarlige hvis du bryter loven.

9. Montering.

Det kan være lover i jurisdiksjonen vedrørende hvordan og hvor du kan montere et spesielt produkt. Du må sjekke at du er i samsvar med alle relevante lover i din jurisdiksjon. Nest er ikke ansvarlig for personskade eller skade som følge av selvmontering. Nest opprettholder en liste over anbefalte montører av produktene på nettstedet. Disse montørene er ikke Nest-ansatte og har ingen tilknytning til Nest. Nest er ikke ansvarlig for atferden til eller ansvar forbundet med disse montørene. Du bør gjøre din egen sjekk av montører for å velge den som best passer dine behov.

10. Returer for refusjon.

Hvis, av enhver grunn, du ønsker å sende produktet du kjøpte i nettbutikken i retur for refusjon, må du varsle oss innen («kanselleringsperioden»): (i) 30 dager etter kjøpsdatoen, eller (ii) 14 dager etter dagen du mottok produktet. For å starte en returprosess må du informere oss om beslutningen i kanselleringsperioden ved å kontakte Nests kundestøtte og klart og tydelig oppgi ditt ønske om å returnere produktet. Selv om dette ikke vil påvirke din rett til refusjon må du inkludere detaljer om hvor og når du kjøpte produktet og årsaken for at du ønsker å sende produktet i retur. Nests kundeservice vil gi deg en returetikett (Return Materials Authorisation – RMA), som må inkluderes med returforsendelsen til Nest slik at Nest kan identifisere forsendelsen, samt med en returadresse. Hvis du kjøpte produktet utenom nettbutikken må du kontakte denne forhandleren for refusjon.

For å få refusjon må du returnere produktet (og kampanjevarer levert med produktet) med en RMA innen 14 dager etter dagen du varslet Nest kundestøtte at du ønsket å sende produktet i retur. Med mindre produktet inneholder feil eller ikke er som beskrevet, vil du være ansvarlig for alle kostnader forbundet med å returnere produktet til oss (inkludert demontering og kostnaden med å sende produktet tilbake til Nest).

Vi vil refundere beløpet du betalte for produktet pluss den opprinnelige leveringskostnaden (opptil verdien av vår standard leveringsmåte), minus verdien av eventuelle kampanjevarer du har mottatt. Men vær oppmerksom på følgende:

• hvis du kjøper en pakke (flere produkter solgt sammen som en tilbudspris), vil du kun refunderes hvis du sender hele pakken i retur;

• vi kan redusere refusjonsbeløpet til å gjenspeile verdifall på produktet, som bestemt etter vårt eget skjønn, forårsaket av din håndtering av produktene på en måte som går utover det som er nødvendig for å fastslå natur, karakteristikk og funksjonalitet (dvs. utover det som normalt er tillatt i en butikk); og

• hvis du kjøper en monteringstjeneste med produktet ditt vil du ikke ha rett på refusjon av monteringsbeløpet, med mindre: (i) vi har utført installasjonstjenesten innen perioden på 14 dager etter du har mottatt produktet; og (ii) du ikke uttrykkelig har bedt oss om service innen denne 14-dagers perioden.

Hvis du kansellerer kjøpet av en abonnementstjeneste, har du ikke rett på full refusjon hvis abonnementstjenesten har begynt i kanselleringsperioden. Abonnementstjenester vil refunderes i henhold til vilkårene i artikkel 4(d) i disse vilkår og betingelser.

Vi vil ikke betale refusjoner til deg innen 14 dager, det tidligste av: (a) dagen vi mottar produktet i retur fra deg, eller (b) dagen du gir oss bevis på at du har sendt produktet i retur til oss. Vi oppmuntrer deg til å beholde kvitteringen på returforsendelsen.

Reglene for returer beskrevet over er i tillegg til, separat fra, og erstatter ikke dine juridiske rettigheter og oppreisninger som angitt i gjeldende lover.

11. Tvister.

(a) Kontakt Nest først. Hvis det oppstår en tvist mellom deg og Nest, er vårt mål å få kjennskap til dette og håndtere dine bekymringer. Du samtykker i at du vil varsle Nest om eventuelle tvister du har med Nest angående disse vilkår og betingelser ved å kontakte Nest.

(b) Hvis vi ikke kan løse tvisten, tilbyr EU-kommisjonen en nettbasert tvisteløsningsplattform, som du finner her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(c) Beskyttelse av konfidensialitet og immaterielle rettigheter. Nest søke rettslig eller annen rimelig oppreisning for å beskytte konfidensiell informasjon og immaterielle rettigheter, eller for å hindre tap av data eller skade på sine servere i en kompetent domstol.

12. Garantier og ansvarsfraskrivelser.

Så langt det er tillatt etter gjeldende lov og uten å påvirke dine lovfestede rettigheter, tilbys nettbutikken, og alt innhold tilgjengelig på nettbutikken, «som det er» uten garantier eller betingelser av noe slag, enten uttrykkelig eller antydet, som omfatter, uten begrensning, garantier om rettigheter eller antydede garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Alle produkter og tjenester som er kjøpt gjennom nettbutikken tilbys «som de er» med mindre annet er oppgitt i den begrensede garantien som medfølger produktet. Med henhold til Nest-produkter, kan du velge om du ønsker å legge frem et krav i samsvar med disse vilkår og betingelser, eller den begrensede garantien eller begge, men du kan ikke få oppreisning to ganger for samme tap. For å starte en retur under den begrensede garantien for ditt Nest-produkt, bør du kontakte Nest.

Du bruker alle produkter og/eller abonnementstjenester på egen risiko og etter eget skjønn. Du vil være ansvarlig for (og Nest fraskriver seg) alt og alle tap, forpliktelser eller skader som følge av ditt bruk av produkt og/eller abonnementstjenesten, inkludert skade eller tap for HVAC-systemet, rørlegging, hjem, produkt eller annet tilbehør forbundet med produktet, datamaskinen, mobilenheten og annet tilbehør og kjæledyr i hjemmet ditt.

Med mindre det uttrykkelig er lovet en «garanti», hverken garanterer eller lover Nest spesifikke nivåer av energibesparelser eller andre pengebesparende fordeler fra bruken av produktet og/eller abonnementstjenester, eller funksjoner deri. Faktiske energibesparelser og pengefordeler varierer med faktorer som er utover Nests kontroll eller kunnskap.

Nest gir ingen garanti for levetiden til batteriene som bukes i et produkt. Faktisk levetid på batteriene kan variere avhengig av en rekke faktorer, inkludert konfigurasjonen og bruk av et produkt.

13. Ansvarsbegrensning.

Ingenting i disse vilkår og betingelsene, og spesielt i denne artikkelen for «ansvarsbegrensning», skal forsøke å utelukke eller begrense ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

IKKE I NOEN TILFELLER, I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVVERK, I TILLEGG TIL OVENNEVNTE GARANTIFRASKRIVELSENE, SKAL (A) NEST VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, FØLGEMESSIGE, EKSEMPLIFISERENDE, SPESIELLE ELLER UTILSIKTEDE SKADER, INKLUDERT SKADER FOR TAPTE DATA ELLER FORTJENESTE SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER KNYTTET TIL PRODUKTENE ELLER ABONNEMENTSTJENESTER, SELV OM NEST KJENTE TIL, ELLER BURDE HA KJENT TIL, SANNSYNLIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG (B) NESTS SAMLEDE FORPLIKTELSER FRA ELLER KNYTTET TIL PRODUKTENE OG ABONNEMENTSTJENESTER, ENTEN I KONTRAKT ELLER VOLDGIFT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OVERSTIGE GEBYRENE FAKTISK BETALT AV DEG TIL NEST ELLER NESTS GODKJENTE FORHANDLER ELLER PRODUKTENE DET GJELDER I DE FORRIGE SEKS (6) MÅNEDENE (HVIS NOEN). DENNE BEGRENSNINGEN ER KUMULATIV OG VIL IKKE ØKES SELV OM DET FORELIGGER FLERE ENN ETT TILFELLE ELLER KRAV. NEST FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR OVERFOR NESTS LISENSHAVERE OG LEVERANDØRER.

14. Databeskyttelse.

Ved å bestille produkter og/eller abonnementstjenester, samtykker du i og forstår at Nest kan lagre, dele, behandle og bruke data innhentet fra ditt bestillingsskjema eller bestilling på telefon/faks/e-post for å behandle bestillingen din. Nest kan også dele slike data globalt med sine datterselskaper og selskaper i Nest-gruppen. Alle selskaper i Nest-gruppen vil beskytte dine opplysninger i samsvar med personvernregler for nettstedet for Nest-nettstedet. Nest samarbeider med andre selskaper som hjelper Nest å levere produkter til deg, som transportører og kortformidlere, og Nest kan måtte dele visse opplysninger med disse selskapene for dette formålet.

15. Elektronisk kommunikasjon.

Du kommuniserer elektronisk med Nest når du bruker nettbutikken eller sender e-post til Nest. Du samtykker i at alle avtaler, varslinger, opplysning eller annen kommunikasjon vi leverer til deg elektronisk oppfyller alle juridiske krav til skriftlig kommunikasjon. Når du bestiller i nettbutikken innhenter vi og lagrer e-postadressen din. Fra dette tidspunktet vil e-postadressen din brukes til å sende informasjon om Nest-produkter og tjenester, med mindre du fravelger å motta slike e-poster ved å klikke på fravalgslenken i e-posten.

16. Varslinger.

Nest kan levere varslinger til deg som pålagt etter loven, eller for markedsføring eller andre formål, via e-post (etter eget valg) til den primære e-postadressen forbundet med din Nest-konto, på papir, eller ved å publisere slike varsler på Nest-nettstedet. Nest er ikke ansvarlig for automatisk filtrering som du eller din nettverksleverandør kan bruke for varslinger på e-post. Nest anbefaler å legge til @nestlabs.com nettadresser til i adresseboken for å sikre at du mottar e-postvarslinger fra Nest.

17. Force majeure.

Vi vil ikke være ansvarlig for enhver manglende utførelse eller forsinkelse i utførelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til en kontrakt som er forårsaket av en handling eller begivenhet utover vår fornuftige kontroll, inkludert, uten begrensning, naturkatastrofer, streik, lock-outs eller andre industrielle handlinger fra tredjeparter, sivilopprør, opprør, terrorangrep, krig, brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, epidemi eller annen naturkatastrofe, svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnett eller umulig bruk av jernbaner, frakt, fly, motortransport eller annen form for offentlig eller privat transport.

18. Beskyttelse av konfidensialitet og immaterielle rettigheter.

Til tross for det foregående, kan Nest søke rettslig eller annen rimelig oppreisning for å beskytte konfidensiell informasjon og immaterielle rettigheter, eller for å hindre tap av data eller skade på sine servere i en kompetent domstol.


19. Ugyldighet.

Hvis noen del av disse vilkårene og betingelsene blir ulovlige, ugyldige, ikke håndhevbare eller forbudt i noen henseende, i henhold til gjeldende lov eller forskrift, vil en slik bestemmelse eller del av denne anses for å ikke inngå i kontrakten mellom oss. Lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarheten til de gjenværende vilkår og betingelser skal fremdeles være gjeldende.

20. Overlevende bestemmelser.

Forpliktelsene i Artikler 11, 12, 13, og 14 til 22 vil overleve utløp eller opphør av disse vilkårene.

21. Avkall.

Svikt eller forsinkelse av oss angående håndhevelse av noen av disse vilkår og betingelser skal ikke utgjøre et avkall på våre rettigheter mot deg og påvirker ikke vår rett til å kreve fremtidig etterlevelse av disse.

22. Gjeldende lov og jurisdiksjon.

Disse vilkår og betingelser er styrt av lovene i Irland. En kontrakt for kjøpet av produktene gjennom nettbutikken og enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dette vil styres av lovene i Irland. Domstolene i Irland vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Du kan også ha rettigheter i relevante forbrukerlover om å føre saksbehandlingen i ditt bostedsland.