Juridiske punkter

Kriterier for utvelgelse

DETALJHANDEL

Kriterier for utvelgelse som gjelder for autoriserte forhandlere som selger til forbrukerkunder. Disse kriteriene for utvelgelse gjelder typisk for: forhandlere/forretninger som selger produkter direkte til forbrukere/sluttbrukere (B2C).

 1. Hvis autorisert forhandler er en mobiloperatør, er en storskalaoperatør i sin sektor (smarttelefonpenetrasjon eller installert mobilnettbase).

 2. Hvis autorisert forhandler er en forretningsvirksomhet (energi, forsikring, sikkerhet osv.); er en storskalaoperatør i sin sektor eller er målrettet mot en unik kundegruppe som er tilpasset med og forbedrer Googles produktstrategi i territoriet.

 3. Er i stand til å levere varierende produktforslag direkte til forbrukerne.

 4. Har kvalifisert og opplært personale.

 5. Har:

   a. egnede lokaler (det vil si fysiske bygninger) på flere steder med muligheten til å tilby tydelig differensiert innvendig plass for produktene; og/eller

   b. et nettsted med høy trafikk (i forhold til sin sektor):
    i. med brukervennlig søkefunksjonalitet for produkt og merke, som sikrer at resultater fra søk med Google som søkeord fnkluderer Google-produkter;

    ii. som inkluderer detaljene for et fasttelefonnummer for før- og ettersalgsforespørsler. Fasttelefonnummeret (og eventuelt andre elektroniske støttetjenester) vil være tilgjengelig under vanlige åpningstider for bransjen for kundestøtte på nettet (og minst syv timers drift per arbeidsdag);

    iii. med en sikker og enkel bestillingsprosess som gjør at kundene kan foreta sine bestillinger fullstendig gjennom nettstedet;

    iv. med en estimert forsendelsesdato som vises ved bestillingstidspunktet, en mekanisme til stede som gir kunden bekreftelse på hver eneste ordre som plasseres på nettstedet og når hver ordre ble sendt samt mulighet for kundene til å spore forsendelsen og få oppdateringer om den faktiske leveringsstatusen;

    v. med tydelige retningslinjer og effektive prosedyrer for returer, refusjoner og varebytte (inkludert støtte for ettersalg på nettet, over telefon eller via nettprat for å behandle forespørsler om retur, refusjon og varebytte); og

    vi. som ikke kjører annonseprogrammer, spionprogrammer eller annen programvare som aktiverer popup- eller popunder-annonsering og/eller genererer aktivitet som brukeren ikke ber om (for eksempel tvungne klikk eller videresendinger).
 6. Forplikter seg til å vise produktet/produktene i deres nettbaserte- og/eller fysiske butikk på en merket, differensiert måte, slik at: a) forbrukeren ikke er i tvil om funksjonene og egenskapene til produktet/produktene; og b) demoenheter er i god stand, slik fremstilling og bruk av varer/merker skal godkjennes av Google.

ENGROSSALG

Kriterier for utvelgelse som gjelder for autoriserte forhandlere som selger til kunder som ikke er forbrukere. Disse kriteriene for utvelgelse gjelder typisk for: grossister/distributører/bedrifter som selger produkter til andre bedrifter (B2B) for videresalg.

 1. Har hovedaktivitet som distributør/grossist: (a) av forbrukerelektronikk (CE) og tilhørende IT-maskinvareprodukter; eller (b) for bransjefagpersoner som vanligvis er involvert i produktinstallasjon.

 2. Har kontraktsmessige forhold til store organisasjoner for detaljhandel eller andre passende organisasjoner innenfor territoriet med egnede salgskontoer hos hver av disse.

 3. Har spesifikt utdannet personale for å kunne håndtere og selge produkter.

 4. Er i stand til å levere varierende produktforslag direkte til bedrifter innenfor sin kundebase.

 5. Påser at enhver nettsideadresse/URL som brukes til å videreselge produktene på grossistnivå har tilstrekkelige kontroller (f.eks. passordbeskyttet pålogging) for å sikre at partneren bare leverer produkter til relevante partnere.

 6. Opererer og driver minst ett egnet varehus eller lagerlokale (med sikkerhetsnivåer som er i samsvar med god bransjepraksis og har lagringsstandarder og -betingelser som er egnet for high-end-CE-produkter) innenfor det gjeldende territoriet for lagring, distribusjon og frakt av produktene til kundene.

 7. Bruker egnede kjøretøy for transport av produkter, eller et egnet transportselskap for å sikre at transport av produktene er egnet for high-end-CE-produkter.

 8. Er tilstrekkelig kredittverdig for å møte Googles gjeldende kredittkrav, hvis autorisert forhandler kjøper direkte fra Google.

FORETAK

Kriterier for utvelgelse som gjelder for autoriserte forhandlere som selger i B2B-foretakstransaksjoner. Disse kriteriene for utvelgelse gjelder typisk for: foretak som selger produkter (i) til bedrifter for deres egen bruk (og ikke for videresalg) eller (ii) til de ansatte i en bedrift som en del av en lønnsordning / ansattes ytelsesordning.

 1. Autorisert forhandler er et registrert firma som kan tilby produkter og løsninger til kunder enten direkte eller gjennom tredjepartskanaler.

 2. Autorisert forhandler har et anerkjent merke med bevist evne til å levere produkter og/eller tjenester av høy kvalitet i B2B- og/eller forbrukermarkedet.

 3. Hvis autorisert forhandler tilbyr Google-produkter som en del av en pakke med andre produkter, må disse produktene være av en kvalitet som i minste er sammenlignbar med kvaliteten til Google-produktene.

FAGFOLK OG VIRKSOMHET OG PAKKER

Kriterier for utvelgelse som gjelder for autoriserte forhandlere som selger produkt eller løsning i en pakke til forbrukerkunder. Disse kriteriene for utvelgelse gjelder typisk for: fagfolk (elektrikere, rørleggere osv.) eller forretningsforetak som selger produkter direkte til forbrukere/sluttkunder sammen med sine egne produkter/tjenester.

 1. Er i stand til å levere forskjellige produktpakker eller tjenestepakker som kombinerer Google-produkter med autoriserte forhandleres egne produkter/tjenester direkte til forbrukere.

 2. Har kvalifisert og opplært personale.

 3. Hvis autorisert forhandler tilbyr Google-produkter som en del av en pakke med andre produkter fra autorisert forhandler, må disse produktene være av en kvalitet som minst er sammenlignbar med kvaliteten til Google-produktene.

 4. Hvis autorisert forhandler tilbyr Google-produkter som en del av en pakke med tjenester fra autorisert forhandler, må disse tjenestene være av en høy kvalitet.

 5. Autorisert forhandler enten (a) har en betraktelig kundebase og kan derfor levere kampanjer i volum med et betydelig opptaksnivå; eller (b) er målrettet mot en unik kundegruppe som er tilpasset til og forbedrer Googles produktstrategi i territoriet.

INSTALLASJON

Tilleggskriterier som gjelder, i tillegg til gjeldende sett med kriterier for utvelgelse som angitt ovenfor, for autoriserte forhandlere som tilbyr installasjonstjenester. Disse tilleggskriteriene vil typisk gjelde for: Detaljhandels- fagfolks-- og virksomhetspartnere som tilbyr installasjonstjenester.

 1. Autorisert forhandler må ha og opprettholde en arbeidsstyrke med tilstrekkelig opplærte og kvalifiserte installatører som kan utføre en kvalitetsinstallasjon av produktet, inkludert planlegging, demontering av eksisterende utstyr, installasjon av produktet, diagnose av inkompatibiliteter og/eller behov for modifisert installasjon, produktklargjøring (inkludert å hjelpe sluttbrukeren med å koble et produkt til et Wi-Fi-nettverk) og kundestøtte.

 2. For hjemmeinstallasjoner må autorisert forhandler kunne tilby minimum installasjonsperioder både på dag- og kveldstid, må kunne planlegge installasjon i løpet av tre dager etter kundekjøp og innenfor en rimelig tidsramme etter kundens forespurte installasjonsdato.

 3. Autorisert forhandler må iverksette tiltak for å påse at installatører bare jobber på oppdrag som de er tilstrekkelig sertifisert for i henhold til alle gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter.

 4. Autorisert forhandler må gjøre sitt ytterste for å påse rask levering og/eller installasjon av produktet.