Juridiske punkter

Åpenhetsrapport

Anmodning om brukerinformasjon

Akkurat som mange andre teknologiselskaper, kan Nest få anmodninger eller pålegg fra offentlige myndigheter og domstoler globalt om å overlevere brukerdata. Vi har laget denne siden for å belyse disse anmodningene og hvordan vi behandler og håndterer dem.

Når vi får en anmodning om brukerinformasjon, gjennomgår vi den nøye og overleverer kun informasjon som er i omfang og omfattet av anmodningen. Personvern og sikkerhet er utrolig viktig for oss. Før vi etterkommer en anmodning, passer vi på at den følger loven og Nests retningslinjer. Vi varsler brukere om lovpålagte krav hvor hensiktsmessig, med mindre det er forbudt i henhold til lov eller rettsordre. Og, hvis vi mener anmodningen er altfor bred, vil vi be om å innsnevre den. For eksempel, hvis en amerikansk, offentlig etat har fremlagt en ransakelsesordre for å etterforske en straffbar handling de mener ble fanget opp av et Dropcam, vil vi ikke bare overlevere data; vi vil analysere anmodningen for å sikre at ransakelsesordren ikke var urimelig bred, og sikre at informasjonen de har anmodet er innenfor omfanget til en slik ordre.

Vi prøver å finne den beste måten å dele generell informasjon og statistikk om anmodninger vi mottar. Generelt har vi fått veldig få henvendelser og aldri såkalte «National Security Letters» eller ordre om brukerinnhold eller informasjon om manglende innhold i henhold til Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

  1. juni 2015