Rättsliga objekt

Avtal för communityforum

Avtal för Nests communityforum

Detta avtal för Nests communityforum (”avtalet”) innehåller viktig information om din användning av platsen med Nests communityforum (”forumplatsen”) och utgör ett avtal mellan dig och Nest Labs, Inc. (”Nest”) som reglerar din användning av Nests communityforum.

Nest kan när som helst ändra, göra tillägg till eller ta bort någon del av detta avtal eller någon del av de tjänster och funktioner som tillhandahålls på forumplatsen. Om så sker kommer Nest att uppdatera avtalet på nest.com/se/legal/community-forum-agreement (och kan även lägga ut ändringarna på andra delar av forumplatsen).

OM DU VÄLJER ATT SAMTYCKA TILL DETTA AVTAL OCH ANVÄNDA NESTS COMMUNITYFORUM MÅSTE DU SAMTYCKA TILL DETTA AVTAL SÅ SOM DET FRAMSTÄLLS FÖR DIG, UTAN NÅGRA SOM HELST ÄNDRINGAR. GENOM ATT SAMTYCKA TILL DETTA AVTAL OCH GENOM ATT SKAFFA DIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA FORUMPLATSEN GODTAR OCH SAMTYCKER DU TILL DESSA VILLKOR Å DINA VÄGNAR ELLER ÅT DEN ENHET DU REPRESENTERAR, OCH DU FRAMSTÄLLER OCH GARANTERAR ATT DU HAR RÄTT, BEHÖRIGHET OCH FÖRMÅGA ATT GODTA OCH SAMTYCKA TILL DESSA VILLKOR Å DINA VÄGNAR ELLER ÅT DEN ENHET DU REPRESENTERAR. DU FÅR INTE SKAFFA DIG ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA FORUMPLATSEN ELLER GODTA ELLER SAMTYCKA TILL DESSA VILLKOR OM DU INTE HAR UPPNÅTT MYNDIG ÅLDER I DIN JURISDIKTION ELLER DÄR DU ÄR BOSATT. OM DU INTE SAMTYCKER TILL SAMTLIGA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR MÅSTE DU LÅTA BLI ATT SKAFFA DIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA FORUMPLATSEN.

OM NÅGON FRAMTIDA ÄNDRING INTE ÄR GODTAGBAR FÖR DIG MÅSTE DU SLUTA ANVÄNDA FORUMPLATSEN. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV FORUMPLATSEN KOMMER ALLTID ATT INNEBÄRA DITT SAMTYCKE TILL DETTA AVTAL OCH ALLA ÄNDRINGAR I DET.

Allmänt

 1. Så länge du uppfyller detta avtal (och med förbehåll för villkoren häri) beviljar Nest dig en personlig, icke-exklusiv, icke överlåtbar, begränsad rätt att gå in på och använda forumplatsen.

 2. I tillägg till villkoren i detta avtal regleras alla användning av forumplatsen av tjänstevillkoren för Nest.com (”tjänstevillkor”) som framställs på nest.com/se/terms och som specifikt införlivas häri.

 3. Om det föreligger en motstridighet mellan detta avtal och tjänstevillkoren skall detta avtal gälla.

 4. Alla definitioner som används i tjänstevillkoren kommer att ha samma betydelse i detta avtal om inget annat specificeras i detta avtal. Definitionen av ”tjänster” från tjänstevillkoren kommer nu även och uttryckligen att omfatta användning av Nests communityforum. Definitionen av ”plats” från tjänstevillkoren kommer nu även och uttryckligen att omfatta community.nest.com.

 5. Du måste ha uppnått minst myndig ålder där du är bosatt för att få lägga ut material på forumplatsen.

 6. Du samtycker till att inte hindra eller störa forumplatsen.

Foruminnehåll

 1. Åsikter som uttalas på forumplatsen är inte rekommendationer från Nest.

 2. Nest förhandsgranskar ingen information som skickas in av forumplatsens användare (”bidrag”). Nest bibehåller rätten, men inte skyldigheten, att redigera eller avlägsna bidrag, inklusive sådana som enligt Nests bedömning bryter mot avtalet. Nest kommer att göra sitt bästa för att undersöka påståenden om att bidrag bryter mot avtalet, men Nest (a) lämnar ingen garanti för att vi kommer att redigera, ta bort eller fortsätta att tillåta visning av något specifikt bidrag, oavsett om det är föremål för sådana påståenden eller ej, och (b) kommer inte att ha något som helst ansvar för att redigera, ta bort eller fortsätta att tillåta visning av något som helst specifikt bidrag.

 3. Nest tillhandahåller ingen formell produktsupport på forumplatsen. Nest kan tillhandahålla allmän produkt- eller teknisk information, men all information som tillhandahålls av Nest eller Nests medarbetare erbjuds ”I BEFINTLIGT SKICK”, utan några som helst garantier. Denna friskrivning gäller i tillägg till de friskrivningar och den ansvarsbegränsning som anges i tjänstevillkoren.

 4. Nest kan använda cookies och annan teknik för att spåra användarnas aktiviteter på forumplatsen. Dessa tekniker hjälper Nest att förbättra dina upplevelser och Nests produkter och tjänster. Nests användning av spårningsinformation kommer att ske i enlighet med Nests integritetspolicy.

 5. Varje användare som vill skicka in information till forumplatsen måste skapa ett unikt användarnamn. Du kommer också att använda dina befintliga inloggningsuppgifter. Läs Nests integritetspolicy, där du kan se en beskrivning av hur Nest samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Bidrag

 1. Uppförandekod för bidrag. Du samtycker till att rätta dig efter följande uppförandekod avseende dina bidrag:
  1. Håll dig till ämnet. Nests communityforum har skapats för att hjälpa kunder att använda Nests produkter och teknik mer effektivt. Om inget annat anges får du inte lägga ut bidrag om andra ämnen. Ditt bidrag måste ligga inom den kategori som identifieras på forumplatsen. Konstruktiv feedback om produktfunktioner är också välkomna.
  2. Var artig och laglig. Alla måste kunna känna sig obesvärade av att läsa bidrag och delta i diskussioner. Du får inte inkludera något som är ärekränkande, nedvärderande, oanständigt, skadligt, trakasserande, hotfullt, hotande, hatfyllt, anstötligt, diskriminerande, oegentligt, vulgärt, obscent, pornografiskt, sexuellt explicit eller stötande i ett sexuellt, rasrelaterat, kulturellt eller etniskt sammanhang i ditt bidrag eller användarnamn.

  3. Inga opinionsundersökningar eller petitioner. Du får inte anslå några opinionsundersökningar eller petitioner eller länkar till sådana aktiviteter.
  4. Ingen reklam. Använd inte forumplatsen för att sälja eller marknadsföra dina produkter till andra, och lägg inte ut någon webbadress om den inte leder till ett direkt svar på en användares fråga. Om någon del av ditt bidrag, inklusive någon webbadress som lagts ut, leder till någon ökad ersättning eller förmån för dig måste du ange detta i ditt inlägg genom att ange ”Jag kan eventuellt få någon form av ersättning, ekonomisk eller på annat sätt, genom min rekommendation eller länk”. Din signatur får INTE innehålla någon länk till en webbplats.
  5. Lägg ut original. Material som du lägger ut måste vara ditt eget arbete eller arbete som du har licens för. Du garanterar och uppger att du äger eller på annat sätt har kontroll över alla rättigheter till den information som ingår i ditt bidrag.
 2. Licens för att använda bidrag. Genom att skicka ett bidrag till forumplatsen samtycker du till att bevilja Nest en beständig, royaltyfri, icke-exklusiv världsomfattande rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda arbeten av, distribuera, utföra, spela upp, tillgängliggöra för allmänheten samt utöva all upphovsrätt och all rätt till publicitet med avseende på bidraget. Om ditt bidrag innehåller ett produktförslag eller en ny idé som kan implementeras i en funktion eller produkt från Nest samtycker du till att: (1) ditt bidrag och dess innehåll automatiskt kommer att licensieras till och bli Nests egendom utan att du får någon ersättning, (2) Nest får använda, kopiera, modifiera, publicera eller återdistribuera bidraget och dess innehåll för valfria syften och på valfritt sätt, inklusive implementering i produkter eller tjänster, (3) Nest har ingen skyldighet att granska bidraget samt (4) Nest eller Nests medarbetare har ingen skyldighet att hålla bidraget hemligt. Om du inte vill bevilja Nest de rättigheter som framställs ovan ska du inte skicka ditt bidrag till forumplatsen.

 3. Gottgörelse avseende bidrag. Du ansvarar helt för innehållet i dina bidrag. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Nest, dess dotterbolag och närstående företag skadeslösa med avseende på alla anspråk från tredje part eller omkostnader som uppstår genom eller i samband med dina bidrag. Denna gottgörelse gäller i tillägg till de övriga skyldigheter till gottgörelse som framställs i tjänstevillkoren.

 4. Nests borttagning och genomdrivande. Nest förbehåller sig rätten att radera eller ta bort alla bidrag och att inaktivera eller vidta åtgärder mot ditt konto när som helst och oavsett orsak.

 5. Rapportera intrång i upphovsrätt. Om du är ägare av innehåll och anser att någon persons bidrag gör intrång i din upphovsrätt till ditt innehåll bör du rapportera ärendet till copyright@nestlabs.com