Rättsliga objekt

Integritetsmeddelande för Nests produkter och tjänster

Obs! Om du använder enheter och tjänster från Nest med ett Google-konto hanteras din data i enlighet med Googles Sekretesspolicy, och du kan läsa en mer ingående beskrivning av denna hantering på sidan Vanliga frågor om integritet i hjälpcentret. Läs även Googles åtagande gällande integritet i hemmet.


Denna policy gäller från och med den 31 januari 2020. Läs föregående policyer här. Läs om den senaste uppdateringen här.


Vi tar din integritet på allvar hos Nest.

Detta integritetsmeddelande för Nests produkter och tjänster (”integritetsmeddelande”) beskriver uppgifter som Nest Labs, Inc. och dess dotterbolag och anknutna företag (sammantaget ”Nest”) samlar in, använder, delar och lagrar, inklusive personuppgifter (dvs. uppgifter som identifierar dig personligen, t.ex. namn, e-postadress eller faktureringsuppgifter, eller andra uppgifter som rimligen kan användas för att komma fram till dessa uppgifter).

Detta dokument är fokuserat på information som är relaterad till användning av Nests produkter och tjänster, inklusive Nest® Learning Thermostat™, Nest® Protect™ brand- och koloxidvarnare, Nest Cam™, Dropcam™, Nest Hello™, Works with Nest™ och andra produkter från Nest (sammantaget ”Nest-produkter”). I detta integritetsmeddelande omfattar termen Nest-produkter även våra webbappar, mobilappar och abonnemangstjänster enligt definitionen i våra tjänstevillkor. Vi tillhandahåller ytterligare detaljer om hur vi samlar in och använder uppgifter från våra offentliga webbplatser i vår integritetspolicy för Nests webbplatser.

Vårt löfte:

 1. Vi kommer att vara transparenta avseende de typer av uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.
 2. Vi kommer att be dig om tillstånd innan vi delar dina personuppgifter med tredje parter för andra ändamål än på begäran från dig eller för att tillhandahålla Nest-produkter och att endast göra det när vi anser att de kommer att tillhandahålla dig en extra tjänst som du gärna vill ha.
 3. Vi kommer att använda klassledande verktyg för datasäkerhet för att hålla dina uppgifter säkra och skydda Nest-produkterna mot obehörig åtkomst.

Ditt medgivande: Medgivande till insamling och behandling av uppgifter. Internationell dataöverföring. Dina personuppgifter får samlas in, behandlas och lagras av Nest eller dess tjänsteleverantörer i USA och andra länder där våra servrar är installerade. Kom ihåg att integritetsskydden och de juridiska kraven, inklusive myndigheters rätt att få åtkomst till dina personuppgifter i vissa av dessa länder, eventuellt inte är likvärdiga med skydden och kraven i ditt land. Om du använder Nest-produkter inom EES-området eller andra regioner med lagar om insamling och användning av uppgifter som skiljer sig från lagarna i USA, samtycker du till att dina personuppgifter överförs till USA och andra länder där Nest bedriver verksamhet. Vi har försett dig med mer information nedan om hur vi skyddar dina personuppgifter när de överförs till andra länder: Hur skyddar Nest mina personuppgifter när de överförs internationellt?

Vad samlar Nest Learning Thermostat in? Nest Learning Thermostat samlar in:

 • Inställningsinformation som du tillhandahåller
 • Miljödata från sensorerna i Nest Learning Thermostat
 • Direkta justeringar av enheten, inklusive temperatur eller inställningar
 • Användningsinformation om uppvärmning och nedkylning
 • Teknisk information från enheten

Inställningsinformation som du tillhandahåller: När du installerar Nest Learning Thermostat blir du uppmanad att besvara flera frågor i syfte att hjälpa oss att skapa ett inledande program med temperaturinställningar som gör det bekvämt för dig. Vi ber exempelvis om information om huruvida din termostat sitter i en bostad eller ett kontor eller om din adress eller ditt postnummer. Denna information hjälper oss att anpassa dina upplevelser genom att exempelvis läsa in väderleksinformation för din ort eller genom att aktivera Home/Away Assist (hjälp hemma/borta) för automatisk växling av Nest-produkternas beteende i ditt hem när du lämnar det och när du kommer tillbaka. Nest Learning Thermostat hämtar dessutom information direkt från ditt uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem för att lära sig mer om systemets funktioner, t.ex. om det ger både uppvärmning och kylning eller endast uppvärmning. När du besvarar dessa frågor hjälper det oss att ställa in ett inledande program som skapar en behaglig miljö åt dig.

Miljödata från sensorerna i Nest Learning Thermostat: Vi samlar in data från flera sensorer som är inbyggda i Nest Learning Thermostat. Dessa sensorer samlar in data som aktuell temperatur, luftfuktighet och omgivande ljus i rummet. De kan också känna av om något eller någon rör sig i rummet. Detta hjälper Nest Learning Thermostat hålla dig bekväm när du är hemma och spara energi när du är borta från hemmet. Om Nest Learning Thermostat exempelvis känner av att du har gått in i rummet efter en längre tid kan den justera inställningen till en föredragen temperatur som är baserad på ett antagande om att du precis har vaknat eller kommit hem. På liknande sätt kan Nest Learning Thermostat sänka temperaturen ibland för att spara energi om en lampa släcks eller ingen rör sig i rummet.

Direkta justeringar av enheten: Om du ändrar inställningar som temperatur på Nest Learning Thermostat registrerar och matar den in dessa uppgifter i Nest-algoritmerna för att lära sig din önskade komfortnivå i olika situationer.

Användningsinformation om uppvärmning och nedkylning: Varje gång ditt system slås på och stängs av registrerar Nest tidpunkten och hur länge det var påslaget för att erbjuda dig funktioner som användningshistorik.

Teknisk information från enheten: I syfte att förbättra dina upplevelser med tiden och hjälpa dig att felsöka eventuella problem som du kan råka ut för med Nest Learning Thermostat registrerar vi din enhets modell- och serienummer, programversion och tekniska information, t.ex. batteriets laddningsnivå. Vad samlar Nest Protect in? Nest Protect samlar in:

 • Inställningsinformation som du tillhandahåller
 • Miljödata från sensorerna i Nest Protect
 • Teknisk information från enheten

Inställningsinformation som du tillhandahåller: När du installerar Nest Protect blir du ombedd att ange uppgifter som din hemadress, ditt postnummer samt var i ditt hem du installerar enheten. Denna information hjälper oss att anpassa dina upplevelser genom att exempelvis aktivera Nest Protect för att informera dig när en händelse inträffar eller schemalägga funktioner som Sound Check (ljudkontroll) bättre så att de körs vid vissa tider på dagen.

Miljödata från sensorerna i Nest Protect: Vi samlar in data från flera sensorer som är inbyggda i Nest Protect. Dessa sensorer samlar in data som rök- och koloxidnivåer (CO), aktuell temperatur, luftfuktighet och omgivande ljus i rummet. De kan också känna av om något eller någon rör sig i rummet. Genom att registrera dessa data kan Nest Protect göra sådant som att detektera rök och CO i ditt hem och förse dig med larm och varningar. Om Nest Protect exempelvis känner av att rök- eller CO-nivåerna stiger avger den en förhandsvarning innan faran når nödlarmnivåer och visar dig vad faran är. Andra generationens Nest Protect innehåller även en mikrofon som ger Nest Protect möjlighet att tillhandahålla vissa förbättrade funktioner. Mer specifikt avger Nest Protect ljudprover under säkerhetskontroll eller ljudkontroll som mikrofonen registrerar för att verifiera att högtalaren och signalhornet fungerar.

Teknisk information från enheten: I syfte att förbättra dina upplevelser med tiden och hjälpa dig att felsöka eventuella problem som du kan råka ut för med Nest Protect registrerar vi din enhets modell- och serienummer, programversion och tekniska information, t.ex. sensorstatus, Wi-Fi-anslutning och batteriets laddningsnivå.

Vad samlar Nest Cam/Dropcam (sammantaget ”Nest Cam”) in? Nest Cam samlar in och gör att du kan samla in:

 • Inställningsinformation som du tillhandahåller
 • Miljödata från sensorerna i Nest Cam
 • Video- och ljudsignaler och data
 • Ansiktsigenkänningsuppgifter som möjliggör funktionen Aviseringar om bekanta ansikten
 • Teknisk information från enheten
 • Sparat och delat innehåll

Uppgifter som matas in under installationen: När du installerar Nest Cam blir du ombedd att ange uppgifter som namnet på din kamera, kamerans beskrivning, din hemadress, ditt postnummer samt var i ditt hem du installerar enheten. Dessa uppgifter används för att anpassa dina upplevelser, t.ex. informera dig om vilken enhet det är som utlöser ett meddelande.

Miljödata från sensorerna i Nest Cam: Vi samlar in data från flera sensorer som är inbyggda i Nest Cam. Dessa sensorer samlar in data som enhetens temperatur och omgivande ljus i rummet. Genom att registrera dessa data kan Nest Cam exempelvis känna till att det är mörkt och att den skall slå på mörkerseende.

Video- och ljudsignaler och data: Nest Cam gör att du kan bestämma syftet och varför du samlar in video- och ljudsignalsdata. När du aktiverar inspelnings- eller strömningsfunktionerna i din Nest Cam kan vi, beroende på dina anvisningar, enhetens konfiguration och inställningar, spela in och behandla video- och/eller ljudinspelningar från enheten. Detta kan omfatta att registrera och skicka delar av detta innehåll till dig som en del av ett meddelande om eller analys av innehållet för att identifiera rörelser eller andra händelser. Om du ger oss anvisning genom att sätta upp din kamera och välja att ta emot meddelanden kan vi behandla innehåll från din Nest Cam så att vi kan skicka varningar till dig när något inträffar. Dessutom gäller att om du har aktiverat inspelningsfunktionerna kommer vi att spela in, behandla och behålla video- och ljudinspelningar från din enhet under hela din abonnemangsperiod för inspelningar (t.ex. fem, tio eller 30 dagar), och du kan få åtkomst till sådana inspelningar med hjälp av tjänsterna under den tiden. Ansiktsigenkänningsuppgifter för att möjliggöra funktionen Aviseringar om bekanta ansikten Om du väljer att använda aviseringarna om bekanta ansikten i din Nest Cam behandlar vi ansiktsbilder och underliggande ansiktsavtryck för att din enhet ska kunna känna igen bekanta ansikten och för att meddela dig om okända personer. Med hjälp av appen och ditt konto styr du om denna biomteriska behandling ska ske. Beroende på var du bor och hur du konfigurerar produkterna och tjänsterna kan du behöva be om uttryckligt samtycke till att skanna ansiktet på de personer som besöker din bostad.

Teknisk information från enheten: I syfte att förbättra dina upplevelser med tiden och hjälpa dig att felsöka eventuella problem som du kan råka ut för med Nest Cam registrerar vi din enhets modell- och serienummer, programversion och tekniska information, t.ex. Wi-Fi-signalens styrka.

Sparat och delat innehåll: Med Nest Cam kan du bestämma ändamålet för att du sparar och delar innehåll. Du kan spara och välja att dela visst innehåll som exempelvis videoklipp, live-videoströmmar, bilder, bildtexter och kommentarer som andra personer kan få åtkomst till när de använder tjänsterna. Vi kommer att samla in och lagra information som ger oss möjlighet att spara och dela ditt innehåll enligt dina anvisningar via tjänsterna. Nest Cam är i första hand avsett endast för personlig användning i hemmet. Dataskydds- och integritetslagar i ditt land kan dock ålägga dig och din användning av Nest Cam visst ansvar. Du (inte Nest) ansvarar för att säkerställa att du följer alla tillämpliga lagar när du använder Nest Cam. Det kan exempelvis vara nödvändigt för dig att visa ett meddelande som varnar besökare i ditt hem om att du använder Nest Cam och/eller erhålla deras uttryckliga samtycke beroende på ändamålet med din behandling. Lägg särskilt märke till att inspelning och delning av klipp som involverar andra personer, offentliga platser och/eller skanning av andra människors ansikten kan påverka deras integritets- och dataskyddsrättigheter.

Vilken information samlar Nest Secure (inklusive Nest Guard, Nest Detect, Nest Tag och Nest Connect) in? Nest Secure samlar in:

 • Konfigurationsinformation som du tillhandahåller
 • Data från enhetens sensorer
 • Information om användning och prestationsförmåga
 • Teknisk information från enheten

Angivande av information vid konfigurationen: När du installerar Nest Secure blir du ombedd att ge viss grundläggande information, till exempel hemadress, postnummer, var i din bostad du har installerat dina Guard- och Detect-enheter samt anpassade etiketter för dessa enheter. Denna information används för att personanpassa din upplevelse, till exempel för att berätta vilken enhet som utlöser en avisering eller ett larm eller, om du aktiverar funktionen Home/Away (hemma/borta), för att automatiskt påminna dig om att du bör aktivera Nest Secure-systemet när du går ut.

Data från enhetens sensorer: Vi samlar in data från flera sensorer som är inbyggda i Nest Secure-enheterna. Till exempel kan Nest Guard detektera rörelse och Nest Detect kan detektera rörelse eller om ett fönster eller en dörr är öppen eller stängd, beroende på hur du har konfigurerat enheten i din bostad. Dessa enheter kan känna av om något rör sig i rummet och sedan larma och/eller skicka ett meddelande till dig. Sensorerna samlar även in data såsom enhetens temperatur och belysningen i rummet.

Information om användning och prestationsförmåga: Vi samlar in information om din användning av Nest Secure, inklusive de åtgärder du vidtar (till exempel aktivering eller inaktivering av systemet eller ändring av inställningarna), åtgärder som Nest Secure vidtar (till exempel larmning eller utskick av ett meddelande), din respons vad beträffar våra meddelanden samt vilka Nest Secure-produkter du lägger till i ditt Nest-konto.

Teknisk information från enheten: För att kunna förbättra din upplevelse över tid och för att hjälpa dig med felsökning av eventuella problem du kan stöta på med Nest Secure, registrerar vi enhetens modell och serienummer, programvaruversion och tekniska information såsom sensorstatus, Wi-Fi-anslutning, felloggar, strömstatus och batteriets laddningsnivå samt om produktens funktioner fungerar som de ska.

Vad delas mellan flera anslutna Nest-produkter? Om du har flera Nest-produkter som kommunicerar med varandra kommer produkterna att dela vissa uppgifter med varandra, t.ex. data om huruvida något rör sig i rummet, temperaturdata samt förekomst av rök- och CO-larm. Denna delning kan ske lokalt mellan anslutna enheter (både från Nest och tredje parter). Delning kan också ske mellan Nest-produkter och din mobila enhet eller app eller mellan Nests servrar. Nest erbjuder funktionen Home & Away Assist som använder den insamlade informationen från din Nest-produkt och, om du har aktiverat den, en parad telefons plats, för att avgöra status för ”Home” och ”Away” (hemma och borta). Dina Nest-kameror kan till exempel slås på när du är borta och stängas av när du är hemma.

Hur samverkar min Nest-produkt eller mitt konto med tredje part?

 • Kommer uppgifter att delas om jag använder Works with Nest för att ansluta produkter och tjänster från tredje part till Nest? När du väljer att ansluta produkter och tjänster från tredje part via Works with Nest får du se detaljer om allt föreslaget datautbyte mellan Nest och den tredje part som tillhandahåller produkten eller tjänsten. Nest eller den tredje parten kommer i stället (eller också) att be om ditt samtycke till att styra de produkter som du har anslutit. Ditt samtycke krävs för att tillåta något av dessa utbyten eller någon av dessa förfrågningar om styrning och du kan återkalla det när som helst.

 • Kommer uppgifter att delas med eller tas emot från tredje part utanför programmet Works with Nest? Nest kan dela uppgifter med tredje part med ditt tillstånd. När du exempelvis registrerar dig för ett förmånsprogram för Nest-produkter som erbjuds av våra partner – t.ex. Rush Hour Rewards eller Safety Rewards – kan du bli ombedd att ge ditt tillstånd att dela vissa uppgifter med Nest och vår partner. Under dessa omständigheter kräver Nest ditt medgivande innan uppgifterna delas. Vi kan också ta emot uppgifter från våra affärspartners och andra källor och kombinera dem med uppgifterna i ditt Nest-konto. Till exempel kan vi, i syfte att erbjuda förmånsprogram, ta emot uppgifter (t.ex. vilka av våra partner som erbjuder tjänster där du är bosatt) för att fastställa våra programs kvalifikation och effektivitet. Ytterligare information om de begränsade omständigheter då uppgifter från ditt Nest-konto kan delas med tredje part beskrivs nedan i avsnittet ”Under vilka omständigheter delar Nest mina uppgifter?”. Alla Nest-uppgifter som du väljer att dela med en tredje part regleras av den partens integritetspolicy medan den parten har dem. Alla uppgifter som Nest tar emot från tredje parter kommer att behandlas och lagras av Nest och kommer att behandlas i enlighet med detta integritetsmeddelande. Dessa uppgifter kan behandlas på samma sätt som alla andra uppgifter som är en del av ditt Nest-konto eller Nest-loggarna.

Vilka ytterligare uppgifter samlar Nest in och lagrar när en användare ansluter en Nest-produkt till internet eller skapar ett konto? Wi-Fi-nätverksinformation: Du måste ansluta din Nest-produkt till ditt Wi-Fi-nätverk för att kunna ansluta den till våra tjänster eller få åtkomst till Nest-produkten via internet från en dator, smart mobil eller surfplatta. Under installationen kommer Nest-produkten att uppmana dig att ange ditt Wi-Fi-nätverks (SSID) namn och lösenord så att den kan ansluta till internet. Den kommer att spara dessa uppgifter i enheten, tillsammans med din IP-adress, så att du kan få åtkomst till den och styra den från din dator, smarta mobil eller surfplatta och så att den kan kommunicera med Nests servrar och hämta programuppdateringar.

När den är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk skickar din Nest-produkt regelbundet de uppgifter som beskrivs i detta integritetsmeddelande (utom ditt Wi-Fi-lösenord) till Nest för att tillhandahålla dig tjänsterna.

Ytterligare behöriga användare: Nest kan förse dig med möjligheten att ge ytterligare behöriga användare åtkomst till ditt konto. Om du gör det kan de ytterligare behöriga användarna styra och visa dina enheter, ditt innehåll och dina Works with Nest-anslutningar. Inbjudna användare kan också lägga till ytterligare behöriga användare till ditt konto, så var försiktig med att endast lägga till personer som du litar på. En inbjuden användare måste ha eller skapa ett Nest-konto och uppgifter om inbjudna användare (som e-postadress, namn eller ändringar i produktinställningar) lagras med ditt konto.

E-postadresser: När du skapar ett Nest-konto samlar vi in och lagrar din e-postadress. Från och med den tidpunkten används din e-postadress för meddelanden från Nest. Nest kan dessutom ge dig möjlighet att ge enskilda personer åtkomst till ditt konto som ytterligare behöriga användare eller att bjuda in personer som familjemedlemmar eller vänner till att dela åtkomst till ditt innehåll, t.ex. inspelat videomaterial. Vi kommer att be dig om e-postadresserna till alla sådana personer och automatiskt skicka ut en e-postinbjudan å dina vägnar. Nest lagrar dessa uppgifter för att skicka e-postmeddelandet, registrera din vän om din inbjudan accepteras och spåra våra inbjudningstjänsters resultat.

Grundläggande profiluppgifter: Ditt konto ger dig även möjlighet att tillhandahålla vissa grundläggande profiluppgifter, som ditt namn och en profilbild. Namn och profilbilder kan visas för andra i samband med tjänsterna. Om du laddar ner Nest mobilapp kan vi dessutom samla in och lagra dina identifierare för mobila enheter (som IDFA, AAID eller andra enhetsidentifierare). Om du till exempel bjuder in en person som en ytterligare behörig användare kommer han eller hon att kunna se ditt namn och din bild. Du bör endast använda bilder som du är villig att offentliggöra.

Mobila platsdata: Du kan välja att aktivera funktioner som Home & Away Assist (hjälp hemma/borta) eller parkoppling av enheter. Om du gör det blir du ombedd om tillstånd att dela platsdata från din mobila enhet. Om du ger ditt tillstånd använder Nest-appen standardlokaliseringstjänster som är inbyggda i iOS och Android. Dessa data kan behandlas eller kombineras med data från andra produkter för att förbättra funktioner som Home & Away (hemma och borta).

Bluetooth-data: Bluetooth-kompatibla Nest-produkter (t.ex. andra generationens Nest Protect och Nest Cam) kan sända ut en identifieringssignal trådlöst. Detta används för att ansluta till dina Bluetooth-aktiverade enheter (t.ex. en smart mobil eller surfplatta) för att leverera funktioner som enkel installation eller App Silence (apptystnad). Kom ihåg att när du besöker våra platser samlar vi in personuppgifter på det sätt som beskrivs i vår separata Integritetspolicy för Nests webbplatser. Vi registrerar, precis som många andra internetplatser, regelbundet loggposter (inklusive uppgifter som din IP-adress) och teknisk information (webbläsarens typ och version) när din webbläsare, mobila enhet eller Nest-produkt kontaktar våra servrar.

Hur använder Nest de uppgifter som samlas in? Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla, utveckla och förbättra Nests produkter och tjänster, inklusive för att göra bedömningar av och ge rekommendationer om produkter, säkerhet och energiförbrukning. Vi kan använda dina kontaktuppgifter för att skicka dessa uppgifter till dig eller för att be dig att delta i undersökningar om din användning av Nest samt för att skicka annan information från Nest till dig.

Vi kan dessutom använda dessa uppgifter i icke-identifierande format för forskningsändamål och för att hjälpa oss att fatta försäljnings-, marknadsförings- och verksamhetsbeslut. Vi använder exempelvis sammanslagna användaruppgifter om antalet aktiva termostatanvändare i en viss delstat för att hjälpa oss att ta reda på vilka energileverantörer som kan vara bra att samarbeta med och sammanslagna rök- och CO-larmdata för att studera nödlarmsfrekvenser hos våra kunder.

Vi kan anlita tjänsteleverantörer för att utföra vissa av dessa funktioner. Det är inte tillåtet för sådana tjänsteleverantörer att dela dina uppgifter för något annat ändamål.

Vi använder branschens standardmetoder för att hålla dessa uppgifter säkra och skyddade medan de överförs över nätverket i ditt hem och till våra servrar via internet. Nest kan, beroende på din geografiska plats och typ av uppgifter, behandla dina personuppgifter på servrar som inte är belägna i ditt hemland.

I allmänhet är Nest personuppgiftsansvarig för ändamål enligt gällande lag (t.ex. datskyddsförordningen), för den insamlade informationen i samband med Produkter och tjänster. När det gäller ”Video- och ljudsignaler och data” och ”Ansiktigenkänning för att aktivera funktionen Aviseringar för bekanta ansikten” är det dock du som är personuppgiftsansvarig och Nest personuppgiftsbiträde.

Våra rättsgrunder för behandling av uppgifter

Om europeisk datskyddslag gäller för behandlingen av dina uppgifter behandlar vi dina uppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, utifrån följande rättsgrunder:

När vi tillhandahåller en produkt eller tjänst

Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla och ge support för en produkt eller tjänst som du bett om i ett avtal, inklusive, men inte begränsat till, leverans av våra villkor.

När vi fullföljer legitima intressen

Vi behandlar dina uppgifter för våra och tredje parters berättigade intressen samtidigt som vi tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet. Det innebär att vi behandlar dina uppgifter för saker som:

 • att erbjuda och förbättra Nests produkter och tjänster
 • att utveckla nya produkter och funktioner
 • att förstå hur människor använder våra produkter och tjänster
 • att göra undersökningar som förbättrar våra tjänster för våra användare och gynnar allmänheten
 • att skicka direktreklam och andra meddelanden från Nest till dig
 • upptäcka, förhindra eller på annat vis åtgärda bedrägerier och otillåten användning samt säkerhets- eller teknikproblem som rör våra tjänster (vilket även gäller användning av tjänster från Google som reCAPTCHA)
 • att bevara och förbättra våra datorsystems integritet samt skydda säkerheten för våra användares uppgifter
 • att tillämpa lagliga krav, inklusive undersökning av eventuella brott mot gällande villkor.

När vi följer juridiska skyldigheter

Vi behandlar dina uppgifter när vi har en skyldighet enligt lagen att göra så, till exempel när vi svarar på en rättsprocess eller en verkställbar myndighetsbegäran.

Med ditt samtycke

Vi ber om ditt samtycke att behandla dina uppgifter för särskilda ändamål och ger dig rätt att dra tillbaka ditt samtycke när du vill.

Under vilka omständigheter delar Nest mina uppgifter? Vi delar under inga omständigheter personuppgifter för några kommersiella eller marknadsföringsändamål som inte är relaterade till aktivering och leverans av Nests produkter och tjänster utan att först be dig om tillstånd. Punkt och slut. Vi hyr inte ut och säljer inte våra kundlistor.

Det följande är begränsade situationer där vi kan dela personuppgifter: Med ditt medgivande: Vi kan dela personuppgifter om vi har ditt medgivande. Ett exempel på detta kan vara om du bjuder in en annan användare till att få åtkomst till produkterna på ditt konto som en ytterligare behörig användare. Ett annat exempel är om du registrerar dig för program som erbjuds av våra affärspartners (t.ex. energileverantörer eller försäkringsbolag). Om du gör det kan vi dela vissa uppgifter med den partnern. Detta kan omfatta sådant som dina registreringsuppgifter och din enhets aktiveringsstatus. Om du ansluter enheter och tjänster från tredje part till dina Nest-produkter via programmet Works with Nest får du se information om det föreslagna datautbytet. Nest eller tredje part kommer att begära ditt samtycke för dessa utbyten å dina vägnar, och du kan ångra dig när som helst. När du använder tredjepartsprodukter och -tjänster tillsammans med Nest-produkter styr deras egna villkor och integritetspolicyer din användning av dessa produkter och tjänster.

 • För extern behandling: Vi har leverantörer, tjänsteleverantörer och tekniker som hjälper till med vissa delar av vår behandling och lagring, inklusive med att besvara dina frågor. De kan också hjälpa till med att övervaka våra servrar med avseende på tekniska problem. Dessa tekniker (såväl som Nests medarbetare) har åtkomst till vissa uppgifter om dig eller ditt konto som behövs för detta arbete, men de har inte rätt att använda dem för ändamål som inte är relaterade till Nest. Vi har också upprättat strikt policy och tekniska hinder för att förhindra obehörig medarbetaråtkomst till videodata.

 • Som en del av affärsövergångar: Vid försäljning eller överlåtelse av företaget och/eller samtliga eller delar av dess tillgångar kan dina personuppgifter ingå i det som säljs eller överlåts. Vi kommer att begära att en köpare behandlar våra uppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande som gäller vid tidpunkten för förvärvet.

 • Av juridiska skäl: Vi kan dela personuppgifter med en tredje part om vi i god tro anser att åtkomst till, användning av, lagring eller röjande av uppgifterna är rimligen nödvändiga för att (i) följa alla gällande lagar, förordningar, rättsprocesser eller verkställbar begäran från myndighet; (ii) verkställa Nests policyer och avtal, inklusive undersökning av eventuella överträdelser; (iii) upptäcka, förebygga och på annat sätt åtgärda bedrägeri, problem med säkerhet och teknik; (iv) skydda Nests rättigheter, egendom och säkerhet från hot, våra användare och allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lagen.

Vi kan dela icke-personuppgifter (t.ex. sammanslagna och anonymiserade konsumentdata) offentligt och med våra affärspartners. Vi kan exempelvis publicera trender avseende energiförbrukning och förhöjda koloxidnivåer i bostäder. Dessa uppgifter kan även delas med andra användare för att hjälpa dem att få bättre kännedom om deras energiförbrukning i jämförelse med andra i Nests community, öka medvetenheten om säkerhetsproblem eller hjälpa oss med allmänna förbättringar av vårt system. Vi kan också dela icke-personuppgifter med våra affärspartners, t.ex. om de är intresserade av att tillhandahålla tjänster som svar på en begäran eller andra stimulansprogram. Vi vidtar åtgärder för att se till att dessa icke-personuppgifter inte kan förknippas med dig och vi kräver att våra affärspartners gör detsamma.

Om du väljer en extern part för inköp, installation eller service för din Nest-enhet och delar dina personuppgifter har vi ingen kontroll över insamling, lagring eller delning av uppgifter som samlas in av den tredje parten. Om du exempelvis köper en Nest Learning Thermostat från en handlare kan handlaren samla in personuppgifter som en del av transaktionen. Eller också kan det hända att den part som installerade enheten lagrar uppgifter som du gav dem för att hjälpa dem med service på enheten om så behövs. Kontrollera alltid den integritetspolicy som gäller för varje företag som samlar in dina personuppgifter.

Vilka valmöjligheter har jag och hur kan jag ta bort mina personuppgifter? Nest lagrar allmänt sett dina personuppgifter på Nests servrar tills du tar bort eller redigerar dem eller så länge du förblir kund hos Nest, så att vi kan förse dig med Nest-produkter. Därutöver kan Nest lagra dina personuppgifter för att lösa tvister, fastställa rättsligt försvar, utföra granskningar, uppnå berättigade affärssyften, verkställa våra avtal och följa gällande lagar. Som beskrivits ovan behandlas och lagras vissa uppgifter direkt på Nest-enheten. Personuppgifter från Nest-enheter är krypterade medan de överförs till Nest.

Du kan ta bort uppgifterna från Nest-enheten genom att återställa den till standardinställningarna (genom att använda Reset [återställ] i menyn Settings [inställningar]).

Du kan skaffa dig åtkomst till, ändra eller ta bort dina personuppgifter från Nests servrar via alternativen i ditt konto. Nest-kunder kan också begära sina Nest-uppgifter via nest.com/privacy. Läs mer om vår datakvarhållandepolicy här. Individens rättigheter inom EES-området.

Om du bor i EES-området kan du ta reda på om Nest behandlar dina personuppgifter, begära åtkomst till dina personuppgifter och be oss att korrigera, rätta till eller radera dina personuppgifter. Du kan dessutom alltid invända mot att Nest behandlar dina personuppgifter. Skulle du göra så påverkas dock din användning av Nests produkter och tjänster.

Om gällande lag ger dig rätt att begära åtkomst till, (motta) bära, invända mot eller begränsa behandlingen, söka rättelse eller begära att dina personuppgifter som finns hos Nest raderas kan du göra det via kontroller i Nest-applikationen eller genom att kontakta Nest. För att skydda din integritet kommer Nest att sträva efter att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan du ges åtkomst till eller får ändra dina personuppgifter. Läs mer på nest.com/privacy.

Hur skyddar Nest mina personuppgifter när de överförs till andra länder?

När vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Schweiz och Storbritannien till andra länder, inklusive USA, använder vi flera olika juridiska mekanismer för att försäkra oss om att dina uppgifter skyddas på rätt sätt. Nest Labs, Inc. iakttar ramverket EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield (”Privacy Shield”) vid insamling, användning, delning och lagring av personliga uppgifter från EES, Schweiz och Storbritannien till USA i enlighet med Privacy Shield-certifikatet. Nest iakttar principerna i Privacy Shield (”Principerna”).

Som en del av vårt deltagande i Privacy Shield kan du kontakta lokala dataskyddsmyndigheter om en tvist uppstår gällande hur vi iakttar Principerna, så samarbetar vi med dem för att lösa frågan. (I enlighet med bilaga I i Principerna för Privacy Shield tillhandahåller Privacy Shield-ramverket en rätt att under särskilda omständigheter åberopa bindande skiljedomar i syfte att lösa besvär som inte kan lösas på annat sätt.) Om du har ett besvär gällande Privacy Shield kontaktar du oss på privacy@nestlabs.com.

Deltagare i Privacy Shield står under US Federal Trade Commissions och andra auktoriserade myndigheters utredande och verkställande befogenheter. Under särskilda omständigheter (dvs. delning av personliga uppgifter enligt Principen om vidare överföring, Onward Transfer Principle, med tredje parter för extern bearbetning för vår räkning), kan deltagare som vi bli ansvariga för överföringen av personliga uppgifter från EES, Schweiz eller Storbritannien till tredje parter utanför EU. Läs mer om Privacy Shield här.

Vi kan, på det sätt som beskrivs i detta integritetsmeddelande, dela uppgifter med våra anknutna företag och dotterbolag och med tredje parter. Vi kan röja uppgifter som svar på en rättsprocess och på lagenliga förfrågningar från myndigheter i USA och andra länder för polisiära ändamål och för nationell säkerhet.

Minderåriga Endast personer som är 18 år eller äldre får lov att inneha Nest-konton. Behöriga användare måste vara äldre än 13 år (eller motsvarande minimiålder i den jurisdiktion där de hör hemma) och får lov att använda produkterna och tjänsterna under förälders eller vårdnadshavares uppsyn och endast om de godkänner att vara bundna av dessa villkor å dina vägnar. Nest produkter och tjänster samlar inte medvetet in eller lagrar personuppgifter från någon som är yngre än 13 år.

Kan integritetsmeddelandet ändras? Observera att detta integritetsmeddelande kan ändras ibland. Vi kommer att tillhandahålla meddelande om eventuella ändringar på webbplatsen eller genom att kontakta dig.

Hur kan jag kontakta Nest?

För användare I USA eller andra länder utanför EES-området: Nest Labs, Inc. 3400 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304 USA

För användare i EES-området: Nest Labs (Europe) Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland

För användare i Storbritannien: Google UK Ltd, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Storbritannien

Om du har frågor kan du kontakta vår dataskyddsansvarige på privacy@nestlabs.com.