Rättsliga objekt

Transparensrapport

Förfrågningar om användaruppgifter

Nest kan precis som många andra teknikföretag få förfrågningar eller krav från myndigheter och domstolar runt om i världen om eller på att lämna ut användaruppgifter. Vi har upprättat denna sida för att beskriva dessa förfrågningar och hur vi behandlar och hanterar dem.

När vi får in en förfrågan om användaruppgifter granskar vi den noggrant och sedan tillhandahåller vi endast de uppgifter som faller inom dess omfattning och behörighet. Integritet och säkerhet är oerhört viktigt för oss. Innan vi lämnar ut uppgifter som svar på en förfrågan ser vi till att den följer lagen och Nests policy. Om lämpligt underrättar vi användarna om juridiska krav, såvida inte det är förbjudet enligt lag eller domstolsbeslut. Om vi anser att en förfrågan har alltför bred omfattning försöker vi inskränka den. Om exempelvis en myndighet i USA ger oss en husrannsakningsorder för att utreda ett brott som enligt dem har filmats med en Dropcam, kommer vi inte att bara lämna ut motsvarande användaruppgifter. Vi kommer i stället att analysera förfrågan för att säkerställa att ordern inte är alltför bred och sedan se till att de efterfrågade uppgifterna ligger inom orderns omfattning.

Vi arbetar fortfarande på att ta fram det bästa sättet att dela allmän information och statistik om alla förfrågningar som vi får in. Totalt sett har vi fått in mycket få förfrågningar och aldrig några så kallade National Security-brev eller krav på information med eller utan användarinnehåll enligt USA:s Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

17 juni 2015