Rättsliga objekt

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Välkommen till online-butiken (”butiken”) som tillhandahålls av Nest Labs (Europe) Ltd. (”Nest"). Ditt inköp av Nests hårdvaruprodukter (”produkter”) och/eller abonnemangstjänster (”abonnemangstjänster”) från butiken utgör ditt avtal om att bindas av dessa försäljningsvillkor (”villkor”) och alla ytterligare villkor som vi tillhandahåller, inklusive men ej begränsat till våra användningsvillkor och villkoren i den begränsade garanti som ingår i förpackningen till alla produkter från Nest.

DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL. GENOM ATT BESTÄLLA NEST-PRODUKTER OCH/ELLER ABONNEMANGSTJÄNSTER GODTAR OCH SAMTYCKER DU TILL DESSA VILLKOR. DU FRAMSTÄLLER OCH GARANTERAR HÄRMED ATT DU HAR RÄTT, BEHÖRIGHET OCH FÖRMÅGA ATT GODTA OCH SAMTYCKA TILL DESSA VILLKOR. DU FRAMSTÄLLER ATT DU HAR UPPNÅTT TILLRÄCKLIGT HÖG ÅLDER I DIN JURISDIKTION ELLER DÄR DU ÄR BOSATT FÖR ATT KÖPA OCH ANVÄNDA PRODUKTER OCH FÖR ATT INGÅ DETTA AVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL SAMTLIGA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR MÅSTE DU LÅTA BLI ATT KÖPA PRODUKTERNA.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst och därför rekommenderar vi att du går igenom villkoren före varje inköp från butiken. Varje gång du beställer produkter från Nest kommer de villkor som gäller vid det tillfället att gälla mellan dig och Nest. Om du köper våra abonnemangstjänster kommer vi att underrätta dig om vi gör ändringar i dessa villkor som påverkar ditt abonnemang. Kontakta Nest med eventuella frågor om dessa villkor.

Butiken är endast avsedd för detaljhandelsförsäljning till privata konsumenter. Kontakta euorders@nestlabs.com om du vill köpa grossistprodukter.

Du har vissa juridiska rättigheter i din roll som konsument. Friskrivningar, uteslutanden och ansvarsbegränsningar i dessa villkor gäller inte i den utsträckning de är förbjudna enligt gällande lag. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier, inklusive uteslutanden avseende produkter eller tjänster som drabbas av fel eller inte motsvarar beskrivningarna, eller uteslutande eller begränsning av tillfälliga eller följdskador eller andra rättigheter. Om du vill se fullständiga beskrivningar av dina juridiska rättigheter bör du läsa de lagar som är tillämpliga i ditt land eller din jurisdiktion. Ingenting i dessa villkor kommer att påverka sådana andra juridiska rättigheter.

Butiken är visserligen tillgänglig över hela världen, med de produkter och abonnemangstjänster som erbjuds i butiken har inte utformats och testats för användning i alla länder. Om du väljer att gå till butiken och/eller använda produkterna och abonnemangstjänsterna utanför Storbritannien, Irland, Frankrike, Belgien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Sverige, Norge eller Finland (vardera ett ”målland”) eller om du använder en butik, produkt eller abonnemangstjänst i ett målland där en särskild butik, produkt eller abonnemangstjänst inte har gjorts tillgänglig av Nest (som tillämpligt) gör du det på ditt eget initiativ, vilket innebär att du har fullständigt ansvar för att efterleva de tillämpliga lokala lagarna i ditt land och att du förstår och samtycker till att vissa eller samtliga funktioner i butiken, produkterna eller abonnemangstjänsterna eventuellt inte kommer att fungera eller vara lämpliga att användas i det landet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag åtar Nest sig inget ansvar eller skadeansvar för någon skada eller förlust som orsakas av din åtkomst till eller användning av butiken, produkterna eller abonnemangstjänsterna i ett icke-målland. Nest åtar sig ej heller något som helst ansvar för några skador eller förluster som orsakas av din användning av produkter eller abonnemangstjänster som inte är tillgängliga i butiken för ett målland om du avser att använda produkten eller abonnemangstjänsten i detta målland.

1. Kompatibilitet.

Du bekräftar att du har verifierat kompatibiliteten mellan de produkter du köper och annan utrustning i ditt hem (t.ex. säkerställt att ditt VVS-system är kompatibelt med Nest Learning Thermostat). Du har eget ansvar för att fastställa om produkterna är kompatibla med annan utrustning i ditt hem, och du samtycker till att bristande kompatibilitet inte är ett giltigt anspråk enligt den garanti som medföljer produkterna eller på annat sätt utgör grund för återbetalning enligt den 30-dagars återbetalningspolicy som beskrivs nedan.

2. Bokningar och förhandsbeställningar.

Produkter som är tillgängliga för bokning och förhandsbeställning erbjuds inte till försäljning av Nest. Din bokning eller förhandsbeställning skapar inget försäljningsavtal.

Genom att boka och förhandsbeställa en produkt som ännu inte är tillgänglig för försäljning ger du Nest ett erbjudande om att köpa produkten enligt dessa villkor och bestämmelser. Nest kommer att skaffa godkännande utan debitering från din bank eller ditt kreditkortsföretag. Ett sådant godkännande från ditt betalkortsföretag kan förbli öppet under flera dagar eller veckor innan en debitering verkligen inträffar.

Du kan dra tillbaka ditt erbjudande om att köpa produkter när som helst före leveransen, och i så fall blir du inte debiterad. Du kommer att få ett e-postmeddelande flera dagar före leveransen av bokade produkter och därigenom får du möjlighet att dra tillbaka ditt erbjudande utan att bli debiterad.

Längre fram, när produkten erbjuds till försäljning, kan Nest acceptera ditt erbjudande om att köpa produkten enligt dessa villkor och bestämmelser. När så sker kommer Nest att ta emot betalning via det betalkort du tillhandahöll och leverera din produkt. Nest kan skaffa ytterligare godkännande från ditt betalkortsföretag för att bekräfta att det nödvändiga beloppet är tillgängligt för inköp av de beställda produkterna.

Nest förbehåller sig rätten att avbeställa eller avvisa en beställning oavsett orsak och när som helst före leverans, inklusive efter att en beställning har skickats in, och oavsett om beställningen har bekräftats eller ej. Vi kan försöka ta kontakt med dig om en del av eller hela beställningen avbeställs eller om ytterligare information behövs för att slutföra och acceptera din beställning.

3. Betalning.

Genom att tillhandahålla ett kreditkort eller någon annan betalningsmetod som accepteras av Nest framställer och garanterar du att du har behörighet att använda den utsedda betalningsmetoden och att du ger oss (eller vår externa betalningsbehandlare) behörighet att debitera din betalningsmetod det sammanlagda beloppet för din beställning (inklusive alla tillämpliga skatter och andra avgifter). Om den betalningsmetod du tillhandahåller inte kan verifieras, är ogiltig eller på annat sätt inte är godtagbar kan din beställning stoppas eller avbeställas. Du måste lösa alla problem som vi utsätts för innan vi kan fortsätta med din beställning. Om du vill ändra eller uppdatera de betalningsuppgifter som är förknippade med ditt Nest-konto kan du göra det när som helst genom att logga in på ditt konto och redigera dina betalningsuppgifter.

4. Abonnemangstjänster.

(a) Abonnemang. Vi erbjuder olika abonnemang för våra abonnemangstjänster. Ytterligare information om dessa finns på nest.com/se/support/.

(b) Kontinuerliga abonnemang. När du köper någon av våra abonnemangstjänster bekräftar och samtycker du uttryckligen till (1) att Nest har behörighet att debitera dig en månatlig eller årlig abonnemangsavgift beroende på vilken faktureringsperiod du har valt (i tillägg till alla tillämpliga skatter) under hela den tid ditt abonnemang varar och (2) att ditt abonnemang är kontinuerligt tills du säger upp det eller abonnemangstjänsten stoppas, upphör eller avslutas i enlighet med Nest tjänstevillkor.

(c) Fakturering. Vi debiterar automatiskt den betalningsmetod som är förknippad med ditt Nest-konto på månads- eller årsbasis (beroende på vilken faktureringsperiod du har valt). Den första dagen i din faktureringsperiod är kopplad till det datum då du aktiverade dina abonnemangstjänster genom att parkoppla dem med produkterna. Om du vid ett senare tillfälle bestämmer dig för att köpa ytterligare abonnemangstjänster (vardera en ”tilläggstjänst”) kommer din betalning för sådana tilläggstjänster att fördelas proportionellt mot din ursprungliga abonnemangstjänsts förnyelsedatum och det fullständiga beloppet för tilläggstjänsten debiteras på abonnemangets förnyelsedatum. Du bekräftar att det belopp som betalas kan variera på grund av kampanjerbjudanden, ändringar av ditt abonnemang och ändringar av tillämpliga skatter, och du ger oss behörighet att debitera din betalningsmetod för motsvarande belopp.

(d) Uppsägningar och återbetalningar. Du kan säga upp dina abonnemangstjänster när som helst genom att logga in på ditt Nest-konto och välja ”Cancel Subscription” (säg upp abonnemang). Observera att uppsägning av abonnemangstjänsten inte kommer att utlösas genom att bara koppla ned en produkt från abonnemangstjänsten. Om du säger upp en abonnemangstjänst kommer vi att ge dig en återbetalning som är proportionellt fördelad över den tidsperiod som börjar dagen efter uppsägningen av abonnemangstjänsten till slutet av din faktureringsperiod. Om du säger upp en abonnemangstjänst, men fortsätter att använda andra abonnemangstjänster efter den uppsägningen, kan vi ge dig återbetalningen i form av en kontokredit mot dina fortsatta abonnemangstjänster fram till slutet av din faktureringsperiod.

(e) Kostnadsfria provperioder. Vi kan erbjuda kostnadsfria begränsade provperioder för våra abonnemangstjänster. Om vi erbjuder dig en kostnadsfri provperiod kommer de specifika villkoren för den att tillhandahållas vid registreringen. Vi har ingen skyldighet att underrätta dig när din kostnadsfria provperiod upphör, och vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta fria provperioder när som helst, utan särskilt meddelande och efter eget gottfinnande.

5. Tillgång och priser.

Alla produkter som erbjuds i butiken är i mån av tillgång och vi förbehåller oss rätten att använda antalsgränser för alla beställningar, att avvisa hela eller en del av en beställning samt att upphöra med att erbjuda vissa produkter och/eller abonnemangstjänster utan föregående meddelande. Priserna på produkter och abonnemangstjänster kan komma att ändras när som helst, men dessa ändringar kommer inte att påverka någon redan gjord beställning av produkter. Om vi ändrar priset på någon abonnemangstjänst som du har köpt kommer vi att ge dig förhandsmeddelande om denna ändring i enlighet med paragraf 16 (Meddelanden). När du har fått detta meddelande kommer du att anses ha samtyckt till prisändringen, såvida inte du säger upp ditt abonnemang så som anges i paragraf 4(d) ovan.

6. Försäljningsskatt (dvs. moms).

Nest beräknar och tar ut moms i enlighet med tillämpliga lagar och beroende på vad beställningen innehåller.

7. Återförsäljning och överlåtelse av äganderätt.

Inköp som görs i butiken är endast avsedda för slutanvändare och är ej godkända för återförsäljning. Äganderätten till produkter som har köps i butiken övergår till köparen vid tidpunkten för leverans från Nest till speditören, men Nest och/eller speditören kommer att ansvara för eventuell förlust av eller skada på produkten som inträffar medan produkten levereras till dig.

8. Transport och leverans.

Produktpriserna omfattar inte transportkostnaderna. Våra leveransavgifter och -metoder är de som från tid till annan beskrivs på butikens webbplats. Vi erbjuder två leveransmetoder: Express och Standard. Den uppskattade ankomsten eller leveransdatumet är inte ett garanterat leveransdatum för din beställning. Avvisade leveranser kommer att returneras till vårt lager. Det kan ta upp till 45 dagar innan de returnerade artiklarna identifieras som avvisade och behandlas för återbetalning (även om detta inte påverkar dina rättigheter enligt paragraf 10 nedan).

De produkter som är tillgängliga i det specifika mållandets butik är utformade, marknadsförs och säljs för användning av kunder som är bosatta i Storbritannien, Irland, Frankrike, Belgien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Sverige, Norge eller Finland SÅ SOM TILLÄMPLIGT. Säkerhetsvarningar, information, anvisningar, förpackningar, material i förpackningen, mobilappar och supporttjänster tillhandahålls endast på engelska, franska, nederländska, tyska, spanska och italienska. I andra målländer kan det hända att butiken, förpackningen, materialen i förpackningen, mobilapparna och supporttjänsterna inte är tillgängliga på det lokala språket. De produkter som är tillgängliga i butiken är ej avsedda att användas utanför Storbritannien, Irland, Frankrike, Belgien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Sverige, Norge eller Finland SÅ SOM TILLÄMPLIGT. Du ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land produkten är avsedd för. Vi har inget som helst ansvar om du bryter mot någon sådan lag.

9. Installation.

Det kan finnas lagar i den jurisdiktion där du installerar en viss produkt som är tillämpliga på var och hur den produkten skall installeras. Du bör kontrollera att du följer alla relevanta lagar i din jurisdiktion. Nest har inget ansvar för någon personskada eller annan skada som orsakas av en installation som du gör på egen hand. Nest upprätthåller en förteckning över rekommenderade produktinstallatörer på sin webbplats. Dessa installatörer är inte anställda av Nest och inte anknutna till Nest. Nest har inget ansvar för något uppförande eller ansvar som är förknippat med dessa installatörer. Du bör genomföra en egen kontroll av installatörerna för att välja den som passar bäst för dina behov.

10. Retur mot återbetalning.

Om du av någon anledning vill returnera en produkt som du har köpt från butiken mot återbetalning måste du informera oss inom det senare av (”ångerperioden”): (i) 30 dagar efter inköpsdatumet eller (ii) 14 dagar efter den dag du tog emot produkten. När du skall inleda en retur måste du informera oss om ditt beslut inom ångerperioden genom att kontakta Nests kundtjänst och tydligt förklara ditt beslut att returnera produkten. Detta kommer visserligen inte att påverka din rätt till återbetalning, men vi ber dig att inkludera detaljer om var och när du köpte produkten och anledningen till att du vill returnera den. Nests kundtjänst kommer att ge dig ett s.k. Return Materials Authorisation-nummer (”RMA”) som du måste ange med produkten när du returnerar den, så att Nest kan identifiera din leverans. Du måste även ange din returadress. Om du köpte produkten från en annan plats än butiken skall du kontakta den återförsäljaren för att få återbetalning.

För att kunna få din återbetalning måste du returnera din produkt (och alla eventuella kampanjartiklar som du fick med produkten) tillsammans med ditt RMA inom 14 dagar efter den dag du informerade Nests kundtjänst om att du vill returnera produkten. Såvida inte produkten har drabbats av fel eller inte motsvarar beskrivningen skall du stå för alla kostnader för att returnera produkten till oss (inklusive avinstallations- och fraktkostnader).

Vi kommer att återbetala det pris du betalade för produkten, plus den ursprungliga leveranskostnaden (upp till priset på vårt leveransalternativ Standard), minus värdet av eventuella kampanjartiklar som du fick. Observera dock följande:

• om du köpte ett paket (flera produkter sålda tillsammans med rabatt) kommer du endast att få återbetalning om du returnerar hela paketet,

• vi kan minska återbetalningsbeloppet för att återspegla all eventuell värdeminskning av produkten (så som vi fastställer efter eget gottfinnande) som orsakas av att du hanterat den på ett sätt som sträcker sig utöver det som är nödvändigt för att fastställa dess beskaffenhet, egenskaper och funktioner (dvs. utöver det som normalt är tillåtet i en butik) samt

• om du köpte en installationstjänst med din produkt kommer du inte att bli berättigad till återbetalning av installationskostnaden såvida inte: (i) vi utförde installationstjänsten inom en period på 14 dagar efter att du tog emot produkten och (ii) du inte uttryckligen begärde att vi skulle tillhandahålla tjänsten inom denna 14-dagarsperiod.

• Om du avbeställer en abonnemangstjänst har du inte rätt till full återbetalning om abonnemangstjänsten redan har påbörjats under ångerperioden. Abonnemangstjänster kommer att återbetalas i enlighet med villkoren i paragraf 4(d) i dessa villkor.

Vi kommer att betala ut alla återbetalningar vi är skyldiga dig inom 14 dagar efter det tidigare av: (a) den dag då vi får tillbaka produkten från dig eller (b) den dag då du ger oss bevis på att du har skickat tillbaka produkten till oss. Vi rekommenderar därför att du behåller alla bevis på att du har skickat den.

Den returpolicy som beskrivs ovan gäller i tillägg till, separat från och utan att ersätta dina juridiska rättigheter och gottgörelser enligt tillämpliga lagar.

11. Tvister.

(a) Kontakta Nest först. Om det uppstår en tvist mellan dig och Nest har vi som målsättning att skaffa nödvändig information och åtgärda ditt problem. Du samtycker till att du kommer att underrätta Nest om alla tvister du har med Nest avseende dessa villkor genom att kontakta Nest.

(b) Om vi inte kan lösa din tvist tillhandahåller Europeiska kommissionen en tvistlösningsplattform online som du kan gå till på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(c) Skydd för sekretess och immateriella rättigheter. Nest kan söka föreläggande eller annan sedvanerättslig lindring för att skydda sin konfidentiella information eller sina immateriella rättigheter eller för att förhindra förlust eller skada på sina servrar hos valfri domstol med behörig jurisdiktion.

12. Garantier och friskrivningar.

I den största utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och utan att påverka dina lagstadgade rättigheter tillhandahålls allt innehåll som är tillgängligt i butiken ”I BEFINTLIGT SKICK”, utan garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive och utan begränsning garantier avseende äganderätt eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Alla produkter och tjänster som köps via butiken tillhandahålls i befintligt skick om inget annat anges i den begränsade garanti som medföljer en produkt. Med avseende på Nests produkter kan du välja om du vill göra ett anspråk enligt dessa villkor eller den begränsade garantin eller båda, men du kan inte få ersättning två gånger för samma förlust. Du bör kontakta Nest för att initiera retur enligt den begränsade garantin för din Nest-produkt. Du använder alla produkter eller abonnemangstjänster efter eget gottfinnande och på egen risk. Du har eget ansvar för (och Nest frånsäger sig) alla förluster, allt ansvar och alla skador som uppstår som resultat av din användning av en produkt och/eller en abonnemangstjänst, inklusive skada på eller förlust av VVS-systemet, rörledningar, hemmet, produkten, annan kringutrustning ansluten till produkten, datorer, mobila enheter och alla andra objekt och husdjur i ditt hem.

Om Nest inte ger ett uttryckligt löfte om en ”garanti” garanterar eller utlovar Nest inga specifika energibesparingar eller andra penningförmåner genom användningen av en produkt och/eller abonnemangstjänster eller någon av deras funktioner. Faktiska energibesparingar eller andra penningförmåner varierar med faktorer som ligger utanför Nests kontroll eller kännedom.

Nest lämnar ingen garanti avseende livslängden på de batterier som används i en produkt. Batteriets verkliga livslängd kan variera beroende på ett antal faktorer, inklusive hur produkten konfigureras och används.

13. Ansvarsbegränsning.

Ingenting i dessa villkor och i synnerhet i denna paragraf om ansvarsbegränsning skall utgöra ett försök att utesluta eller begränsa ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIGA LAG GÄLLER, I TILLÄGG TILL OVANSTÅENDE GARANTIFRISKRIVNINGAR, ATT UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL (A) NEST ANSVARA FÖR NÅGRA INDIREKTA, PÅFÖLJANDE, AVSKRÄCKANDE, SÄRSKILDA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, INKLUSIVE SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLORADE DATA ELLER UTEBLIVEN VINST SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED PRODUKTERNA ELLER ABONNEMANGSTJÄNSTERNA, ÄVEN OM NEST KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH (B) NESTS TOTALA ACKUMULERADE ANSVAR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED PRODUKTERNA ELLER ABONNEMANGSTJÄNSTERNA, ANTINGEN GENOM AVTAL ELLER ÅTALBAR HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÖVERSTIGA DE AVGIFTER DU FAKTISKT HAR BETALAT UT TILL NEST ELLER NESTS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR PRODUKTEN IFRÅGA UNDER DE SEX (6) FÖREGÅENDE MÅNADERNA (OM TILLÄMPLIGT). DENNA BEGRÄNSNING ÄR ACKUMULERAD OCH KOMMER INTE ATT ÖKA GENOM ATT DET FINNS FLER ÄN EN INCIDENT ELLER ETT ANSPRÅK. NEST FRÅNSÄGER SIG ALLA TYPER AV ANSVAR FÖR NESTS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER.

14. Dataskydd.

Genom att göra en beställning av produkter och/eller abonnemangstjänster samtycker du till och förstår att Nest har rätt att lagra, dela, behandla och använda uppgifter som samlas in från ditt beställningsformulär eller beställning via telefon/fax/e-post i syfte att behandla beställningen. Nest kan också dela sådana uppgifter globalt med sina dotterbolag och inom Nest-koncernen. Alla Nest-företag kommer att skydda dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy för webbplatsen för Nests webbplatser. Nest samarbetar med andra företag som hjälper Nest att tillhandahålla dig produkter (t.ex. speditörer och kreditkortsbehandlande företag) och det kan vara nödvändigt för Nest att dela vissa uppgifter med dessa företag för detta ändamål.

15. Elektronisk kommunikation.

Du kommunicerar elektroniskt med Nest när du använder butiken eller skickar e-post till Nest. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi förser dig med på elektronisk väg tillfredsställer alla juridiska krav på att sådan kommunikation skall vara skriftlig. När du gör beställningar i butiken samlar vi in och lagrar din e-postadress. Från och med den tidpunkten används din e-postadress för att skicka information om Nests produkter och tjänster till dig, såvida inte du väljer bort sådana meddelanden via en särskild länk i i dem.

16. Meddelanden.

Nest kan ge dig meddelanden efter vad som krävs enligt lag eller för marknadsföring eller andra syften via (enligt Nests val) e-post till den primära e-postadress som är förknippad med ditt Nest-konto, på papper eller genom att lägga ut meddelandet Nests webbplats. Nest har inte ansvar för någon automatisk filtrering som du eller din nätverksleverantör använder för e-postmeddelanden. Nest rekommenderar att du lägger till domänen @nest.com i din adressbok för att se till att du får e-postmeddelanden från Nest.

17. Force majeure.

Vi kommer inte att ha något som helst ansvar för någon underlåtenhet att uppfylla, eller någon försening av uppfyllandet, av någon av våra skyldigheter enligt ett avtal när det orsakas av en handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive och utan begränsning force majeure, strejk, lockout eller annan stridsåtgärd utförd av tredje part, uppror, upplopp, terroristattack, krig, bland, explosion, storm, översvämning, jordbävning, epidemi eller annan naturkatastrof, fel i offentliga eller privata telenät eller oförmåga att använda järnvägar, sjötrafik, flygtrafik, motortransport eller andra offentliga eller privata transportmetoder.

18. Skydd för sekretess och immateriella rättigheter.

Utan hinder av det föregående kan Nest söka föreläggande eller annan sedvanerättslig lindring för att skydda sin konfidentiella information eller sina immateriella rättigheter eller för att förhindra förlust eller skada på sina servrar hos valfri domstol med behörig jurisdiktion.


19. Avskiljbarhet.

Om någon del av dessa villkor blir olaglig, ogiltig, ogenomförbar eller förbjuden i något avseende enligt tillämpliga lagar eller förordningar skall den bestämmelsen eller delen av avtalet inte längre vara en del av avtalet mellan oss. Återstoden av dessa villkor skall förbli laglig, giltig och genomförbar och bibehålla fullständig kraft och verkan.

20. Överlevnad.

Skyldigheterna i paragraf 11, 12, 13 och 14 t.o.m. 22 kommer att överleva eventuell utgång eller uppsägning av dessa villkor.

21. Avstående.

Vår underlåtenhet eller försening med att genomdriva några av dessa villkor kommer inte att utgöra ett avstående från våra rättigheter gentemot dig och påverkar inte vår rätt att kräva att du efterlever dem i framtiden.

22. Gällande lag och jurisdiktion.

Dessa villkor regleras av irländsk lag. Ett avtal om inköp av produkter via butiken och varje tvist eller anspråk som uppstår genom eller i samband med det kommer att regleras av irländsk lag. Domstolarna i Irland kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion. Du kan också ha rätt enligt relevant konsumentlagstiftning att inleda processer i det land där du är bosatt.