Rättsliga objekt

Immateriella rättigheter och andra meddelanden

Våra patent

Nest®-produkter och -tjänster, inklusive Nest® Learning Thermostat™, Nest® Protect™ brand- och koloxidvarnare, Nest® Cam™ och Nest®-appen, abonnemangstjänsterna samt Works with Nest™ (WWN™) kan vara skyddade av ett eller flera av följande patent:

US6429893, US6457206, US6526581, US6570610, US6686838, US6721738, US6745027, US6832346, US6934540, US6943681, US7034703, US7042352, US7047092, US7102504, US7102505, US7109879, US7133704, US7142107, US7142123, US7155264, US7156316, US7163156, US7168627, US7170238, US7199701, US7200132, US7209468, US7209771, US7211968, US7218237, US7221668, US7228726, US7230528, US7233781, US7250854, US7299034, US7312714, US7336168, US7372370, US7376631, US7389530, US7389806, US7394367, US7403097, US7411494, US7411497, US7412876, US7417384, US7430437, US7433740, US7455236, US7455237, US7459670, US7460006, US7461343, US7472203, US7522568, US7528711, US7529547, US7533106, US7561057, US7574168, US7574300, US7583198, US7583769, US7605687, US7623028, US7650135, US7653352, US7669461, US7688793, US7714700, US7733818, US7742772, US7742773, US7746838, US7752047, US7783246, US7796023, US7817031, US7830850, US7830852, US7831063, US7839490, USRE41991, US7893812, US7893827, US7893828, US7904071, US7907941, US7936264, US7940716, US7940717, US7940719, US7940736, US7956764, US7982600, US7982602, US8014902, US8020777, US8031079, US8033479, US8045929, US8050001, US8050668, US8111651, US8138933, US8144671, US8154382, US8160752, US8174148, US8175884, USD660732, US8195313, US8223680, US8229354, US8238355, US8242631, US8248966, US8258920, US8275404, US8280536, US8284741, US8295766, US8299721, US8300551, US8301082, US8315563, US8330573, US8331862, US8391435, USD677180, US8412147, US8428954, US8452457, US8462662, US8478447, US8489243, US8490146, USD687043, USD687044, USD687045, USD687046, USD687047, USD687050, USD687056, USD687057, USD687058, USD687059, US8504103, USD687459, US8510255, USD687851, US8511576, US8511577, US8523083, US8532827, US8539567, USD690322, US8544285, US8554376, US8558179, US8560128, USD691629, US8594850, US8600561, US8606374, US8611269, US8620841, USD696677, US8622314, US8627127, US8630740, US8630741, US8630742, USD697526, US8635373, USD697930, US8638215, USD699598, US8659302, USD700075, USD701515, USD701869, US8695888, US8705523, US8706270, US8708242, US8723664, US8725833, US8727611, US8729824, US8752771, US8754775, US8755787, USD707245, US8757507, US8761946, US8766194, US8769030, US8770491, US6762686, US8788103, US8788448, USD709898, US8810426, USD711415, US8817951, USD711916, USD712920, US8843239, US8850348, US8850508, US8868219, US8868220, USD716340, US8893032, US8917715, US8918219, US8924027, US8942853, US8944338, USD722072, US8950686, US8952822, US8954082, US8961005, US8963726, US8963727, US8963728, US8965587, US8972065, US8981950, USD724462, US8988232, US8994540, US8996904, US8998102, US9002525, US9002526, US9002967, US9002968, US9003816, US9007222, US9007224, US9007225, US9009805, US9015266, US9019110, US9019111, US9020153, US9020646, US9021133, US9026232, US9026254, US9036529, US9036632, US9046414, US9046898, US9049567, USD730754, USD730755, US9071740, US9072049, US9075419, US9081405, US9082018, US9086703, US9091453, US9092039, US9092040, US9094371, US9098096, US9098279, US9100368, US9104211, US9112790, US9116529, US9118499, US9118626, US9121623, US9124521, US9127853, US9130910, US9137108, US9137563, US9141944, US9142242, US9147338, US9158974, US9170707, US9172606, US9172742, US9172759, US9175868, US9175871, US9179220, US9182140, US9183733, US9183736, US9184992, USD742897, USD742898, US9189751, US9189946, US9191209, US9191277, US9191909, US9194598, US9194599, US9196141, US9197686, US9198204, US9203695, US9208676, US9213903, US9222692, US9222693, US9223323, US9224044, US9230762, US9234668, US9235899, US9235976, US9237141, US9241270, US9244474, US9245229, US9247365, US9251696, US9256230, US9261287, US9261289, US9264999, US9265001, US9268344, US9270761, US9273879, US9275005, US9276818, US9279595, US9286781, US9286787, US9286788, US9291359, US9294340, US9294340, US9295099, US9295099, US9298196, US9298197, US9303889, US9309012, US9311811, US9313280, US9313761, US9316407, US9318015, US9322505, US9322565, US9326307, US9327851, US9332040, US9332057, US9332578, US9332616, US9338071, US9338810, US9342082, US9344365, US9345058, US9349273, US9349279, US9351232, US9353963, US9353964, US9353965, US9354794, US9357490, US9360229, US9361011, US9361521, US9363304, US9363732, US9363733, US9369374, US9377157, US9380274, US9385953, US9386090, US9386230, US9386553, US9388934, US9395096, US9396599, US9396633, US9401950, US9407684, US9407685, US9408133, US9410712, US9412258, US9412260, US9413613, US9413810, US9420331, US9420580, US9423672, US9423870, US9430925, US9430933, US9432464, US9435559, US9444631, US9448567, US9448568, US9449229, US9449492, US9451573, USD766749, USD766750, US9453655, US9454820, US9454893, US9454895, US9456279, US9456297, US9459018, US9460600, US9462624, US9466194, US9467899, US9470430, US9473559, US9474023, US9476606, US9478882, US9479822, US9485790, US9489062, US9489580, US9489745, US9489822, US9489829, US9491224, US9491571, USD771122, US9494332, US9500385, US9500517, US9501911, US9501915, US9501924, US9503448, US9507362, US9507363, US9508247, US9508250, US9509754, USRE46219, US9513642, US9513898, US9514586, US9514623, US9514631, US9514636, US9520049, US9520054, US9520252, US9520252, US9523567, US9523993, US9524635, US9526155, US9527614, US9531704, US9532094, US9532310, US9532434, US9534805, US9535589, US9537662, US9537968, USD775684, US9541300, US9541912, US9543998, US9544485, US9544636, US9549124, US9552002, US9552705, US9552711, US9552718, US9552719, US9553843, US9553910, US9554063, US9554064, US9558639, US9563210, US9568201, US9568370, US9569331, US9569943, US9571757, US9575496, US9576469, US9577330, USD779345, USD779509 och US9583288.

Övrigt

Nests produkter och tjänster kan också omfattas av ett eller flera patentkrav: http://sipcollc.com/patent-list/ och http://intusiq.com/patent-list/.

Meddelande om varumärken

Nest™, Nest™ (stiliserat), Nests huslogotyp, Nests lövlogotyp, logotypen för Works with Nest™, Airwave™, Auto-Away™, Auto-Schedule™, Auto-Tune™, Heads-Up™, Heat Link™, Learning Thermostat™, Let’s Stop Wasting Energy™, MyEnergy™, Nest Learning Thermostat™, Nest Protect™, Nest Sense™, Nest Wave™, Nest Weave™, Nightly Promise™, Pathlight™, Rush Hour Rewards™, Safety Shouldn’t Be Annoying™, Seasonal Savings™, Sunblock™, System Match™, Thread™, Thoughtful Things™, True Radiant™ och Weave™ är varumärken som licensieras av Nest Labs, Inc. Frånvaro av ett produkt- eller servicenamn eller en logotyp i denna förteckning utgör inte ett avstående från ett varumärke eller andra immateriella rättigheter som tillhör Nest Labs, Inc. eller dess moderbolag med avseende på sådant namn eller sådan logotyp.

Policy för användning av varumärken

Denna policy för användning av varumärken framställer korrekt användning av varumärken och logotyper (sammantaget ”varumärken”) som tillhör Nest Labs, Inc. eller dess moderbolag, dotterbolag och närstående företag (sammantaget ”Nest”) för våra licenstagare, auktoriserade återförsäljare och andra parter som har erhållit Nests medgivande att använda Nests varumärken på sina kampanjmaterial, utbildningsmaterial, webbplatser, förpackningar, etiketter eller andra artiklar. Denna policy hjälper oss att skydda våra värdefulla varumärkesrättigheter. Om du är licenstagare till något av Nests varumärken eller auktoriserad återförsäljare av Nests produkter och har specifika riktlinjer för användning av varumärken i ditt avtal med oss skall du följa dessa riktlinjer.

När du hänvisar till Nests varumärken skall du alltid ange korrekt tecken efter namnet eller logotypen så som anges ovan. Använd alltid det fullständiga varumärket i alla meddelanden. Förkorta aldrig ett varumärke som tillhör Nest för att skapa en akronym. När du använder ett varumärke får du aldrig variera stavningen, lägga till eller avlägsna bindestreck, slå samman två ord till ett eller dela upp ett ord i två. Skriv aldrig ett varumärke som tillhör Nest i possessiv- eller pluralform. Kombinera inte varumärken som tillhör Nest med någon tredje parts namn eller varumärken. Nests logotyper får endast användas enligt separat skriftlig licens från Nest. Varumärken som tillhör Nest får ej användas som en del av namnet på en produkt från tredje part. Produkter får endast förses med samlade varumärken efter skriftlig överenskommelse med Nest. Genom att använda ett varumärke som tillhör Nest bekräftar du att Nest äger alla rättigheter, all äganderätt och allt intresse i varumärket, att all användning av varumärket som tillhör Nest utfaller till Nests förmån, att du inte kommer att hindra eller utmana Nests rättigheter i varumärket samt att du inte kommer att använda varumärket som tillhör Nest på något sätt som bryter mot någon lag eller skadar Nests märke. Ingen fysisk eller juridisk person får reproducera eller använda (eller tillåta reproduktion eller användning av) något varumärke som tillhör Nest på något annat sätt än det som uttryckligen godkänns av Nest.

Nests policy avseende oombedda bidrag med idéer

Skicka inte in några oombedda idéer avseende produkter, produktförbättringar, produktteknik, produktnamn, reklamstrategier, slogan, låtar, signaturmelodier osv. (”bidrag”), oavsett om du anser att de är nya eller gamla, bra eller dåliga, originella eller vanliga. Skicka inte in dem, i någon form, till oss eller till någon av våra medarbetare. Anledningen till denna policy är att undvika potentiella tvister eller missförstånd avseende innehav av immateriella rättigheter. Om du skickar in ett bidrag till oss trots denna begäran om att inte skicka in några bidrag samtycker du till följande, oavsett om du säger, skriver eller registrerar något motstridigt rörande ditt bidrag: (1) ditt bidrag och dess innehåll kommer automatiskt att bli Nests egendom utan att du får någon ersättning, (2) Nest får använda, kopiera, modifiera, publicera eller återdistribuera bidraget och dess innehåll för valfria syften och på valfritt sätt, (3) Nest har ingen skyldighet att granska bidraget samt (4) Nest eller Nests medarbetare har ingen skyldighet att hålla bidraget hemligt. I Nests communityforum har vi skapat en plats där communitymedlemmar som är villiga att samtycka till dessa villkor kan skicka in idéer. Se avtalet för Nests communityforum.

Senast uppdaterad: 2017-02-28