Rättsliga objekt

Integritetspolicy för Nests webbplatser

Obs! Om du använder enheter och tjänster från Nest med ett Google-konto hanteras din data i enlighet med Googles Sekretesspolicy, och du kan läsa en mer ingående beskrivning av denna hantering på sidan Vanliga frågor om integritet i hjälpcentret. Läs även Googles åtagande gällande integritet i hemmet.

Denna integritetspolicy för Nests webbplatser beskriver uppgifter som Nest Labs, Inc. och dess dotterbolag och anknutna företag (sammantaget ”Nest”) samlar in, använder, delar och lagrar, inklusive personuppgifter (dvs. uppgifter som identifierar dig personligen, t.ex. namn, e-postadress eller faktureringsuppgifter, eller andra uppgifter som rimligen kan användas för att komma fram till dessa uppgifter).

Detta dokument är fokuserat på information som är relaterad till användning av de offentliga webbplatser som är tillgängliga på nest.com och underdomäner till nest.com (vardera en ”plats”), inklusive vår online-butik.

Vi tillhandahåller ytterligare information om hur vi samlar in och använder uppgifter i samband med Nests produkter och tjänster i vårt integritetsmeddelande för Nests produkter och tjänster.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING: Nest samlar in uppgifter om dig på flera sätt via våra platser. Dessa uppgifter används för att tillhandahålla användare Nests produkter och tjänster, för att ge oss möjlighet att förstå hur besökare navigerar på vår plats samt för att tillhandahålla annonser som är relevanta för dina intressen.

Inköps- och inloggningsuppgifter: Om du förbeställer eller köper Nest-produkter från vår plats begär vi att du tillhandahåller ditt namn, din e-postadress, din fakturerings- och leveransadress, sina kreditkortsuppgifter samt alla andra uppgifter som är nödvändiga för att genomföra transaktionen. Om du skapar ett Nest-konto kan Nest lagra ditt namn, din fakturerings- och leveransadress och de fyra sista siffrorna i ditt kreditkortsnummer. Vi samlar inte in och lagrar fullständiga kreditkortsuppgifter. Vår tjänsteleverantör för kreditkortsbehandling, CyberSource, kommer att samla in och lagra fullständiga betalningsuppgifter från dig, även som gästanvändare, när en beställning görs tills den levereras. Om du skapar ett Nest-konto och väljer att spara dina betalningsuppgifter kommer dessa uppgifter att sparas hos CyberSource.

Uppgifter från utskickslistor: Du kan välja att skicka in din e-postadress via ett formulär på vår plats, eller när du tecknar ett Nest-konto. Din e-postadress kan användas för att skicka nyheter om Nest-relaterade tjänster, undersökningar, produkter eller kampanjer till dig. Vi kan använda en eller flera tjänsteleverantörer för att administrera dessa meddelanden, men vi delar inte din e-postadress med spammare eller andra tredje parter utan tillstånd från dig.

Information om enhetsanvändning: Om du besöker vår plats och är inloggad på ditt Nest-konto registrerar vi den IP-adress som du besöker vår plats från och om du har en Nest-enhet eller annan ansluten enhet registrerar vi justeringar som du gör i produkten via webbplatsens gränssnitt. Vi lagrar dessa uppgifter tillsammans med din e-postadress, information om din Nest-enhet, data som samlas in direkt av enheten, en historik över dina enhetsinställningar samt andra uppgifter som vi har samlat in om din användning av Nests produkter och tjänster. Vårt integritetsmeddelande för Nests produkter och tjänster innehåller mer information om användningsuppgifter som samlas in via våra produkter.

Online-spårning och dina valmöjligheter: Information om webbplatsanvändning: Vi och våra externa affärspartners analyserar (precis som många webbplatser) loggfilsinformation och andra data som registreras via cookies, spårningspixlar och annan spårningsteknik för att samla in information om ditt webbsurfande när du besöker vår plats, inklusive exempelvis typ av webbläsare, domäner, sidvisningar, IP-adress, hänvisande/utgångssidor, information om hur du samverkar med platsens webbsidor och med länkar till tredje part, trafik- och användningstrender på tjänsten osv. Vi använder sessionscookies för att hålla dig inloggad medan du använder funktionerna på vår plats. Dessa försvinner när du stänger webbläsaren. Vi använder också beständiga cookies som ligger kvar i webbläsaren och ger oss möjlighet att känna igen dig när du återvänder till platsen. Vi använder dem för att komma ihåg dina uppgifter så att du inte behöver ange dem på nytt, för att skaffa bättre kännedom om hur du använder vår plats och våra produkter och tjänster samt för att korrigera tekniska problem och på annat sätt förbättra vår plats och våra produkter och tjänster. I vissa av våra e-postmeddelanden kan vi lägga in en klickbar webbadress som är länkad till innehåll på platsen. Vi spårar dessa klickningsdata för att mäta effektiviteten i kommunikationen med våra kunder. Vi använder dessutom statistikverktyg från tredje part (inklusive Google Analytics) för att analysera och förbättra vår tjänst. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan ha möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare så att den slutar acceptera cookies eller så att den frågar dig när en webbplats försöker spara en cookie. Om du ställer in din webbläsare på att avvisa cookies kan det hända att platsen inte fungerar korrekt. Observera att det, beroende på din enhet eller webbläsare, eventuellt inte är möjligt att ta bort eller inaktivera alla spårningsmekanismer i enheten.

  • Det kan hända att vår insamling av cookieinformation för statistiska och interna ändamål inte påverkas när du aktiverar det alternativ i din webbläsare som ”förhindrar spårning”. Det enda sättet att helt ”välja bort” insamling av information via cookies eller annan spårningsteknik är att aktivt hantera inställningarna i din webbläsare eller mobila enhet för att ta bort och inaktivera cookies och andra spårnings-/registreringsverktyg. (Du kan ta reda på mer om cookies, osynliga gif-bilder/spårningspixlar och relaterad teknik på allaboutcookies.org).

  • Vi tillåter att externa reklampartner använder cookies och annan teknik för att samla in information om dina webbsurfningsaktiviteter över tidsperioder och över olika webbplatser när du använder vår plats. Vi använder exempelvis annonstjänster som tillhandahålls av externa reklampartner som Google Display Network och AdRoll för att marknadsföra våra tjänster till dig på andra webbplatser och online-tjänster. Via en process som kallas ”retargeting” placerar varje tjänst en cookie i din webbläsare när du besöker vår plats, så att de kan identifiera dig och visa dig annonser på andra platser på webben baserat på dina webbsurfningsaktiviteter. Om du vill undvika användning av denna information för annonser från externa reklampartners kan du ändra dina webbläsarinställningar så att den avvisar cookies eller frågar dig när cookies placeras. Du kan även använda alternativet för att inte spåra i din webbläsare, men vi har ingen kontroll över och kan inte bekräfta om dessa externa reklampartners rättar sig efter webbläsarens signal om att inte spåra. Många reklamföretag är dessutom medlemmar i NAI eller DAA och/eller tillhandahåller möjligheter att välja bort på sådana branschsidor på networkadvertising.org/choices eller aboutads.info/choices.

Externa platser och funktioner: Vår plats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part och kan omfatta sociala mediefunktioner som Facebook- och Twitter-knappar (som ”Like”, ”Tweet” eller ”Pin”). Dessa externa platser kan samla in information om dig om du klickar på en länk och de sociala medieplatserna kan registrera information om din webbsurfning automatiskt varje gång du besöker en plats som har knappar för sociala medier. Din interaktion med dessa funktioner regleras av integritetspolicyn från det företag som tillhandahåller funktionen (dvs. inte av vår integritetspolicy). Vi har ingen kontroll över vilken information dessa tredje parter samlar in. Kontrollera dina integritetsinställningar på dina sociala medieplatser och tänk efter innan du klickar på länkar som kan ta dig till en tredje parts webbplats.

Omyndiga personer: Vår plats samlar inte medvetet in eller lagrar några personuppgifter om barn under 13 år.

UPPGIFTSDELNING: Vi delar under inga omständigheter personuppgifter för några kommersiella eller marknadsföringsändamål som inte är relaterade till tillhandahållandet av Nests produkter och tjänster utan att först be dig om tillstånd. Punkt och slut. Vi hyr inte ut och säljer inte våra kundlistor.

Det följande är begränsade situationer där vi kan dela personuppgifter:

  • Med ditt medgivande: Vi kan dela personuppgifter om vi har ditt medgivande. Ett exempel på detta är om du registrerar dig för program som erbjuds av våra affärspartners (t.ex. energileverantörer eller försäkringsbolag). Om du gör det kan vi dela vissa uppgifter med den affärspartnern. Detta kan omfatta sådant som dina registreringsuppgifter och din enhets aktiveringsstatus. Om du ansluter tredjepartsenheter och tjänster till dina Nest-produkter via programmet Works med Nest får du se information om det föreslagna datautbytet. Nest kommer att begära ditt samtycke för dessa utbyten å dina vägnar, och du kan ångra dig när som helst. När du använder tredjepartstjänster integrerade med Nest-produkter gäller deras egna villkor och integritetspolicyer för dessa tjänster.

  • För extern behandling: Vi har leverantörer, tjänsteleverantörer och tekniker som hjälper till med vissa delar av vår behandling och lagring, inklusive med att besvara dina frågor. De kan också hjälpa till med övervakning av våra servrar med avseende på tekniska problem. Dessa tekniker (såväl som Nests medarbetare) har åtkomst till vissa uppgifter om dig eller ditt konto som behövs för detta arbete, men de har inte rätt att använda dem för ändamål som inte är relaterade till Nest. Vi har också upprättat strikt policy och tekniska hinder för att förhindra obehörig medarbetaråtkomst till videodata.

  • Som en del av affärsövergångar: Vid försäljning eller överlåtelse av företaget och/eller samtliga eller delar av dess tillgångar kan dina personuppgifter ingå i det som säljs eller överlåts. Vi kommer att begära att en köpare behandlar våra uppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande som gäller vid tidpunkten för förvärvet.

  • Av juridiska skäl: Vi kan lämna ut uppgifter till en tredje part om vi i god tro anser att vi måste göra det av juridiska skäl. Det kan exempelvis omfatta att lämna in svar vid en rättsprocess eller att efterleva delstatliga och federala lagar (eller tillämpliga lagar i andra länder än USA).

Vi kan dela icke-personuppgifter (t.ex. sammanslagna och anonymiserade konsumentdata) offentligt och med våra affärspartners. Vi kan exempelvis publicera trender avseende energiförbrukning och förhöjda koloxidnivåer i bostäder. Dessa uppgifter kan även delas med andra användare för att hjälpa dem att få bättre kännedom om deras energiförbrukning i jämförelse med andra i Nests community, öka medvetenheten om säkerhetsproblem eller hjälpa oss med allmänna förbättringar av vårt system. Vi kan också dela icke-personuppgifter med våra affärspartners, t.ex. om de är intresserade av att tillhandahålla tjänster som svar på en begäran eller andra stimulansprogram. Vi vidtar åtgärder för att se till att dessa icke-personuppgifter inte kan förknippas med dig och vi kräver att våra affärspartners gör detsamma.

Dina personuppgifter kan samlas in, behandlas och lagras av Nest eller dess tjänsteleverantörer i USA och andra länder utanför EU där våra servrar är installerade. Som resultat av detta kan det hända att dina personuppgifter blir föremål för juridiska krav, inklusive lagliga krav på att röja personuppgifter för myndigheter i sådana jurisdiktioner.

SÄKERHET: Nest tar säkerheten på största allvar och vi är måna om dina personuppgifters integritet. Vi använder affärsmässigt rimliga fysiska, administrativa och tekniska metoder för att överföra och lagra dina uppgifter på ett säkert sätt. Nest kan dock inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna övervinna våra säkerhetsmetoder eller använda dina personuppgifter för olämpliga syften. Om uppgifter som vi har kontroll över äventyras som resultat av ett brott mot säkerheten kommer vi att vidta skäliga åtgärder för att undersöka situationen och om lämpligt underrätta de personer vars uppgifter har äventyrats, samt vidta andra åtgärder i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.

KVARHÅLLANDE: Nest lagrar i allmänhet dina personuppgifter på Nests servrar tills du raderar eller redigerar dem, eller så länge som du förblir en Nest-kund för att förse dig med de bästa Nest-produkterna. Därutöver kan Nest lagra dina personuppgifter för att lösa tvister, fastställa juridiskt försvar, utföra granskningar, bedriva berättigad affärsverksamhet, tillämpa våra avtal och följa gällande lagar. Läs mer om vår policy för datakvarhållande här.

INTERNATIONELLA BESÖKARE OCH DATAÖVERFÖRINGAR Internationella besökare: Nests webbplats drivs i USA och är avsedd för besökare från USA och Kanada såväl som besökare från Storbritannien, Irland, Frankrike, Belgien, Tyskland, Österrike, Italien, Spanien och Nederländerna. Om du besöker webbplatsen från EU eller andra regioner vars lagar om datainsamling och -användning skiljer sig från lagarna i USA bör du komma ihåg att du överför dina personuppgifter till USA och genom att tillhandahålla dina personuppgifter ger du ditt medgivande till denna överföring.

Internationell dataöverföring: När vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Schweiz och Storbritannien till andra länder, inklusive USA, använder vi flera olika juridiska mekanismer för att försäkra oss om att dina uppgifter skyddas på rätt sätt.

Nest Labs, Inc. iakttar ramverken EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield (”Privacy Shield”) vid insamling, användning, delning och lagring av personliga uppgifter från EES, Schweiz och Storbritannien till USA i enlighet med Privacy Shield-certifikatet. Nest iakttar principerna i Privacy Shield (”Principerna”).

Som en del av vårt deltagande i Privacy Shield kan du kontakta lokala dataskyddsmyndigheter om en tvist uppstår gällande hur vi iakttar Principerna, så samarbetar vi med dem för att lösa frågan. (I enlighet med bilaga I i Principerna för Privacy Shield tillhandahåller Privacy Shield-ramverket en rätt att under särskilda omständigheter åberopa bindande skiljedomar i syfte att lösa besvär som inte kan lösas på annat sätt.) Om du har ett besvär gällande Privacy Shield kontaktar du oss på privacy@nestlabs.com.

De som deltar i Privacy Shield är föremål för de utrednings- och genomdrivandebefogenheter som tillhör USA:s Federal Trade Commission och andra behöriga lagstadgade organ. Under vissa omständigheter kan deltagare som vi bli ansvariga för överföring av personuppgifter från EU till tredje part utanför EU. Ta reda på mer om Privacy Shield här. Vi kan, så som beskrivs i denna integritetspolicy, dela uppgifter med våra närstående företag och dotterbolag och med tredje part. Vi kan röja uppgifter som svar på en rättsprocess och på lagenliga förfrågningar från myndigheter i USA och andra länder för polisiära ändamål och för nationell säkerhet.

Individens rättigheter i EES-området: Om du bor i EES-området kan du ta reda på om Nest behandlar dina personuppgifter, begära åtkomst till dina personuppgifter och be oss att korrigera, rätta till eller radera dina personuppgifter. Du kan dessutom alltid invända mot att Nest behandlar dina personuppgifter. Skulle du göra så påverkas dock din användning av Nests produkter och tjänster.

Enligt gällande lag har du rätt att begära åtkomst till, (motta) bära, invända mot eller begränsa behandlingen, söka rättelse eller begära att dina personuppgifter som finns hos Nest raderas. För att skydda din integritet kommer Nest att vidta komemrsiellt rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan du ges åtkomst till eller får ändra dina personuppgifter.

*ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY: Observera att denna integritetspolicy kan ändras från tid till annan. Vi kommer att tillhandahålla meddelande om eventuella ändringar på webbplatsen eller genom att kontakta dig.

KONTAKT:

För användare i USA och andra länder utanför EES-området: Nest Labs, Inc. 3400 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304 USA

För användare i EES-området: Nest Labs (Europe) Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Irland

För användare i Storbritannien: Google UK Ltd Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Storbritannien

Om du har frågor om gällande dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvarige på privacy@nestlabs.com.

Senast uppdaterat: [31 januari 2020]